รวมคาถาป้องกันภัย แคล้วคลาดปลอดภัย (เหมาะมากสำหรับคนที่อยู่ความเสี่ยงตลอดเวลา)

คาถาหมวดป้องกันภัยต่างๆ

จุดธูป

คาถาป้องกันผี

บางครั้งเข้าไปสถานที่ใดก็ตามสามารถใช้คาถาบทนี้ท่อง 3 จบ ก่อนสวด ตั้งนะโม 3 จบก่อนทุกครั้งด้วยเสมอ

นะโมพุทธายะ มะพะ ทะนะ ภะ กะ สะ จะ
สัพเพทวาปีสาเจวะ อาฬะวะกาทะโยปิยะ
ขัคคัง ตาละปัตตัง ทิสวา สัพเพยักขา
ปะลายันติ สักกัสสะ วะชิราวุธัง
เวสสุวัณณัสสะ คะธาวุธัง
อะฬะวะกัสสะทุสาวุธัง
ยะมะนัสสะ นะยะนาวุธัง
อิเมทิสวา สัพเพยักขา ปะลายันติ
ใช้สวดภาวนาเมื่อเกิดความกลัวผีขึ้นมา วิญญาณจะไม่มารบกวนเข้าใกล้

คาถาป้องกันผีพราย

ดีด้านให้คุณ เกี่ยวกับที่มองห็น เช่น ที่ชาวบ้านเรียกว่า ผี หรือวิญญาณ สิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็น สามารถใช้คาถาบทนี้ได้???ควรจะสวดไว้เป็นเหมือนเกาะหุ่มป้องกันตัวได้ในระดับหนึ่ง เริ่มตั้งนะ โม 3 จบ แล้วว่าคาถาตาม

ตานังเลนัง สัพพะปาณีนัง เลนังตานัง สัพพะปาณีนัง

คาถาป้องกันผีพราย ใช้สวดภาวนาคาถาป้องกันผีพราย เพื่อให้ปลอดภัยจากการรบกวนของวิญญาณ ภูตผีต่างๆ หรือภาวนากับน้ำไปพรมกับคนที่คิดว่าจะถูกวิญญาณสิงสู่

คาถาป้องกันงู 

สมัยนี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องมีคาถาดีไว้ป้องกันตัวสามรถ ใช้ ได้ทางสยบสัวต์มีเขี้ยว เริ่ม สวด ตั้ง นะ โม 3 จบ ท่องคาถาตาม

ปะถะมังพันธุ กังชาตัง ทุติยังทัณฑะ เมวะจะ
ตะติยังเภทะกัญเจวะ จะตุตถังอังกุ สัมภะวัง
ปัญจะมังสิระสังชาตัง นะงูนะกาโร โหติสัมภะโว

ใช้ภาวนาเมื่อต้องเข้าป่า ที่รก หรือแม้แต่เมื่อขณะพบเจองู จะทำให้คุณปลอดภัย สามารถใช้ได้กับสัตว์มีเขี้ยว

คาถากันสุนัข

โบราณว่าคนปีเสือหมากลัว แต่ไม่เสมอไปหรอกถ้ามีคาถาดีก็สบายไป 8 อย่างมีคาถาดีเหมือนมีวิชาอยู่กับตัว มาเริ่มตัวบทคาถากันดีกว่า ตั้ง นะ โม 3 จบ ท่องคาถา

นะโมพุทธายะ นะมะอะอุ อิสวาสุ อุอะมะ

ใช้ท่องแล้วเป่าเบาๆ เวลาเจอสุนัขดุ สุนัขจะเชื่องเหมือนฟังคำสังจากเราเลยละ

คาถาป้องกันตัว

ให้คุณคุ้มภัยอันตราย ไม่ว่าจะเป็นคน หรือสัตว์ จะไม่สามารถถึงตัวได้

ปัญจะมัง สิระสังชาตัง นะกาโร โหติ สัมภะโว
พินธุ ทัณฑะ เภทะ อังกุ สิริ นะโมพุทธายะ

