กิจกรรม “แฮปปี้แจกทอง 400,000 ดูดวงแม่นกับโมโน”

DtacApp_Creat-01

รายละเอียด

ลูกค้าดีแทคร่วมลุ้นทองมูลค่ากว่า 400,000 บาทและรางวันอื่นๆอีกมากมาย แค่สมัครบริการดูดวงและเลขพารวม หรือรับสิทธิ์ลุ้นง่ายๆ แค่ดาวน์โหลดแอพ Horolive Talk และมียอดค่าใช้จ่ายผ่านแอพ

ระยะเวลากิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้ ? 31 กรกฎาคม 2559

ของรางวัล

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 15 รางวัล รางวัลที่ 2 บัตรเงินสดมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 50 รางวัล

รายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม

  1. เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ? 31 กรกฎาคม 2559 (3เดือน)
  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
  3. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลไม่สามารถขอคืนค่าบริการเสริมที่จ่ายไป ณ เวลาที่ร่วมกิจกรรมได้ ทั้งจากดีแทคและบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบจะถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  5. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  6. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวัยที่ 29 สิงหาคม 2559 ทาง?www.mono-mobile.com?หรือส่ง SMS แจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
  7. ลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบริการ ณ วันที่ทำการจับรางวัล ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ? 31 กรกฎาคม 2559 (3เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นและได้รับรางวัล
  8. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล
  9. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า