ดวงร้อนแรง

เดือนมกราคม วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562    เวลา 09.09 - 10.49 น. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562    เวลา 10.29 - 10.49 น. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562    เวลา  09.49 - 09.59 น. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562    เวลา 08.49 - 09.29 น. วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562    เวลา 10.19 - 10.49 น. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562    เวลา  11.09 - 11.49 น.   เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.49 - 11.29 น. วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  12.49 - 13.29 น. วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 13.49 - 14.59 น. วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  09.49 - 10.59 น.   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา  09.29 - 10.19 น. วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562    เวลา 08.49 - 09.29 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562    เวลา 09.19 - 10.59 น. วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562    เวลา 13.19 - 13.59 น. วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562    เวลา 09.09 - 09.49 น. เดือนเมษายน วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562    เวลา 10.19 - 10.39 น. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562    เวลา 09.29 - 09.49 น. วันพุธที่ 17 เมษายน 2562   เวลา 10.19 - 10.49 น.                       วันพุธที่ 24 เมษายน 2562   เวลา 09.29 - 10.39 น. วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562   เวลา 11.39 - 12.19 น.   เดือนพฤษภาคม วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562    เวลา 11.09 - 11.59 น. วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.49 - 10.29 น. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 15.09 15.39 น. วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 10.09 - 10.49 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 13.39 -14.59 น. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.19 - 10.29 น. วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562   เวลา 10.39 - 10.59 น.   เดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562    เวลา 09.49 - 10.19 น. วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562    เวลา 08.29 - 08.59 น. วันอังคารที่ 11 มิถถุนายน 2562    เวลา 13.49 - 14.11 น. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา 09.09 - 10.49 น. วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562    เวลา 10.49 - 11.29 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 08.49 - 09.29 น. เดือนกรกฎาคม วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 10.29 - 10.59 น. วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.49 - 09.09 น. วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562    เวลา 11.49 - 12.29 น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562    เวลา 13.49 - 14.29 น. วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.29 - 09.19 น. วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562    เวลา 10.19 - 10.49 น.   เดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา  09.39 - 09.59 น. วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562    เวลา 10.29 - 10.49 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา  08.09 - 08.39 น. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562    เวลา  09.39 - 09.59 น. วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา  09.29 - 09.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562    เวลา  10.29 - 10.59 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา  11.29 - 11.59 น.   เดือนกันยายน วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562    เวลา 09.29 - 09.49 น. วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562    เวลา 11.29 - 11.49 น. วันพุธที่ 18 กันยายน 2562   เวลา 09.29 - 09.59 น. วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562   เวลา 10.19 - 10.49 น. วันพุธที่ 25 กันยายน 2562   เวลา 09.19 - 09.49 น. วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 11.29 - 11.49 น.              เดือนตุลาคม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2561    เวลา  10.29 - 10.59 น. วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2561    เวลา  09.29 - 09.49 น. วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2561    เวลา 11.29 - 11.49 น. วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2561    เวลา  09.19 - 09.39 น. วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2561    เวลา 10.29 - 10.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2561    เวลา 09.29 - 09.59 น. วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2561    เวลา 11.19 - 11.39 น.   เดือนพฤศจิกายน วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2561   เวลา 09.29 - 09.59 น. วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561    เวลา 13.09 - 13.49 น. วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2561    เวลา  08.49 - 09.29 น. วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2561   เวลา 10.29 - 10.49 น. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2561   เวลา 09.39 - 09.59 น.   เดือนธันวาคม วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562    เวลา 10.09 - 10.49 น. วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 07.09 - 09.49 น. วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562    เวลา 10.29 - 10.49 น. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา 09.29 - 09.59 น. วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562    เวลา 14.09 - 14.49 น. วันวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562    เวลา 13.39 - 13.59 น. วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562    เวลา 11.29 - 11.59 น. วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562    เวลา  09.29 - 09.59 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
เดือนมกราคม วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562    เวลา 09.39 - 09.45 น. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562    เวลา 08.29 - 08.45 น. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562    เวลา 10.31 - 10.35 น. วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562    เวลา 09.19 - 09.25 น. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562    เวลา 11.29 - 11.49 น. วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562    เวลา 07.39 - 07.45 น. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562    เวลา 11.19 - 11.35 น.   เดือนกุมภาพันธ์ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา  07.29 - 07.40 น. วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.32 - 10.35 น. วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.19 - 10.40 น. วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  06.39 - 09.59 น..   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา 09.35 - 09.55 น. วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562    เวลา 08.10 - 08.25 น. วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562    เวลา 09.40 - 09.55 น. วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562    เวลา 10.10 - 10.25 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562    เวลา 07.35 - 07.45 น. วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562    เวลา 06.25 - 06.40 น. วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562    เวลา 09.19 - 09.30 น.. วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562    เวลา 11.19 - 11.35 น. เดือนเมษายน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562    เวลา 08.19 - 08.35 น. วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562    เวลา 07.19 - 07.29 น. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562    เวลา 07.49 - 07.59 น. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562    เวลา 06.39 - 06.55 น. วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562    เวลา 10.25 - 10.49 น. วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562    เวลา 08.19 - 08.35 น.   เดือนพฤษภาคม วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562    เวลา 07.15 - 07.30 น. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 08.29 - 08.59 น. วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.09 - 10.15 น. วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562    เวลา 08.39 - 08.50 น. วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562    เวลา 11.05 - 11.40 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 08.30 - 08.45 น. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.15 - 10.39 น. วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.19 - 10.25 น.   เดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562    เวลา 08.45 - 09.10 น. วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562    เวลา 10.15 - 10.35 น. วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562    เวลา 09.25 - 09.49 น. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา 12.49- 13.19 น. วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562    เวลา 08.12 - 08.39 น. วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562    เวลา 09.09 - 09.29 น. วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562    เวลา 06.45 - 07.15 น. วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562    เวลา 09.15 - 09.29 น. วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562    เวลา 06.25 - 06.45 น. เดือนกรกฎาคม วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562    เวลา 10.09 - 10.29 น. วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา  08.25 - 09.15 น. วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.15 - 08.40 น. วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562    เวลา 09.09 - 09.35 น. วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.19 - 08.29 น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562    เวลา 12.10 - 12.35 น. วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562    เวลา 12.10 - 12.35 น. วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.19 - 08.29 น.   เดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 09.45 - 10.15 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 08.15 - 08.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562    เวลา 07.35 - 08.25 น. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562    เวลา 09.29 - 09.45 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 10.09 - 10.30 น. วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562    เวลา 09.39 - 09.55 น.     เดือนกันยายน วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 10.09 - 10.30 น. วันพุธที่ 4 กันยายน 2562    เวลา 08.10 - 08.29 น. วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562    เวลา 09.19 - 09.45 น. วันพุธที่ 11 กันยายน 2562    เวลา 12.49 - 15.10 น. วันพุธที่ 18 กันยายน 2562    เวลา 08.10 - 08.25 น. วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562    เวลา 08.10 - 08.25 น.. วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 10.25 - 10.49 น. วันเสาร์ที่  28 กันยายน 2562    เวลา 11.19 - 11.29 น.   เดือนตุลาคม วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562    เวลา 09.25 - 09.45 น. วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 10.29 - 10.45 น. วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา 08.19 - 08.49 น. วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 08.39 - 09.10 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562    เวลา 07.25 - 07.49 น. วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 10.15 - 10.45 น. วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562    เวลา 11.40 - 12.00 น.   เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.15 - 08.45 น. วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.15 - 08.45 น. วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562    เวลา 12.39 - 12.45 น. วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.39 - 10.45 น. วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562    เวลา 07.35 – 07.49 น. วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.10 - 08.39 น. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.25 - 10.49 น.   เดือนธันวาคม วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562    เวลา 08.45 - 09.05 น. วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 09.05 - 09.25 น. วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562    เวลา 10.00 - 10.30 น. วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562    เวลา 06.10 - 06.39 น. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา 08.25 - 08.45 น. วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562    เวลา 09.45 - 10.10 น. วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562   เวลา 07.25 - 07.50 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 09.35 - 09.59 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
เดือนมกราคม วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562    เวลา 12.09 - 12.29 น. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562    เวลา 07.09 - 07.49 น. วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562    เวลา 06.25 - 06.39 น. วันพุธที่ 16 มกราคม 2562    เวลา 08.09 - 08.25 น. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562    เวลา 08.29 - 08.45 น. วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562    เวลา 07.29 - 07.49 น. วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562    เวลา 21.35 - 21.50 น. วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562    เวลา 20.19 - 20.29 น.   เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 09.19 - 19.49 น. วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา 04.52 - 04.59 น. วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 11.59 - 12.15 น. วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา 15.09 - 15.25 น. วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15.39 - 15.59 น. วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา 09.09 - 09.19   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา 09.29 - 09.59 น. วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562    เวลา 06.19 - 06.29 น. วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562    เวลา 09.39 - 09.45 น. วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562    เวลา 10.19 - 10.29 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562    เวลา 07.44 - 07.59 น. วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562    เวลา 08.45 - 08.55 น. วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562    เวลา 06.29 - 06.45 น. วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562    เวลา 17.09 - 17.25 น. วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562    เวลา 10.19 - 10.30 น. เดือนเมษายน วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562    เวลา 09.39 - 09.50 น. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562    เวลา 07.49 - 08.15 น. วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562     เวลา 10.29 - 10.45 น. วันพุธที่ 17 เมษายน 2562    เวลา 08.15 - 08.39 น. วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562    เวลา 07.29 - 07.45 น. วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562    เวลา 06.25 - 06.50 น.   เดือนพฤษภาคม วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562    เวลา 07.39 - 07.59 น. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 15.49 - 16.19 น. วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562    เวลา 07.19 - 07.25 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 12.39 - 12.45 น. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.35 - 09.50 น. วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 08.25 - 08.45 น.   เดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562   เวลา 11.19 - 11.45 น. วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562   เวลา 14.19 - 14.35 น. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  เวลา 10.29 - 10.39 น. วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562   เวลา 09.55 - 10.15 น. วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562  เวลา 10.05 - 10.20 น. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562  เวลา 11.10 - 11.25 น. วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562   เวลา 14.49 - 15.15 น. วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562   เวลา 05.09 - 05.29 น. เดือนกรกฎาคม วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 10.29 - 10.35 น. วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562    เวลา 06.15 - 06.40 น. วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.19 - 08.35 น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562    เวลา 07.25 - 07.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562    เวลา 12.09 - 12.39 น. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 13.39 - 13.59 น.   เดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 09.45 - 09.59 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 10.10 - 10.29 น. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562    เวลา 07.24 - 07.39 น. วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562    เวลา 10.09 - 10.20 น. วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 17.09 - 17.29 น. วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562    เวลา 20.44 - 20.59 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 11.19 - 11.35 น. วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562    เวลา 08.29 - 08.45 น. เดือนกันยายน วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 11.45 - 12.05 น. วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562    เวลา 11.09 - 11.15 น. วันพุธที่ 11 กันยายน 2562    เวลา 13.09 - 11.15 น. วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562    เวลา 08.19 - 08.35 น. วันพุธที่ 18 กันยายน 2562    เวลา  06.39 - 06.45 น. วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562    เวลา 10.39 - 11.05 น. วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 10.44 - 11.05 น.   เดือนตุลาคม วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 10.05 - 10.19 น. วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา 10.25 - 10.40 น. วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 09.50 - 10.20 น. วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 12.19 - 12.30 น. วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562    เวลา 07.39 - 07.50 น. วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562    เวลา 10.45 - 11.10 น.   เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา  07.05 - 07.35 น. วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562   เวลา  09.15 - 09.44 น. วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562    เวลา 07.19 - 07.35 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562    เวลา 21.25 - 21.45 น. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562   เวลา 16.09 - 16.25 น. วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562   เวลา 08.19 - 08.35 น.    เดือนธันวาคม วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 06.29 - 06.49 น. วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562    เวลา 10.19 - 11.49 น. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา  10.25 - 10.49 น. วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562   เวลา 12.05 - 12.30 น. วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562    เวลา  08.19 - 08.40 น. วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562   เวลา 16.25 - 16.59 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 17.09 - 17.20 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
เดือนมกราคม วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562    เวลา 10.49 - 12.59 น. วันพุธที่ 2  มกราคม 2562   เวลา 15.45 - 17.29 น. วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562   เวลา 13.09 - 15.49 น วันพุธที่ 9  มกราคม 2562   เวลา 11.09 - 12.39 น. วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562    เวลา 08.39 - 11.09 น. วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562   เวลา 13.29 - 14.29 น. วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562   เวลา 10.10 - 12.30 น. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562   เวลา 11.09 - 12.39 น.   เดือนกุมภาพันธ์ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 20.39 - 21.49 น. วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.09 - 12.49 น. วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11.59 - 13.29 น. วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.25 - 11.45 น. วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15.39 - 17.49 น. วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.19 - 11.49 น. วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 14.39 - 15.49 น.   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562   เวลา 15.45 - 17.25 น. วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562   เวลา 11.49 - 13.29 น. วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562   เวลา 13.39 - 15.45 น. วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562   เวลา 20.25 - 21.49 น. วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562   เวลา 11.25 - 13.45 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562   เวลา 10.29 - 11.59 น. วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562   เวลา 10.39 - 11.39 น. เดือนเมษายน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562    เวลา 19.49 - 21.35 น. วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562   เวลา 10.25 - 12.19 น. วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562   เวลา 08.49 - 10.29 น. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562   เวลา 08.29 - 09.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562   เวลา 11.19 - 12.59 น. วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562    เวลา 11.45 - 13.25 น. วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562   เวลา 04.25 - 10.49 น.   เดือนพฤษภาคม วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562  เวลา 11.49 - 12.39 น. วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562    เวลา 13.29 - 15.59 น. วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562   เวลา 15.39 - 17.49 น. วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.49 - 15.29 น. วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.29 - 11.49 น. วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562   เวลา 10.19 - 11.59 น. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562   เวลา 07.59 - 09.49 น. วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 21.39 - 22.49 น.   เดือนมิถุนายน วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562    เวลา 10.29 - 12.49 น. วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562   เวลา 14.29 - 15.49 น. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา 09.29 - 10.59 น. วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562   เวลา 10.29 - 11.49 น. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562   เวลา 11.19 - 13.49 น. วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562   เวลา 10.19 - 13.29 น. วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562   เวลา 11.49 - 12.59 น. เดือนกรกฎาคม วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562    เวลา 18.39 - 19.19 น. วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562   เวลา 11.19 - 12.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562   เวลา 18.39 - 23.29 น. วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 17.29 - 18.59 น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562   เวลา 12.29 - 15.