ใช้ท่องภาวนาเป่าใส่มือ แล้วตบมือดังๆ จะทำให้ปลอดภัยจากอันตรายไม่ว่าคนหรือสัตว์
ความหมายก็คือเสกคาถาใส่มือนั้นเอง

คาถาป้องกันภัยพิบัติ

ทุกครั้งที่ก่อนเดินทางคนไทยมักจะถือเคล็ดก่อนออกเดินจะเชิญสิ่งศักดิ จึงมีคาถาดีมาฝาก ก็คือคาถา ป้องกันภัยพิบัติ สามรถคุ่มครอง แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดทาง เริ่มท่อง นะ โม 3 จบ ก่อนจึงกลั้นใจท่องคาถา
ระตะนัตตะ ยังปุเชมิ คุณะวันตานะราปิจะ
เตโสตตะมา นุภาเวนะ ปุญญานิ ปะกะตานิเม
ใช้สวดภาวนาก่อนเดินทางหรือกระทำการใดๆที่อาจเกิดอันตราย จะช่วยให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติต่างๆ

คาถาสกัดโจรผู้ร้าย

คาถาสกัดโจรผู้ร้าย ?ปัจจุบันนี้สังคมภายนอก มิจฉาชีพเยอะเดินทางไปใหนมาใหนจะต้องระวังตลอดเพราะฉะนั้น ก่อนจะไปใหนควรจะสวดมนต์ ท่องคาถามงคลเสริม เพื่อความปลอดภัย ตั้ง นะโม 3 จบว่าคาถาด้วย

เจโรอัตนะรถา ยิควา ภูมิยัง
จักขุมัง ปรมานู ภัควโต อิทธิยา อัตตะโน
สิริเร มังสัง จักขะ อวสุสตุ
อวะสุสเต สริเว มังสัง โลหัตตัง
คาถาท่อง 3 จบใช้ท่องเพื่อให้ปลอดจากโจรผู้ร้าย

คาถาคับขัน

คาถาให้คุณด้านพรางกาย หรือขลังถึงขั้นศัตรูหาไม่เจอแต่จะใช้ได้เฉพาะความจำเป็นเท่านั้น คนที่ใช้จะต้องอยู่ในศีลด้วย ท่อง นะโม 3 จบก่อนทุกครั้ง
พุทโธเมสะระณัง เลนัง
ตาณังชีวิตังปะริยันตะ
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆังสะระณัง คัจฉามิ
นะปิดหู โมปิดตา พุทมิเห็น
ธาดลซ่อนไว้ ยะหายไป
ใช้ท่องบริกรรมเมื่อตกอยู่ในยามคับขัน ศัตรูหรือคนที่ไม่ประสงค์ดีจะมองไม่เห็น

คาถาหนังเหนียว

สมัยก่อนคนไทยนิยม?หมัดมวย ตีรันฟันแทง ร่างกายมักจะฟกช้ำ มารู้จักกับคาถาที่ใช้แก้อาการได้ เริ่มตั้ง นะโม 3 จบก่อน
สุกิตติมา สุภาจาโร สุสีละวา สุปากะโตอัสสะสิมา วะเจธะโร เกสะ โรวา อะสัมภิโต

ใช้สวดภาวนาคาถานี้กับน้ำมันทาถูร่างกายจะทำให้อาการฟกช้ำหายเร็ว หรือก่อนออกศึกใดๆ จะทำให้หนังเหนียวไม่บาดเจ็บง่าย

คาถาต่อสู้

คาถานี้ให้คุณด้านการใช้กำลัง เพื่อให้ชนะศัตรู
นะกาโรปะถะมังฌานัง
โมกาโรทุติยาฌานัง
พุทกาโร ตะติยฌานัง
ธากาโร จะตุตถังฌานัง
ยะกาโร ปัญจะมังฌานัง
ปัญจะอักขระรานิ ชาตานิ นะโมพุทธายะ ลักขะนัง
ใช้สวดภาวนาเมื่อต้องเผชิญหน้าศัตรูหรือกำลังจะต้องต่อสู้ เพื่อให้พ้นจากอันตราย

