ฤกษ์ออกรถ 2562 ขับขี่ปลอดภัย พาหนะนำโชค

เดือนมกราคม

วันพุธที่ 2 มกราคม 2562    เวลา 08.09 – 08.29 น.

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562    เวลา 14.49 – 14.59 น.

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562    เวลา 15.09 – 15.19 น.

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562    เวลา 09.09 – 09.19 น.

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562    เวลา 13.09 -13.19 น.

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562    เวลา 14.49 -15.19 น.

 

เดือนกุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 09.09 – 09.19 น.

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 09.09 – 09.19 น.

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา 08.19 – 08.29 น.

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 14.49 – 14.59 น.

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 14.50 – 14.59 น.

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  09.09 – 09.19 น.

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 08.19 – 08.29 น.

 

เดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562     เวลา  14.49 – 14.59 น.

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562   เวลา 08.49 – 08.59 น.

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562     เวลา 15.09 – 15.19 น.

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562     เวลา  07.09 – 07.19 น.

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562     เวลา 08.09 – 08.19 น.

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562     เวลา 09.09 – 09.19 น.

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562     เวลา 08.09 – 08.19 น.

เดือนเมษายน

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562    เวลา  06.49 – 06.59 น.

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562    เวลา 10.09 – 10.19 น.

วันพุธที่ 10 เมษายน 2562    เวลา 13.09 – 13.19 น.

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562   เวลา  07.19 – 07.29 น.

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562    เวลา  08.49 – 08.59 น.

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562    เวลา 07.19-07.59 น.

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562    เวลา 06.29 – 06.39 น.

 

เดือนพฤษภาคม

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562    เวลา 08.29 – 08.39 น.

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.19 – 09.29 น.

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562    เวลา 13.09 – 13.19 น.

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562    เวลา 06.39 – 06.49 น.

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 14.29 – 14.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.39 – 09.59 น.

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562    เวลา 14.39 – 14.59 น.

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562    เวลา  07.09 – 07.19 น.

 

เดือนมิถุนายน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562    เวลา  06.29 – 06.49 น.

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562    เวลา 16.09 – 16.19 น.

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562    เวลา  06.19 – 06.29 น.

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562    เวลา 13.49 – 13.59 น.

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา  08.49 – 08.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562    เวลา  13.49 – 13.59 น.

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562    เวลา 08.49 – 08.59 น.

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562    เวลา  16.09 – 16.19 น.

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา  06.49 – 06.59 น.

เดือนกรกฎาคม

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.09 – 08.29 น.

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562    เวลา 09.29 – 09.59 น.

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 12.59 -12.49 น.

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562    เวลา 10.49 -10.59 น.

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 11.29 -11.59 น.

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 06.49 – 06.59 น.

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562    เวลา  07.29 – 07.49 น.

 

เดือนสิงหาคม

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา  07.09 – 07.19 น.

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562    เวลา  08.09 – 08.29 น.

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562    เวลา 10.09 – 10.19 น.

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา  08.09 – 08.29 น.

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562    เวลา 13.09 – 13.19 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562    เวลา 12.39 – 12.59 น.

 

เดือนกันยายน

วันอังคารที่ 3 กันยายน  2562    เวลา 08.29 – 08.49 น.

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562    เวลา 16.09 – 16.19 น.

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562    เวลา 09.09 – 09.29 น.

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562    เวลา 08.09 – 08.29 น.

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562    เวลา 14.29 – 14.49 น.

วันอังคารที่ 17 กันยายน  2562    เวลา 12.09 – 12.39 น.

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562    เวลา  08.39 – 08.59 น.

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562    เวลา  08.49 – 09.09 น.

เดือนตุลาคม

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562    เวลา 07.29 – 08.09 น.

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562    เวลา 11.29 – 11.49 น.

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562    เวลา 07.19 – 07.49 น.

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา  07.09 – 07.29 น.

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 08.19 – 08.29 น.

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 12.09 – 12.39 น.

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562    เวลา  06.49 – 07.29 น.

 

เดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.39 – 08.59 น.

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562    เวลา 14.29 -14.49 น.        

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562    เวลา 16.09 – 16.19 น.

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562    เวลา 06.09 – 06.29 น.

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.09 – 10.19 น.

 

เดือนธันวาคม

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562    เวลา 14.29 – 14.49 น.

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562    เวลา  09.49 – 10.19 น.

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562     เวลา 16.29 – 16.49 น.

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562   เวลา  08.09 -08.29 น.

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562   เวลา  09.09 -09.29 น.

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 11.09 -11.29 น.

 

ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/