รวมฤกษ์คลอดลูก ครบทั้งปี 2561

เดือนมกราคม

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561    เวลา 14.39-15.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561    เวลา 14.39-15.29 น.

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561    เวลา 12.39-13.19 น.

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561     เวลา 13.29-14.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561    เวลา 09.19-09.49 น.

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561     เวลา 07.29-08.09 น.

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561     เวลา 11.29-11.59 น.

 

เดือนกุมภาพันธ์

วันพฤหัสบดีที่1 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา 07.29-08.05 น.

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา 14.39-14.59 น.

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา 11.29-11.24 น.

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา 12.39-13.19 น.

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา 09.29-09.34 น.

 

เดือนมีนาคม

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561    เวลา 11.25-13.49 น.

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561     เวลา 13.29-13.59 น.

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561    เวลา 09.19-10.29 น.

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561     เวลา 09.19-10.29 น.

วันพฤหัสบดีที่ 8  มีนาคม 2561     เวลา 15.09-15.49 น.

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561    เวลา 07.29-08.49 น.

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561     เวลา 08.19-09.29 น.

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561     เวลา 10.09-10.59 น.

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561    เวลา 08.49-10.39 น.

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561    เวลา 13.29-13.48 น.

 

เดือนเมษายน

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561   เวลา 14.29-14.59 น.

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561    เวลา 11.49-12.39 น.

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561    เวลา 11.19-11.35 น.

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561    เวลา 15.29-15.59 น.

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561    เวลา 11.29-11.59 น.

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561    เวลา 09.19-10.29 น.

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561    เวลา 13.15-13.45 น.

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561    เวลา 13.29-13.49 น.

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561    เวลา 14.29-14.59 น.

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561    เวลา 14.29-15.39 น.

 

เดือนพฤษภาคม

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561    เวลา 05.25-05.49 น.

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561    เวลา 12.49-13.29 น.

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561    เวลา 14.15-14.59 น.

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561    เวลา 09.19-10.15 น.

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561    เวลา 14.35-15.39 น.

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561    เวลา 11.39-12.45 น.

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561    เวลา 11.39-11.49 น.

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561     เวลา 13.19-13.59 น.

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561   เวลา 11.14-11.29 น.

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561    เวลา 12.49-12.39 น.

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561    เวลา 11.14-11.29 น.

เดือนมิถุนายน

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561    เวลา 13.49-14.29 น.

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561    เวลา 10.25-10.59 น.

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561    เวลา 13.19-13.59 น.

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561    เวลา 13.16-13.45 น.

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561    เวลา 14.29-14.59 น.

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561    เวลา 14.35-14.55 น.

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561   เวลา 13.25-13.59 น.

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561    เวลา 09.45-10.35 น.

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561    เวลา 11.39-11.59 น.

 

เดือนกรกฎาคม

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561    เวลา 14.35-14.55 น.

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561    เวลา 13.45-14.25 น.

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561    เวลา 16.39-16.45 น.

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561   เวลา 11.25-13.29 น.

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561    เวลา 14.25-14.45 น.

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561    เวลา 12.39-13.39น.

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561    เวลา 13.25-13.55น.

 

เดือนสิงหาคม

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561    เวลา 08.39-11.39 น.

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561    เวลา 09.39-10.19 น.

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561    เวลา 10.15-11.29 น.

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561    เวลา 09.19-09.39 น.

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561    เวลา 11.35-12.59 น.

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561     เวลา 14.49-15.19 น.

 

เดือนกันยายน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561    เวลา 13.15-13.35 น.

วันอังคารที่ 4 กันยายน  2561    เวลา 08.15-08.45 น.

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561    เวลา 14.29-15.39 น.

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561    เวลา 13.59-14.59 น.

วันอังคารที่ 11 กันยายน  2561    เวลา 09.45-10.35 น.

วันอังคารที่ 18 กันยายน  2561    เวลา 09.39-10.29 น.

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561   เวลา 11.15-11.35 น.

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561    เวลา 12.15-12.45 น.

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561    เวลา 15.39-16.29 น.

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561    เวลา 11.15-11.35 น.

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561    เวลา 11.19-11.39 น.

เดือนตุลาคม

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561    เวลา 13.45-14.25 น.

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561    เวลา 15.39-17.49 น.

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561    เวลา 13.59-14.59 น.

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561    เวลา 12.39-13.59 น.

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561    เวลา 12.35-14.45 น.

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561    เวลา 15.29-16.45 น.

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561    เวลา 15.39-15.49 น.

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561    เวลา 13.35-14.29 น.

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561    เวลา 16.49-17.29 น.

 

เดือนพฤศจิกายน

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561    เวลา 09.45-10.59 น.

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561    เวลา 12.35-13.59 น.

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561    เวลา 09.19-10.15 น.

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561    เวลา 12.39-13.39 น.

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561    เวลา 09.25-10.45 น.

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561    เวลา 13.45-14.25 น.

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561    เวลา 09.29-10.59 น.

 

เดือนธันวาคม

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561    เวลา 12.35-14.49 น.

วันอังคารที่ 4  ธันวาคม 2561    เวลา 14.09-14.49 น.

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561    เวลา 09.25-10.15 น.

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561    เวลา 15.29-15.59 น.

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561    เวลา 09.25-10.29 น.

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561    เวลา 08.35-09.15 น.

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561    เวลา 12.39-13.49 น.

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561    เวลา 10.25-10.42 น.

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561    เวลา 10.45-11.29 น.

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561    เวลา 12.49-13.29 น.

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561    เวลา 14.29-15.19 น.

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561    เวลา 12.29-12.59 น.

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561    เวลา 10.29-10.45 น.

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561    เวลา 15.25-15.55 น.

 

ข้อมูลโดย :
อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
ดูดวงแบบส่วนตัวติดตามได้ในแอปพลิเคชัน neptune
ใครยังไม่โหลดคลิก https://goo.gl/k4r6zF

ออนไลน์
อาจารย์ ก้อย เลขมหัศจรรย์
ธูปเทวะ - เบอร์โทร - ยิปซี
เลขมหัศจรรย์ พลังเปลี่ยนชีวิต ทุกคำถามตอบชัดเจน แม่นยำ พร้อมแนวทางแก้ไขปัญหา
ออนไลน์
อาจารย์ พงศกร เปิดชะตาพลิกชีวิต
ใบไม้พลังจิต / ไพ่ยิปซีพลังจักรวาล
ชัดเจน ตรงไปตรงมา เมื่อมีปัญหาเรายินดีช่วยหาทางแก้ไข
ออนไลน์
อาจารย์ คิง
เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายดวงชะตาจากวัน เดือน ปีเกิด ของเจ้าชะตา พร้อมแนะนำการแก้เคล็ดดวง ปรับชีวิตให้ดีขึ้น
ออนไลน์
อาจารย์ จตุภักดิ์ ภูคำพริ้ง
กราฟชีวิต พิชิตปัญหา
เพียงบอก วัน เดือน ปีเกิด สามารถเจาะลึกทุกประเด็น ชัดเจนแม่นยำ ทุกคำทำนาย