คาถารอด

นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระเทเรหิปูชิตัง นะรานังกะมะปังเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง

ใช้สวดภาวนาเมื่อสถานการณ์ไม่ค่อยดีเช่น รู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตาม ถูกปองร้าย อันตราย

กำลังเข้าใกล้ก็ให้ท่องคาถานี้เพื่อให้รอดพ้นอันตรายได้อย่างไม่คาดฝัน

คาถากำบัง

คาถานี้มีคุณพิเศษจะว่าหายตัวก็ว่าได้ ตั้งใจท่องนะโม3จบต่อด้วยคาถา

ปะถะมังพินธุกังชาตัง ตรีนิกัตวา นะนะการังปัญจะสัมภะวัง
นะรา นะระ หิตังเทวัง นะระ เทเวหิปูชิตัง นะรานังกามะปิเกหิ นะมามิสุคะตังชินัง

ใช้สวดภาวนาเพื่อหลบศัตรู หรือคนที่กำลังคิดปองร้าย ทำให้ฝ่ายตรงข้ามมองไม่เห็นหรือคลาดสายตาไปได้

คาถาแคล้วคลาด

วันไหนที่ต้องเดินทาง ไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นยังไง ตั้ง นะ โม 3จบท่องคาถาตาม

พุทธาอะนุนามะริยาสุขังเขยเย
พุทธาอะนินาสุหะลาลิสังเขยเย
พุทธาริโยเคมะกุลักขะกัปปะเก
วันทามิเตสุระนะรักกะเมสะเม

ให้ท่องคาถานี้ 3 จบเวลาต้องการให้แคล้วคลาดในสิ่งใดๆที่อาจเป็นอันตราย หรือเสี่ยง เช่นก่อนเดินทางไกลหรือขึ้นเครื่องบิน

คาถากันปืน

เวลาเดินทางไปไหนเจอเหตุการณ์คับขันมีการต่อสู้กันให้ท่องคาถาตั้ง นะโม 3จบต่อด้วยคาถา

นะอุ เออัด อุทธังพะลังเสยยัด
อะอัดนะนัดมัดอัด อุทธะอุตตัมปิ
อุตตะรัง อุสุอัสสะปะปิ ภะคะวา
อิติปิผิดนะอุทธังอัทโธ โมโทอัดธังอุด
พุทอุทธัง อัทโธ ชาโธอุทธัง อัดยะมิให้ออก
นะผิดกาโรโหติ สัมภะโว

ใช้สวดภาวนาตอนที่สถานการณ์คับขัน เพื่อให้แคล้วคลาดจากอาวุธปืน

คาถาแก้ศัตรู

ปัญหาเรื่องศัตรูเกิดได้กับทุกคนเพราะคนรักเรามีคนเกลียดเรามีจึงมีคาถามาขยาย ตั้ง นะโม3 จบว่าคาถาตาม จะพ้นจากคนคิดร้ายต่อเราได้

พุทธัง บังจักขุ ปะติลิยะติสูญญัง
จิตตะวิภัตติ สังชาตัง
อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง
ธัมมังบังจักขุ ปะติลิยะ ติสูญญัง
จิตตะวิภัตติ สังชาตัง
อะโหสะกัง มหาสูญญังปรมัตถะสูญญัง
สังฆัง บังจักขุ ปะติลิยะ ติสูญญัง
จิตตะวิภัตติ สังชาตัง
อะโหสะกัง มหาสูญญัง ปรมัตถะสูญญัง

ใช้ภาวนาเวลาที่กำลังถูกคนปองร้าย ให้ท่องคาถากับมือแล้วเอามือนั้นมาแตะที่หน้าผาก ว่ากันว่าจะทำให้รอดพ้นไปได้

คาถาข่มศัตรู

คนเราเกิดมาหนีไม่พ้นต้องมีศัตรูทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวมีคาถาที่ศักดิ์สิทธิมาปราบได้ เริ่ม ตั้ง นะโม 3 จบว่าคาถาตาม

