ดวงร้อนแรง

พยากรณ์เหตุการณ์ดาวราหูย้ายเปลี่ยนราศี ลัคนาราศีมังกร (14 ม.ค.- 12 ก.พ.) ชาวราศีมังกร ราศีนี้เหมาะที่จะทำการเสริมดวงแก้ชะตา เป็นเรื่องการเงินและหนี้สิน ลัคนาราศีกุมภ์ (13 ก.พ.- 13 มี.ค.) ชาวราศีกุมภ์ ราศีนี้เหมาะที่จะทำการเสริมดวงแก้ชะตาทุกๆปี ราหูเป็นราศีตัวเองไม่ได้เสียเสริมได้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู๋สิ่งใหม่ที่ดีขึ้น หลังจากเจอเรื่องหนักๆมาหลายปีแล้ว ลัคนาราศีมีน (14 มี.ค.- 12 เม.ย.) ชาวราศีมีน ราศีนี้จะเป็นการโยกย้ายที่อยู่ และเรื่องวุ่นวายเรื่องญาติ ลัคนาราศีเมษ (13 เม.ย.-13 พ.ค.) ชาวราศีเมษ ช่วงนี้จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องเป็นการไม่เข้าใจกัน ลัคนาราศีพฤษภ (14 พ.ค.–13 มิ.ย.) ชาวราศีพฤษภ เป็นเรื่องของการเงิน เงินรั่ว ที่คนหลักโหรเรียกราหูล้วงทรัพย์ ลัคนาราศีมิถุน (14 มิ.ย.-14 ก.ค.) ชาวราศีมิถุน ราศีนี้ดาวราหูทับเจ้าชะตาเหมาะที่จะทำการเสริมดวงแก้ชะตา แล้วจะดีจะทำให้เรื่องงานมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใหม่ ลัคนาราศีกรกฎ (15 ก.ค.-16 ส.ค.) ชาวราศีกรกฏ ระวังเรื่องการเงิน หนี้สิน และสุขภาพ ลัคนาราศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.) ชาวราศีสิงห์ ระวังในเรื่องรายได้จะมีความไม่แน่นอน ลัคนาราศีกันย์ (17 ก.ย.-16 ต.ค.) ชาวราศีกันย์ ราศีนี้เหมาะที่จะทำการเสริมดวงแก้ชะตา เพราะจะมีปัญหาเรื่องอาชีพ ลัคนาราศี ตุลย์ (17 ต.ค.-15 พ.ย.) ชาวราศีตุลย์ ราศีนี้เป็นเรื่องบุตรหลานจะไปเรียนหรือทำงานต่างถิ่นแดนไกล ลัคนาราศี พิจิก (16 พ.ย.-15 ธ.ค.) ชาวราศีพิจิก ราศีนี้เหมาะที่จะพาพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านไปทำการเสริมดวงแก้ชะตา เป็นการเรื่องเสริมเรื่องของสุขภาพผู้ใหญ่ ลัคนาราศีธนู (16 ธ.ค.-13 ม.ค.) ชาวราศีธนู ราศีนี้เหมาะที่จะทำการเสริมดวงแก้ชะตาเล็งชะตา ราหูจรเข้าเรือนคู่จะทำให้มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น   หมายเหตุ ราศีไหนที่อาจารย์ไม่ได้กล่าวถึงการทำบุญเสริมชะตะก็สามารถทำได้ทุกราศี เพราะการเขียนบทความนี้เป็นแค่ส่วนเดียว ยังไม่ได้ตรวจดูในกรรมเก่าที่ดาวราหูมีผลทับลัคนา ทับจันทร์ ทับจุดเจ้าชะตาไหนอีกบ้าง ในส่วนนี้ต้องอาศัยอาจารย์ผู้มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์
  1. วัดศรีษะทอง  จ.นครปฐม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า  "พระราหู"  เป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งในคติไทย ซึ่งมีความเชื่อกันว่าการบูชา "พระราหู" สามารถบันดาลประโยชน์และโทษให้เกิดขึ้นกับบุคคล หรือสิ่งต่างๆ ได้ ดังนั้นจึงได้มีคิดค้นวิธีการ "ไหว้พระราหู" เกิดขึ้น เพราะเชื่อทำให้สิ่งเลวร้ายจะบรรเทาเบาบางลงและเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดี   2.วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร ทุกวันพุธทางวัดจัดพิธีบูชาพระราหู โดยมีการสวดนพเคราะห์เสริมสิริมงคล  เครื่องบูชาพระราหู 8 อย่าง             ของคาว เช่น ไก่ดำหรือซุปไก่            ของหวานหรือผลไม้ เช่น ขนมเปียกปูน, ข้าวเหนียวดำ, องุ่นดำ            เครื่องดื่มเช่น กาแฟดำ, น้ำอัดลมสีดำ   3. วัดขุนจันทร์ ตลาดพูล กรุงเทพมหานคร โดยจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์-พระราหู ณ บริเวณลานหลวงพ่อใหญ่   4.วัดสามพระยา พระราม 8 กรุงเทพมหานคร จุดสำคัญภายในวัดที่ผู้คนให้ความสนใจ คือ การมากราบไหว้สักการะ พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูยักษ์ เป็นพระประจำวันของคนที่เกิดวันอังคาร เป็นตัวแทนของการขจัดความมัวเมาลุ่มหลง เห็นผิดเป็นชอบ 5.วัดท่าการ้อง จ.