ดวงร้อนแรง

เดือนมกราคม วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562    เวลา 09.39 - 09.45 น. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562    เวลา 08.29 - 08.45 น. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562    เวลา 10.31 - 10.35 น. วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562    เวลา 09.19 - 09.25 น. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562    เวลา 11.29 - 11.49 น. วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562    เวลา 07.39 - 07.45 น. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562    เวลา 11.19 - 11.35 น.   เดือนกุมภาพันธ์ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา  07.29 - 07.40 น. วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.32 - 10.35 น. วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.19 - 10.40 น. วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  06.39 - 09.59 น..   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา 09.35 - 09.55 น. วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562    เวลา 08.10 - 08.25 น. วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562    เวลา 09.40 - 09.55 น. วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562    เวลา 10.10 - 10.25 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562    เวลา 07.35 - 07.45 น. วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562    เวลา 06.25 - 06.40 น. วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562    เวลา 09.19 - 09.30 น.. วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562    เวลา 11.19 - 11.35 น. เดือนเมษายน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562    เวลา 08.19 - 08.35 น. วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562    เวลา 07.19 - 07.29 น. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562    เวลา 07.49 - 07.59 น. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562    เวลา 06.39 - 06.55 น. วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562    เวลา 10.25 - 10.49 น. วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562    เวลา 08.19 - 08.35 น.   เดือนพฤษภาคม วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562    เวลา 07.15 - 07.30 น. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 08.29 - 08.59 น. วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.09 - 10.15 น. วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562    เวลา 08.39 - 08.50 น. วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562    เวลา 11.05 - 11.40 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 08.30 - 08.45 น. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.15 - 10.39 น. วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.19 - 10.25 น.   เดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562    เวลา 08.45 - 09.10 น. วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562    เวลา 10.15 - 10.35 น. วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562    เวลา 09.25 - 09.49 น. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา 12.49- 13.19 น. วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562    เวลา 08.12 - 08.39 น. วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562    เวลา 09.09 - 09.29 น. วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562    เวลา 06.45 - 07.15 น. วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562    เวลา 09.15 - 09.29 น. วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562    เวลา 06.25 - 06.45 น. เดือนกรกฎาคม วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562    เวลา 10.09 - 10.29 น. วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา  08.25 - 09.15 น. วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.15 - 08.40 น. วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562    เวลา 09.09 - 09.35 น. วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.19 - 08.29 น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562    เวลา 12.10 - 12.35 น. วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562    เวลา 12.10 - 12.35 น. วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.19 - 08.29 น.   เดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 09.45 - 10.15 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 08.15 - 08.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562    เวลา 07.35 - 08.25 น. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562    เวลา 09.29 - 09.45 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 10.09 - 10.30 น. วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562    เวลา 09.39 - 09.55 น.     เดือนกันยายน วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 10.09 - 10.30 น. วันพุธที่ 4 กันยายน 2562    เวลา 08.10 - 08.29 น. วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562    เวลา 09.19 - 09.45 น. วันพุธที่ 11 กันยายน 2562    เวลา 12.49 - 15.10 น. วันพุธที่ 18 กันยายน 2562    เวลา 08.10 - 08.25 น. วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562    เวลา 08.10 - 08.25 น.. วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 10.25 - 10.49 น. วันเสาร์ที่  28 กันยายน 2562    เวลา 11.19 - 11.29 น.   เดือนตุลาคม วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562    เวลา 09.25 - 09.45 น. วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 10.29 - 10.45 น. วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา 08.19 - 08.49 น. วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 08.39 - 09.10 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562    เวลา 07.25 - 07.49 น. วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 10.15 - 10.45 น. วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562    เวลา 11.40 - 12.00 น.   เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.15 - 08.45 น. วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.15 - 08.45 น. วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562    เวลา 12.39 - 12.45 น. วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.39 - 10.45 น. วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562    เวลา 07.35 – 07.49 น. วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.10 - 08.39 น. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.25 - 10.49 น.   เดือนธันวาคม วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562    เวลา 08.45 - 09.05 น. วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 09.05 - 09.25 น. วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562    เวลา 10.00 - 10.30 น. วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562    เวลา 06.10 - 06.39 น. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา 08.25 - 08.45 น. วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562    เวลา 09.45 - 10.10 น. วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562   เวลา 07.25 - 07.50 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 09.35 - 09.59 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