ตะโต โพธิสัตโต ราชะสิงโหวะมหิทธิโก
อะระหัง ตะมัตทังปะกาเสนโต
ราชะสิงโห สัตถาอาหะ นะโมพุทธายะนะมามิสุคะตังชินัง

ใช้บริกรรมคาถาเมื่อจะต้องไปเจอศัตรู จะทำให้ศัตรูเกรงกลัว – ท่อง 3 จบแล้วกระทืบเท้าดังๆ ก่อนออกจากบ้านเหมือนกับพิธีตัดไม้ข่มนาม

คาถาขับไล่สิ่งชั่วร้าย

บางครั้งสถานที่ที่เราเข้าไปจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจอึดอัดต่อสถานที่นั้นให้หาน้ำบริสุทธิ์ 1 ขัน ตั้ง นะโม 3 จบ ว่าคาถา 3 จบนำไปประพรมในสถานที่นั้นๆ

มะโทรัง อะตะระโร เวสะวะโน นะหากปิปิสาคะตาวาโหมิ
มหายักขะ เทพะอนุตะรัง เทพะดา เทพะเอรักขัง ยังยังอิติเวสะวะนัน
ภูตัง มหาลักชามะนง มะภูอารักขะ นะพุททิมะมัตตะนัง กาลปะติทิศา
สัพเพยักขา ปะลายัตตะนิ

ใช้ท่องกับน้ำบริสุทธิ์แล้วนำมาประพรมให้ทั่วสถานที่นั้นๆ จะช่วยแก้อาถรรพ์ต่างๆ ณ ที่นั้นได้

คาถากันไฟและขโมย

อีกความหมายหนึ่งก็คือคาถาหว่านทราย ไล่สิ่งอัปมงคล สิ่งไม่ดีที่มีอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแอบแฝงอยู่ เริ่มตั้งนะโม 3 จบแล้วว่าคาถาดังนี้

ปัญจะมาเล ชิเนนาโถ ปัตโตสัมโพ ธิมตตะมังอรหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา

ใช้สวดภาวนากับทราย 7 จบด้วยกัน แล้วนำไปโปรยรอบบ้าน จะปลอดจากอัคคีภัยและขโมยโจร

 

 

ข้อมูลโดย : อ.มดดำ  อักษรรูนโบราณ
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/

ออนไลน์
อาจารย์ จีรวรรณ ธนพูน (หม่อมพันปี)
โหราศาสตร์ไทย
พยากรณ์ด้วยพลังจิต โหราศาสตร์ ไพ่ยิปซีจิตสัมผัส อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ออนไลน์
อาจารย์ บุปผาชาติ นำโชคเจริญ
7 ตัว 9 ฐาน
" อ.นา "... เสน่ห์เลข7ตัวสามารถบ่งบอกเรื่องราว การงาน การเงิน ความรัก ครอบคร้ว ได้แม่นยำและประทับใจบอกเคล็ดรับการมีเสน่ห์
พักสาย
อาจารย์ รักษ์ เลขเด็ด
เลขศาสตร์
อยากรู้เลขเด็ด การเงิน โชคลาภ อ. รักษ์มีคำตอบ ทำนายฝัน ทำนายดวงชะตาจากไพ่ 9 ฐาน การงาน ความรัก และ สุขภาพ
พักสาย
อาจารย์ ปณิชา
7 ตัว 4 ฐาน
ยินดีให้คำปรึกษา การงาน การเงิน ความรัก และเรื่องอื่นๆชี้ชัดตรงประเด็นเจาะลึกทุกปัญหาด้วยไพ่ส่องกรรม​ไพ่ออราเคิล​ ไพ่แม่มด​วันเดือนปีเกิด​เลขมงคล แนะนำวิธีแก้ไขปัญหาทุกปัญหามีทางออก อย่าลืมนะคะ ดิฉัน อ.ลี่เนตรภาคี