ฤกษ์เริ่มงานใหม่ 2562 เตรียมตัวให้พร้อม

เดือนมกราคม

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562    เวลา 09.39 – 09.45 น.

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562    เวลา 08.29 – 08.45 น.

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562    เวลา 10.31 – 10.35 น.

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562    เวลา 09.19 – 09.25 น.

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562    เวลา 11.29 – 11.49 น.

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562    เวลา 07.39 – 07.45 น.

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562    เวลา 11.19 – 11.35 น.

 

เดือนกุมภาพันธ์

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา  07.29 – 07.40 น.

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.32 – 10.35 น.

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.19 – 10.40 น.

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  06.39 – 09.59 น..

 

เดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา 09.35 – 09.55 น.

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562    เวลา 08.10 – 08.25 น.

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562    เวลา 09.40 – 09.55 น.

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562    เวลา 10.10 – 10.25 น.

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562    เวลา 07.35 – 07.45 น.

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562    เวลา 06.25 – 06.40 น.

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562    เวลา 09.19 – 09.30 น..

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562    เวลา 11.19 – 11.35 น.

เดือนเมษายน

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562    เวลา 08.19 – 08.35 น.

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562    เวลา 07.19 – 07.29 น.

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562    เวลา 07.49 – 07.59 น.

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562    เวลา 06.39 – 06.55 น.

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562    เวลา 10.25 – 10.49 น.

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562    เวลา 08.19 – 08.35 น.

 

เดือนพฤษภาคม

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562    เวลา 07.15 – 07.30 น.

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 08.29 – 08.59 น.

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.09 – 10.15 น.

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562    เวลา 08.39 – 08.50 น.

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562    เวลา 11.05 – 11.40 น.

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 08.30 – 08.45 น.

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.15 – 10.39 น.

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.19 – 10.25 น.

 

เดือนมิถุนายน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562    เวลา 08.45 – 09.10 น.

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562    เวลา 10.15 – 10.35 น.

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562    เวลา 09.25 – 09.49 น.

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา 12.49- 13.19 น.

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562    เวลา 08.12 – 08.39 น.

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562    เวลา 09.09 – 09.29 น.

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562    เวลา 06.45 – 07.15 น.

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562    เวลา 09.15 – 09.29 น.

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562    เวลา 06.25 – 06.45 น.

เดือนกรกฎาคม

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562    เวลา 10.09 – 10.29 น.

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา  08.25 – 09.15 น.

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.15 – 08.40 น.

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562    เวลา 09.09 – 09.35 น.

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.19 – 08.29 น.

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562    เวลา 12.10 – 12.35 น.

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562    เวลา 12.10 – 12.35 น.

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.19 – 08.29 น.

 

เดือนสิงหาคม

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 09.45 – 10.15 น.

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 08.15 – 08.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562    เวลา 07.35 – 08.25 น.

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562    เวลา 09.29 – 09.45 น.

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 10.09 – 10.30 น.

วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562    เวลา 09.39 – 09.55 น.

 

 

เดือนกันยายน

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 10.09 – 10.30 น.

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562    เวลา 08.10 – 08.29 น.

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562    เวลา 09.19 – 09.45 น.

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562    เวลา 12.49 – 15.10 น.

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562    เวลา 08.10 – 08.25 น.

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562    เวลา 08.10 – 08.25 น..

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 10.25 – 10.49 น.

วันเสาร์ที่  28 กันยายน 2562    เวลา 11.19 – 11.29 น.

 

เดือนตุลาคม

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562    เวลา 09.25 – 09.45 น.

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 10.29 – 10.45 น.

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา 08.19 – 08.49 น.

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 08.39 – 09.10 น.

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562    เวลา 07.25 – 07.49 น.

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 10.15 – 10.45 น.

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562    เวลา 11.40 – 12.00 น.

 

เดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.15 – 08.45 น.

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.15 – 08.45 น.

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562    เวลา 12.39 – 12.45 น.

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.39 – 10.45 น.

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562    เวลา 07.35 – 07.49 น.

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.10 – 08.39 น.

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.25 – 10.49 น.

 

เดือนธันวาคม

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562    เวลา 08.45 – 09.05 น.

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 09.05 – 09.25 น.

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562    เวลา 10.00 – 10.30 น.

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562    เวลา 06.10 – 06.39 น.

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา 08.25 – 08.45 น.

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562    เวลา 09.45 – 10.10 น.

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562   เวลา 07.25 – 07.50 น.

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 09.35 – 09.59 น.

 

ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/