อยุธยา เชื่อว่าให้สิ่งที่เลวร้ายอันอาจจะเกิดขึ้นให้บรรเทาเบาบางลงแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดี  เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีโชคมีลาภ เจริญก้าวหน้าร่ำรวย วิธีไหว้พระราหู           การไหว้พระราหูควรทำวันพุธตอนกลางคืน ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. โดยการบูชาครั้งแรกจงบูชาด้วยของดำ 8 อย่าง และธูปดำ 8 ดอก และวันพุธต่อไปให้บูชาด้วยเหล้า 1 จอก ธูปดำ 8 ดอก             คาถาบูชาพระราหู (ตั้งนะโม 3 จบ)           บทสวดบูชาพระราหู           กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ                สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ            สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ             พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ           กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ                สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ           สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ            พระคาถาสุริยะบัพพา            กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ           โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ           โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ           พระคาถาจันทบัพพา           ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง           มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ           กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ           จากนั้นกล่าวคำถวายเครื่องสังเวยพระราหู ดังนี้            นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ           จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ           สัมปันนัง โภชะ นานัง           สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง           อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา           หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา           มะหิทธิกา เตปิ อัมเห           อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ           เยนะ สุเขมะจะฯ การกล่าวคำบูชา ข้าแต่พระราหูเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้าพเจ้าขอนำอาหารมาบูชาพระองค์ท่าน  ขอให้ท่านได้รับของบูชานี้และจงดื่มกิน    ขอให้พระราหูจงให้พรและช่วยคุ้มครองข้าพเจ้า  ชื่อ.....  นามสกุล......ผู้บูชา  และขอให้พ้นจากอันตราย ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ มีเงินทอง มีโชคลาภตลอดไป  เมื่อธูปหมดดอกก็เป็นอันเสร็จพิธี ให้นำของบูชาทั้งหมดมารับประทานได้ เหล้าให้นำมาดื่มหรือผสมน้ำอาบก็ได้ วันที่บูชา ขอให้บูชาในวันพุธตอนกลางคืน (เวลาใดก็ได้ที่สะดวก) กลางแจ้งที่มีลมพัดผ่าน ทิศ หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของบูชา 8 อย่าง ดังที่กล่าวไว้แล้ว ท่านที่หาของตามนี้ไม่ได้ ก็เปลี่ยนเป็นของดำอย่างอื่น เช่น องุ่นดำ งาดำ น้ำอัดลมสีดำ ก็ได้ ทั้งนี้ของดำทั้ง ๘ อย่างต้องให้สุกทั้งหมด (หมายถึงพร้อมกินหรือดื่มได้) คนเกิดวันพุธกลางคืน ถ้าบูชาตลอดชีวิตได้จะดีมาก บุคคลที่ควรไหว้พระราหู 1.คนที่เกิดวันที่ 3,7,8,12,18,28 2.คนที่อยู่บ้านเลขที่ ที่ลงท้ายด้วยเลข8 3.คนที่มีบัตรประจำตัวต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ,ใบขับขี่ ,บัตรพนักงาน,บัตรข้าราชการ  ที่ลงท้ายด้วยเลข 8 3.ทะเบียนรถที่ลงท้ายด้วยเลข 8  หรือมีผลรวรมได้ 8 4.คนที่มีอักษร ย ร ล ว อยู่ในชื่อ ควรบูชาพระราหูเป็นประจำ จะเกิดความร่ำรวยและมีความสำเร็จในกิจการงานทั้งปวง นอกจากนี้ จะมีความปลอดภัยในการเดินทางไกล การเสี่ยงโชค หรือการลงทุนจะร่ำรวยดีมาก ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์ (Horolive) HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/    