เดือนมกราคม วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562    เวลา 12.09 - 12.29 น. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562    เวลา 07.09 - 07.49 น. วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562    เวลา 06.25 - 06.39 น. วันพุธที่ 16 มกราคม 2562    เวลา 08.09 - 08.25 น. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562    เวลา 08.29 - 08.45 น. วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562    เวลา 07.29 - 07.49 น. วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562    เวลา 21.35 - 21.50 น. วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562    เวลา 20.19 - 20.29 น.   เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 09.19 - 19.49 น. วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา 04.52 - 04.59 น. วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 11.59 - 12.15 น. วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา 15.09 - 15.25 น. วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15.39 - 15.59 น. วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา 09.09 - 09.19   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา 09.29 - 09.59 น. วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562    เวลา 06.19 - 06.29 น. วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562    เวลา 09.39 - 09.45 น. วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562    เวลา 10.19 - 10.29 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562    เวลา 07.44 - 07.59 น. วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562    เวลา 08.45 - 08.55 น. วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562    เวลา 06.29 - 06.45 น. วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562    เวลา 17.09 - 17.25 น. วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562    เวลา 10.19 - 10.30 น. เดือนเมษายน วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562    เวลา 09.39 - 09.50 น. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562    เวลา 07.49 - 08.15 น. วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562     เวลา 10.29 - 10.45 น. วันพุธที่ 17 เมษายน 2562    เวลา 08.15 - 08.39 น. วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562    เวลา 07.29 - 07.45 น. วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562    เวลา 06.25 - 06.50 น.   เดือนพฤษภาคม วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562    เวลา 07.39 - 07.59 น. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 15.49 - 16.19 น. วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562    เวลา 07.19 - 07.25 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 12.39 - 12.45 น. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.35 - 09.50 น. วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 08.25 - 08.45 น.   เดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562   เวลา 11.19 - 11.45 น. วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562   เวลา 14.19 - 14.35 น. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  เวลา 10.29 - 10.39 น. วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562   เวลา 09.55 - 10.15 น. วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562  เวลา 10.05 - 10.20 น. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562  เวลา 11.10 - 11.25 น. วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562   เวลา 14.49 - 15.15 น. วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562   เวลา 05.09 - 05.29 น. เดือนกรกฎาคม วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 10.29 - 10.35 น. วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562    เวลา 06.15 - 06.40 น. วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562    เวลา 08.19 - 08.35 น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562    เวลา 07.25 - 07.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562    เวลา 12.09 - 12.39 น. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 13.39 - 13.59 น.   เดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 09.45 - 09.59 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 10.10 - 10.29 น. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562    เวลา 07.24 - 07.39 น. วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562    เวลา 10.09 - 10.20 น. วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 17.09 - 17.29 น. วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562    เวลา 20.44 - 20.59 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 11.19 - 11.35 น. วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562    เวลา 08.29 - 08.45 น. เดือนกันยายน วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 11.45 - 12.05 น. วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562    เวลา 11.09 - 11.15 น. วันพุธที่ 11 กันยายน 2562    เวลา 13.09 - 11.15 น. วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562    เวลา 08.19 - 08.35 น. วันพุธที่ 18 กันยายน 2562    เวลา  06.39 - 06.45 น. วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562    เวลา 10.39 - 11.05 น. วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 10.44 - 11.05 น.   เดือนตุลาคม วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 10.05 - 10.19 น. วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา 10.25 - 10.40 น. วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 09.50 - 10.20 น. วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 12.19 - 12.30 น. วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562    เวลา 07.39 - 07.50 น. วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562    เวลา 10.45 - 11.10 น.   เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา  07.05 - 07.35 น. วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562   เวลา  09.15 - 09.44 น. วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562    เวลา 07.19 - 07.35 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562    เวลา 21.25 - 21.45 น. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562   เวลา 16.09 - 16.25 น. วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562   เวลา 08.19 - 08.35 น.    เดือนธันวาคม วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 06.29 - 06.49 น. วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562    เวลา 10.19 - 11.49 น. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา  10.25 - 10.49 น. วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562   เวลา 12.05 - 12.30 น. วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562    เวลา  08.19 - 08.40 น. วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562   เวลา 16.25 - 16.59 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 17.09 - 17.20 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
