ฤกษ์ดีทำบัตรประชาชน ปี 2561

เดือนมกราคม

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561   เวลา 13.25 – 14.42 น.

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561   เวลา 10.39 – 12.29, 14.29 – 16.59 น.

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561   เวลา 10.29 – 16.59 น.

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561   เวลา 13.19 – 14.59 น.

วันพุธที่ 11 มกราคม 2561   เวลา 11.29 – 14.59 น.

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561   เวลา 12.29 – 14.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561  เวลา 11.19 – 11.59, 15.25 – 15.45 น.

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561   เวลา 13.25 – 14.42 น.

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561   เวลา 13.29 – 14.59 น.

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561   เวลา 07.19 – 07.39 น.

 

เดือนกุมภาพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา 10.29 – 16.59 น.

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 13.49 – 14.39 น.

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา 11.24 – 14.42 น.

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 12.29 – 13.19, 15.49 – 16.29 น.

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10.29 – 14.29 น.

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10.19 – 11.29, 14.29 – 14.45 น.

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561    เวลา 10.29 – 10.49 น.

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 13.24 – 14.25  น.

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 10.39 – 12.59, 13.49 – 15.39 น.

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 09.39 – 10.19, 13.09 – 13.49 น.

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561   เวลา 11.29 – 11.59 น.

 

เดือนมีนาคม

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561   เวลา 10.19 – 10.39น.

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561   เวลา 09.19 – 09.49, 14.39 – 14.59 น.

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561   เวลา 10.19 – 11.59 น.

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561   เวลา 09.19 – 09.49, 14.39 – 14.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561   เวลา 08.59 – 09.29, 13.29 – 13.59 น.

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561   เวลา 11.29 – 11.59, 13.39 – 14.29 น.

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561   เวลา 13.29 – 16.59 น.

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561   เวลา 08.29 – 08.59, 13.29 – 14.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561   เวลา 09.19 – 09.39, 16.49 – 19.39 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561   เวลา 09.35 – 10.25 น.

เดือนเมษายน

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561   เวลา 10.39 – 10.59 น.

วันพุธที่ 4 เมษายน 2561   เวลา 10.29 – 12.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561   เวลา 08.39 – 08.59 น.

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561   เวลา 13.49 – 16.29 น.

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561   เวลา 09.09 – 09.29 น.

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561   เวลา 08.09 – 08.39 น.

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561   เวลา 10.39 – 11.59 น.

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561   เวลา 10.39 – 15.59 น.

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561   เวลา 07.29 – 10.19 น.

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561   เวลา 09.29 – 10.49 น.

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561   เวลา 08.49 – 11.39 น.

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561   เวลา 13.25 – 14.55 น.

 

เดือนพฤษภาคม

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561   เวลา 08.35 – 10.45 น.

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561   เวลา 12.09 – 15.29 น.

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561   เวลา 09.19 – 11.29 น.

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561   เวลา 10.29 – 14.29 น.

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561   เวลา 13.29 – 15.39 น.

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561   เวลา 09.29 – 10.49 น.

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561   เวลา 08.19 – 08.59 น.

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561   เวลา 12.35 – 12.55 น.

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561   เวลา 12.39 – 14.49 น.

 

เดือนมิถุนายน

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561   เวลา 10.29 – 10.49 น.

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561   เวลา 10.45 – 10.49 น.

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561   เวลา 12.35 – 12.55 น.

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561   เวลา 12.29 – 14.39 น.

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561   เวลา 11.55 – 12.09 น.

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561   เวลา 08.55 – 09.35 น.

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561   เวลา 11.39 – 13.45 น.

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561   เวลา 12.35 – 12.59 น.

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561  เวลา 13.45 – 16.39 น.

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561   เวลา 09.49 – 12.55 น.

เดือนกรกฎาคม

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561   เวลา 12.59 – 16.39 น.

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561   เวลา 07.19 – 07.29, 15.29 – 15.49 น.

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561   เวลา 09.29 – 10.49, 14.39 – 16.49 น.

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561   เวลา 13.49 – 14.49 น.

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561   เวลา 09.29 – 10.49, 14.39 – 16.49 น.

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561   เวลา 13.49 – 14.49 น.

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561   เวลา 11.49 – 12.39 น.

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561   เวลา 13.29 – 14.39 น.

 

เดือนสิงหาคม

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561   เวลา 09.39 – 10.59 น.