เด็กเกิดวันอาทิตย์ สิ่งสำคัญที่สุดคือ การใช้ปากกาสีขีดสิ่งที่สำคัญในระหว่างครูสอนหรือฟังการบรรยาย หรืออาจจะเป็นการเขียนการ์ตูนช่วยจำก็ได้ เพราะหนูๆ วันอาทิตย์เป็นคนไม่ชอบที่จะอยู่นิ่งเป็นเวลานาน จึงต้องหาอะไรทำควบคู่ไปกับการนั่งฟัง จะทำให้พวกเขาสามารถจดจำใจความสำคัญของเนื้อหาการเรียนได้ดี เด็กเกิดวันจันทร์ สิ่งที่จะช่วยหนูๆ วันจันทร์ได้ดีมากคือ การจับใจความเป็นภาพ เป็นเพลง หรือท่วงทำนอง ความหรรษาที่ได้จากการจดจำเรื่องราวแบบมีสตรอรี่จะเพิ่มศักยภาพในการจดจำและเข้าใจได้อย่างจริงๆ เด็กเกิดวันอังคาร สิ่งที่ทำให้หนูๆ วันอังคารตั้งใจเรียนได้ดีก็คือ การจดจำให้เป็นนิทาน เป็นเรื่องเล่า มีดินสอสีหลายสีเพื่อสามารถเขียนเชื่อมโยงใจความสำคัญในแบบ mind map ง่ายๆ นอกจากจะไม่น่าเบื่อแล้ว ยังสามารถฝึกจินตนาการและเชื่อมโยงการทำงานของสมองได้อย่างเป็นระบบอีกด้วย เด็กเกิดวันพุธ สิ่งที่จะทำให้หนูๆ วันพุธขยันเรียนคือ การพาไปเรียน ไปศึกษานอกสถานที่ การให้พวกเขาจดจำสิ่งต่างๆจากความเป็นธรรมชาติ การได้ลงมือทำเองจริงๆ เพราะเด็กๆวันพุธต้องเน้นการเชื่อมโยงความจำด้วยการสื่อสาร สัมผัสจากตัวเขาต่อสิ่งแวดล้อม จะทำให้การจดจำมีประสิทธิภาพด้วยความเข้าใจจริงๆ เด็กเกิดวันพฤหัสบดี สิ่งที่จะทำให้หนูๆ วันพฤหัสบดีมีสมาธิและตั้งใจเรียนได้ดีคือ การให้จับใจความสำคัญในระหว่างฟัง เด็กวันพฤหัสชอบการเรียนรู้อยู่แล้ว ดังนั้นพวกเขาจะมีความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ฟังมาได้ดีในขณะที่เมื่อกลับมาทบทวนโดยย่อยสิ่งที่เรียนรู้ลงมาในกระดาษที่พวกเขาจะสามารถออกแบบได้อย่างเหมาะสมเฉพาะตน เด็กเกิดวันศุกร์ สิ่งที่จะทำให้หนูๆ วันศุกร์จดจำเรื่องราวต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นคือ การมีสมุดน่ารักๆ สักเล่ม จดบันทึกสิ่งสำคัญลงไป มีตัวละครสมมุติเพื่อช่วยเชื่อมโยงเรื่องราว มีคลิปให้กลับมาทบทวน การได้ดูด้วยตา ได้ฟังเรื่องราวสนุกๆ ได้จดแบบมีสีสันสวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจ จะทำให้เด็กน้อยชอบที่จะเรียนรู้ได้มากยิ่งขี้น เด็กเกิดวันเสาร์ สิ่งที่จะทำให้หนูๆ วันเสาร์ มักจะเบื่อหน่ายกับการนั่งฟังนานๆ และชอบมีอาการง่วงนอนมากกว่าเด็กวันอื่นคือ การให้พวกเขามีอุปกรณ์การเรียนที่แปลกๆ เช่น ดินสอกดที่มีลวดลายการ์ตูนที่ชอบ ไม้บรรทัดที่สามารถวาดลวดลาย และใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการจดย่อยสิ่งสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในความเข้าใจและสามารถจดจำได้เป็นอย่างดี   ข้อมูลโดย : อ.เดียร์ ปานชีวา ฮวงจุ้ย D.I.Y HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
วันอาทิตย์  ของขวัญที่ทำจากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ งานออร์กานิค งานแฮนเมด เหมาะมากที่จะส่งเสริมความโชคดีให้กับคนเกิดวันอาทิตย์ วันจันทร์ ของขวัญที่เป็นสิ่งประทินผิว ความสวยงาม เครื่องประดับ เหมาะมากกับคนวันจันทร์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าประทับใจ วันอังคาร ของขวัญที่ทันสมัย มีความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร อาทิอุปกรณ์สื่อสาร อะไรที่มีความลิมิเตด เหมาะมากกับคนวันอังคารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความสำเร็จ วันพุธ ของขวัญประเภทเครื่องหอม ความโรแมนติก และอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะมากสำหรับวันพุธ เพื่อส่งเสริมเสน่ห์และความน่ารักให้โดดเด่น วันพฤหัสบดี ของขวัญประเภทเครื่องสำอาง นาฬิกา เหมาะมากสำหรับวันพฤหัสบดี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความมั่นใจและดึงดูดความสำเร็จเข้ามา วันศุกร์ ของขวัญประเภทเครื่องประทินผิว ชุดเครื่องประดับตกแต่งภายในบ้าน เหมาะมากกับคนวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจเพื่อก่อให้เกิดความโชคดี วันเสาร์ ของขวัญประเภทเสื้อผ้า อุปกรณ์ใช้งานในบ้าน รองเท้า เหมาะมากกับคนวันเสาร์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความอบอุ่นใจ ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆ ตามมา   ข้อมูลโดย : อ.เดียร์ ปานชีวา ฮวงจุ้ย D.I.Y HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
