กรรมฐานวิธีแก้กรรมให้ตนเอง ใช้หนี้ข้าวและน้ำนมแม่ได้ดีที่สุด

กรรมฐาน ใช้หนี้ข้าวและน้ำนมแม่ได้ดีที่สุด และกรรมฐานเป็นบุญเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้ที่ฆ่าตัวตายจะได้รับ บุญอื่นส่งไม่ถึง

Related image

เจริญพระกรรมฐาน จะทำให้ชีวิตรุ่งเรือง วัฒนาสถาพร และจะรุ่งเรืองต่อไปถึงลูกหลาน การบำเพ็ญจิตภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของพระพุทธเจ้าของเรานี้ วิธีปฏิบัติเบื้องต้นต้องยึดแนวหลักสติเป็นตัวสำคัญ การเจริญสติปัฎฐาน 4 ทางสายเองของพระพุทธเจ้านี้ ถ้าทำได้

1. ระลึกชาติได้จริง ระลึกได้ว่าเคยทำอะไรดี อะไรชั่วมาก่อน ไม่ใช่ระลึกว่าเคยเป็นผัวใครเมียใคร
2. รู้กฎแห่งกรรม จะได้ใช้หนี้เขาไปโดยไม่ปฎิเสธทุกข้อหา
3. มีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิต ไม่ใช่ไปหาพระรดน้ำมนต์ ไปหาหมอดู

กรรม หมายถึง การกระทำของเรา ซึ่งมีทั้งกรรมดี (กุศลกรรม) และกรรมชั่ว (อกุศลกรรม)
วิบากกรรม หมายถึง ผลของกรรมที่ได้กระทำเอาใว้ ซึ่งจะส่งผลทั้งดีและร้ายตามที่เราได้ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วเอาใว้

หากเราทำกรรมไม่ดีไว้ควรทำอย่างไร พอสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1. ตัดกังวล เลิกคิด เลิกเศร้าเสียใจ เลิกจิตตก ไม่มีใครไม่เคยทำผิด แต่ทำผิดแล้วสำนึกได้และไม่ทำอีก สำคัญกว่า
2. ปฏิบัติตามแนว ทาน ศีล ภาวนา (ทานทำให้รวย ศีลทำให้สวย ภาวนาทำให้มีปัญญาดี)

– ทาน ให้เพื่อลดกิเลสในตัว ทั้งความโลภและความโกรธ จะมีพรหมวิหาร 4 มากขึ้น (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
– ถือศีล 5 เพื่อรักษากาย วาจา ให้ปกติ ไม่ให้พลาดไปทำผิด เพราะธรรมชาติของใจคนจะไหลลงที่ต่ำได้ง่ายกว่าขึ้นที่สูง ศีลเป็นทางนำให้เกิดสมาธิ นำไปสู่การเกิดปัญญา
– เจริญภาวนา เพื่อให้ได้ปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงของรูปนาม คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ไตรลักษณ์) และ อสุภะ (สิ่งที่ไม่สวย ไม่งาม เช่น ซากศพ) ทั้งสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน

กรรมฐาน ทำได้โดยตั้งใจมั่น ไม่เสียสตางค์ แก้กรรมได้โดยตรง มีผลมากที่สุด เป็นบุญใหญ่ที่สุด บุญที่ได้จากกรรมฐาน ได้ทั้งตัวเอง และสามารถอุทิศแผ่เมตตาให้บุคคลอื่นๆ ได้ ทำให้ทุกชีวิตดีขึ้น

ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่

Neptune ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://neptune.horolive.com/