ดูดวง เลข 7 ตัว 9 ฐาน « Horolive ดูดวงสด

ศาสตร์แห่งการดูดวง

ดูดวง เลข 7 ตัว 9 ฐาน

เรื่องฐานกำลังดาวเคราะห์ฐานที่ 9 ในเลข ๗ ตัว

เลข ๗ ตัวเป็นการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ ที่ใช้วันเดือนปี ทางจันทรคติมาใช้พยากรณ์ วันเราก็ใช้เวลา ๖.๐๐ น.เช้าเป็นเกณฑ์ ก็แล้วแต่บางตำรา ก็ใช้อาทิตย์อุทัยบ้าง ๕.๓๐ น.เช้าบ้าง ก็ว่ากันไป สำหรับเดือนส่วนใหญ่จะใช้เหมือนกันคือใช้ข้างขึ้นข้างแรม โดยถือเอาขึ้นหนึ่งค่ำในแต่ละเดือนเป็นเกณฑ์ขึ้นเดือนใหม่ ( ปฏิทินสามารถซื้อได้ที่เกษมบรรณกิจ ร้อยกว่าบาทไม่ต้องลงทุนแพง ) สำหรับปีก็ใช้กันหลากหลายบางตำราก็ใช้ขึ้น ๑ ค่ำเดือนอ้าย หรือเดือน ๑ บางตำราก็ใช้ขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๕ เป็นเกณฑ์ หรือ วันสงกรานต์เป็นวันเปลี่ยนปีนักษัตร

ทั้งหมดในเรื่องเกณฑ์วัน เดือน ปี ว่าจะใช้เวลาไหนอย่าถือเอามาเป็นเรื่องถกเถียงกันให้เสียเวลา ถ้าเราใช้วิธีไหนแล้วพยากรณ์ได้ถูกต้องแม่นยำ ก็ให้ยึดถือเอาเป็นเรื่องเฉพาะตัวไป ทั้งนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามลอกเลียนแบบ และถ้าเราไปพบกับนักพยากรณ์ที่เขาใช้ดวงจักรราศี หรือโหราศาสตร์ต่างประเทศไม่ว่าสำนักไหน มาพูดในเชิงเกทับก็ปล่อยเขาไป ขอให้ท่านจงภูมิใจว่าเราอนุรักษ์วิชาพยากรณ์ที่เป็นของไทย ๆ ผมเห็นเวลาจวนตัวก็ตั้งเลขเจ็ดตัวไปเลย และยิ่งถ้าคุณไปเจอคนที่เขาไม่รู้เวลาเกิดเข้าละก็ ไม่ต้องทำมาหารับประทานกันเลย เลข ๗ ตัวนี้ท่านปรมาโหราจารย์ของเรานักโหราศาสตร์ อาจารย์ประทีป อัครา ท่านเรียกว่าเลขข้างกระดาน ใช้เลข ๗ ตัวหาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น แล้วก็ใช้ดวงจักรราศี หรือยูเรเนียน ทายเจาะลึก เพราะจากประสบการณ์การพยากรณ์มากว่า ๒๐ ปี ผู้ที่มาพยากรณ์กว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์ไม่ทราบเวลาเกิดตัวเอง แล้วทำไม่พวกเราจะปล่อยให้รายได้ส่วนนี้ของเราหดหายไป

อารัมภบทมาเสียยืดยาวจนทำให้พวกท่านเสียเวลามาเข้าเรื่องกันเลยในบรรดาเลข ๗ ตัวสิ่งที่สำคัญที่สุด ที่จะใช้เป็นตัวตัดสินคือเลขฐานที่ ๔ คือผลบวกของวันเดือนปี ซึ่งเราเรียกว่ากำลังของพระเคราะห์ เราใช้เป็นตัวตัดสิน และขยายความของเหตุการณ์ หรือผลที่จะกระทบในชะตาชีวิตของเรา ซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักพยากรณ์เลข ๗ ตัว ทุกระบบ อย่ามัวหลงลืมไปจนเอาการพยากรณ์อย่างอื่นมาปน

เลขกำลังพระเคราะห์ในฐานที่ ๔ จะมีตั้งแต่ เลข ๓ ต่ำสุด จนถึง เลข ๒๑ โดยแยกเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้