วันอาทิตย์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันอาทิตย์ 1 4 5 6 9 เพื่อจะส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ มีความกล้า ความมั่นใจ ได้ถูกที่ถูกเวลาและถูกทาง มีคำพูด คำเจรจาที่ฉลาดหลักแหลม รู้จักกาลเทศะ อารมณ์อ่อนโยนลงไม่ใจร้อนเกินไป โดยที่ 1-4 ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา 5-6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม 9-5 ติดกันส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกื้อหนุน เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง 4-6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา   วันจันทร์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันจันทร์ 0 2 4 6 9 เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันจันทร์ มีความร่าเริงสมวัย ไม่เครียดง่าย และกล้าที่จะแสดงถึงศักยภาพที่แท้จริงออกมา มีความอ่อนโยน วาจาไพเราะเป็นที่รักของคนรอบข้าง ใครเห็นก็จะเมตตาปราณี มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีความพยายาม ที่สำคัญจะอดออมมากขึ้น 0-2 ติดกันส่งเสริมให้มีจินตนาการณ์ความคิดสร้างสรรค์ 2-4 ติดกันจะได้รับความรัก ความเมตตา วาจาสุภาพอ่อนหวาน 4-6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา 2-9 ติดกันส่งเสริมด้านศิลปะและความมีเสน่ห์น่ารัก วันอังคาร เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันอังคาร 5 6 8 9 เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันอังคาร มีความชัดเจนในเป้าหมายที่วางไว้  มีสมาธิและความตั้งใจจริง มีสุขภาพที่แข็งแรงแคล้วคราดปลอดภัย มีวาจาที่สุภาพอ่อนหวาน  รู้จักประหยัดและเก็บเงินได้ดีขึ้น ได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้าง น่าเอ็นดู และรู้จักใช้คำพูดที่เหมาะสมในการสื่อสาร ใจเย็นขึ้นและไม่เบื่อไปกับอะไรที่ตั้งใจง่ายๆ 5-6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม 9-5 ติดกันส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกื้อหนุน เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง 8-9 ติดกันส่งเสริมให้ขยันเรียน มีความตั้งใจจริงเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมาย   วันพุธ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันพุธ 1 2 4 5 6 9 เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันพุธ มีสมองที่ฉลาดปราดเปรื่อง มีความคิดที่ก้าวไกล และมีความตั้งใจจริง ขยันหมั่นเพียร สามารถใช้ทักษะด้านการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม รู้จักประหยัดอดออม วางแผนเพื่ออนาคตได้เป็นอย่างดี ได้รับความรัก ความเมตตา และมีโอกาสที่ดีเข้ามาเพื่อทำให้ฝันเป็นจริง 2-4 ติดกันจะได้รับความรัก ความเมตตา วาจาสุภาพอ่อนหวาน 4-5 ติดกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีวาจาที่ฉลาดหลักแหลม 5-6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม 4-6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา 2-9 ติดกันส่งเสริมด้านศิลปะและความมีเสน่ห์น่ารัก 1-9 ติดกันสำหรับเด็กผู้ชายจะทำให้มีความมานะพยายาม ฉลาดทันคนและนำไปสู่ความสำเร็จ วันพฤหัสบดี เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี 0 1 4 5 6 9 เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี มีความตื่นตัว กระตือรือร้นอยู่เสมอ มีจินตนาการรักการเรียนรู้ มีความตั้งใจจริง อดทนและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่าง เป็นที่รักของคนรอบข้าง เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างสมดุล มีความก้าวหน้า รู้จักประหยัดอดออม และมีความตั้งใจที่จะทำให้เป้าหมายของตัวเองเป็นจริงให้จงได้ 1-4 ติดกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีวาจาที่ฉลาดหลักแหลม 4-5 ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา 5-6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม 0-6 ติดกันส่งเสริมในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ มีความร่าเริงแจ่มใส   วันศุกร์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันศุกร์ 0 1 2 4 5 6 เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันศุกร์ มีอิสระทางความคิด มีความเป็นผู้นำ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในขณะที่ก็รักตัวเอง มีความกระตือรือร้น อ่อนโยนมีไมตรีจิต มีเป้าหมาย รู้จักที่จะวางแผน ประหยัดอดออม กล้าแสดงออก และสามารถใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองจนประสบความสำเร็จ 1-4 ติดกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีวาจาที่ฉลาดหลักแหลม 4-2 ติดกันจะได้รับความรัก ความเมตตา วาจาสุภาพอ่อนหวาน 4-5 ขยันหาความรู้ ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา 4-6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา วันเสาร์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันเสาร์ 0 4 5 8 9 เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันเสาร์ มีความกล้าแสดงออก มีสมาธิไม่เครียดไปกับสิ่งเร้าได้ง่าย รู้จักที่จะผ่อนคลาย ได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้าง มีจุดยืนแต่ก็อ่อนโยน มีสัมมาคารวะ มีคำพูดที่ไพเราะน่าสนใจ ตั้งใจเรียนรู้และกระตือรือร้นที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ มีความสามารถในการรับรู้สิ่งรอบตัวได้ไวและใช้ไปในทางที่ถูกที่ควร 4-5 ขยันหาความรู้ ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา 5-9 ติดกันส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกื้อหนุน เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง 8-9 ติดกันส่งเสริมให้ขยันเรียน มีความตั้งใจจริงเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมาย 4-9 ติดกันจะทำให้มีไหวพริบในการใช้คำพูด การเรียนรู้เป็นไปได้ด้วยดี   ข้อมูลโดย : อ.เดียร์ ปานชีวา ฮวงจุ้ย D.I.Y HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
ครั้งหนึ่งอาจารย์มดดำได้เดินทางไปยังหมู่บ้านอำเภอสังขละบุรี ที่แห่งนี้มีความเชื่ออย่างนึง ในเรื่องของการบูชาต่อพระพุทธศาสนาและบรรพบุรุษ โดยมีคติความเชื่อเกี่ยวข้องกับ สร้อยประคำ หากเราเห็นกันทั่วไปก็จะเห็นพวกนักบวชหรือคนผิวสีคล้องคอไว้ และในบางครั้งก็จะนำมาทำ ปางสมาธิ สร้อยปะคำนี้  ในความเชื่อของชาวมอญถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก หากบ้านไหนมีเม็ดปะคำเพียงแค่เม็ดเดียวเก็บไว้ในบ้านก็จะมีพลังที่ดีในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนำพาแต่สิ่งดีๆ มีโชคมงคล เงินทองไหลมาเทมาเข้าสู่บ้านหลังนั้นอย่างไม่ขาดสาย แต่ถ้าว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นต้องประพฤติดีมีจิตใจดีอยู่ในศีลในธรรม พลังของเม็ดประคำนี้จึงจะส่งผลให้บ้านหลังนั้นมีแต่ความรุ่งเรือง โดยกรรมวิธีของการทำลูกประคำ  ก็จะมีหลายสูตรด้วยกันบางสำนักอาจจะใช้ผงว่านในการปั้นเป็นเม็ดประคำ อาจจะนำไม้มงคลมาแกะสลักเป็นเม็ดประคำก็ได้เช่นกัน  ส่วนวิธีการสักการะบูชาเม็ดประคำนี้ ให้ใส่ไว้ในพาน ปูด้วยผ้ารองสีขาว แล้ววางไว้บนหิ้งพระ ก็จะเป็นศิริมงคลแก่บ้านเรือนโดยแท้   ข้อมูลโดย : อ.มดดำ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อ HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
