เลือกเบอร์โทรให้เหมาะกับลูกรักตามวันเกิด

วันอาทิตย์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันอาทิตย์ 1 4 5 6 9

เพื่อจะส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ มีความกล้า ความมั่นใจ ได้ถูกที่ถูกเวลาและถูกทาง มีคำพูด คำเจรจาที่ฉลาดหลักแหลม รู้จักกาลเทศะ อารมณ์อ่อนโยนลงไม่ใจร้อนเกินไป โดยที่

1-4 ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา

5-6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม

9-5 ติดกันส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกื้อหนุน เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง

4-6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา

 

วันจันทร์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันจันทร์ 0 2 4 6 9

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันจันทร์ มีความร่าเริงสมวัย ไม่เครียดง่าย และกล้าที่จะแสดงถึงศักยภาพที่แท้จริงออกมา มีความอ่อนโยน วาจาไพเราะเป็นที่รักของคนรอบข้าง ใครเห็นก็จะเมตตาปราณี มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีความพยายาม ที่สำคัญจะอดออมมากขึ้น

0-2 ติดกันส่งเสริมให้มีจินตนาการณ์ความคิดสร้างสรรค์

2-4 ติดกันจะได้รับความรัก ความเมตตา วาจาสุภาพอ่อนหวาน

4-6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา

2-9 ติดกันส่งเสริมด้านศิลปะและความมีเสน่ห์น่ารัก

วันอังคาร เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันอังคาร 5 6 8 9

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันอังคาร มีความชัดเจนในเป้าหมายที่วางไว้  มีสมาธิและความตั้งใจจริง มีสุขภาพที่แข็งแรงแคล้วคราดปลอดภัย มีวาจาที่สุภาพอ่อนหวาน  รู้จักประหยัดและเก็บเงินได้ดีขึ้น ได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้าง น่าเอ็นดู และรู้จักใช้คำพูดที่เหมาะสมในการสื่อสาร ใจเย็นขึ้นและไม่เบื่อไปกับอะไรที่ตั้งใจง่ายๆ

5-6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม

9-5 ติดกันส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกื้อหนุน เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง

8-9 ติดกันส่งเสริมให้ขยันเรียน มีความตั้งใจจริงเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมาย

 

วันพุธ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันพุธ 1 2 4 5 6 9

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันพุธ มีสมองที่ฉลาดปราดเปรื่อง มีความคิดที่ก้าวไกล และมีความตั้งใจจริง ขยันหมั่นเพียร สามารถใช้ทักษะด้านการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม รู้จักประหยัดอดออม วางแผนเพื่ออนาคตได้เป็นอย่างดี ได้รับความรัก ความเมตตา และมีโอกาสที่ดีเข้ามาเพื่อทำให้ฝันเป็นจริง

2-4 ติดกันจะได้รับความรัก ความเมตตา วาจาสุภาพอ่อนหวาน

4-5 ติดกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีวาจาที่ฉลาดหลักแหลม

5-6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม

4-6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา

2-9 ติดกันส่งเสริมด้านศิลปะและความมีเสน่ห์น่ารัก

1-9 ติดกันสำหรับเด็กผู้ชายจะทำให้มีความมานะพยายาม ฉลาดทันคนและนำไปสู่ความสำเร็จ

วันพฤหัสบดี เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี 0 1 4 5 6 9

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี มีความตื่นตัว กระตือรือร้นอยู่เสมอ มีจินตนาการรักการเรียนรู้ มีความตั้งใจจริง อดทนและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่าง เป็นที่รักของคนรอบข้าง เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างสมดุล มีความก้าวหน้า รู้จักประหยัดอดออม และมีความตั้งใจที่จะทำให้เป้าหมายของตัวเองเป็นจริงให้จงได้

1-4 ติดกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีวาจาที่ฉลาดหลักแหลม

4-5 ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา

5-6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม

0-6 ติดกันส่งเสริมในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ มีความร่าเริงแจ่มใส

 

วันศุกร์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันศุกร์ 0 1 2 4 5 6

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันศุกร์ มีอิสระทางความคิด มีความเป็นผู้นำ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในขณะที่ก็รักตัวเอง มีความกระตือรือร้น อ่อนโยนมีไมตรีจิต มีเป้าหมาย รู้จักที่จะวางแผน ประหยัดอดออม กล้าแสดงออก และสามารถใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองจนประสบความสำเร็จ

1-4 ติดกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีวาจาที่ฉลาดหลักแหลม

4-2 ติดกันจะได้รับความรัก ความเมตตา วาจาสุภาพอ่อนหวาน

4-5 ขยันหาความรู้ ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา

4-6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา

วันเสาร์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันเสาร์ 0 4 5 8 9

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันเสาร์ มีความกล้าแสดงออก มีสมาธิไม่เครียดไปกับสิ่งเร้าได้ง่าย รู้จักที่จะผ่อนคลาย ได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้าง มีจุดยืนแต่ก็อ่อนโยน มีสัมมาคารวะ มีคำพูดที่ไพเราะน่าสนใจ ตั้งใจเรียนรู้และกระตือรือร้นที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ มีความสามารถในการรับรู้สิ่งรอบตัวได้ไวและใช้ไปในทางที่ถูกที่ควร

4-5 ขยันหาความรู้ ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา

5-9 ติดกันส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกื้อหนุน เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง

8-9 ติดกันส่งเสริมให้ขยันเรียน มีความตั้งใจจริงเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมาย

4-9 ติดกันจะทำให้มีไหวพริบในการใช้คำพูด การเรียนรู้เป็นไปได้ด้วยดี

 

ข้อมูลโดย : อ.เดียร์ ปานชีวา ฮวงจุ้ย D.I.Y
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/


ออนไลน์
อาจารย์ คิง
7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายดวงชะตาจากวัน เดือน ปีเกิด ของเจ้าชะตา พร้อมแนะนำการแก้เคล็ดดวง ปรับชีวิตให้ดีขึ้น
ออนไลน์
อาจารย์ รสริน
7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายไพ่ยิปซีและเลข 7 ตัว 9 ฐาน, ทักษาพยากรณ์, ดวงไทยจักรราศี หาฤกษ์หายามมงคล เปลี่ยนชื่อสกุล ชี้แผนที่ชีวิต แนะหนทางแก้ไขปัญหาชีวิต​ ​ยินดีรับฟังปัญหาชีวิตทุกด้านและให้คำแนะนํา​โดยใช้หลักธรรม​ะและหลักโหราศาสตร์​ไม่ขายวัตถุมงคลหรือหากินกับคนที่มีความทุกข์คะ
ออนไลน์
อาจารย์ เบญ พยากรณ์
7 ตัว 4 ฐาน
ทายความรัก เจาะใจรู้ไส้ชะตา รู้กรรมเก่า
ออนไลน์
อาจารย์ มณี รักษาคำ
ไพ่ยิปซี
ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายได้เสมอ ด้วยศาสตร์ทักษามหายุค ไพ่ยิปซี ไพ่ออราเคิล ที่สามารถแก้ไข และปรับเสริมความปังให้ท่านได้ ทักมานะครับ