ฤกษ์ออกเดท – ขอความรัก ตลอดทั้งปี 2561

เดือนมกราคม

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561    เวลา 12.35-12.55,14.35-14.55 น.

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561    เวลา 09.39-10.49,14.39-16.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18  มกราคม 2561     เวลา 09.35-10.25,14.15-14.45 น

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561    เวลา 08.09-09.29,13.29-13.59 น.

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561     เวลา 13.49-14.39 น.

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561     เวลา 10.19-11.39 น.

 

เดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์2561     เวลา 11.29-11.59,15.29-15.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา 11.29-11.49,20.19-20.49 น.

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา 09.29-09.59,13.35-13.15 น.

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 07.39-08.19,16.29-17.39 น.

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา 10.15-11.35,15.29-15.59 น.

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา 10.39-11.59,14.15-15.19 น.

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา 10.25-10.39,14.19-14.39 น.

 

เดือนมีนาคม

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561   เวลา 10.29-10.59, 18.39-20.59 น.

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561     เวลา 21.39-21.49 น.

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561    เวลา 09.29-09.59, 18.29-20.39 น.

วันพฤหัสบดีที่ 8  มีนาคม 2561     เวลา 13.19-14.29, 17.29-17.49 น.

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561    เวลา 08.39-09.19, 21.29-21.59 น.

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561     เวลา 09.49-11.29, 16.39-19.29 น.

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561    เวลา 08.39-08.49, 21.29-21.49 น.

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561    เวลา 11.29-11.59, 15.29-15.59 น.

เดือนเมษายน

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561    เวลา 12.35-12.59, 14.35-14.55 น.

วันศุกร์ที่6 เมษายน 2561   เวลา 13.49-14.39, 17.29-19.49 น.

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561    เวลา 08.59-09.29, 13.29-13.59 น.

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561    เวลา 10.35-15.45 น.

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561    เวลา 10.29-11.39, 13.49-14.39 น.

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561    เวลา 09.19-09.49, 14.29-14.59 น.

วันเสาร์ที่  28 เมษายน 2561    เวลา 14.29-14.39, 15.39-16.49 น.

 

เดือนพฤษภาคม

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561    เวลา 11.29-11.59, 13.29-13.49 น.

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561    เวลา 10.25-10.45, 14.35-15.15 น.

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561    เวลา 10.45-15.59, 18.39-19.09 น.

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561    เวลา 11.39-11.59, 15.39-16.29 น.

วันพุธที่  16 พฤษภาคม 2561    เวลา 13.29-14.39, 15.45-16.59 น.

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561    เวลา 14.15-14.39, 16.39-16.59 น.

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561    เวลา 11.29-11.59, 13.29-13.49 น.

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561    เวลา 10.25-10.45, 13.29-14.39 น.

 

เดือนมิถุนายน

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561    เวลา 10.09-11.39, 16.49-17.49 น.

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561    เวลา 09.15-09.35, 13.45-14.25 น.

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561    เวลา 10.09-11.39, 16.49-17.49 น.

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561    เวลา 10.29-12.15, 14.35-15.15 น.

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561    เวลา 09.19-10.29, 18.29-21.49 น.

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561    เวลา 10.29-12.49, 21.29-22.49 น.

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561    เวลา 09.19-10.29, 21.29-23.49 น.

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561    เวลา 10.29-11.39, 16.29-18.59 น.

เดือนกรกฎาคม

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561    เวลา 06.19-06.39, 14.49-14.59 น.

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561    เวลา 08.29-09.49, 18.19-22.49 น.

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561    เวลา 09.19-09.59, 14.49-15.49 น.

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561    เวลา 11.29-12.49,14.39-15.29 น.

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561    เวลา 10.29-11.45, 14.29-15.55 น.

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561    เวลา 08.29-09.49, 18.19-22.49 น.

 

เดือนสิงหาคม

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561    เวลา 12.45-13.25, 16.25-17.55 น.

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561    เวลา 09.09-09.29, 11.29-16.59 น.

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561    เวลา 09.19-10.29, 21.29-23.49 น.

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561    เวลา 05.29-06.49, 20.29-22.39 น.

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561    เวลา 10.29-11.49, 14.39-15.29 น.

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561    เวลา 07.49-08.36, 21.29-21.59 น.

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561    เวลา 08.29-10.59, 16.35-17.59 น.