ยังมีเจดีย์สำคัญซึ่งเป็น Landmark ของอำเภอสังขละบุรี คือ เจดีย์พุทธคยา ซึ่งเป็นเจดีย์พุทธคยาองค์จำลองจากประเทศอินเดีย สร้างโดยหลวงตาอุตตมะ ที่ท่านได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุจากศรีลังกา มาประดิษฐสถานไว้ในเจดีย์ องค์นี้ด้วย พระบรมสารีริกธาตุตรงนี้คือ ส่วนนิ้วหัวแม่มือข้างขวามีสีขาวนวล เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยและชาวมอญ โดยรอบๆ จะมี รูปปั้นสิงห์คู่ ในแบบพม่า อีกทั้งเทวดานพเคราะห์ประจำวันเกิดให้สักการะขอพร ถือว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่อาจารย์มดดำแนะนำว่า ถ้าหากมาเที่ยวสังขละบุรีแล้วก็ให้ไปสักการะขอพร เพราะเจดีย์พุทธคยานี้ ในอินเดียถือว่าเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นแล้วจึงส่งผลดีในเรื่องของความรู้แจ้งความสมหวังการบรรลุสิ่งที่หวังเอาไว้ ส่วนวิธีการขอพรในวัดแห่งนี้ ไม่มีอะไรมากเพียงแค่ ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม พวงมาลัย 1 พวง พร้อมกับจิตศรัทธา แล้วก็อธิษฐานขอพรได้ตามที่ปรารถนา   ข้อมูลโดย : อ.มดดำ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อ HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
เขาคิชฌกูฏ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ถือได้ว่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงของความเชื่อและธรรมชาติ ผสมผสาน ณ สถานที่แห่งนี้ เขาคิชฌกูฏตั้งอยู่จังหวัดจันทบุรี โดยเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้มีรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ อีกทั้งยังมีศิลาศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปทรงแปลกไม่เหมือนกับพวกเขาที่อื่น อภินิหารต่างๆจากสถานที่แห่งนี้ก็ถูกร่ำลือมานักต่อนัก ในบางครั้งชาวบ้านที่อยู่พื้นที่นั้นมานานก็มีความเชื่อว่า เขาคิชฌกูฏแห่งนี้ มีเมืองลับแลมีมิติทับซ้อนไปหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในป่า และทุกครั้งช่วงเทศกาลขึ้นไปไหว้พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ก็จะเปิดให้ขึ้นปีละ 1 ครั้งเพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น   ในครั้งนี้ อาจารย์มดดำ จึงจะขอกล่าวในเรื่องของข้อแนะนำที่ดีในเรื่องของการขึ้นไปสักการะต่อพระพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏ สิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือ การเตรียมใจเพราะการขึ้นเขาชิกุฏนี้ต้องใช้ระยะทางเดินเท้ากว่า 4 กิโลเมตรกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางด้านบนนั้น ซึ่งจุดสำคัญในการไหว้ก็มี 2 จุดด้วยกัน แต่จุดที่สำคัญที่สุดคือวัดพระพุทธบาทที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คือ "จุดผ้าแดง"  อย่างที่สองที่อาจารย์มดดำแนะนำคือ เศษพลอยสีตามวันเกิด โดยมีดังนี้   คนเกิดวันอาทิตย์  ใช้เมล็ดพลอยทั้งหมด 6 เม็ด คนเกิดวันจันทร์   ใช้เม็ดพลอยทั้งหมด 15 เม็ด คนเกิดวันอังคาร  ใช้เม็ดพลอย ทั้งหมด 8 เม็ด คนเกิดวันพุธกลางวัน  ใช้เม็ดพลอย ทั้งหมด 16 เม็ด คนเกิดวันพุธกลางคืน  ใช้เม็ดพลอยทั้งหมด 12 เม็ด คนเกิดวันพฤหัสบดี  ใช้เม็ดพลอยทั้งหมด 19 เม็ด คนเกิดวันศุกร์  ใช้เม็ดพลอยทั้งหมด 21 เม็ด คนเกิดวันเสาร์  ใช้เม็ดพลอยทั้งหมด 10 เม็ด ความจริงแล้วเม็ดพลอยนี้ไม่ใช่เรื่องยาก เราสามารถหาได้บริเวณทางขึ้น เขาจะมีแบ่งขายเป็นซองตามวันเกิดอยู่แล้ว ส่วนเรื่องธูปเรื่องดอกไม้ แนะนำถามว่านำไปจุดได้ไหม ก็อาจจะพกขึ้นไปได้แต่ไม่สามารถจุดควันหรือจุดไฟถวายได้อาจจะเพียงแค่ปักถวายไว้เฉยๆ ส่วนดอกไม้พวงมาลัยอาจจะนำไปสักพวง 2 พวง เพื่อไปไหว้ตรงจุดสำคัญคือ รอยพระบาท กับ จุดผ้าแดง ที่สำคัญมาก ต้องเน้นยำ!!  บริเวณจุดผ้าแดง คือสามารถเขียนคำอธิษฐานถ้าหากจะขอพรให้สัมฤทธิ์ผล และผลที่ตั้งหวังเอาไว้คือ ควรจะขอเป็นแค่เรื่องเดียว ตั้งจิตอธิฐานเองแค่เรื่องเดียว เขานั้นเราจะส่งผลให้คำอธิษฐานจิตเป็นจริง   ข้อมูลโดย : อ.มดดำ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อ HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
