ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2562 รู้ล่วงหน้าเตรียมงานมงคล

เดือนมกราคม

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562     เวลา 10.39 – 10.59 น.

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562   เวลา  09.25 – 09.55 น.

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562     เวลา  09.09 – 09.35 น.

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562   เวลา  06.29 – 07.19 น.

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562   เวลา  08.19 – 08.49 น.

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562     เวลา  08.09 – 09.35 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2562    เวลา 07.25-08.19 น.

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562   เวลา  06.29 – 06.59 น.

 

เดือนกุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.39 – 10.59 น.

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  06.29 – 06.49 น.

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  08.39 – 09.09 น.

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  07.09 – 08.19 น.

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  09.09 – 09.49 น.

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  08.29 – 08.59 น.

 

เดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา  10.09 – 15.45 น.

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562    เวลา  11.09 – 11.55 น.

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562     เวลา  06.45 – 06.59 น.

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562     เวลา  09.49 – 09.59 น.

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562     เวลา 06.29 – 06.59 น.

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562     เวลา  10.29 – 10.49 น.

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562    เวลา  08.29 – 08.59 น.

เดือนเมษายน

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562    เวลา  06.29 – 06.59 น.

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562    เวลา 11.49 – 12.39 น.

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562    เวลา  07.29 – 07.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562  เวลา 09.29 – 09.59 น.

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562    เวลา 10.29 – 10.49 น.

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562  เวลา  08.49 – 09.19 น.

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562    เวลา  06.49 – 07.29 น.

 

เดือนพฤษภาคม

วันพฤหัสบดีที่  2 พฤษภาคม 2562    เวลา  09.49 – 09.59 น.

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา  06.29 – 06.59 น.

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562    เวลา 13.49 – 14.15 น.

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562    เวลา 06.05 – 06.45 น.

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 07.49 – 08.25 น.

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562    เวลา 06.19 – 06.49 น.

 

เดือนมิถุนายน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562    เวลา 07.19 – 07.55 น.

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562    เวลา 11.09 – 11.39 น.

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562    เวลา 06.09 – 06.39 น.

วันอังคารที่  11 มิถุนายน 2562   เวลา  08.29 – 09.09 น.

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562    เวลา 10.29 – 10.59 น.

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562   เวลา 14.49 – 14.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 06.29 – 06.59 น.

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562    เวลา 09.19 – 09.39 น.

เดือนกรกฎาคม

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562    เวลา 07.09 – 07.29 น.

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 06.19 – 06.59 น.

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562    เวลา 07.09 – 07.49 น.

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562    เวลา 06.09 – 06.39 น.

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 13.19 – 13.49 น.

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562    เวลา 14.49 – 15.25 น.

 

เดือนสิงหาคม

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา  09.49 – 10.29 น.

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 08.19 – 08.49 น.

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562    เวลา 06.45 – 07.15 น.

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 17.09 -17.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562   เวลา 05.59 – 06.29 น.

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 08.29 – 08.59 น. 

 

เดือนกันยายน

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 11.49 – 12.39 น.

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน  2562    เวลา  08.29 – 08.49 น.

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562    เวลา 10.59 – 11.39 น.

วันพุธที่ 11 กันยายน  2562    เวลา 06.25 – 06.59 น.

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562    เวลา 08.19 – 08.49 น.

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 09.09 – 09.49 น.

เดือนตุลาคม

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 11.29 – 11.59 น.

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562    เวลา  09.09 – 09.39 น.

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562    เวลา  06.09 – 06.39 น.

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา 07.29 – 07.59 น.

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562  เวลา 09.49 – 10.29 น.

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562    เวลา  06.45 – 07.25 น.

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562   เวลา  07.49 – 08.35 น.

 

เดือนพฤศจิกายน

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562    เวลา  10.39 – 10.59 น.

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.25 – 09.55 น.

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562    เวลา  09.09 – 09.35 น.

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562    เวลา 06.29 – 07.19 น.

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562    เวลา  08.09 – 08.49 น.

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562    เวลา  09.19 – 09.49 น.

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562    เวลา  09.19 – 09.49 น.

 

เดือนธันวาคม

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562    เวลา 10.39 – 10.59 น.

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 06.29 – 06.49 น.

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562    เวลา 08.29 – 08.59 น.

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา 08.39 – 09.09 น.

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562    เวลา 07.09 – 08.19 น.

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562    เวลา 08.29 – 08.59 น.

 

ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/


 

ออนไลน์
อาจารย์ คิง
7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายดวงชะตาจากวัน เดือน ปีเกิด ของเจ้าชะตา พร้อมแนะนำการแก้เคล็ดดวง ปรับชีวิตให้ดีขึ้น
ออนไลน์
อาจารย์ รสริน
7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายไพ่ยิปซีและเลข 7 ตัว 9 ฐาน, ทักษาพยากรณ์, ดวงไทยจักรราศี หาฤกษ์หายามมงคล เปลี่ยนชื่อสกุล ชี้แผนที่ชีวิต แนะหนทางแก้ไขปัญหาชีวิต​ ​ยินดีรับฟังปัญหาชีวิตทุกด้านและให้คำแนะนํา​โดยใช้หลักธรรม​ะและหลักโหราศาสตร์​ไม่ขายวัตถุมงคลหรือหากินกับคนที่มีความทุกข์คะ
ออนไลน์
อาจารย์ เบญ พยากรณ์
7 ตัว 4 ฐาน
ทายความรัก เจาะใจรู้ไส้ชะตา รู้กรรมเก่า
ออนไลน์
อาจารย์ มณี รักษาคำ
ไพ่ยิปซี
ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายได้เสมอ ด้วยศาสตร์ทักษามหายุค ไพ่ยิปซี ไพ่ออราเคิล ที่สามารถแก้ไข และปรับเสริมความปังให้ท่านได้ ทักมานะครับ