ฤกษ์เซ็นสัญญา 2562 รู้เขารู้เราไม่เสียผลประโยชน์

เดือนมกราคม

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562    เวลา  10.45 – 11.35 น.

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562    เวลา 13.25 – 13.55 น.

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562    เวลา 15.45 – 16.25 น.

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562    เวลา 10.25 – 10.55 น.

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562    เวลา 12.25 – 13.05 น.

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562   เวลา 09.25 – 09.45 น.

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562    เวลา 10.05 – 10.45 น.

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562    เวลา 13.05 – 13.45 น.

 

เดือนกุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.05 – 10.45 น.

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 11.25 – 11.55 น.

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.25 – 10.45 น.

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  09.35 – 09.55 น.

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.45 – 11.25 น.

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.15 – 10.35 น.

 

เดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา 09.05 – 09.45 น.

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562    เวลา 12.45 – 13.25 น.

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562    เวลา 14.25 – 14.55 น.

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562    เวลา 14.25 – 14.55 น.

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562    เวลา 11.05 – 11.35 น.

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562    เวลา 09.05 – 09.45 น.

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562    เวลา 16.50 – 17.05 น.

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562  เวลา 08.35 – 08.55 น.

เดือนเมษายน

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562    เวลา 10.35 – 10.55 น.

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562    เวลา 09.05 – 09.45 น.

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562    เวลา 09.25 – 09.45 น.

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562    เวลา 17.05 – 17.55 น.

 

เดือนพฤษภาคม

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 15.05 – 15.25 น.

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562    เวลา 13.25 – 13.55 น.

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.45 – 10.25 น.

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 10.45 – 11.25 น.

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.15 – 10.45 น.

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562    เวลา 12.45 – 13.25 น.

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.05 – 09.45 น.

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.25 – 10.45 น.

 

เดือนมิถุนายน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562    เวลา 10.10 – 10.25 น.

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562    เวลา 19.05 – 19.45 น.

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา  13.45 – 13.55 น.

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562    เวลา  09.05 – 09.45 น.

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562    เวลา 10.15 – 10.35 น.

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562    เวลา 14.55 – 15.25 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 10.15 – 10.45 น.

เดือนกรกฎาคม

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 09.05 – 09.35 น.

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 17.35 – 17.55 น.

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562    เวลา 09.15 – 09.35 น.

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562    เวลา 12.25 – 12.55 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562    เวลา 11.45 – 12.15 น.

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 09.10 – 09.45 น.

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562    เวลา 14.20 – 14.45 น.

 

เดือนสิงหาคม

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 09.45 – 10.25 น.

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 14.10 – 14.55 น.

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 10.10 – 10.45 น.

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562    เวลา 13.05 – 13.45 น.

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 11.45 – 12.35 น.

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562    เวลา 09.10 – 09.45 น.


เดือนกันยายน

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 11.05 – 11.35 น.

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562    เวลา 13.15 – 13.55 น.

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562    เวลา 10.25 – 11.00 น.

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562    เวลา 10.45 – 11.20 น.

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562    เวลา 12.00 – 12.45 น.

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 11.45 – 12.35 น.

เดือนตุลาคม

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 10.35 – 11.25 น.

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562    เวลา 13.30 – 13.55 น.

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562    เวลา 10.00 – 10.45 น.

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 10.00 – 10.45 น.

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562    เวลา 12.55 – 13.25 น.

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562    เวลา 11.00 – 11.45 น.

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562    เวลา 13.25 – 14.00 น.

 

เดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา 13.30 – 14.00 น.

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.15 – 11.10 น.

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.25 – 09.50 น.

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.55 – 09.35 น.

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.25 – 10.15 น.

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562    เวลา 18.20 – 19.00 น.

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562    เวลา 14.10 – 15.30 น.

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.30 – 09.10 น.

 

เดือนธันวาคม

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 08.45 – 09.30 น.

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562    เวลา 10.10 – 11.00 น.

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา 11.10 – 11.55 น.

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562    เวลา 13.45 – 15.00 น.

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562    เวลา 10.35 – 11.20 น.

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 16.55 – 17.30 น.

 

ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/


ออนไลน์
อาจารย์ คิง
7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายดวงชะตาจากวัน เดือน ปีเกิด ของเจ้าชะตา พร้อมแนะนำการแก้เคล็ดดวง ปรับชีวิตให้ดีขึ้น
ออนไลน์
อาจารย์ รสริน
7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายไพ่ยิปซีและเลข 7 ตัว 9 ฐาน, ทักษาพยากรณ์, ดวงไทยจักรราศี หาฤกษ์หายามมงคล เปลี่ยนชื่อสกุล ชี้แผนที่ชีวิต แนะหนทางแก้ไขปัญหาชีวิต​ ​ยินดีรับฟังปัญหาชีวิตทุกด้านและให้คำแนะนํา​โดยใช้หลักธรรม​ะและหลักโหราศาสตร์​ไม่ขายวัตถุมงคลหรือหากินกับคนที่มีความทุกข์คะ
ออนไลน์
อาจารย์ เบญ พยากรณ์
7 ตัว 4 ฐาน
ทายความรัก เจาะใจรู้ไส้ชะตา รู้กรรมเก่า
ออนไลน์
อาจารย์ มณี รักษาคำ
ไพ่ยิปซี
ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายได้เสมอ ด้วยศาสตร์ทักษามหายุค ไพ่ยิปซี ไพ่ออราเคิล ที่สามารถแก้ไข และปรับเสริมความปังให้ท่านได้ ทักมานะครับ