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562   เวลา 11.49 - 12.59 น. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562   เวลา 13.29 - 14.49 น. วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562   เวลา 14.19 - 15.59 น. วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2562   เวลา 14.29 - 15.39 น.   เดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 09.49 - 10.39 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 08.39 - 11.49 น. วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562   เวลา 10.29 - 12.15 น. วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562    เวลา 10.09 - 13.49 น. วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562   เวลา 09.49 - 11.59 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562   เวลา 18.09 - 19.59 น.   เดือนกันยายน วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 11.49 - 12.59 น. วันพุธที่ 4 กันยายน 2562    เวลา 10.29 - 12.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562    เวลา 09.49 - 10.59 น. วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562   เวลา 08.29 - 09.49 น. วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562   เวลา 11.09 - 12.39 น. วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562    เวลา 17.19 - 18.39 น. วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562   เวลา 19.49 - 21.25 น. วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562    เวลา 11.09 - 12.39 น. วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562   เวลา 10.29 - 23.49 น. เดือนตุลาคม วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562    เวลา 08.25 – 09.49 น. วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562   เวลา 16.39 - 17.49 น. วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา 08.39 - 10.49 น วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 08.49 - 13.59 น. วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562   เวลา 16.39 - 17.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562   เวลา 13.09 - 13.49 น. วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562    เวลา 14.39 - 16.29 น. วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 12.49 - 13.39 น.   เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.19 - 10.29 น. วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562    เวลา 15.29 - 17.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562    เวลา 07.39 - 09.49 น. วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562    เวลา 19.01 - 20.39 น. วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.09 - 11.29 น. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562    เวลา 15.19 - 18.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.09 - 10.39 น. วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.39 - 10.49 น.   เดือนธันวาคม วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562    เวลา 12.39 - 13.49 น. วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562   เวลา 19.49 - 21.39 น. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562   เวลา 11.49 - 12.39 น. วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562   เวลา 10.49 - 13.59 น. วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562   เวลา 14.39 - 15.59 น. วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562    เวลา 16.39 - 17.59 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562   เวลา 17.09 - 19.29 น. วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562    เวลา 13.49 - 14.59 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/  
เดือนมกราคม วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562   เวลา 11.41 - 12.39 น. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562   เวลา 14.06 - 14.49 น. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562   เวลา 08.06 - 08.35 น. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562    เวลา 09.29-10.39 น. วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562    เวลา 21.35 - 22.05 น. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562   เวลา 18.35 - 18.55 น. เดือนกุมภาพันธ์ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 04.51 - 05.52 น. วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11.51 - 12.15 น. วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 14.56 - 15.25 น. วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 15.28 - 15.55 น. วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา 08.51 - 08.59 น.   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562   เวลา 03.53 - 04.25 น. วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562    เวลา 05.36 - 05.59 น. วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562    เวลา 09.34 - 09.55 น. วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562    เวลา 18.35 - 18.59 น. วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562    เวลา 16.56 - 17.29 น. วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562    เวลา 10.03 - 10.45 น. เดือนเมษายน วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562   เวลา 02.30 - 02.55 น. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562   เวลา 07.37 - 08.15 น. วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562   เวลา 23.32 - 23.59 น. วันพุธที่ 17 เมษายน 2562  เวลา 22.09 - 22.19 น. วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562   เวลา 19.24 - 19.49 น.   เดือนพฤษภาคม วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 15.10 - 15.45 น. วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 07.37 - 07.55 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 10.25 - 10.49 น. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562   เวลา 01.51 - 01.59 น. วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562   เวลา 20.52 - 21.25 น.   เดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562   เวลา 22.10 - 22.35 น. วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562   เวลา 20.23 - 20.45 น. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562   เวลา 12.45 - 12.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562   เวลา 11.39 - 11.45 น. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562   เวลา 11.10 - 11.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562   เวลา 12.45 - 12.59 น. วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562   เวลา 05.41 - 05.59 น.  เดือนกรกฎาคม วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 04.29 - 04.45 น. วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562   เวลา 17.37 - 17.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562  เวลา 22.09 - 22.35 น. วันเสาร์ที่ 20  กรกฎาคม 2562   เวลา 00.13 - 00.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562   เวลา 11.41 - 11.59 น. วันเสาร์ที่ 27  กรกฎาคม 2562   เวลา 14.17 - 14.39 น.   เดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 04.29 - 04.45 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562   เวลา 02.10 - 02.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 15สิงหาคม 2562  เวลา 05.16 - 05.49 น. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562   เวลา 07.27 - 07.55 น.. วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562   เวลา 17.09 - 17.49 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562  เวลา 17.50 - 18.49 น. วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562   เวลา 16.16 - 16.35 น.   เดือนกันยายน วันอังคารที่10 กันยายน  2562   เวลา 10.56 - 11.15 น. วันพุธที่ 11 กันยายน 2562  เวลา 12.35 - 12.55 น. วันพุธที่ 25 กันยายน 2562  เวลา 04.39 - 04.59 น. วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562  เวลา 02.03 - 02.19 น. เดือนตุลาคม วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562   เวลา 18.31 - 18.55 น. วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2562   เวลา 02.48 - 02.59 น. วันอังคารที่ 15 กันยายน 2562  เวลา 09.44 - 10.15 น. วันอังคารที่ 22 กันยายน 2562   เวลา 12.40 - 12.59 น. วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562  เวลา 07.02 - 07.35 น.   เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562   เวลา 00.17 - 00.45 น. วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09.19 - 09.25 น. วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562   เวลา 20.23 - 20.50 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562   เวลา 21.23 - 21.55 น. วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562   เวลา 21.58 - 22.15 น. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 15.10 - 15.40 น.   เดือนธันวาคม วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562   เวลา 17.11 - 17.29 น. วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562   เวลา 19.40 - 19.59 น. วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562   เวลา 22.10 - 22.25 น. วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562  เวลา 08.24 - 08.55 น. วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562  เวลา 16.34 - 16.59 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562   เวลา 16.56 - 17.25 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
เดือนมกราคม วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562    เวลา  10.45 - 11.35 น. วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562    เวลา 13.25 - 13.55 น. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562    เวลา 15.45 - 16.25 น. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562    เวลา 10.25 - 10.55 น. วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562    เวลา 12.25 - 13.05 น. วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562   เวลา 09.25 - 09.45 น. วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562    เวลา 10.05 - 10.45 น. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562    เวลา 13.05 - 13.45 น.   เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.05 - 10.45 น. วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 11.25 - 11.55 น. วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.25 - 10.45 น. วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  09.35 - 09.55 น. วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.45 - 11.25 น. วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.15 - 10.35 น.   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา 09.05 - 09.45 น. วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562    เวลา 12.45 - 13.25 น. วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562    เวลา 14.25 - 14.55 น. วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562    เวลา 14.25 - 14.55 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562    เวลา 11.05 - 11.35 น. วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562    เวลา 09.05 - 09.45 น. วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562    เวลา 16.50 - 17.05 น. วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562  เวลา 08.35 – 08.55 น. เดือนเมษายน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562    เวลา 10.35 - 10.55 น. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562    เวลา 09.05 - 09.45 น. วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562    เวลา 09.25 - 09.45 น. วันพุธที่ 24 เมษายน 2562    เวลา 17.05 - 17.55 น.   เดือนพฤษภาคม วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 15.05 - 15.25 น. วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562    เวลา 13.25 - 13.55 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.45 - 10.25 น. วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 10.45 - 11.25 น. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.15 - 10.45 น. วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562    เวลา 12.45 - 13.25 น. วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.05 - 09.45 น. วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.25 - 10.45 น.   เดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562    เวลา 10.10 - 10.25 น. วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562    เวลา 19.05 - 19.45 น. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา  13.45 - 13.55 น. วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562    เวลา  09.05 - 09.45 น. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562    เวลา 10.15 - 10.35 น. วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562    เวลา 14.55 - 15.25 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 10.15 - 10.45 น. เดือนกรกฎาคม วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 09.05 - 09.35 น. วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 17.35 - 17.55 น. วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562    เวลา 09.15 - 09.35 น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562    เวลา 12.25 - 12.55 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562    เวลา 11.45 - 12.15 น. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 09.10 - 09.45 น. วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562    เวลา 14.20 - 14.45 น.   เดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 09.45 - 10.25 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 14.10 - 14.55 น. วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 10.10 - 10.45 น. วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562    เวลา 13.05 - 13.45 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 11.45 - 12.35 น. วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562    เวลา 09.10 - 09.45 น. เดือนกันยายน วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 11.05 - 11.35 น. วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562    เวลา 13.15 - 13.55 น. วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562    เวลา 10.25 - 11.00 น. วันพุธที่ 11 กันยายน 2562    เวลา 10.45 - 11.20 น. วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562    เวลา 12.00 - 12.45 น. วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 11.45 - 12.35 น. เดือนตุลาคม วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 10.35 - 11.25 น. วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562    เวลา 13.30 - 13.55 น. วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562    เวลา 10.00 - 10.45 น. วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 10.00 - 10.45 น. วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562    เวลา 12.55 - 13.25 น. วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562    เวลา 11.00 - 11.45 น. วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562    เวลา 13.25 - 14.00 น.   เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา 13.30 - 14.00 น. วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.15 - 11.10 น. วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.25 - 09.50 น. วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.55 - 09.35 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.25 - 10.15 น. วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562    เวลา 18.20 - 19.00 น. วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562    เวลา 14.10 - 15.30 น. วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.30 - 09.10 น.   เดือนธันวาคม วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 08.45 - 09.30 น. วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562    เวลา 10.10 - 11.00 น. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา 11.10 - 11.55 น. วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562    เวลา 13.45 - 15.00 น. วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562    เวลา 10.35 - 11.20 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 16.55 - 17.30 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
