ฤกษ์เปิดกิจการใหม่ 2562 ก่อนจะรวยต้องดูฤกษ์

เดือนมกราคม

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562    เวลา 12.09 – 12.29 น.

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562    เวลา 07.09 – 07.49 น.

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562    เวลา 06.25 – 06.39 น.

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562    เวลา 08.09 – 08.25 น.

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562    เวลา 08.29 – 08.45 น.

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562    เวลา 07.29 – 07.49 น.

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562    เวลา 21.35 – 21.50 น.

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562    เวลา 20.19 – 20.29 น.

 

เดือนกุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 09.19 – 19.49 น.

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา 04.52 – 04.59 น.

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 11.59 – 12.15 น.

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา 15.09 – 15.25 น.

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15.39 – 15.59 น.

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา 09.09 – 09.19

 

เดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา 09.29 – 09.59 น.

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562    เวลา 06.19 – 06.29 น.

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562    เวลา 09.39 – 09.45 น.

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562    เวลา 10.19 – 10.29 น.

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562    เวลา 07.44 – 07.59 น.

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562    เวลา 08.45 – 08.55 น.

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562    เวลา 06.29 – 06.45 น.

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562    เวลา 17.09 – 17.25 น.

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562    เวลา 10.19 – 10.30 น.

เดือนเมษายน

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562    เวลา 09.39 – 09.50 น.

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562    เวลา 07.49 – 08.15 น.

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562     เวลา 10.29 – 10.45 น.

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562    เวลา 08.15 – 08.39 น.

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562    เวลา 07.29 – 07.45 น.

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562    เวลา 06.25 – 06.50 น.

 

เดือนพฤษภาคม

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562    เวลา 07.39 – 07.59 น.

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 15.49 – 16.19 น.

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562    เวลา 07.19 – 07.25 น.

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 12.39 – 12.45 น.

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.35 – 09.50 น.

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 08.25 – 08.45 น.

 

เดือนมิถุนายน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562   เวลา 11.19 – 11.45 น.

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562   เวลา 14.19 – 14.35 น.

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  เวลา 10.29 – 10.39 น.

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562   เวลา 09.55 – 10.15 น.

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562  เวลา 10.05 – 10.20 น.

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562  เวลา 11.10 – 11.25 น.

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562   เวลา 14.49 – 15.15 น.

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562   เวลา 05.09 – 05.29 น.

เดือนกรกฎาคม

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 10.29 – 10.35 น.

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562    เวลา 06.15 – 06.40 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.19 – 08.35 น.

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562    เวลา 07.25 – 07.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562    เวลา 12.09 – 12.39 น.

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 13.39 – 13.59 น.

 

เดือนสิงหาคม

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 09.45 – 09.59 น.

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 10.10 – 10.29 น.

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562    เวลา 07.24 – 07.39 น.

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562    เวลา 10.09 – 10.20 น.

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 17.09 – 17.29 น.

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562    เวลา 20.44 – 20.59 น.

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 11.19 – 11.35 น.

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562    เวลา 08.29 – 08.45 น.

เดือนกันยายน

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 11.45 – 12.05 น.

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562    เวลา 11.09 – 11.15 น.

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562    เวลา 13.09 – 11.15 น.

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562    เวลา 08.19 – 08.35 น.

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562    เวลา  06.39 – 06.45 น.

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562    เวลา 10.39 – 11.05 น.

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 10.44 – 11.05 น.

 

เดือนตุลาคม

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 10.05 – 10.19 น.

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา 10.25 – 10.40 น.

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 09.50 – 10.20 น.

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 12.19 – 12.30 น.

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562    เวลา 07.39 – 07.50 น.

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562    เวลา 10.45 – 11.10 น.

 

เดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา  07.05 – 07.35 น.

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562   เวลา  09.15 – 09.44 น.

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562    เวลา 07.19 – 07.35 น.

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562    เวลา 21.25 – 21.45 น.

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562   เวลา 16.09 – 16.25 น.

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562   เวลา 08.19 – 08.35 น.

 

 เดือนธันวาคม

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 06.29 – 06.49 น.

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562    เวลา 10.19 – 11.49 น.

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา  10.25 – 10.49 น.

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562   เวลา 12.05 – 12.30 น.

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562    เวลา  08.19 – 08.40 น.

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562   เวลา 16.25 – 16.59 น.

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 17.09 – 17.20 น.

 

ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/