ฤกษ์เปิดบัญชีธนาคาร เดือนสิงหาคม 2559

book

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 59            

เวลา 09.09 – 11.59.29 น., 13.39 – 18.39  น.   ธนาคาร ไทยพาณิชย์ / ธนชาต / ทหารไทย / ธกส.

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 59      

เวลา 06.29 – 14.59 น., 16.39 – 18.29 น.        กสิกรไทย/ กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / กสิกรไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 59    

เวลา 13.39 – 14.59 น., 16.39 – 17.59 น.        กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์ /กรุงศรีอยุธยา / กสิกรไทย 

วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 59       

เวลา 13.39 – 17.59 น.      ธนาคารไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์ /กรุงศรีอยุธยา /  ธนชาต /  กสิกรไทย / ทหารไทย  

วันจันทร์  15 สิงหาคม 59           

เวลา 13.39 – 19.09 น.   ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนชาต / ทหารไทย /ธกส.

วันอังคาร 16 สิงหาคม 59          

เวลา 09.39 – 11.59 น., 13.39 – 18.39 น.     ธนาคารไทยพาณิชย์ / ออมสิน  / อาคารสงเคราะห์ / ธนชาต / ทหารไทย / ธกส.  

วันพฤหัสบดี  18 สิงหาคม 59     

เวลา09.49 – 13.09 น.    ธนาคารกสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา 

วันศุกร์ 19  สิงหาคม 59 

เวลา 09.09 – 13.29 น., 15.09 – 16.29 น., 18.39 – 19.29 น.    ธนาคารออมสิน / ธกส.

วันเสาร์ 20 สิงหาคม 59 

เวลา 08.39 – 10.59 น, 14.59 – 17.39 น.    ธนาคารไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / กรุงเทพ  / กรุงไทย  / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต   

วันพฤหัสบดี  25 สิงหาคม 59     

เวลา 13.29 – 19.09 น.     ธนาคารกสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา /  กสิกรไทย 

วันเสาร์ 27 สิงหาคม 59 

เวลา  10.29 – 14.39 น., 16.29 – 18.39 น.   ธนาคารไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์ /กรุงศรีอยุธยา  / ธนชาต 

วันอาทิตย์ 28 สิงหาคม 59         

เวลา 09.09 – 10.39 น., 15.09 – 18.29 น.    ธนาคารไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / ธอส. /กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต / ทหารไทย  

วันจันทร์ 29 สิงหาคม 59  

เวลา 10.09 – 11.59น., 13.39 – 19.09 น.   ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนชาต /ทหารไทย /ธกส.

วันอังคาร 30 สิงหาคม 59          

เวลา 09.29 – 11.59น., 15.39 – 17.49 น.  ธนาคารไทยพาณิชย์ / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์ / ธนชาต  / ทหารไทย /ธกส.   

วันพุธ 31  สิงหาคม 59  

เวลา  13.39 – 19.29 น.     ธนาคารไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / อาคารสงเคราะห์ / กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต / กสิกรไทย  / ทหารไทย

ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์

ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่

LOGOhorolive-03