arrow top
ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
อ.แบงค์ สเกทช์กรรม
ศาสตร์: ไพ่ยิปซี หรือ ทาโร่ห์
ประวัติ อ.แบงค์ สเกทช์กรรม ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
อ.โชติรส
ศาสตร์: ไพ่ยิปซี หรือ ทาโร่ห์
ประวัติ อ.โชติรส ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
อ.ดวงแก้ว
ศาสตร์: เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ประวัติ อ.ดวงแก้ว  ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน ฝากดวงให้หมอดู
ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
อ.อินทน์ จักรเวท
ศาสตร์: โหราศาสตร์ไทย
ประวัติ อ.อินทน์ จักรเวท ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
อ.อ้าย พลังกายทิพย์ สกัดกรรม
ศาสตร์: อัญมณีทาโรต์ กระแสจิต
ประวัติ อ.อ้าย พลังกายทิพย์ สกัดกรรม ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
อ.อ๊อดเมืองลอง
ศาสตร์: โหราศาสตร์ไทย
ประวัติ อ.อ๊อดเมืองลอง ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
อ.พอใจ พลอยรุ่ง
ศาสตร์: ไพ่ยิปซี หรือ ทาโร่ห์
ประวัติ อ.พอใจ พลอยรุ่ง ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน ฝากดวงให้หมอดู
ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
อ.หนุ่ม หมอดูเทวดา
ศาสตร์: จิตสัมผัส
ประวัติ อ.หนุ่ม หมอดูเทวดา ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
อ.ปานชีวา Ms. Angel
ศาสตร์: ไพ่ยิปซี หรือ ทาโร่ห์
ประวัติ อ.ปานชีวา Ms. Angel ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน ฝากดวงให้หมอดู
ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
อ.แพท ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์
ศาสตร์: ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์
ประวัติ อ.แพท ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
อ.ดวงดาว
ศาสตร์: ไพ่ยิปซี หรือ ทาโร่ห์
ประวัติ อ.ดวงดาว ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน ฝากดวงให้หมอดู
อ.เซน มายาฌาน
ศาสตร์: มายาฌาน
ประวัติ อ.เซน มายาฌาน ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
อ.เกรียง กรกฏ
ศาสตร์: โหราศาสตร์ไทย
ประวัติ อ.เกรียง กรกฏ ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน ฝากดวงให้หมอดู
ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
อ.ชมพูนุท
ศาสตร์: ฮวงจุ้ย
ประวัติ อ.ชมพูนุท ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน ฝากดวงให้หมอดู
ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
อ.ปอนด์ เซียนพยากรณ์
ศาสตร์: ไพ่ยิปซี หรือ ทาโร่ห์
ประวัติ อ.ปอนด์  เซียนพยากรณ์ ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน ฝากดวงให้หมอดู
ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน
อ.ธาราทิพย์ ยิปซีพยากรณ์
ศาสตร์: ไพ่ยิปซี หรือ ทาโร่ห์
ประวัติ อ.ธาราทิพย์  ยิปซีพยากรณ์ ไม่อยู่ นอกเวลาปฎิบัติงาน ฝากดวงให้หมอดู
arrow bottom
icon webcam availableหมอดูว่าง     ไม่ว่าง ไม่ว่าง     ไม่อยู่ ไม่อยู่
สมัครสมาชิก

ศาสตร์แห่งการดูดวง