“ยามอุบากอง” ฤกษ์งามยามดี Happy รับปีม้า « Horolive ดูดวงสด

ข่าวสารและกิจกรรม

“ยามอุบากอง” ฤกษ์งามยามดี Happy รับปีม้า

 “ยามอุบากอง” ฤกษ์งามยามดี Happy รับปีม้า

แจกทองคำทุกสัปดาห์ รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท

เฉพาะลูกค้าแฮปปี้ และดีแทค
ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มกราคม 2557

รับเคล็ดเสริมโชค แบบฉบับตามศาสตร์จากพม่า

เพียงกดสมัคร *444*6# โทรออก 

ค่าบริการ 3 บาท/ข้อความ (สัปดาห์ละ 4 ข้อความ)

Gossip-01

 

รายละเอียดกิจกรรม
พิเศษเฉพาะลูกค้า Happy และ Dtac ที่สมัครเป็นสมาชิกบริการยามอุบากอง (Do & Don’t) ผ่าน *444*6# ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับทองคำหนัก 1 บาท รวม 13 รางวัล

 อัตราค่าบริการ
บริการยามอุบากอง (Do & Don’t) 3 บาท/ข้อความ (ราคานี้ไม่รวม VAT 7%)

รายละเอียดของรางวัล

No

ระยะเวลา

รางวัล

จำนวน

มูลค่า (บาท)

รวมมูลค่า

1 1 พ.ย. 56 – 30 พ.ย. 56 ทองคำหนัก 1 บาท 4 23,000.00 92,000.00
2 1 ธ.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56 ทองคำหนัก 1 บาท 4 23,000.00 92,000.00
3 1 ม.ค. 57 – 31 ม.ค. 57 ทองคำหนัก 1 บาท 5 23,000.00 115,000.00
13 299,000.00

ระยะเวลาการจับรางวัล

ครั้งที่

ระยะเวลา

รางวัล

จำนวนรางวัล

วันจับรางวัล

วันประกาศรางวัล

1 1 พ.ย. 56 – 30 พ.ย. 56 ทองคำ 1 บาท 4 1 ธ.ค. 56 20 ธ.ค. 56
2 1 ธ.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56 ทองคำ 1 บาท 4 10 ม.ค. 57 24 ม.ค. 57
3 1 ธ.ค. 56 – 31 ธ.ค. 56 ทองคำ 1 บาท 5 7 ก.พ. 57 21 ก.พ. 57

 

เงื่อนไขและกติการายละเอียด

เงื่อนไขการรับรางวัล

1.  ระยะเวลาร่วมโครงการ “แฮปปี้เสริมโชครับปีม้า” เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 56 – วันที่ 31 มกราคม 57 (3 เดือน)
2.  ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท  ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล

3.  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.  การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
5.  ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
6.  บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์  www.horolive.com หรือ ส่ง SMS แจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
7.  ลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกของ “แฮปปี้เสริมโชครับปีม้า” ณ วันที่ทำการจับรางวัล ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 56 – วันที่ 31 มกราคม 57 (3 เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล

- ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล
- ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัล
ผู้ร่วมรายการต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นโดยเป็นผู้รับบริการเสริม ของกลุ่มธุรกิจภายใต้ “แฮปปี้เสริมโชครับปีม้า” เท่านั้น โดยมอบรางวัลให้กับสมาชิกทั้งหมด  ที่อยู่ในระบบและสมาชิกใหม่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 56 – วันที่ 31 มกราคม 57 (3 เดือน)  โดยสามารถคิดค่าบริการได้และมีสถานภาพเป็นผู้ใช้บริการ ณ วันรับของรางวัล

1.  ผู้ที่ได้รับของรางวัลประจำโครงการจะต้องติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อยืนยันรับของรางวัล และจะต้องส่งเอกสารใบชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ๆ ชำระกับทางโอเปอร์เรเตอร์เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
2.  ผู้ที่ได้รับของรางวัลประจำโครงการจะต้องติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อยืนยันรับของรางวัล และจะต้องส่งเอกสารใบชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ๆ ชำระกับทางโอเปอร์เรเตอร์เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
3.  ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลประจำโครงการ เป็นผู้ที่ร่วมโครงการ “แฮปปี้เสริมโชครับปีม้า” ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 56 – วันที่ 31 มกราคม 57 (3 เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล
4.  พร้อมบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ให้ทางบริษัทภายใน 30 วันนับจากที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทางบริษัทฯ หากไม่ยืนยันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัล

ขั้นตอนการประกาศรางวัลผู้โชคดี

1.  คัดเลือกผู้โชคดี จากผู้ที่เป็นสมาชิกของบริการยามอุบากอง (Do & Don’t)
2.  จะมีสักขีพยาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการประจำโครงการ ในการจับผู้โชคดีทุกเดือน ที่  บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น  16 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
3.  ประกาศผลผู้โชคดีทาง www.horolive.com หรือ ส่ง SMS หรือ โทรติดต่อลูกค้า

ขั้นตอนการรับของรางวัล

กรณีที่เป็นลูกค้าที่เล่นระบบ Postpaid (รายเดือน) ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ภายในระยะเวลา 45 วัน นับจากวันที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทาง บริษัทฯ หากไม่มีการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล โดยเอกสารเบื้องต้นมีดังนี้

1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
2.  ใบที่ชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับทางโอเปอร์เรเตอร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการเล่นเกม และยอดที่ชำระจะต้องเป็นยอดที่เกิดขึ้น ณ เดือนที่ใช้บริการของทางบริษัทฯ

