ฤกษ์คลอดลูก 2562 เตรียมตัวคุณแม่มือใหม่

เดือนมกราคม

วันพุธที่ 2 มกราคม 2562    เวลา 10.39 – 11.29 น.

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2562    เวลา 11.45 – 11.59 น.

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562    เวลา 21.35 – 21.59 น.

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562     เวลา 09.25 – 09.45 น.

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562    เวลา 08.35 – 08.50 น.

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562     เวลา 08.35 – 08.45 น.

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562    เวลา 18.35 – 19.00 น.

 

เดือนกุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 22.09 – 22.39 น.

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.59 – 11.39 น.

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 12.09 – 12.49 น.

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 14.56 – 15.00 น.

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 11.59 – 12.39 น.

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  09.19 – 09.39 น.

 

เดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา 09.25 – 09.45 น.

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562    เวลา 10.25 – 10.45 น.

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562    เวลา 21.25 – 21.35 น.

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562     เวลา 10.39 – 10.59 น.

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562     เวลา 10.29 – 10.49 น.

เดือนเมษายน

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562    เวลา 07.39 – 07.59 น.

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562    เวลา 11.29 – 11.49 น.

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562    เวลา 22.09 – 22.29 น.

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562    เวลา 19.29 – 19.39 น.

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562    เวลา  18.15 – 18.35 น.

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562    เวลา  17.05 – 17.35 น.

 

เดือนพฤษภาคม

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 15.10 – 15.40 น.

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562    เวลา  06.35 – 07.00 น.

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.25 – 09.45 น.

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562    เวลา 14.30 – 15.00 น.

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562     เวลา 17.05 – 17.15 น.

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562     เวลา 19.15 – 19.35 น.

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 21.09 – 21.35 น.

 

เดือนมิถุนายน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562    เวลา  22.15 – 22.45 น.

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562    เวลา 20.30 – 20.55 น.

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา 12.45 – 13.00 น.

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562    เวลา 10.25 – 10.45 น.

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562    เวลา 11.10 – 11.45 น.

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562    เวลา 11.45 – 15.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 02.35 – 02.55 น.

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562    เวลา  04.20 – 04.50 น.

เดือนกรกฎาคม

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา  04.30 – 04.50 น.

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562    เวลา 18.30 – 19.00 น.

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 17.00 – 18.05 น.

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562   เวลา 17.45 – 18.15 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562    เวลา 22.05 – 22.35 น.

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562    เวลา 17.40 – 18.05 น.

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 13.15 – 13.35 น.

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562    เวลา 14.20 – 14.40 น.

 

เดือนสิงหาคม

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา  09.45 – 10.05 น.

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 02.10 – 02.25 น.

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562     เวลา 07.30 – 07.55 น.

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562    เวลา  09.55 – 10.05 น.

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 17.10 – 17.35 น.

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562     เวลา 19.09 – 19.59 น.

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562     เวลา 17.50 – 18.05 น.

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562    เวลา  16.20 – 16.35 น.

 

เดือนกันยายน

วันอังคารที่ 3 กันยายน  2562    เวลา 11.43 – 11.59 น.

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562   เวลา 10.29 – 10.59 น.

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562    เวลา 17.19 – 17.49 น.

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562   เวลา 02.28 – 02.49 น.

วันอังคารที่ 24 กันยายน  2562    เวลา 05.34 – 05.59 น.

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562   เวลา 16.39 – 16.59 น.

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 08.23 – 08.49 น.

เดือนตุลาคม

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562    เวลา 18.31 – 18.55 น.

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 17.31 – 17.49 น.

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา 10.29 – 10.45 น.

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 09.44 – 09.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562    เวลา 12.55 – 13.29 น.

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 12.40 – 13.05 น.

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562    เวลา 02.36 – 02.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562    เวลา 12.44 – 13.25 น.

 

เดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา  07.09 – 07.25 น.

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562    เวลา 03.23 – 03.49 น.

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562    เวลา 20.23 – 20.55 น.

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562    เวลา 21.25 – 21.49 น.

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562    เวลา 21.58 – 22.29 น.

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562    เวลา 15.10 – 15.49 น.

 

เดือนธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562    เวลา 17.11 – 17.45 น.

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 19.40 – 20.29 น.

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา  04.09 – 04.15 น.

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562    เวลา 09.19 – 09.29 น.

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562    เวลา 02.24 – 02.59 น.

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562    เวลา 16.34 – 16.59 น.

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 16.56 – 17.39

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562    เวลา  21.58 – 22.19 น.

 

ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/