ฤกษ์ทวงหนี้ 2562 ทวงยังไงให้ได้คืน

เดือนมกราคม

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562    เวลา 10.49 – 12.59 น.

วันพุธที่ 2  มกราคม 2562   เวลา 15.45 – 17.29 น.

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562   เวลา 13.09 – 15.49 น

วันพุธที่ 9  มกราคม 2562   เวลา 11.09 – 12.39 น.

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562    เวลา 08.39 – 11.09 น.

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562   เวลา 13.29 – 14.29 น.

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562   เวลา 10.10 – 12.30 น.

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562   เวลา 11.09 – 12.39 น.

 

เดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 20.39 – 21.49 น.

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.09 – 12.49 น.

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11.59 – 13.29 น.

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.25 – 11.45 น.

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15.39 – 17.49 น.

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.19 – 11.49 น.

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 14.39 – 15.49 น.

 

เดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562   เวลา 15.45 – 17.25 น.

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562   เวลา 11.49 – 13.29 น.

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562   เวลา 13.39 – 15.45 น.

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562   เวลา 20.25 – 21.49 น.

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562   เวลา 11.25 – 13.45 น.

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562   เวลา 10.29 – 11.59 น.

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562   เวลา 10.39 – 11.39 น.

เดือนเมษายน

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562    เวลา 19.49 – 21.35 น.

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562   เวลา 10.25 – 12.19 น.

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562   เวลา 08.49 – 10.29 น.

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562   เวลา 08.29 – 09.39 น.

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562   เวลา 11.19 – 12.59 น.

วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562    เวลา 11.45 – 13.25 น.

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562   เวลา 04.25 – 10.49 น.

 

เดือนพฤษภาคม

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562  เวลา 11.49 – 12.39 น.

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562    เวลา 13.29 – 15.59 น.

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562   เวลา 15.39 – 17.49 น.

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.49 – 15.29 น.

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.29 – 11.49 น.

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562   เวลา 10.19 – 11.59 น.

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562   เวลา 07.59 – 09.49 น.

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 21.39 – 22.49 น.

 

เดือนมิถุนายน

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562    เวลา 10.29 – 12.49 น.

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562   เวลา 14.29 – 15.49 น.

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา 09.29 – 10.59 น.

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562   เวลา 10.29 – 11.49 น.

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562   เวลา 11.19 – 13.49 น.

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562   เวลา 10.19 – 13.29 น.

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562   เวลา 11.49 – 12.59 น.

เดือนกรกฎาคม

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562    เวลา 18.39 – 19.19 น.

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562   เวลา 11.19 – 12.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562   เวลา 18.39 – 23.29 น.

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 17.29 – 18.59 น.

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562   เวลา 12.29 – 15.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562   เวลา 11.49 – 12.59 น.

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562   เวลา 13.29 – 14.49 น.

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562   เวลา 14.19 – 15.59 น.

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2562   เวลา 14.29 – 15.39 น.

 

เดือนสิงหาคม

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 09.49 – 10.39 น.

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 08.39 – 11.49 น.

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562   เวลา 10.29 – 12.15 น.

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562    เวลา 10.09 – 13.49 น.

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562   เวลา 09.49 – 11.59 น.

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562   เวลา 18.09 – 19.59 น.

 

เดือนกันยายน

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 11.49 – 12.59 น.

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562    เวลา 10.29 – 12.39 น.

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562    เวลา 09.49 – 10.59 น.

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562   เวลา 08.29 – 09.49 น.

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562   เวลา 11.09 – 12.39 น.

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562    เวลา 17.19 – 18.39 น.

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562   เวลา 19.49 – 21.25 น.

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562    เวลา 11.09 – 12.39 น.

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562   เวลา 10.29 – 23.49 น.

เดือนตุลาคม

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562    เวลา 08.25 – 09.49 น.

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562   เวลา 16.39 – 17.49 น.

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา 08.39 – 10.49 น

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 08.49 – 13.59 น.

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562   เวลา 16.39 – 17.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562   เวลา 13.09 – 13.49 น.

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562    เวลา 14.39 – 16.29 น.

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 12.49 – 13.39 น.

 

เดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.19 – 10.29 น.

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562    เวลา 15.29 – 17.39 น.

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562    เวลา 07.39 – 09.49 น.

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562    เวลา 19.01 – 20.39 น.

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.09 – 11.29 น.

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562    เวลา 15.19 – 18.39 น.

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.09 – 10.39 น.

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.39 – 10.49 น.

 

เดือนธันวาคม

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562    เวลา 12.39 – 13.49 น.

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562   เวลา 19.49 – 21.39 น.

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562   เวลา 11.49 – 12.39 น.

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562   เวลา 10.49 – 13.59 น.

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562   เวลา 14.39 – 15.59 น.

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562    เวลา 16.39 – 17.59 น.

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562   เวลา 17.09 – 19.29 น.

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562    เวลา 13.49 – 14.59 น.

 

ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/