เดือนมกราคม วันพุธที่ 2 มกราคม 2562    เวลา 10.39 - 11.29 น. วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2562    เวลา 11.45 - 11.59 น. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562    เวลา 21.35 - 21.59 น. วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562     เวลา 09.25 - 09.45 น. วันพุธที่ 16 มกราคม 2562    เวลา 08.35 - 08.50 น. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562     เวลา 08.35 - 08.45 น. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562    เวลา 18.35 - 19.00 น.   เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 22.09 - 22.39 น. วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.59 - 11.39 น. วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 12.09 - 12.49 น. วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 14.56 - 15.00 น. วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 11.59 - 12.39 น. วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  09.19 - 09.39 น.   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา 09.25 - 09.45 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562    เวลา 10.25 - 10.45 น. วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562    เวลา 21.25 - 21.35 น. วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562     เวลา 10.39 - 10.59 น. วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562     เวลา 10.29 - 10.49 น. เดือนเมษายน วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562    เวลา 07.39 - 07.59 น. วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562    เวลา 11.29 - 11.49 น. วันพุธที่ 17 เมษายน 2562    เวลา 22.09 - 22.29 น. วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562    เวลา 19.29 - 19.39 น. วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562    เวลา  18.15 - 18.35 น. วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562    เวลา  17.05 - 17.35 น.   เดือนพฤษภาคม วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 15.10 - 15.40 น. วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562    เวลา  06.35 - 07.00 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.25 - 09.45 น. วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562    เวลา 14.30 - 15.00 น. วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562     เวลา 17.05 - 17.15 น. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562     เวลา 19.15 - 19.35 น. วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 21.09 - 21.35 น.   เดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562    เวลา  22.15 - 22.45 น. วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562    เวลา 20.30 - 20.55 น. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา 12.45 - 13.00 น. วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562    เวลา 10.25 - 10.45 น. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562    เวลา 11.10 - 11.45 น. วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562    เวลา 11.45 - 15.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 02.35 - 02.55 น. วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562    เวลา  04.20 - 04.50 น. เดือนกรกฎาคม วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา  04.30 - 04.50 น. วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562    เวลา 18.30 - 19.00 น. วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 17.00 - 18.05 น. วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562   เวลา 17.45 - 18.15 น. วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562    เวลา 22.05 - 22.35 น. วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562    เวลา 17.40 - 18.05 น. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 13.15 - 13.35 น. วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562    เวลา 14.20 - 14.40 น.   เดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา  09.45 - 10.05 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 02.10 - 02.25 น. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562     เวลา 07.30 - 07.55 น. วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562    เวลา  09.55 - 10.05 น. วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 17.10 - 17.35 น. วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562     เวลา 19.09 - 19.59 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562     เวลา 17.50 - 18.05 น. วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562    เวลา  16.20 - 16.35 น.   เดือนกันยายน วันอังคารที่ 3 กันยายน  2562    เวลา 11.43 - 11.59 น. วันพุธที่ 4 กันยายน 2562   เวลา 10.29 - 10.59 น. วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562    เวลา 17.19 - 17.49 น. วันพุธที่ 18 กันยายน 2562   เวลา 02.28 - 02.49 น. วันอังคารที่ 24 กันยายน  2562    เวลา 05.34 - 05.59 น. วันพุธที่ 25 กันยายน 2562   เวลา 16.39 - 16.59 น. วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 08.23 - 08.49 น. เดือนตุลาคม วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562    เวลา 18.31 - 18.55 น. วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 17.31 - 17.49 น. วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา 10.29 - 10.45 น. วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 09.44 - 09.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562    เวลา 12.55 - 13.29 น. วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 12.40 - 13.05 น. วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562    เวลา 02.36 - 02.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562    เวลา 12.44 - 13.25 น.   เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา  07.09 - 07.25 น. วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562    เวลา 03.23 - 03.49 น. วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562    เวลา 20.23 - 20.55 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562    เวลา 21.25 - 21.49 น. วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562    เวลา 21.58 - 22.29 น. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562    เวลา 15.10 - 15.49 น.   เดือนธันวาคม วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562    เวลา 17.11 - 17.45 น. วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 19.40 - 20.29 น. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา  04.09 - 04.15 น. วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562    เวลา 09.19 - 09.29 น. วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562    เวลา 02.24 - 02.59 น. วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562    เวลา 16.34 - 16.59 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 16.56 - 17.39 วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562    เวลา  21.58 - 22.19 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
เดือนมกราคม วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562     เวลา 10.39 - 10.59 น. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562   เวลา  09.25 - 09.55 น. วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562     เวลา  09.09 - 09.35 น. วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562   เวลา  06.29 - 07.19 น. วันพุธที่ 16 มกราคม 2562   เวลา  08.19 - 08.49 น. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562     เวลา  08.09 - 09.35 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2562    เวลา 07.25-08.19 น. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562   เวลา  06.29 - 06.59 น.   เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.39 - 10.59 น. วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  06.29 - 06.49 น. วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  08.39 - 09.09 น. วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  07.09 - 08.19 น. วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  09.09 - 09.49 น. วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  08.29 - 08.59 น.   