วันอังคารที่  28 สิงหาคม 2561    เวลา 07.49-08.39, 15.29-15.59 น.

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561    เวลา 09.19-09.49, 14.29-14.59 น.

 

เดือนกันยายน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561    เวลา 10.29-11.49, 21.49-23.29 น.

วันอังคารที่ 4 กันยายน  2561    เวลา 07.29-07.49, 13.29-13.49 น.

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561    เวลา 10.39-10.59, 16.19-16.49 น.

วันจันทร์ที่10 กันยายน  2561    เวลา 07.29-08.49, 19.49-22.49 น.

วันอังคารที่ 18 กันยายน  2561    เวลา 10.29-11.19, 17.49-18.39 น.

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561    เวลา 14.29-14.49, 16.39-17.19 น.

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561    เวลา 10.29-11.49, 22.49-23.59 น.

เดือนตุลาคม

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561    เวลา 08.39-09.19, 21.29-21.59 น.

วันศุกร์ที่ 5ตุลาคม 2561    เวลา 07.29-08.19, 18.29-21.49 น.

วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2561    เวลา 09.19-09.49, 18.29-18.59 น.

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561    เวลา 10.49-10.59, 14.29-14.39 น.

วันศุกร์ที่ 12ตุลาคม 2561    เวลา 08.39-08.49, 19.49-20.59 น.

วันศุกร์ที่ 19ตุลาคม 2561    เวลา 09.19-09.59, 21.29-21.49 น.

วันอังคารที่ 23 กันยายน 2561    เวลา 09.49-10.39, 13.39-13.59 น.

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561    เวลา 06.39-06.59, 15.49-16.39 น.

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561    เวลา 07.29-09.49, 18.49-22.49 น.

 

เดือนพฤศจิกายน

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.19-08.29, 18.29-22.49 น.

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.29-13.59, 17.49-18.29 น.

วันเสาร์ที่10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.45-15.59, 18.39-19.09 น.

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.39-12.59, 17.19-18.29 น.

วันเสาร์ที่17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.29-10.59, 17.49-18.29 น.

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.29-08.49, 15.29-16.59 น.

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.39-09.19, 13.49-14.29 น.

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09-10.29, 20.49-23.49 น.

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.49-08.29, 17.49-21.39 น.

วันศุกร์ที่30พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.29-12.49, 21.29-22.49 น.

 

เดือนธันวาคม

วันอังคารที่ 4ธันวาคม 2561 เวลา 09.35-09.55,  15.15-15.45 น.

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 06.39-07.29,  11.39-13.49 น.

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 เวลา 10.49-11.35,  15.19-15.35 น.

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 13.49-16.59, 18.19-18.49 น.

วันอังคารที่  18ธันวาคม 2561 เวลา 14.35-15.45, 16.45-17.39 น.

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 15.29-15.39, 17.49-18.25 น.

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 11.29-12.09, 15.39-17.59 น.

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.19-09.49, 18.29-18.59 น.

วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 เวลา 09.29-10.39, 13.29-13.49 น.

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 08.29-08.59, 22.19-22.49 น.

 

ข้อมูลโดย :
อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
ดูดวงแบบส่วนตัวติดตามได้ในแอปพลิเคชัน neptune
ใครยังไม่โหลดคลิก https://goo.gl/k4r6zF

ออนไลน์
อาจารย์ สวัสดิ์
โหราศาสตร์ไทย - ประยุกต์
ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ไทย-ประยุกต์
ออนไลน์
อาจารย์ คิง
เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายดวงชะตาจากวัน เดือน ปีเกิด ของเจ้าชะตา พร้อมแนะนำการแก้เคล็ดดวง ปรับชีวิตให้ดีขึ้น
ออนไลน์
อาจารย์ ณัชญ์
7 ตัว 4 ฐาน
7 ตัว 4 ฐาน ศาสตร์แห่งการทำนายด้วยจุดเด่นของศรีและกาลี อธิบายถึงดวงดาวที่ส่งผลต่อเจ้าชะตา
ออนไลน์
อาจารย์ คมเดช คมชัดพยากรณ์
โหราศาสตร์ไทย
ดูดวง การเงิน การงาน ความรัก การตั้งชื่อ จัดชัยภูมิ. ฮวงจุ้ย ฤกษ์ ลายเซนต์ และเบอร์โทรศัพท์ตามหลักโหราศาสตร์