๑. กลุ่มของกำลังดาวเคราะห์ที่มาจากทักษา เริ่มตั้งแต่ ๓ อังคารเล็ก ๔ พุธเล็ก ๕ พฤหัสเล็ก ๖ กำลังของอาทิตย์ ๗ เสาร์เล็ก ๘ กำลังของอังคาร ๑๐ กำลังของดาวเสาร์ ๑๒ กำลังของราหู ๑๕ กำลังของจันทร์ ๑๗ กำลังของดาวพุธ ๑๙ กำลังของดาวพฤหัส ๒๐ กำลังของดาวเสาร์กำลังสอง ๒๑ กำลังของดาวศุกร์

๒. กลุ่มของส่วนที่ไม่ใช่กำลังของดาวเคราะห์ ได้แก่ ๙ เกตุ ๑๑ ราชาโชค ๑๓ อุจจ์ ๑๔ จักรพรรดิ ๑๖ โสฬส ๑๘ มหาจักรพรรดิ์

กลวิธีพยากรณ์

สำหรับกลุ่มที่ ๑ ถ้าฐานที่ ๔ ตกที่เลขดังกล่าวก็สามารถที่จะอ่านย้อนขึ้นไปบนฐานที่ ๑ ๒ ๓ ได้ในเรือนที่มีตัวเลขเหมือนกันก็สามารถจะแปลความหมายได้เพิ่มขึ้นอีก ๓ เรื่อง ( ศัพท์สำหรับนักพยากรณ์เรียก ๗ ตัวเราเรียกว่า ? ชิ่ง ?ในความหมายก็เหมือนเล่นสนุกเกอร์ละครับ
แต่ถ้าจุดพยากรณ์ตกกลุ่มที่ ๒ ถ้าฐานที่ ๔ ตกเลขดังกล่าวก็ไม่สามารถที่จะอ่านกระทบขึ้นไปบนฐานที่ ๑ ๒ ๓ ได้เพราะไม่ใช่เลขของกำลังดาว ก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้เพิ่มขึ้น

ดังตัวอย่างครูดังนี้ คนเกิดวันอาทิตย์ ๑ เดือนอ้ายหรือเดือนแปด ๑ ปีชวดหรือมะแม ๑

ฐานที่ ๑ ฐานวัน
ฐานที่ ๒ ฐานเดือน
ฐานที่ ๓ ฐานปี
๑๒ ๑๕ ๑๘ ๒๑ ฐานที่ ๔ ฐานรวมกำลังดาว

การอ่านดวงแถวแรก ๑/๓ ฐานที่ ๔ ตกเลข ๓ คุณก็สามารถอ่านย้อนขึ้นไปบนฐาน ๑ ๒ ๓ ที่มีเลข ๓ แล้วนำมารวมกันพยากรณ์ออกความหมายไปได้

แถวที่สอง ๒/๖ ฐานที่ ๔ ตกเลข ๖ คุณก็สามารถอ่านย้อนขึ้นไปบนฐานที่ ๑ ๒ ๓ ที่มีเลข ๖ แล้วเอาความหมายของเรือนมาผสมแปลเป็นคำพยากรณ์ได้

แถวที่สาม ๓/๙ ฐานที่ ๔ ตกลง ๙ ไม่สามารถชิ่งไปพยากรณ์ในฐานที่ ๑ ๒ ๓ ได้ ( นั่นเป็นข้อจำกัดของเลข ๗ ตัว ๔ ฐาน แล้วจะทำอย่างไร )

แถวที่สี่ ๔/๑๒ ฐานที่ ๔ ตกกำลังของราหู เลข ๗ ตัวมีแค่ ๑ ถึง ๗ จึงไม่สามารถชิ่งไปอ่านในเรือนของ ฐานที่ ๑ ๒ ๓ ได้ ( ทำอย่างไรเราก็พบข้อจำกัดของเลข ๗ ตัว ๔ ฐานอีกแล้ว )

แถวที่ห้า ๕/๑๕ ฐานที่ ๔ ตก ๑๕ กำลังของจันทร์ คุณก็ย้อนกลับขึ้นไปอ่านบนฐานที่ ๑ ๒ ๓ ในเรือนของจันทร์แล้วเอามาแปลความหมายต่อไป

แถวที่หก ๖/๑๘ ฐานที่ ๔ ตกมหาจักรพรรดิ์ เราก็ต้องหยุดไม่สามารถชิ่งไปอ่านในฐานที่ ๑ ๒ ๓ ได้

แถวที่เจ็ด ๗/๒๑ ฐานที่ ๔ ตก ๒๑ กำลังของดาวศุกร์ คุณก็ย้อนกลับไปอ่านในฐานที่ ๑ ๒ ๓ ที่เป็น ๖ ดาวศุกร์เอาความหมายมาพยากรณ์ได้