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา  10.09 - 15.45 น. วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562    เวลา  11.09 - 11.55 น. วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562     เวลา  06.45 - 06.59 น. วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562     เวลา  09.49 - 09.59 น. วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562     เวลา 06.29 - 06.59 น. วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562     เวลา  10.29 - 10.49 น. วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562    เวลา  08.29 - 08.59 น. เดือนเมษายน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562    เวลา  06.29 - 06.59 น. วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562    เวลา 11.49 - 12.39 น. วันพุธที่ 17 เมษายน 2562    เวลา  07.29 - 07.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562  เวลา 09.29 - 09.59 น. วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562    เวลา 10.29 - 10.49 น. วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562  เวลา  08.49 - 09.19 น. วันพุธที่ 24 เมษายน 2562    เวลา  06.49 - 07.29 น.   เดือนพฤษภาคม วันพฤหัสบดีที่  2 พฤษภาคม 2562    เวลา  09.49 - 09.59 น. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา  06.29 - 06.59 น. วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562    เวลา 13.49 - 14.15 น. วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562    เวลา 06.05 - 06.45 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 07.49 - 08.25 น. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562    เวลา 06.19 - 06.49 น.   เดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562    เวลา 07.19 - 07.55 น. วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562    เวลา 11.09 - 11.39 น. วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562    เวลา 06.09 - 06.39 น. วันอังคารที่  11 มิถุนายน 2562   เวลา  08.29 - 09.09 น. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562    เวลา 10.29 - 10.59 น. วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562   เวลา 14.49 - 14.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 06.29 - 06.59 น. วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562    เวลา 09.19 - 09.39 น. เดือนกรกฎาคม วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562    เวลา 07.09 - 07.29 น. วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 06.19 - 06.59 น. วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562    เวลา 07.09 - 07.49 น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562    เวลา 06.09 - 06.39 น. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 13.19 - 13.49 น. วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562    เวลา 14.49 - 15.25 น.   เดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา  09.49 - 10.29 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 08.19 - 08.49 น. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562    เวลา 06.45 - 07.15 น. วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 17.09 -17.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562   เวลา 05.59 - 06.29 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 08.29 - 08.59 น.    เดือนกันยายน วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 11.49 - 12.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน  2562    เวลา  08.29 - 08.49 น. วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562    เวลา 10.59 - 11.39 น. วันพุธที่ 11 กันยายน  2562    เวลา 06.25 - 06.59 น. วันพุธที่ 18 กันยายน 2562    เวลา 08.19 - 08.49 น. วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 09.09 - 09.49 น. เดือนตุลาคม วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 11.29 - 11.59 น. วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562    เวลา  09.09 - 09.39 น. วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562    เวลา  06.09 - 06.39 น. วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา 07.29 - 07.59 น. วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562  เวลา 09.49 – 10.29 น. วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562    เวลา  06.45 - 07.25 น. วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562   เวลา  07.49 - 08.35 น.   เดือนพฤศจิกายน วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562    เวลา  10.39 - 10.59 น. วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.25 - 09.55 น. วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562    เวลา  09.09 - 09.35 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562    เวลา 06.29 - 07.19 น. วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562    เวลา  08.09 - 08.49 น. วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562    เวลา  09.19 - 09.49 น. วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562    เวลา  09.19 - 09.49 น.   เดือนธันวาคม วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562    เวลา 10.39 - 10.59 น. วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 06.29 - 06.49 น. วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562    เวลา 08.29 - 08.59 น. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา 08.39 - 09.09 น. วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562    เวลา 07.09 - 08.19 น. วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562    เวลา 08.29 - 08.59 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/  
เดือนมกราคม วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562    เวลา 10.19 – 13.09 น. วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562    เวลา 09.31 - 13.29 น. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562    เวลา 09.10 - 14.39 น. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562    เวลา 09.10 - 14.39 น. วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562    เวลา 10.09 - 12.39 น. วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562   เวลา 09.29 - 13.49 น. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562  เวลา 09.29 - 11.49 น. วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562   เวลา 11.29 - 13.49 น. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562    เวลา 10.29 - 12.49 น.   เดือนกุมภาพันธ์                                    วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 12.39 - 15.49 น. วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.29 - 11.49 น. วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.29 - 12.39 น. วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 08.49 - 11.49 น. วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.29 - 14.39 น. วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.39 - 14.39 น. วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11.09 - 13.49 น. วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.19 - 11.49 น.   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา 08.29 - 10.49 น. วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562   เวลา 09.19 - 10.39 น. วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562    เวลา 12.09 - 15.49 น. วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562   เวลา 09.19 - 11.49 น. วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562   เวลา 10.19 - 15.29 น. วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562   เวลา 12.29 - 14.59 น. วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562   เวลา 12.49 - 14.59 น. วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562   เวลา 09.29 - 10.49 น. เดือนเมษายน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562   เวลา 07.29 - 11 49 น. วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562    เวลา 11.19 - 13.49 น. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562   เวลา 13.49 - 18.29 น. วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562   เวลา 11.29 - 11.49 น. วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562   เวลา 09.29 - 13.29 น. วันพุธที่ 24 เมษายน 2562   เวลา 13.29 - 16.09 น. วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562   เวลา 10.59 - 13.29 น.   