ฤกษ์แต่งงาน 2562 จัดพิธีให้ปังต้องดูฤกษ์

เดือนมกราคม

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562   เวลา 11.41 – 12.39 น.

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562   เวลา 14.06 – 14.49 น.

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562   เวลา 08.06 – 08.35 น.

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562    เวลา 09.29-10.39 น.

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562    เวลา 21.35 – 22.05 น.

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562   เวลา 18.35 – 18.55 น.


เดือนกุมภาพันธ์

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 04.51 – 05.52 น.

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11.51 – 12.15 น.

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 14.56 – 15.25 น.

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 15.28 – 15.55 น.

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา 08.51 – 08.59 น.

 

เดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562   เวลา 03.53 – 04.25 น.

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562    เวลา 05.36 – 05.59 น.

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562    เวลา 09.34 – 09.55 น.

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562    เวลา 18.35 – 18.59 น.

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562    เวลา 16.56 – 17.29 น.

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562    เวลา 10.03 – 10.45 น.

เดือนเมษายน

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562   เวลา 02.30 – 02.55 น.

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562   เวลา 07.37 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562   เวลา 23.32 – 23.59 น.

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562  เวลา 22.09 – 22.19 น.

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562   เวลา 19.24 – 19.49 น.

 

เดือนพฤษภาคม

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 15.10 – 15.45 น.

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 07.37 – 07.55 น.

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 10.25 – 10.49 น.

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562   เวลา 01.51 – 01.59 น.

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562   เวลา 20.52 – 21.25 น.

 

เดือนมิถุนายน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562   เวลา 22.10 – 22.35 น.

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562   เวลา 20.23 – 20.45 น.

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562   เวลา 12.45 – 12.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562   เวลา 11.39 – 11.45 น.

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562   เวลา 11.10 – 11.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562   เวลา 12.45 – 12.59 น.

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562   เวลา 05.41 – 05.59 น.

 เดือนกรกฎาคม

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 04.29 – 04.45 น.

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562   เวลา 17.37 – 17.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562  เวลา 22.09 – 22.35 น.

วันเสาร์ที่ 20  กรกฎาคม 2562   เวลา 00.13 – 00.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562   เวลา 11.41 – 11.59 น.

วันเสาร์ที่ 27  กรกฎาคม 2562   เวลา 14.17 – 14.39 น.

 

เดือนสิงหาคม

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 04.29 – 04.45 น.

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562   เวลา 02.10 – 02.39 น.

วันพฤหัสบดีที่ 15สิงหาคม 2562  เวลา 05.16 – 05.49 น.

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562   เวลา 07.27 – 07.55 น..

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562   เวลา 17.09 – 17.49 น.

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562  เวลา 17.50 – 18.49 น.

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562   เวลา 16.16 – 16.35 น.

 

เดือนกันยายน

วันอังคารที่10 กันยายน  2562   เวลา 10.56 – 11.15 น.

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562  เวลา 12.35 – 12.55 น.

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562  เวลา 04.39 – 04.59 น.

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562  เวลา 02.03 – 02.19 น.

เดือนตุลาคม

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562   เวลา 18.31 – 18.55 น.

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2562   เวลา 02.48 – 02.59 น.

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2562  เวลา 09.44 – 10.15 น.

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2562   เวลา 12.40 – 12.59 น.

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562  เวลา 07.02 – 07.35 น.

 

เดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562   เวลา 00.17 – 00.45 น.

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09.19 – 09.25 น.

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562   เวลา 20.23 – 20.50 น.

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562   เวลา 21.23 – 21.55 น.

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562   เวลา 21.58 – 22.15 น.

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 15.10 – 15.40 น.

 

เดือนธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562   เวลา 17.11 – 17.29 น.

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562   เวลา 19.40 – 19.59 น.

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562   เวลา 22.10 – 22.25 น.

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562  เวลา 08.24 – 08.55 น.

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562  เวลา 16.34 – 16.59 น.

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562   เวลา 16.56 – 17.25 น.

 

ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/