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2561   เวลา 09.39 – 10.59 น.

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561   เวลา 10.49 – 12.39 น.

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561   เวลา 13.15 – 13.45, 16.39 – 16.59 น.

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561   เวลา 09.39 – 10.59 น.

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561   เวลา 10.29 – 10.59, 15.29 – 16.19 น.

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561   เวลา 13.14 – 15.29 น.

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561   เวลา 10.35 – 10.55, 13.25 – 14.50 น.

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561   เวลา 13.46 – 18.59 น.

 

เดือนกันยายน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561   เวลา 10.19 – 10.49 น.

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561   เวลา 13.49 – 15.29, 16.39 – 18.59 น.

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561   เวลา 11.49 – 12.39, 14.49 – 15.19 น.

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561   เวลา 08.35 – 09.15 น.

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561   เวลา 10.19 – 11.29, 14.29 – 14.45 น.

วันพุธที่ 19 กันยายน 2561   เวลา 10.15 – 11.29 น.

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561   เวลา 09.49 – 12.39 น.

 

เดือนตุลาคม

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561   เวลา 13.25 – 14.15, 17.19 – 17.39 น.

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561   เวลา 13.39 – 15.29 น.

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561   เวลา 15.39 – 15.59 น.

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561   เวลา 09.29 – 10.15, 13.49 – 14.59 น.

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561   เวลา 09.45 – 10.35, 14.19 – 15.09 น.

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561  เวลา 10.29 – 11.59 น.

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561   เวลา 13.39 – 15.29 น.

 

เดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561   เวลา 14.19 – 18.29 น.

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561   เวลา 09.29 – 11.59, 13.29 – 15.49 น.

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561   เวลา 12.15 – 14.35 น.

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561   เวลา 12.39 – 12.49, 18.39 – 18.59 น.

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561   เวลา 11.29 – 14.59 น.

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561   เวลา 09.19 – 09.45, 13.29 – 13.49 น.

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561   เวลา 12.49 – 13.29 น.

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561   เวลา 09.19 – 09.39 น.

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561   เวลา 10.09 – 10.39, 18.29 – 18.59 น.

 

เดือนธันวาคม

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561   เวลา 09.39 – 09.49 น.

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561   เวลา 14.29 – 16.39 น.

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561   เวลา 11.39 – 11.59, 14.29 – 15.09 น.

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561  เวลา 09.29 – 09.59 น.

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561  เวลา 10.29 – 10.49 น.

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561   เวลา 09.19 – 09.49 น.

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561   เวลา 09.19 – 09.39 น.

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561   เวลา 14.29 – 15.49 น.

 

ข้อมูลโดย :
อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
ดูดวงแบบส่วนตัวติดตามได้ในแอปพลิเคชัน neptune
ใครยังไม่โหลดคลิก https://goo.gl/k4r6zF

ออนไลน์
อาจารย์ แม่ครูปาล
โหราศาสตร์พม่าโบราณ / เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน
โหราศาสตร์พม่า บอกได้ทั้งอดีตกรรมและปัจจุบันกรรม รู้จริง เจาะลึก ใช้จับยาม โดยไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิด ปรับเสริมดวงด้วยวิถีพุทธ สามารถทำนายได้ 3 ภาษา (อังกฤษ,จีน,แต้จิ๋ว)
ออนไลน์
อาจารย์ ณัชญ์
7 ตัว 4 ฐาน
7 ตัว 4 ฐาน ศาสตร์แห่งการทำนายด้วยจุดเด่นของศรีและกาลี อธิบายถึงดวงดาวที่ส่งผลต่อเจ้าชะตา
ออนไลน์
อาจารย์ แน๊ต See You Tarot
ไพ่ยิปซี
ดวงลิขิตให้ไพ่ศักดิ์สิทธิ์ พยากรณ์พลิกชีวิต ไขทุกปัญหา กับดิฉัน หมอแน๊ต ซี ยู ทาโร่ การงาน การเงิน ความรัก
ออนไลน์
อาจารย์ ก๋วยเตี๋ยว พยากรณ์
เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายดวงชะตาชีวิตคุณ พร้อมเคล็ดลับเสริมชีวิต อยากให้ได้ความสุข และรอยยิ้มแห่งความหวังกลับไป ด้วยพลังแห่งความรัก และศรัทธาของเรา