เดือนพฤษภาคม วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.29 - 13.29 น. วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562   เวลา 14.39 - 17.59 น. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562   เวลา 12.49 - 17.29 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.49 - 15.49 น. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562   เวลา 13.19 - 15.49 น. วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562   09.49 - 12.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562   เวลา 12.29 - 14.19 น.   เดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562   เวลา 11.19 - 13.49 น. วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562   เวลา 12.49 - 14.29 น. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562   เวลา 10.09 - 14.29 น. วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 09.19 - 12.39 น. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562   14.39 - 17.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562  เวลา 08.29 - 10.49 น. วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562   เวลา 12.49 - 14.49 น.   เดือนกรกฎาคม วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562   เวลา 09.29 - 11.49 น. วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 13.29 - 14.29 น. วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562   เวลา 12.29 - 14.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562   เวลา 09.09 - 11.59 น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562   เวลา 10.29 - 12.49 น. วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562   เวลา 09.39 - 11.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562   เวลา 11.29 - 14.19 น. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 10.29 - 12.49 น.                      เดือนสิงหาคม วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562    เวลา 09.29 - 12.49 น. วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 13.49 - 16.29 น. วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562    เวลา 14.29 - 16.49 น. วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562    เวลา 10.19 - 12.49 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 09.39 - 11.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562    เวลา 11.09 - 13.49 น. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562    เวลา 09.19 - 10.49 น. วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 10.39 - 14.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562    เวลา 11.19 - 13.29 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 08.29 - 11.49 น.    เดือนกันยายน วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 08.29 - 11.48 น. วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562    เวลา 09.49 - 11.59 น. วันพุธที่ 11 กันยายน 2562    เวลา 10.39 - 13.49 น. วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562    เวลา 09.09 - 10.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562    เวลา 12.09 - 14.39 น. วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562    เวลา 12.29 - 14.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562    เวลา 10.29 - 17.39 น.   เดือนตุลาคม วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 10.29 - 13.19 น. วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562    เวลา 09.19 - 12.49 น. วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2562    เวลา 10.39 - 12.29 น. วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562    เวลา 12.39 - 14.49 น. วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 10.29 - 12.29 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562    เวลา 11.29 - 13.49 น. วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 09.09 - 16.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562    เวลา 17.39 - 19.45 น. วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2562    เวลา 09.19 - 13.49 น.   เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา 12.09 - 14.49 น. วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562    เวลา 13.49 - 15.29 น. วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.09 - 18.49 น. วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.29 - 12.49 น. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.19 - 13.49 น. วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.39 - 14.49 น.   เดือนธันวาคม วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562    เวลา 10.09 - 17.39 น. วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562   เวลา  08.39 - 11.09 น. วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562    เวลา 10.49 - 13 .39 น. วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562   เวลา 11.19 - 14.39 น. วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562   เวลา 10.29 - 14.39 น. วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562   เวลา  08.39 - 11.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562    เวลา 12.09 - 14.29 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 13.39 - 15.19 น. วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562   เวลา 12.29 - 17.59 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
ชวด เสริมดวง     นำกระทงที่มี ดอกกล้วยไม้  พร้อมกับเงิน 7 บาท ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาให้ตัวเราหมดทุกข์หมดโศก ฉลู เสริมดวง      นำกระทงที่มี ดอกบัว 3 ดอก พร้อมกับเงิน 8 บาท  ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาให้หมดหนี้สินทั้งปวง     ขาล เสริมดวง      นำกระทงที่มี ดอกมะลิ  พร้อมกับเงิน 5 บาท  ใส่ลงไปด้วยขอขมาพระแม่คงคาให้อุปสรรคทีมีในปีนี้จงหมดไป เถาะ เสริมดวง     นำกระทงที่มี ดอกบานไม่รู้โรย หรือ ดอกอัญชัญ พร้อมเงิน 3 บาท  ขอขมาพระแม่คงคาให้ตัวต่อจากนี้การเงินคล่องมือ หนี้สินหมดไป มะโรง เสริมดวง     นำกระทงที่มี ดอกพุด หรือ ดอกรัก พร้อมเงิน 6 บาท  ใส่ลงไปด้วยและขอขมาพระแม่คงคาให้ต่อจากนี้ไปการเงินของข้าพเจ้านั้นคล่องมือขึ้น มะเส็ง เสริมดวง    นำกระทงที่มี ดอกดาวเรือง พร้อมเงิน 4 บาท ใส่ลงไปและขอขมาพระแม่คงคาให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวง ขอให้มีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้น          มะเมีย เสริมดวง     นำกระทงที่มี ดอกกุหลาบแดง หรือ ชมพู พร้อมเงิน 2 บาท ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาให้ชีวิตรุ่งโรจน์ คิดสิ่งใดสำเร็จทุกประการ มะแม เสริมดวง       นำกระทงที่มี ดอกไม้สีขาว หรือ ครีม พร้อมเงิน 1 บาท ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาให้ทุกข์โศกจงหมดไป         วอก เสริมดวง      นำกระทงที่มี กลีบกุหลาบ หรือ ดอกรัก พร้อมเงิน 4 บาท ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาเปิดทางให้กระทำสิ่งใดก็สำเร็จ ระกา เสริมดวง      นำกระทงที่มี ดอกดาวเรือง พร้อมเงิน 6 บาท ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาให้หมดทุกข์หมดโศกต่อไปนี้มีแต่ความสุข  จอ เสริมดวง     นำกระทงที่มี ดอกบัว 5 ดอก พร้อมเงิน 3 บาท ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาให้ทำมาค้าขายได้กำไรงอกงาม กุน เสริมดวง      นำกระทงที่มี ดอกกล้วยไม้ พร้อมเงิน 5 บาท ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาให้การงานราบรื่น เงินคล่องมือ ปัญหาสุขภาพหมดจงหมดไป   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
ออฟไลน์
อาจารย์ อัญ เพนดูลั่ม
เพนดูลั่ม
การใช้พลังจากลูกดิ่งสื่อสารระหว่างผู้ใช้ลูกดิ่ง กับจิตใต้สำนึก เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ
ออฟไลน์
อาจารย์ หน่อง
ไพ่ยิปซี
ไพ่ยิปซีทำนายโชคลาภการเงินจะตีความออกมาอย่างเด่นชัด เวลาทำนายดวงชะตาของแต่ละคน
ออฟไลน์
อาจารย์ บูม
เลขศาสตร์-ไพ่ยิปซีพลังจิต
การอ่านความหมายของไพ่ยิปซีทั้งหมด จะโยงใย และตีความออกมาอย่างเด่นชัด เวลาทำนายดวงชะตาของแต่ละคน
ออฟไลน์
อาจารย์ ศรี เมืองเอก
ไพ่ยิปซี
เลขเด่น ดวงดี กับ อ. ศรี พร้อมทำนายวันเดือนปีเกิด โดยไม่ต้องรู้เวลาเกิด ก็สามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ รู้กราฟชีวิต แสดงถึงช่วงดวงขึ้น ดวงตกได้อย่างแม่นยำ