ฤกษ์กู้ยืมเงิน 2562 เพื่อการเงินไหลลื่นตลอดปี

เดือนมกราคม

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562    เวลา 10.19 – 13.09 น.

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562    เวลา 09.31 – 13.29 น.

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562    เวลา 09.10 – 14.39 น.

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562    เวลา 09.10 – 14.39 น.

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562    เวลา 10.09 – 12.39 น.

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562   เวลา 09.29 – 13.49 น.

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562  เวลา 09.29 – 11.49 น.

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562   เวลา 11.29 – 13.49 น.

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562    เวลา 10.29 – 12.49 น.

 

เดือนกุมภาพันธ์                                   

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 12.39 – 15.49 น.

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.29 – 11.49 น.

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.29 – 12.39 น.

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 08.49 – 11.49 น.

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.29 – 14.39 น.

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.39 – 14.39 น.

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11.09 – 13.49 น.

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.19 – 11.49 น.

 

เดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา 08.29 – 10.49 น.

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562   เวลา 09.19 – 10.39 น.

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562    เวลา 12.09 – 15.49 น.

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562   เวลา 09.19 – 11.49 น.

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562   เวลา 10.19 – 15.29 น.

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562   เวลา 12.29 – 14.59 น.

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562   เวลา 12.49 – 14.59 น.

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562   เวลา 09.29 – 10.49 น.

เดือนเมษายน

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562   เวลา 07.29 – 11 49 น.

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562    เวลา 11.19 – 13.49 น.

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562   เวลา 13.49 – 18.29 น.

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562   เวลา 11.29 – 11.49 น.

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562   เวลา 09.29 – 13.29 น.

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562   เวลา 13.29 – 16.09 น.

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562   เวลา 10.59 – 13.29 น.

 

เดือนพฤษภาคม

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.29 – 13.29 น.

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562   เวลา 14.39 – 17.59 น.

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562   เวลา 12.49 – 17.29 น.

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.49 – 15.49 น.

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562   เวลา 13.19 – 15.49 น.

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562   09.49 – 12.39 น.

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562   เวลา 12.29 – 14.19 น.

 

เดือนมิถุนายน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562   เวลา 11.19 – 13.49 น.

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562   เวลา 12.49 – 14.29 น.

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562   เวลา 10.09 – 14.29 น.

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 09.19 – 12.39 น.

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562   14.39 – 17.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562  เวลา 08.29 – 10.49 น.

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562   เวลา 12.49 – 14.49 น.

 

เดือนกรกฎาคม

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562   เวลา 09.29 – 11.49 น.

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 13.29 – 14.29 น.

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562   เวลา 12.29 – 14.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562   เวลา 09.09 – 11.59 น.

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562   เวลา 10.29 – 12.49 น.

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562   เวลา 09.39 – 11.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562   เวลา 11.29 – 14.19 น.

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 10.29 – 12.49 น.

                    

เดือนสิงหาคม

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562    เวลา 09.29 – 12.49 น.

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 13.49 – 16.29 น.

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562    เวลา 14.29 – 16.49 น.

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562    เวลา 10.19 – 12.49 น.

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 09.39 – 11.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562    เวลา 11.09 – 13.49 น.

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562    เวลา 09.19 – 10.49 น.

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 10.39 – 14.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562    เวลา 11.19 – 13.29 น.

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 08.29 – 11.49 น.

 

 เดือนกันยายน

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 08.29 – 11.48 น.

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562    เวลา 09.49 – 11.59 น.

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562    เวลา 10.39 – 13.49 น.

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562    เวลา 09.09 – 10.39 น.

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562    เวลา 12.09 – 14.39 น.

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562    เวลา 12.29 – 14.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562    เวลา 10.29 – 17.39 น.

 

เดือนตุลาคม

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 10.29 – 13.19 น.

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562    เวลา 09.19 – 12.49 น.

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2562    เวลา 10.39 – 12.29 น.

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562    เวลา 12.39 – 14.49 น.

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 10.29 – 12.29 น.

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562    เวลา 11.29 – 13.49 น.

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 09.09 – 16.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562    เวลา 17.39 – 19.45 น.

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2562    เวลา 09.19 – 13.49 น.

 

เดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา 12.09 – 14.49 น.

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562    เวลา 13.49 – 15.29 น.

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.09 – 18.49 น.

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.29 – 12.49 น.

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.19 – 13.49 น.

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.39 – 14.49 น.

 

เดือนธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562    เวลา 10.09 – 17.39 น.

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562   เวลา  08.39 – 11.09 น.

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562    เวลา 10.49 – 13 .39 น.

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562   เวลา 11.19 – 14.39 น.

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562   เวลา 10.29 – 14.39 น.

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562   เวลา  08.39 – 11.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562    เวลา 12.09 – 14.29 น.

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 13.39 – 15.19 น.

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562   เวลา 12.29 – 17.59 น.

 

ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/


ออนไลน์
อาจารย์ คิง
7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายดวงชะตาจากวัน เดือน ปีเกิด ของเจ้าชะตา พร้อมแนะนำการแก้เคล็ดดวง ปรับชีวิตให้ดีขึ้น
ออนไลน์
อาจารย์ รสริน
7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายไพ่ยิปซีและเลข 7 ตัว 9 ฐาน, ทักษาพยากรณ์, ดวงไทยจักรราศี หาฤกษ์หายามมงคล เปลี่ยนชื่อสกุล ชี้แผนที่ชีวิต แนะหนทางแก้ไขปัญหาชีวิต​ ​ยินดีรับฟังปัญหาชีวิตทุกด้านและให้คำแนะนํา​โดยใช้หลักธรรม​ะและหลักโหราศาสตร์​ไม่ขายวัตถุมงคลหรือหากินกับคนที่มีความทุกข์คะ
ออนไลน์
อาจารย์ เบญ พยากรณ์
7 ตัว 4 ฐาน
ทายความรัก เจาะใจรู้ไส้ชะตา รู้กรรมเก่า
ออนไลน์
อาจารย์ มณี รักษาคำ
ไพ่ยิปซี
ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายได้เสมอ ด้วยศาสตร์ทักษามหายุค ไพ่ยิปซี ไพ่ออราเคิล ที่สามารถแก้ไข และปรับเสริมความปังให้ท่านได้ ทักมานะครับ