เตรียมของไหว้วันตรุษจีน 2558

Horolive และอาจารย์เดียร์ แนะนำวิธีเตรียมของไหว้วันตรุษจีน 2558 ช่วงเวลาการไหว้ ว่ามีอะไรบ้างและต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

ในปีมะแม 2558 นี้ วันตรุษจีนตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของชนชาวจีน ตามปฏิทินจันทรคติจีน

ของไหว้

ตรุษจีนในประเทศไทย

ชาวไทยเชื้อสายจีนจะถือประเพณีปฏิบัติอยู่ 3 วัน คือวันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว

วันจ่าย?คือวันก่อนวันสิ้นปี เป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปซื้ออาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ รวมถึงกระดาษไหว้

วันไหว้ คือวันสุดท้ายของปีเป็นวันส่งท้ายปีเก่า

วันเที่ยว?หรือ?วันถือ?คือวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันที่หนึ่ง (?? ชิวอิก) ของเดือนที่หนึ่งของปี วันนี้ชาวจีนจะถือธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันคือ “ป้ายเจีย” เป็นการไหว้ขอพรและอวยพรจากญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพรัก โดยนำส้มสีทองไปมอบให้ เหตุที่ให้ส้มก็เพราะส้มออกเสียงภาษาแต้จิ๋วว่า “กิก” (?) ไปพ้องกับคำว่าความสุขหรือโชคลาภ ? แปลว่า โชคลาภ เพราะฉะนั้นการให้ส้มจึงเหมือนนำความสุขหรือโชคลาภไปให้ เหตุที่เรียกวันนี้ว่าวันถือคือ เป็นวันที่ชาวจีนถือว่าเป็นสิริมงคล งดการทำบาป จะมีคติถือบางอย่าง เช่น ไม่พูดจาไม่ดีต่อกัน ไม่ทวงหนี้กัน ไม่จับไม้กวาด และจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่สีสันสดใสแล้วออกเยี่ยมอวยพรและพักผ่อนนอกบ้านทำแต่เรื่องที่มีความสุข สนุกสนาน

ช่วงเวลาไหว้

ตอนเช้ามืด จะไหว้ “ป้ายเล่าเอี๊ย” (??? / ???) เป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆ ไหว้เจ้าที่ตี่จู่เอี๊ยะ เครื่องไหว้คือ เนื้อสัตว์สามอย่าง (ซาแซ ซำเช้ง) ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ หรือเพิ่มหมึก ปลา เป็นเนื้อสัตว์ 5 อย่าง (โหงวแซ)?เหล้า?น้ำชา?ผลไม้ 5 อย่างหรือผลไม้ 5 ธาตุ กระดาษเงินกระดาษทอง กระดาษไหว้เจ้าและกระดาษไหว้บรรพบุรุษที่ทำมาในรูปแบบต่างๆเพื่อเหมาะแก่การไหว้แต่ละประเภท

ตอนสาย จะไหว้ “ป้ายแป๋บ้อ” (???) คือการไหว้บรรพบุรุษ?พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูตามคติจีน การไหว้ครั้งนี้จะไหว้ไม่เกินเที่ยง เครื่องไหว้จะประกอบด้วย ซาแซหรือโหงวแซ อาหารคาวหวาน (ส่วนมากจะทำตามที่ผู้ที่ล่วงลับเคยชอบ) รวมทั้งการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เสื้อผ้ากระดาษเพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ หลังจากนั้น ญาติพี่น้องจะมารวมกันรับประทานอาหารที่ได้เซ่นไหว้ไปเป็นสิริมงคล และถือเป็นเวลาที่ครอบครัวหรือวงศ์ตระกูลจะรวมตัวกันได้มากที่สุด จะแลกเปลี่ยนอั่งเปาหลังจากรับประทานอาหารร่วมกันแล้ว

ตอนบ่าย จะไหว้ “ป้ายฮ่อเฮียตี๋” (????) เป็นการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เครื่องไหว้จะเป็นพวกขนมเข่ง?ขนมเทียน?เผือกเชื่อมน้ำตาล กระดาษเงินกระดาษทอง พร้อมทั้งมีการจุดประทัดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคล

ความหมายของสัตว์ที่ใช้ไหว้

ไก่ ส่งเสริมในเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเป็นเจ้าคนนายคนและมีวาจาศักดิ์สิทธิ์

เป็ด ส่งเสริมในเรื่องความรัก ความอ่อนโยน ความสามารถที่หลากหลาย

หมู ส่งเสริมในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ สะดวกสบาย มีเก็บมากมาย

ปลา ส่งเสริมให้มีมากจนเหลือกินเหลือใช้

หมึก ส่งเสริมในเรื่อง ความฉลาด สติปัญญา และความสำเร็จในความเพียร

ความหมายของผลไม้ที่ใช้ไหว้

องุ่นดำ แทนถึงธาตุน้ำ เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ มีมาก ความสามัคคี

กล้วยดิบ แทนถึงธาตุไม้ เป็นตัวแทนของการกวักโชคลาภ เงินทอง กวักความโชคดีมีสุข

แอปเปิ้ล แทนถึงธาตุไฟ เป็นตัวแทนของสันติภาพ ความเหนียวแน่น สงบสุข

สาลี่ เป็นธาตุทอง แทนถึงการนำพามาซึ่งความสุข ข่าวดี (ข้อควรระวัง ห้ามใช้สาลี่ในการไหว้บรรพบุรุษ เมื่อไหว้บรรพบุรุษให้ใช้เป็นลูกพลับแทน)

ส้ม เป็นธาตุดิน แทนถึงความสมบูรณ์พูนสุข ความโชคดีมีชัย และความมั่นคง

สับปะรด ออกเสียงตามชาวจีน หมายถึง การกวักสีแดงหมายถึงโชคลาภแทนถึงธาตุไฟได้

ทั้งนี้ การไหว้เราสามารถจัดตามกำลังทรัพย์ด้วยจิตที่สะอาดและศรัทธาท่านก็จะอยู่เย็นเป็นสุขประสบโชคลาภ แคล้วคราดปลอดภัย

ตรุษจีนปีนี้อาจารย์เดียร์ขอให้ทุกท่านประสพแต่ความสุข ร่มเย็น สุขภาพแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมา พบเจอแต่กัลยาณมิตร มีชีวิตที่ดีงามกันทุกท่านเลยนะคะ ซินเจียยู่อี่ซินนี่ฮวดใช้ จินอวี้หม่านถัง ร่ำรวยเงินทอง ทองหยกเต็มบ้าน