ปีใหม่เราต้องปัง! กับการเพิ่มบุญ 10 วิธี รับปีจอ

ตามหลักพระพุทธศาสนา มีการทำบุญด้วยกัน 10 วิธี เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ 10  คือสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ 10 ประการ ที่ควรยึดหลักปฏิบัติ และยังสามารถใช้ได้ทุกๆปี ไม่มีวันหมดอายุเป็นการเสริมสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตนเอง และคนรอบข้างอีกด้วย

1.การให้ทาน แบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของ (ทานมัย) เป็นการช่วยขัดเกลาความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ถีเหนียว และความยึดติดลง เพื่อให้สิ่งของที่แบ่งปันออกไปเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นโดยส่วนรวม

2.รักษาศีล ก็เป็นบุญที่ชื่อว่า (ศีลมัย) เป็นการฝึกฝนที่จะลด ละ เลิก ความชั่ว ไม่ไปเบียดเบียนใครมุ่งที่จะทำความดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น เป็นการบ่มเพาะให้เกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำ

 

3.เจริญภาวนา ก็เป็นบุญที่ชื่อว่า (ภาวนามัย) คือการพัฒนาจิตใจและปัญญา ทำให้จิตสงบไม่มีกิเลสผู้ที่ภาวนาอยู่เสมอย่อมเป็นหลักประกันว่า จิตจะมีความสงบ ชีวิตมีความสุขคุณภาพชีวิตดีขึ้น สูงขึ้น

4.อ่อนน้อมถ่อมตน ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ก็มีเมตตาต่อผู้น้อย ต่างอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมเคารพและให้เกียรติกันและกัน เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตนก็เป็นบุญที่ชื่อว่า (อปจายนมัย)

5.ช่วยเหลือสังคมรอบข้าง สละแรงกายเพื่องานส่วนรวม หรือช่วยงานผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งที่เรียกว่า (ไวยาวัจมัย)

6.เปิดโอกาสให้ผู้อื่นร่วมทำบุญกับเรา ให้คนอื่นมีส่วนร่วมทำร่วมแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วย ก็ถือเป็นบุญ เรียกว่า (ปัตติทานมัย)

7.ยอมรับและยินดีในการทำความดี หรือทำบุญของผู้อื่น เป็นการเปิดโอกาสร่วมใจอนุโมทนาในการทำความดีของผู้อื่น ก็เป็นบุญ (ปัตตานุโมทนามัย)

8.ฟังธรรม เป็นการบ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว ฟังธรรมะ ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญา ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งที่เรียกว่า (ธรรมสวนมัย)

9.แสดงธรรม ให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อื่น แสดงธรรม นำธรรมะไปบอกกล่าว เผื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟัง ให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นเรื่องของความจริง ความดีงาม ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเรียกว่า (ธรรมเทศนามัย)

10.ทำความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสม มีการปรับทิฐิ แก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็น ความเข้าใจให้ถูกต้องตามธรรมให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอ ก็เป็นการพัฒนาปัญญาอย่างหนึ่ง เป็นบุญที่เรียกว่า (ทิฎฐุชุกรรม)

โดยสรุปแล้ว คนเราทำบุญก็เพื่อ ตัวเอง  แต่คงจะดีกว่าถ้าเราทำบุญเพื่อพัฒนาจิต และคงจะดียิ่งขึ้นถ้าเราทำบุญเพื่อพัฒนาสติปัญญาไปด้วย และคงจะดีที่สุดถ้าเราช่วยกันทำบุญทุกรูปแบบเพื่อช่วยเหลือสังคมให้สงบสุขและดีไปพร้อมๆ กันค่ะ

 

ข้อมูลโดย :
อาจารย์ อ.แพธ ลูกเเก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและธุรกิจ
ดูดวงแบบส่วนตัวติดตามได้ในแอปพลิเคชัน neptune
อ.แพธ ออนไลน์ทุกวัน 15:00 น. – 18:00 น.
ใครยังไม่โหลดคลิก https://goo.gl/k4r6zF

LOGOhorolive-03

ออนไลน์
อาจารย์ ศรี เมืองเอก
ไพ่ยิปซี
เลขเด่น ดวงดี กับ อ. ศรี พร้อมทำนายวันเดือนปีเกิด โดยไม่ต้องรู้เวลาเกิด ก็สามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ รู้กราฟชีวิต แสดงถึงช่วงดวงขึ้น ดวงตกได้อย่างแม่นยำ
ออนไลน์
อาจารย์ สวัสดิ์
โหราศาสตร์ไทย - ประยุกต์
ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ไทย-ประยุกต์
ออนไลน์
อาจารย์ คิง
เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายดวงชะตาจากวัน เดือน ปีเกิด ของเจ้าชะตา พร้อมแนะนำการแก้เคล็ดดวง ปรับชีวิตให้ดีขึ้น
ออฟไลน์
อาจารย์ อัญ เพนดูลั่ม
เพนดูลั่ม
การใช้พลังจากลูกดิ่งสื่อสารระหว่างผู้ใช้ลูกดิ่ง กับจิตใต้สำนึก เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