กรณีที่เป็นลูกค้าที่เล่นระบบ Prepaid (เติมเงิน) ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน มาแสดงต่อบริษัทฯ คือ
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
2.  ซิมการ์ดหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่  โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการเล่นเกม

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับหมายเลขโทรศัพท์  ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปทางทุจริต และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 เอกสารการรับของรางวัล
1.  กรณีบุคคลธรรมดา

-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
-  สำเนาทะเบียนบ้าน
-  เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น

2.  กรณีนิติบุคคล ต้องมีเอกสารยืนยันในการรับของรางวัลดังนี้

-  หนังสือรับรองการจดทะเบียน, พร้อมวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท
-  ภ.พ. 20 (คัดลอกไม่เกิน 2 เดือน)
-  บัตรประชาชนของกรรมการ ผู้มีสิทธิลงนามผูกพันบริษัท
-  หนังสือมอบอำนาจในการรับของรางวัล (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)
-  บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)
-  ทุกแผ่นต้องมีกรรมการลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท

 

กำหนดให้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

หากตรวจสอบชื่อซ้ำทางบริษัทฯ ถือว่าโมฆะ

 

 

 

 

 

บริการดูดวงสด ดูดวงออนไลน์ ผ่านเว็บแคม กับ Horolive.com
ถ้าคุณอยากรู้อนาคต ดวงความรัก ดวงการเงิน ดวงการงาน วิธีเพิ่มโชคลาภ ฯลฯ
ด่วน!!! คลิกเลย สมัครดูดวงสดผ่านเว็บแคมกับเราวันนี้ เพิ่มให้ฟรีอีก 15นาที


 
 

เข้าสู่ระบบสมาชิก

แพคเกจดูดวงสดผ่านเว็บแคม


99 Bath99 ฿ ดูได้ 15 นาที
300 Bath300 ฿ ดูได้ 45 นาที
300 Bath500 ฿ ดูได้ 80 นาที + 15 นาที +
ฟรี! ดูดวงทาง e-mail ทุกสัปดาห์
300 Bath1,000 ฿ ดูได้ 3 ชม. + 15 นาที +
ฟรี! หนังสือคู่มือดวงปี 2555

ข่าวสารและกิจกรรม

Dtac readever ชวนคุณลุ้นสิทธิร่วมกิจกรรม  “ไหว้พระสกัดกรรม”  กับ อ.อ้าย ปุญญชา

Dtac readever ชวนคุณลุ้นสิทธิร่วมกิจกรรม “ไหว้พระสกัดกรรม” กับ อ.อ้าย ปุญญชา

Dtac readever ชวนคุณลุ้นสิทธิร่วมกิจกรรม “ไหว้พระสกัดกรรม”  กับ อ.อ้าย ปุญญชา […]...

Mono  Mobile ร่วมกับ Horolive  เปิดบริการใหม่ “ Horolive Talk ”

Mono Mobile ร่วมกับ Horolive เปิดบริการใหม่ “ Horolive Talk ”

Mono  Mobile  ร่วมกับ Horolive  เปิดบริการใหม่ “ Horolive Talk ”    วันนี้! คุณสามารถดูดวง...

ดูดวงสดกับหมอดูชื่อดัง กับ Horolive Talk

ดูดวงสดกับหมอดูชื่อดัง กับ Horolive Talk

ดูดวงสดกับหมอดูชื่อดัง ที่แรก และที่เดียว กับบริการ “ Horolive Talk […]...

เอไอเอส” ร่วมกับ “โมโนโมบาย” และ “HoroLive” จัดทริปล่องเรือไหว้พระตรวจดวงชะตารับปีม้า กับ “อาจารย์คฑา”

เอไอเอส” ร่วมกับ “โมโนโมบาย” และ “HoroLive” จัดทริปล่องเรือไหว้พระตรวจดวงชะตารับปีม้า กับ “อาจารย์คฑา”

เอไอเอส” ร่วมกับ “โมโนโมบาย” และ “HoroLive” จัดทริปล่องเรือไหว้พระตรวจดวงชะตารับปีม้า กับ ...

“โป๊ป-เดียร์น่า” ร่วมเปิด “ของขวัญคลีนิก” สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

“โป๊ป-เดียร์น่า” ร่วมเปิด “ของขวัญคลีนิก” สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ

“โป๊ป-เดียร์น่า” ร่วมเปิด “ของขวัญคลีนิก” สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ   ผู้นำเทคโนโลยีความงา...

รวม ข่าวสารและกิจกรรม จากเว็บไซต์ HoroLive »

 

ศาสตร์แห่งการดูดวง

รวม ศาสตร์แห่งการดูดวง »

ดูดวงดารา

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

อ.แพท ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ ดูดวงลายเซ็นคนดังคุณบิ๊ก-ทองภูมิ ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า...

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

อ.แพท ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ ดูดวงลายเซ็นคนดังอ๋อม อรรคพันธ์ ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า...

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

อ.แพท ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ ดูดวงลายเซ็นคนดังเอิร์น ณัชชา ในหนังสือพิมพ์แนวหน้า...

ดูดวง ดาราดัง : เป้ อารักษ์

ดูดวง ดาราดัง : เป้ อารักษ์

ดูดวง ดาราดัง : เป้ อารักษ์   เกิดวันที่ 2 […]...

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

ตรวจลายเซ็นคนดัง กับ อ.แพท

อ.แพท ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ ดูดวงลายเซ็นคนดัง ในหนังสือพิมแนวหน้า...

รวม รวมข่าวดวงดารา ดูดวงดาราดัง »