เคล็ดการทำบุญเสริมดวงตามปีเกิด

น้ำมัน

คนที่เกิดปีชวด

 • ให้ทำทานกับเด็กกำพร้า เพื่อจะเสริมดวงให้มีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่แตกแยก
 • ทำบุญถวายหลอดไฟ ตะเกียง เทียนไข จะทำให้ชีวิตราบรื่นเหมือนมีไฟส่องทางให้ การเรียนหรือการทำงานไม่พบเจอปัญหาหรืออุปสรรค และสามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้

คนที่เกิดปีฉลู

 • ให้ทำทานกับผู้สูงอายุ ทั้งในบ้านหรือตามบ้านพักคนชราก็ได้ จะช่วยเมื่อท่านชราภาพแล้วจะมีลูกหลานบริวารดูแลไม่ถูกทอดทิ้ง
 • ถวายผ้าไตร เครื่องนุ่งห่มแด่พระภิกษุสงฆ์ จะทำให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับ ผู้คนให้ความเคารพยกย่องและให้เกียรติ

คนที่เกิดปีขาล

 • ให้ทำทานกับผู้พิการทางสายตา จะส่งผลให้ท่านมีสายตาที่เฉียบแหลม กว้างไกล มองปัญหาได้ทะลุปรุโปร่ง
 • พิมพ์หนังสือธรรมะแจก จะทำให้การศึกษาไร้อุปสรรคและได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง

คนที่เกิดปีเถาะ

 • ให้ช่วยผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด จะส่งเสริมให้ท่านมีสติปัญญาเฉียบแหลม สุขภาพแข็งแรง
 • บริจาค หรือซื้อที่ดินให้กับทางวัด ผลบุญจะทำให้มีที่อยู่อาศัยร่มเย็น ชีวิตมีสุข ไม่ถูกเบียดเบียนจากเจ้ากรรมนายเวร

Uposatha

คนที่เกิดปีมะโรง

 • ให้ทำทานด้วยการบริจาคเสื้อผ้า ซึ่งจะส่งผลให้มีเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับพรั่งพร้อม มีแต่คนนับหน้าถือตา
 • ร่วมบุญใหญ่สร้างอุโบสถหรือบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งปลูกสร้างภายในวัด เช่นโบสถ์ วิหาร ศาลา  เจดีย์ จะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของความเป็นอยู่ ทำให้มีชีวิตที่สุขสบาย ไม่ลำบาก มีความมั่นคงในชีวิตและการงาน

คนที่เกิดปีมะเส็ง

 • ให้ความช่วยเหลือผู้พิการแขนขา จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย หากมีบุตรก็จะทำให้มีอวัยวะครบ 32 สมบูรณ์
 • ถวายหมอน ผ้าห่มแด่พระสงฆ์ จะช่วยเสริมบารมีให้เป็นผู้มีความอดทนอดกลั้น ทำการงานใดก็จะสำเร็จสมดังใจปรารถนา การงานราบรื่น มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอ

คนที่เกิดปีมะเมีย

 • บริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้ จะส่งผลให้ไม่มีความอดอยาก มีอาหารอุดมสมบูรณ์
 • ถวายยารักษาโรค เวชภัณฑ์กับพระสงฆ์ จะได้รับผลบุญให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมากล้ำกลาย อายุยืนยาว ได้รับความช่วยเหลืออยู่เสมอ

คนที่เกิดปีมะแม

 • ให้ทำทานกับผู้ป่วยพิการทางสมอง จะส่งให้ท่านมีสติปัญญาดี คิดอ่านรวดเร็ว แม่นยำ ทำการงานสิ่งใดประสบความสำเร็จ
 • ถวายเทียนให้เป็นสังฆทาน จะได้อานิสงส์ให้เป็นผู้ที่มีปัญหาเฉียบแหลม คิดทำการใดก็สัมฤทธิ์ผล

คนที่เกิดปีวอก

 • ให้ทำทานด้วยการบริจาคเงินสร้างโรงเรียน หรือมอบทุนการศึกษาให้แก่เดก็กนักเรียน ส่งผลให้ท่านมีปัญญาเฉียบแหลม ไม่ว่าจะเรียนทางด้านใดก็จะเรียนรู้ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
 • สร้างศาลาการเปรียญ จะได้รับอานิสงส์ด้านความเป็นอยู่ ครอบครัวจะรักใคร่ปรองดอง มีความมั่นคงในชีวิตและการงาน

คสที่เกิดปีระกา

 • ให้ทำทานด้วยการบริจาคอวัยวะต่างๆ  ส่งผลให้ท่านมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ผิวพรรณดี
 • ทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ และพระสงฆ์ที่อาพาธอานิสงส์จะส่งให้ท่านมีชีวิตคู่ที่สดใส ความรักราบรื่น เมื่อเจอปัญหาก็สามารถประคับประคองให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่เลิกรา หรือหย่าร้าง

คนที่เกิดปีจอ

 • ให้ทำทานด้วยการบริจาคเลือดทำให้ชีวิตพรั่งพร้อมไปด้วยบริวาร มีแต่คนอาสาที่จะช่วยเหลือ หากประสบปัญหาใดก็ตาม บริวารจะเป็นที่รับฟังและเป็นที่ปรึกษาที่ดีอย่างยิ่ง
 • สร้างระฆัง ฆ้อง กลองถวายวัด จะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้า และมีชื่อเสียง

คนที่เกิดปีกุน

 • ให้ทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ เช่น สุนัข หรือแมวจรจัด หรือที่สถานสงเคราะห์เลี้ยงไว้ จะส่งผลให้มีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังมีคนเอาใจไม่ถูกหักหลังในทุกเรื่อง
 • บูชาพระบรมสารีริกธาตุ จะส่งผลให้มีอำนาจ วาสนาสูง ทำการงานใดก็สำเร็จก้าวหน้า มีชื่อเสียงตามมา

ข้อมูลโดย : อ.แพธ ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์

สามารถโทรพูดคุยกับ อ.แพธ กด *33624ได้ทุกวันจันทร์และวันเสาร์  เวลา 15.00-17.00 น. 

หรือจองคิวดูดวงโทร 084-361-8831

LOGOhorolive-03