การเลือกของสังฆทานอย่างไรให้ได้บุญ

เลือกของสังฆทานอย่างไรได้บุญ

การถวายสังฆทานในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงถังสีเหลืองที่มีของเตรียมไว้ให้อย่างสะดวกสบาย แต่เคยรู้หรือไม่ว่าสิ่งของที่อยู่ข้างในนั้นจำเป็นสำหรับพระภิกษุสงฆ์หรือไม่ หรือของใช้ดังกล่าวหมดอายุแล้วหรือยัง ดังนั้น หากมีเวลาควรหาซื้อของที่มีคุณภาพ และจำเป็นต้องใช้ไปถวาย จึงจะได้บุญสมดังที่ตั้งใจไว้ ดังนั้น เรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งของอะไรบ้างที่เราควรนำมาถวายสังฆทานหรือสิ่งไหนบ้างที่ไม่ควรนำมาถวายสังฆทาน

การเลือกซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จัดเป็นสังฆทานให้ได้ประโยชน์

– สบู่?จัดว่าเป็นเครื่องประทินผิวชนิดหนึ่ง แต่ก็ใช้เพื่อทำความสะอาดและระงับกลิ่นกาย

– แปรงสีฟัน?ควรเลือกชนิดขนแปรงอ่อนๆ จะได้สบายเหงือก

– ยาสีฟัน?ชนิดผงหรือแบบหลอดก็ได้ หรืออาจเป็นยาสมุนไพรก็ยิ่งดี

– ยาสระผม?เอาไว้ใช้เวลาโกนศีรษะจะทำให้โกนง่ายขึ้น

– ใบมีดโกน?เป็นของที่จำเป็นมาก เพื่อใช้โกนศีรษะ

– ผงซักฟอก?ใช้สำหรับซักจีวรเพื่อทำความสะอาด

– เครื่องดื่มสมุนไพรพร้อมชง?เช่น ขิงผง ชารางจืด ที่สำคัญ อย่าลืมดูวันหมดอายุ

– ผ้าอาบน้ำฝน?ควรเลือกซื้อชนิดที่เนื้อหนาๆ หรือเลือกซื้อเป็นสบงหรืออังสะก็ได้

ของที่ควรเลือกหรือหลีกเลี่ยงไม่ควรนำมาประกอบสังฆทาน

– บุหรี่ ยาเสพติด และเครื่องดื่มชูกำลังทุกประเภท

– ผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุด้วยโฟม

– เพื่อหลีกเลี่ยงมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

– อาหารกระป๋อง เพราะอาหารประเภทนี้จะมีสารกันบูด ไม่ดีต่อสุขภาพ

– เลือกใส่เป็นผลไม้สดจะดีกว่า

– ใบชา พระไม่ค่อยได้ชงฉัน

– ควรเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรให้ประโยชน์กับสุขภาพมากกว่า

– กล่องสบู่ ปกติพระท่านมีอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยจำเป็น

– บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

– อาหารบิณฑบาตในตอนเช้าเป็นอาหารที่สดและมีคุณค่ากว่า

– จึงไม่ควรส่งเสริมให้ท่านฉันอาหารที่มีคุณค่าน้อย

– น้ำอัดลม รวมถึงน้ำที่ผ่านการปรุงแต่งใส่สี

คำกล่าวถวายสังฆทาน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ? (๓ จบ)

อิมานิ มยํ ภนฺเต ภตฺตานิ สปริวารานิ ภิกขุสงฺฆสฺส โอโณชยาม สาธุ โน ภนฺเต ภิกฺขุ

อิมานิ ภตฺตานิ สปริวารานิ ปฏิคฺคณฺหาตุ อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขายฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร

แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์ จงรับ ซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้

กล่าวคำแปล

กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