ประกาศ ประกาศ!!! รายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ แฮปปี้แจกทอง 400,000 ดูดวงแม่นกับ MONO

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ 1 บาท มูลค่า 20,000 บาท 15 รางวัล

รางวัลที่ 2 บัตรเงินสดมูลค่า 1,000 บาท 50 รางวัล

cam

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 65 ท่าน ที่ได้รับรางวัลจากแคมเปญ “แฮปปี้แจกทอง 400,000 ดูดวงแม่นกับ MONO” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2559 (3 เดือน)

ดีแทค และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีความยินดีที่จะประกาศผลการจับรางวัลในแคมเปญ “แฮปปี้แจกทอง 400,000 ดูดวงแม่นกับ MONO”

ผู้โชคดีที่ได้รับ สร้อยคอทองคำ 1 บาท มูลค่า 20,000 บาท 15 รางวัล ได้แก่

6683540xxxx
6687502xxxx
6687751xxxx
6681484xxxx
6687498xxxx
6682707xxxx
6681449xxxx
6681552xxxx
6681536xxxx
6681491xxxx
6681597xxxx
6681626xxxx
6681407xxxx
6683139xxxx6685073xxxx

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเงินสดมูลค่า 1,000 บาท 50 รางวัล

6683119xxxx
6681433xxxx
6684662xxxx
6684674xxxx
6685372xxxx
6686845xxxx
6681482xxxx
6687712xxxx
6689409xxxx
6689751xxxx
6680498xxxx
6685131xxxx
6686780xxxx
6686933xxxx
6687581xxxx
6681307xxxx
6683294xxxx
6683162xxxx
6686761xxxx
6685308xxxx
6682728xxxx
6682738xxxx
6688875xxxx
6689409xxxx
6687533xxxx
6691195xxxx
6682724xxxx
6690010xxxx
6684516xxxx
6685408xxxx
6683699xxxx
6681303xxxx
6687441xxxx
6681308xxxx
6681452xxxx
6687476xxxx
6681660xxxx
6683697xxxx
6688117xxxx
6681476xxxx
6683961xxxx
6689455xxxx
6687388xxxx
6687542xxxx
6687684xxxx
6685362xxxx
6685392xxxx
6695023xxxx
6686957xxxx
6699334xxxx

บริษัทฯ จะแจ้งผลการจับรางวัลให้ผู้โชคดีทราบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ประกาศ หากบริษัทฯไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองรายถัดไป

 

ข้อมูลข่าวสารโดย

LOGOhorolive-03