ข้อจำกัดของแถวที่ ๓ ๔ ๖ คือ ๓/๙, ๔/๑๒, ๖/๑๘ คือไม่ใช่กำลังดาว และเกินเลข ๗ ตัวจะทำอย่างไร

icon top

บริการดูดวงสด ดูดวงออนไลน์ ผ่านเว็บแคม กับ Horolive.com
ถ้าคุณอยากรู้อนาคต ดวงความรัก ดวงการเงิน ดวงการงาน วิธีเพิ่มโชคลาภ ฯลฯ
ด่วน!!! คลิกเลย สมัครดูดวงสดผ่านเว็บแคมกับเราวันนี้ เพิ่มให้ฟรีอีก 15นาที


 
 

เข้าสู่ระบบสมาชิก

แพคเกจดูดวงสดผ่านเว็บแคม


99 Bath99 ฿ ดูได้ 15 นาที
300 Bath300 ฿ ดูได้ 45 นาที
300 Bath500 ฿ ดูได้ 80 นาที + 15 นาที +
ฟรี! ดูดวงทาง e-mail ทุกสัปดาห์
300 Bath1,000 ฿ ดูได้ 3 ชม. + 15 นาที +
ฟรี! หนังสือคู่มือดวงปี 2555

ศาสตร์แห่งการดูดวง

รวม ศาสตร์แห่งการดูดวง »

ข่าวสารและกิจกรรม

Dtac readever ชวนคุณลุ้นสิทธิร่วมกิจกรรม  “ไหว้พระสกัดกรรม”  กับ อ.อ้าย ปุญญชา

Dtac readever ชวนคุณลุ้นสิทธิร่วมกิจกรรม “ไหว้พระสกัดกรรม” กับ อ.อ้าย ปุญญชา

Dtac readever ชวนคุณลุ้นสิทธิร่วมกิจกรรม “ไหว้พระสกัดกรรม”  กับ อ.อ้าย ปุญญชา […]...

Mono  Mobile ร่วมกับ Horolive  เปิดบริการใหม่ “ Horolive Talk ”

Mono Mobile ร่วมกับ Horolive เปิดบริการใหม่ “ Horolive Talk ”

Mono  Mobile  ร่วมกับ Horolive  เปิดบริการใหม่ “ Horolive Talk ”    วันนี้! คุณสามารถดูดวง...

ดูดวงสดกับหมอดูชื่อดัง กับ Horolive Talk

ดูดวงสดกับหมอดูชื่อดัง กับ Horolive Talk

ดูดวงสดกับหมอดูชื่อดัง ที่แรก และที่เดียว กับบริการ “ Horolive Talk […]...

เอไอเอส” ร่วมกับ “โมโนโมบาย” และ “HoroLive” จัดทริปล่องเรือไหว้พระตรวจดวงชะตารับปีม้า กับ “อาจารย์คฑา”

เอไอเอส” ร่วมกับ “โมโนโมบาย” และ “HoroLive” จัดทริปล่องเรือไหว้พระตรวจดวงชะตารับปีม้า กับ “อาจารย์คฑา”

เอไอเอส” ร่วมกับ “โมโนโมบาย” และ “HoroLive” จัดทริปล่องเรือไหว้พระตรวจดวงชะตารับปีม้า กับ ...

“โป๊ป-เดียร์น่า” ร่วมเปิด “ของขวัญคลีนิก” สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

“โป๊ป-เดียร์น่า” ร่วมเปิด “ของขวัญคลีนิก” สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

“โป๊ป-เดียร์น่า” ร่วมเปิด “ของขวัญคลีนิก” สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ   ผู้นำเทคโนโลยีความงา...

รวม ข่าวสารและกิจกรรม จากเว็บไซต์ HoroLive »

 

ดูดวงดารา

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

อ.แพท ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ ดูดวงลายเซ็นคนดังคุณบิ๊ก-ทองภูมิ ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า...

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

อ.แพท ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ ดูดวงลายเซ็นคนดังอ๋อม อรรคพันธ์ ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า...

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

อ.แพท ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ ดูดวงลายเซ็นคนดังเอิร์น ณัชชา ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า...

ดูดวง ดาราดัง : เป้ อารักษ์

ดูดวง ดาราดัง : เป้ อารักษ์

ดูดวง ดาราดัง : เป้ อารักษ์   เกิดวันที่ 2 […]...

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

อ.แพท ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ ดูดวงลายเซ็นคนดัง ในหนังสือพิมแนวหน้า...

รวม รวมข่าวดวงดารา ดูดวงดาราดัง »