เดือนมกราคม วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562    เวลา 10.49 - 12.59 น. วันพุธที่ 2  มกราคม 2562   เวลา 15.45 - 17.29 น. วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562   เวลา 13.09 - 15.49 น วันพุธที่ 9  มกราคม 2562   เวลา 11.09 - 12.39 น. วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562    เวลา 08.39 - 11.09 น. วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562   เวลา 13.29 - 14.29 น. วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562   เวลา 10.10 - 12.30 น. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562   เวลา 11.09 - 12.39 น.   เดือนกุมภาพันธ์ วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 20.39 - 21.49 น. วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.09 - 12.49 น. วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11.59 - 13.29 น. วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 09.25 - 11.45 น. วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 15.39 - 17.49 น. วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.19 - 11.49 น. วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 14.39 - 15.49 น.   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562   เวลา 15.45 - 17.25 น. วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562   เวลา 11.49 - 13.29 น. วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562   เวลา 13.39 - 15.45 น. วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562   เวลา 20.25 - 21.49 น. วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562   เวลา 11.25 - 13.45 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562   เวลา 10.29 - 11.59 น. วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562   เวลา 10.39 - 11.39 น. เดือนเมษายน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562    เวลา 19.49 - 21.35 น. วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562   เวลา 10.25 - 12.19 น. วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562   เวลา 08.49 - 10.29 น. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562   เวลา 08.29 - 09.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562   เวลา 11.19 - 12.59 น. วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562    เวลา 11.45 - 13.25 น. วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562   เวลา 04.25 - 10.49 น.   เดือนพฤษภาคม วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562  เวลา 11.49 - 12.39 น. วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562    เวลา 13.29 - 15.59 น. วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562   เวลา 15.39 - 17.49 น. วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562  เวลา 13.49 - 15.29 น. วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.29 - 11.49 น. วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562   เวลา 10.19 - 11.59 น. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562   เวลา 07.59 - 09.49 น. วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 21.39 - 22.49 น.   เดือนมิถุนายน วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562    เวลา 10.29 - 12.49 น. วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562   เวลา 14.29 - 15.49 น. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา 09.29 - 10.59 น. วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562   เวลา 10.29 - 11.49 น. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562   เวลา 11.19 - 13.49 น. วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562   เวลา 10.19 - 13.29 น. วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562   เวลา 11.49 - 12.59 น. เดือนกรกฎาคม วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562    เวลา 18.39 - 19.19 น. วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562   เวลา 11.19 - 12.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562   เวลา 18.39 - 23.29 น. วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 17.29 - 18.59 น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562   เวลา 12.29 - 15.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562   เวลา 11.49 - 12.59 น. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562   เวลา 13.29 - 14.49 น. วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562   เวลา 14.19 - 15.59 น. วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2562   เวลา 14.29 - 15.39 น.   เดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 09.49 - 10.39 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 08.39 - 11.49 น. วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562   เวลา 10.29 - 12.15 น. วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562    เวลา 10.09 - 13.49 น. วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562   เวลา 09.49 - 11.59 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562   เวลา 18.09 - 19.59 น.   เดือนกันยายน วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 11.49 - 12.59 น. วันพุธที่ 4 กันยายน 2562    เวลา 10.29 - 12.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562    เวลา 09.49 - 10.59 น. วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562   เวลา 08.29 - 09.49 น. วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562   เวลา 11.09 - 12.39 น. วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562    เวลา 17.19 - 18.39 น. วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562   เวลา 19.49 - 21.25 น. วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562    เวลา 11.09 - 12.39 น. วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562   เวลา 10.29 - 23.49 น. เดือนตุลาคม วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562    เวลา 08.25 – 09.49 น. วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562   เวลา 16.39 - 17.49 น. วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา 08.39 - 10.49 น วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 08.49 - 13.59 น. วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562   เวลา 16.39 - 17.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562   เวลา 13.09 - 13.49 น. วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562    เวลา 14.39 - 16.29 น. วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 12.49 - 13.39 น.   เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.19 - 10.29 น. วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562    เวลา 15.29 - 17.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562    เวลา 07.39 - 09.49 น. วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562    เวลา 19.01 - 20.39 น. วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.09 - 11.29 น. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562    เวลา 15.19 - 18.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.09 - 10.39 น. วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.39 - 10.49 น.   เดือนธันวาคม วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562    เวลา 12.39 - 13.49 น. วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562   เวลา 19.49 - 21.39 น. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562   เวลา 11.49 - 12.39 น. วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562   เวลา 10.49 - 13.59 น. วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562   เวลา 14.39 - 15.59 น. วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562    เวลา 16.39 - 17.59 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562   เวลา 17.09 - 19.29 น. วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562    เวลา 13.49 - 14.59 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/  
