ฤกษ์เปิดบัญชีธนาคาร 2562 เก็บเงินอยู่ ล็อคเงินไว้

เดือนมกราคม

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562   เวลา 09.29-11.49 น.

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562   เวลา  16.25-17.45 น.

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562   เวลา 10.29-11.45 น.

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562   เวลา 09.35-10.49  น.

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562   เวลา 17.45-18.10 น.

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562   เวลา 12.35-14.45 น.

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562   เวลา 13.39-15.15 น.

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562   เวลา 09.45-10.25 น.

 

เดือนกุมภาพันธ์

วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 12.29-13.49 น.

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 08.30-11.29 น.

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.39-11.59 น.

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 13.49-14.59 น.

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.19-11.29 น.

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 16.19-16.59 น.

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.29-10.29 น.

 

เดือนมีนาคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562   เวลา 09.09-10.09 น.

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562   เวลา 15.19-15.39 น.

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562   เวลา 15.39-16.29 น.

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562   เวลา 14.29-14.59 น.

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562   เวลา 11.39-11.59 น.

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2562   เวลา 13.49-14.59 น.

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562   เวลา 13.49-13.59 น.

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562   เวลา 13.49-13.59 น.

เดือนเมษายน

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562   เวลา 14.29-14.59 น.

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562   เวลา  17.49-18.59 น.

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562   เวลา 12.09-13.59 น.

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562   เวลา 10.19-11.29 น.

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562   เวลา 15.19-15.39 น.

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562   เวลา 08.49-09.29 น.

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562   เวลา 16.45-17.35 น.

 

เดือนพฤษภาคม

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562   เวลา 12.25-13.45 น.

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562   เวลา 10.29-10.59 น.

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.45-10.25 น.

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 08.49-09.29 น.

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.09-10.59 น.

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 13.25-14.35 น.

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562   เวลา 10.45-11.35 น.

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562   เวลา 15.25-15.59 น.

 

เดือนมิถุนายน

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2561   เวลา 11.15-11.59 น.

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2561   เวลา 13.29-14.59 น.

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2561   เวลา 08.49-09.19 น.

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2561   เวลา 09.09-10.15 น.

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2561   เวลา 14.35-15.15 น.

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2561   เวลา 12.29-13.49 น.

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2561   เวลา 11.45-12.35 น.

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2561   เวลา 10.10-10.50 น.

เดือนกรกฎาคม

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562   เวลา 10.29-13.49 น.

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562   เวลา 09.29-10.39 น.

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562   เวลา 10.39-11.59 น.

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562   เวลา 18.29-18.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562   เวลา 14.15-14.59 น.

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562   เวลา 10.29-11.59 น.

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562   เวลา 15.19-15.39 น.

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562   เวลา 09.09-09.59 น.

 

เดือนสิงหาคม

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562   เวลา 11.39-11.59 น.

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562   เวลา 12.29-13.49 น.

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562   เวลา 12.09-13.39 น.

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562   เวลา 17.09-17.59 น.

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562   เวลา 11.19-13.29 น.

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562   เวลา 09.29-10.59 น.

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562   เวลา 08.39-09.59 น.

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562   เวลา 11.35 -12.59 น.

                       

เดือนกันยายน

วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562   เวลา 08.49-09.29 น.

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562   เวลา 13.29-13.59 น.

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562   เวลา 10.39-11.59 น.

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562   เวลา 10.09-11.39 น.

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562   เวลา 09.09-10.29 น.

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562   เวลา 10.29-12.39 น.

เดือนตุลาคม

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562   เวลา 09.29-09.59 น.              

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562   เวลา 18.19-18.59 น.

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562   เวลา 08.39-09.59 น.

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562   เวลา 12.39-13.49 น.

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562   เวลา 15.39-15.59 น.

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562   เวลา 13.29-13.59 น.

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562   เวลา 12.39-12.59 น.        

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562   เวลา 10.09-11.59

 

เดือนพฤศจิกายน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562   เวลา 12.39-13.59 น.

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562   เวลา 18.30-18.59 น.

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562   เวลา 08.49-09.59 น.

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562   เวลา 15.29-16.39 น.

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562   เวลา 17.29-18.49 น.

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562   เวลา 10.29-10.59 น.

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562   เวลา 16.49-17.59 น.

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09.15-10.09 น.

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562   เวลา 17.49-18.59 น.

 

เดือนธันวาคม

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562   เวลา 16.29-16.59 น.

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562   เวลา 11.29-12.39 น.

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562   เวลา 17.39-17.59 น.

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 13.39-14.59 น.

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562  เวลา  09.39-10.49 น..

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562   เวลา 15.29-16.59 น.

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2562   เวลา 09.19 – 09.39 น.

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562   เวลา 09.09-10.09 น.

 

ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/


ออนไลน์
อาจารย์ คิง
7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายดวงชะตาจากวัน เดือน ปีเกิด ของเจ้าชะตา พร้อมแนะนำการแก้เคล็ดดวง ปรับชีวิตให้ดีขึ้น
ออนไลน์
อาจารย์ รสริน
7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายไพ่ยิปซีและเลข 7 ตัว 9 ฐาน, ทักษาพยากรณ์, ดวงไทยจักรราศี หาฤกษ์หายามมงคล เปลี่ยนชื่อสกุล ชี้แผนที่ชีวิต แนะหนทางแก้ไขปัญหาชีวิต​ ​ยินดีรับฟังปัญหาชีวิตทุกด้านและให้คำแนะนํา​โดยใช้หลักธรรม​ะและหลักโหราศาสตร์​ไม่ขายวัตถุมงคลหรือหากินกับคนที่มีความทุกข์คะ
ออนไลน์
อาจารย์ เบญ พยากรณ์
7 ตัว 4 ฐาน
ทายความรัก เจาะใจรู้ไส้ชะตา รู้กรรมเก่า
ออนไลน์
อาจารย์ มณี รักษาคำ
ไพ่ยิปซี
ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายได้เสมอ ด้วยศาสตร์ทักษามหายุค ไพ่ยิปซี ไพ่ออราเคิล ที่สามารถแก้ไข และปรับเสริมความปังให้ท่านได้ ทักมานะครับ