เมื่อมนุษย์แม่ต้องเลือกของเล่นให้ถูกโฉลกตามวันเกิดลูกรัก ของเล่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พัฒนาการของลูกก้าวหน้าและเต็มเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ และนำความสุขมาให้กับเจ้าตัวน้อย เมื่อของเล่นมีความสำคัญขนาดนี้แล้ว แม่ๆ ทั้งหลายมาเลือกของเล่นให้ถูกโฉลกกับลูกรักกันดีกว่าค่ะ ลูกเกิดวันอาทิตย์ เด็กเกิดวันนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองและอยากเรียนรู้สิ่งรอบตัวไปหมด และค่อนข้างใจร้อนพอสมควร ของเล่นที่เหมาะควรเป็นของเล่นที่มีการวางแผน ?เช่น เลโก้หรือรูบิก จะช่วยให้ลูกมีความสนใจและมีสมาธิจดจ่อได้ดียิ่งขึ้น? และที่สำคัญน้องจะมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จทำให้มีจุดมุ่งหมายในอนาคต ลูกเกิดวันจันทร์? เป็นเด็กที่มี่ความตื่นตัว น่ารักสดใส ทำให้บรรดาแม่ๆ ได้ยิ้มกับความน่ารักน่าเอ็นดูของเขา แถมยังขี้อ้อนให้คุณพ่อคุณแม่ต้องใจอ่อนยอมตามใจในที่สุด? ของเล่นที่เหมาะกับลูกต้องเป็น หนังสือวาดภาพหรือสมุดระบายสี ตุ๊กตา และจักรยาน ที่สามารถขับขี่ไปรอบบริเวณบ้านได้อย่างอิสระ ลูกจะมีความสุขและรู้จักอดทนทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จ ลูกเกิดวันอังคาร? เด็กเกิดวันอังคาร จะมีเรี่ยวแรงทำโน่นทำนี่หรือสามารถนำทุกอย่างในบ้านมาเป็นของเล่นได้ มีความอยากรู้อยากสัมผัสสงสัยอยู่ตลอด ขนาดว่าได้ของเล่นมาสักชิ้นก็ต้องสงสัยว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร จึงพยายามแกะแคะออกมาเป็นชิ้นส่วน ของเล่นที่เหมาะจึงเป็นการประดิษฐ์เป็นรูปทรง หรือของเล่นที่เลียนแบบอาชีพในฝัน เช่น ชุดการสร้างบ้าน ตัวต่อหุ่นยนต์? ลูกเกิดวันพุธ เด็กเกิดวันพุธ จะเป็นเด็กขี้สงสัยช่างซักถาม ของเล่นที่ถูกโฉลกคือ หนังสือการ์ตูน ซีดีสารคดีเพื่อเพิ่มทักษะตอบสนองความอยากรู้กับโลกกว้างให้น้อง หรือของเล่นที่มีเสียงดนตรีจะทำให้รู้สึกผ่อนคลายสร้างความสุข หรืออาจเป็นของเล่นประเภท?เครื่องคิดเงิน รถเข็นซุปเปอร์มาร์เก็ต?เสริมพัฒนาการก็ได้ ลูกเกิดวันพฤหัสบดี? เป็นเด็กที่มีน้ำใจ เวลารู้สึกอย่างไรจะแสดงออกอย่างชัดเจน เป็นเด็กที่มีจุดมุ่งหมายมีสมาธิในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่เสมอจนบางครั้งทำให้คุณพ่อคุณแม่อาจกังวลใจเล็กๆ ลองหาของเล่นที่เพิ่มความอยากรู้น่าสงสัย และให้ความครึกครื้นอาจมีเสียงเพลงเร้าใจเสริมความตื่นเต้นเร้าอารมณ์เล็กๆ เช่น คีย์บอร์ด หรือเป็นชุดทำอาหาร ชุดแต่งตัว ของเล่นที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ บ้านบอล?และโดมิโน่ ?ก็เหมาะสำหรับเจ้าตัวน้อย ลูกเกิดวันศุกร์? เจ้าตัวน้อยดูน่ารักลั๊ลลาตลอดแม้กระทั่งเวลางอนก็ยังทำให้คุณได้ยิ้มกับความไร้เดียงสาของเขา ลูกของคุณมักจะแสดงความอยากได้โน่น ได้นี่อยู่ตลอด ของเล่นที่เหมาะกับลูกคุณคือ ของเล่นประเภทที่มีเทคโนโลยีในตัว หรือของเล่นชุดคุณหมอ และเกมเศรษฐี ลูกเกิดวันเสาร์? จะเป็นเด็กที่เรียนรู้อะไรได้ช้าสักหน่อย แต่เมื่อรู้อะไรแล้วจะรู้จริงมักและสงสัยสิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่ตลอดเวลา และด้วยความสงสัยจึงทำให้เกิดความอยากทดลองอยากเรียนรู้และสัมผัส ของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ เช่น โมเดลรถ จิ๊กซอว์ ของเล่นไขลาน?จะทำให้เด็กเพลิดเพลินและสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าตัวน้อยของคุณ เรียบเรียงโดย : Horolive ?
