ฤกษ์ออกเดท ขอความรัก 2562 เลือกวันดีไม่มีโป๊ะ

เดือนมกราคม

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562    เวลา 12.39 – 14.29 น.

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562    เวลา 17.29 – 18.49 น.

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562     เวลา 10.29 – 12.49 น.

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562    เวลา 13.49 – 14.29 น.

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562     เวลา 17.39 – 19.39 น.

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562     เวลา 10.29 – 11.49 น.

 

เดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์2562     เวลา 08.29 – 10.29 น.

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 14.19 – 16.29 น.

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 18.09 – 19.59 น.

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15.09 – 17.59 น.

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.49 – 13.49 น.

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 18.29 – 21.49 น.

 

เดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562     เวลา 20.29 – 21.49 น.

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562    เวลา 16.29 – 17.49 น.

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562  เวลา 13.29 – 18.49 น.

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562    เวลา 10.29 – 11.39 น.

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562  เวลา 08.29 – 10.49 น.

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562     เวลา 18.09 – 19.59 น.

เดือนเมษายน

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562    เวลา 19.19 – 20.29 น.

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562    เวลา 14.29 – 15.09 น.

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562    เวลา 10.39 – 11.49 น.

วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562    เวลา 18.49 – 19.59 น.

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562    เวลา 09.29 – 10.59 น.

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562    เวลา 16.29 – 18.29 น.

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562    เวลา 10.39 – 11.49 น.

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562    เวลา 12.29 – 13.59 น.

 

เดือนพฤษภาคม

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.29 – 11.59 น.

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 18.29 – 18.49 น.

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562    เวลา 17.59 – 18.49 น.

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.29 – 11.39 น.

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2562    เวลา 13.29-14.39, 15.45-16.59 น.

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562    เวลา 12.29 – 14.49 น.

 

เดือนมิถุนายน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562    เวลา 22.10 – 23.59 น.

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562    เวลา 19.09 – 21.49 น.

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา 18.09 – 21.29 น.              

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562    เวลา 21.49 – 22.49 น.

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562    เวลา 09.49 – 10.09 น.

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562    เวลา 14.49 – 15.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 20.49 – 22.49 น.

เดือนกรกฎาคม

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562    เวลา  09.29 – 11.29 น.

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562    เวลา 18.29 – 19.59 น.

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 17.39 – 21.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562    เวลา 18.09 – 19.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562    เวลา 11.49 – 12.59 น.

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 13.19 – 15.49 น.

 

เดือนสิงหาคม

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562    เวลา 11.19 – 12.59 น.

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา  09.49 – 12.59 น.

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562    เวลา 13.49 – 16.59 น.

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 18.09 – 21.59 น.

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 10.29 – 11.59 น.

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 20.39 – 21.59 น.

             

เดือนกันยายน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562    เวลา 19.29 – 21.39 น.

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562    เวลา 09.29 – 10.49 น.

วันอังคารที่10 กันยายน  2562    เวลา 11.09 – 13.09 น.

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562    เวลา 20.29 – 22.49 น.

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562    เวลา 17.29 – 19.49 น.

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562    เวลา 09.09 – 10.49 น.

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562    เวลา 14.39 – 15.49 น. 

 

เดือนตุลาคม

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 17.39 – 18.49 น.

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562    เวลา 09.09 – 12.09 น.

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562    เวลา 22.09 – 23.59 น.

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562    เวลา 12.49 – 14.29 น.

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2562    เวลา  06.29 – 10.39 น.

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2562    เวลา  20.29 – 23.59 น.

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562    เวลา 07.49 – 09.39 น.

 

เดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.39 – 15.09 น.

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.09 – 14.49 น.

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.29 – 20.44 น.

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.29 – 14.59 น.

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.49 – 20.59 น.

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.19 – 23.59 น.

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.09 – 14.49 น.

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.39 – 21.59 น.

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.39 – 14.59 น.

 

เดือนธันวาคม

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 12.39 – 14.49 น.

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 19.49 – 22.29 น.

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 16.49 – 20.39 น.

 

ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/