ฤกษ์ทำบัตรประชาชน 2562 ทำบัตรใหม่เสริมดวงรวย

เดือนมกราคม

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562   เวลา 09.09 – 13.49 น.

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562   เวลา 10.29 – 11.49 น.

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562   เวลา 10.09 – 13.29 น.

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562   เวลา 08.39 – 10.49 น.

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562   เวลา 07.39 – 11.49 น

วันศุกร์ที่  มกราคม 2562   เวลา  08.39 – 11.29 น.

 

เดือนกุมภาพันธ์

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.09 – 14.39 น.

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 13.29 – 16.49 น.

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.29 – 11.59 น.

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.09 – 11.39 น.

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.39 – 14.39 น.

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.09 – 10.59 น.

 

เดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562   เวลา 08.39 – 10.19 น.

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562   เวลา 09.39 – 14.49 น.

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562   เวลา 10.39 – 15.49 น.

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562   เวลา 09.29 – 13.49 น.

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562   เวลา 11.49 – 15.59 น.

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562   เวลา 09.19 – 11.29 น.

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562   เวลา 10.19 – 13.49 น.

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562   เวลา 11.19 – 13.39 น.

เดือนเมษายน

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562   เวลา 09.19 – 12.39 น.

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562   เวลา 10.39 – 14.39 น.

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562   เวลา 10.29 – 13.49 น.

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562   เวลา 10.29 – 11.49 น.

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562   เวลา 13.39 – 16.29 น.

 

เดือนพฤษภาคม

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.29 – 14.59 น.

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.49 – 11.49 น.

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562   เวลา 08.49 – 11.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562   เวลา 13.09 – 16.29 น.

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562   เวลา 10.09 – 13.39 น.

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.09 – 12.49 น.

 

เดือนมิถุนายน

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562   เวลา 09.29 – 13.49 น.

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562   เวลา 08.39 – 13.49 น.

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562   เวลา 09.19 – 15.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562   เวลา 08.49 – 13.49 น.

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562   เวลา 08.39 – 11.49 น.

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562   เวลา 11.49 – 14.39 น.

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562   เวลา 09.09 – 13.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562   เวลา 08.29 – 13.49 น.

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562   เวลา 11.29 – 15.49 น.

เดือนกรกฎาคม

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562   เวลา 09.29 – 12.39 น.

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.39 – 11.49 น.

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562  เวลา 10.39 – 14.29 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562   เวลา 10.29 – 14.59 น.

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562   เวลา 08.39 – 11.49 น.

 

เดือนสิงหาคม

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562   เวลา 09.29 – 13.49 น.

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562   เวลา 08.29 – 11.29 น.

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562   เวลา 09.39 – 14.39 น.

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562   เวลา 08.29 – 11.39 น.

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562   เวลา 10.29 – 14.59 น.

 

เดือนกันยายน

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562   เวลา 10.09 – 14.29 น.

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562   เวลา 09.19 – 13.29 น.

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562   เวลา 11.29 – 14.29 น.

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562   เวลา 10.29 – 14.39 น.

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562   เวลา 09.29 – 13.29 น.

เดือนตุลาคม

วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562   เวลา 08.19 – 11.49 น.

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562   เวลา 11.29 – 13.49 น.

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562   เวลา 10.29 – 14.14 น.

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562   เวลา 09.09 – 10.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562   เวลา 09.19 – 11.49 น.

 

เดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562   เวลา 08.09 – 13.49 น.

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562   เวลา 10.29 – 14.19 น.

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562   เวลา 10.49 – 13.59 น.

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562   เวลา 08.19 – 08.49 น.

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09.49 – 15.10 น.

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562   เวลา 08.49 – 16.39 น.

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562   เวลา 08.29 – 11.39 น.

 

เดือนธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562   เวลา 09.29 – 11.49 น.

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562   เวลา 08.49 – 14.29 น.

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562   เวลา 08.09 – 11.39 น.

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562  เวลา 08.49 – 09.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562   เวลา 09.49 – 14.39 น.

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562   เวลา 09.49 – 11.59 น.

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562   เวลา 09.29 – 10.49 น.

 

ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/