1.ราศีมังกร  ความคาดหวังจะไม่สำเร็จลงได้หากไม่ลงมือทำ มีอุปสรรคบ้างจากความไม่คุ้นชินแต่ด้วยศักยภาพของคุณแล้วสามารถทำได้แน่นอน มีโชคด้านการเงิน ในวันที่ต้องการสร้างความประทับใจให้ใส่กระโปรงซีทรูกับกางเกงขาสั้นเก๋ 2.ราศีกุมภ์ ผิดหวังก่อนต้องผ่านการขับเคลื่อนที่ยากแต่สุดท้ายจะได้รับโอกาสจากคนที่โหดกับคุณนั่นแหละมันน่าภูมิใจใช่มั้ยล่ะ ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง เดรสสีแดงตัวยาวจะส่งเสริมภาพลักษณ์ให้คุณน่าประทับใจและดูมีความเชื่อมั่น 3.ราศีมีน การเจราติดต่อเป็นไปได้ด้วยดี แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการประสานงาน ต้องระวังการลืมของสำคัญหรืองานสำคัญที่มีผลต่อการประเมิน ในวันที่ต้องการโชคลาภความสำเร็จให้สะพายกระเป๋าสีขาวแล้วคุณจะพบกับโชคดี   4.ราศีเมษ มีเกณฑ์การเดินทางอยู่ตลอดเลยช่วงนี้ และเป็นการเดินทางที่ทำให้คุณได้พบกับประสบการณ์ที่ดี ขยันเข้าไว้แล้วคุณจะประสบกับสิ่งที่หวัง รองเท้าสีแดงเหมาะมากที่จะใส่ในการเดินทางเพราะจะนำพาให้คุณได้พบกับสิ่งที่ถูกใจ 5.ราศีพฤษภ คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องหน้าที่การงาน มีคนที่มีประสบการณ์เข้ามามอบโอกาสที่ดีให้เพียงแต่ต้องทำงานหนักและรับผิดชอบมาก อดทนไว้แล้วจะดีเอง ในวันที่ต้องการผลชนะให้ใส่เดรสสีเทาแล้วอะไรๆ ก็จะเป็นอย่างที่คิด 6.ราศีเมถุน เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องพบปะติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตา การปรับตัวอ่อนน้อมถ่อมตนจึงต้องเป็นไปได้แบบธรรมชาติแล้วโอกาสดีดีจะเข้ามาหา ถือกระเป๋าสีดำในวันที่ต้องการดึงดูดโชคลาภการเงิน 7.ราศีกรกฏ มีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและอาจต้องเข้าไปแย่งชิงแข่งขันทั้งๆที่ใจไม่ได้อยากทำ ไปตามรูปเกมส์ทำตัวกลมกลืนเข้าไว้ จะไปได้ดีเอง ทำสีผมโทนน้ำตาลแดงให้มีความเงางามจะทำให้ภาพลักษณ์ของคุณดูโดดเด่นสะดุดตา 8.ราศีสิงห์ เป้าหมายที่ตั้งใจอาจสะดุดทำให้คุณเสียใจ แต่ไม่เป็นไรลุกขึ้นกับโปรเจคใหม่ๆและลงมือทำให้ถึงที่สุดก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอน ช่วงนี้ใช้กระเป๋าออกสีเทาวาวๆจะช่วยดึงดูดให้โชคลาภ สิ่งดีดี เข้ามาหาคุณได้แบบง่ายๆ 9.ราศีกันย์ ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลง กล้าคิดและกล้าหาญเข้าไว้ คุณจะประสบความสำเร็จในอนาคตแม้ไม่ได้ง่ายๆแต่ก็ไม่เกินความสามารถแน่นอน สวมใส่เดรสสีม่วงในวันที่คุณต้องการความสนใจและอยากที่จะมีชัยในการแข่งขัน 10.ราศีตุล ถ้ามัวแต่คิดแล้วไม่ลงมืออะไรก็ไม่สำเร็จ การเซ็นสัญญาต่างๆ อาจล่าช้าและมีปัญหาต้องดูให้ละเอียด ควบคุมอารมณ์ให้ดีเพราะจะพาลให้เสียเรื่องได้ ใช้กระเป๋าสีดำเพื่อสร้างพลังในการดึงดูดการเงินให้เข้ามาได้อย่างใจ   11.ราศีพิจิก มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีเสน่ห์ดึงดูด ภาพลักษณ์ของคุณจะนำพาให้คุณได้รับโอกาสที่ดีเกินความคาดหมาย มีคนเข้ามาให้ความสนใจไม่ขาดเลย สวมใส่เดรสแบบซีทรูอวดเรือนร่างสวยจะส่งเสริมให้มีเสน่ห์เกินห้ามใจ 12.ราศีธนู คิดอะไรไว้จะสมหวัง มีคนหยิบยื่นโอกาสงามๆเข้ามาให้ มีเกณฑ์พบความรักในแบบที่น่าประทับใจ คนรอบข้างให้การสนับสนุนอย่างอบอุ่น ในวันที่ต้องการโอกาสให้ใส่เดรสสีออกโทนเขียวคุณจะได้รับอย่างอบอุ่นเชียว   ข้อมูลโดย : อ.เดียร์ ปานชีวา ฮวงจุ้ย D.I.Y HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/