เดือนมกราคม วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562   เวลา 11.41 - 12.39 น. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562   เวลา 14.06 - 14.49 น. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562   เวลา 08.06 - 08.35 น. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562    เวลา 09.29-10.39 น. วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562    เวลา 21.35 - 22.05 น. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562   เวลา 18.35 - 18.55 น. เดือนกุมภาพันธ์ วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 04.51 - 05.52 น. วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11.51 - 12.15 น. วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 14.56 - 15.25 น. วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 15.28 - 15.55 น. วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562     เวลา 08.51 - 08.59 น.   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562   เวลา 03.53 - 04.25 น. วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562    เวลา 05.36 - 05.59 น. วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562    เวลา 09.34 - 09.55 น. วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562    เวลา 18.35 - 18.59 น. วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562    เวลา 16.56 - 17.29 น. วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562    เวลา 10.03 - 10.45 น. เดือนเมษายน วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562   เวลา 02.30 - 02.55 น. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562   เวลา 07.37 - 08.15 น. วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562   เวลา 23.32 - 23.59 น. วันพุธที่ 17 เมษายน 2562  เวลา 22.09 - 22.19 น. วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562   เวลา 19.24 - 19.49 น.   เดือนพฤษภาคม วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 15.10 - 15.45 น. วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562   เวลา 07.37 - 07.55 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562   เวลา 10.25 - 10.49 น. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562   เวลา 01.51 - 01.59 น. วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562   เวลา 20.52 - 21.25 น.   เดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562   เวลา 22.10 - 22.35 น. วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562   เวลา 20.23 - 20.45 น. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562   เวลา 12.45 - 12.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562   เวลา 11.39 - 11.45 น. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562   เวลา 11.10 - 11.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562   เวลา 12.45 - 12.59 น. วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562   เวลา 05.41 - 05.59 น.  เดือนกรกฎาคม วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 04.29 - 04.45 น. วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562   เวลา 17.37 - 17.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562  เวลา 22.09 - 22.35 น. วันเสาร์ที่ 20  กรกฎาคม 2562   เวลา 00.13 - 00.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562   เวลา 11.41 - 11.59 น. วันเสาร์ที่ 27  กรกฎาคม 2562   เวลา 14.17 - 14.39 น.   เดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 04.29 - 04.45 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562   เวลา 02.10 - 02.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 15สิงหาคม 2562  เวลา 05.16 - 05.49 น. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562   เวลา 07.27 - 07.55 น.. วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562   เวลา 17.09 - 17.49 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562  เวลา 17.50 - 18.49 น. วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562   เวลา 16.16 - 16.35 น.   เดือนกันยายน วันอังคารที่10 กันยายน  2562   เวลา 10.56 - 11.15 น. วันพุธที่ 11 กันยายน 2562  เวลา 12.35 - 12.55 น. วันพุธที่ 25 กันยายน 2562  เวลา 04.39 - 04.59 น. วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562  เวลา 02.03 - 02.19 น. เดือนตุลาคม วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562   เวลา 18.31 - 18.55 น. วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2562   เวลา 02.48 - 02.59 น. วันอังคารที่ 15 กันยายน 2562  เวลา 09.44 - 10.15 น. วันอังคารที่ 22 กันยายน 2562   เวลา 12.40 - 12.59 น. วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562  เวลา 07.02 - 07.35 น.   เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562   เวลา 00.17 - 00.45 น. วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09.19 - 09.25 น. วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562   เวลา 20.23 - 20.50 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562   เวลา 21.23 - 21.55 น. วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562   เวลา 21.58 - 22.15 น. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 15.10 - 15.40 น.   เดือนธันวาคม วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562   เวลา 17.11 - 17.29 น. วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562   เวลา 19.40 - 19.59 น. วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562   เวลา 22.10 - 22.25 น. วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562  เวลา 08.24 - 08.55 น. วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562  เวลา 16.34 - 16.59 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562   เวลา 16.56 - 17.25 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
เดือนมกราคม วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562    เวลา  10.45 - 11.35 น. วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562    เวลา 13.25 - 13.55 น. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562    เวลา 15.45 - 16.25 น. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562    เวลา 10.25 - 10.55 น. วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562    เวลา 12.25 - 13.05 น. วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562   เวลา 09.25 - 09.45 น. วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562    เวลา 10.05 - 10.45 น. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562    เวลา 13.05 - 13.45 น.   เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.05 - 10.45 น. วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 11.25 - 11.55 น. วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.25 - 10.45 น. วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  09.35 - 09.55 น. วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.45 - 11.25 น. วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.15 - 10.35 น.   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา 09.05 - 09.45 น. วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562    เวลา 12.45 - 13.25 น. วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562    เวลา 14.25 - 14.55 น. วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562    เวลา 14.25 - 14.55 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562    เวลา 11.05 - 11.35 น. วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562    เวลา 09.05 - 09.45 น. วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562    เวลา 16.50 - 17.05 น. วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562  เวลา 08.35 – 08.55 น. เดือนเมษายน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562    เวลา 10.35 - 10.55 น. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562    เวลา 09.05 - 09.45 น. วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562    เวลา 09.25 - 09.45 น. วันพุธที่ 24 เมษายน 2562    เวลา 17.05 - 17.55 น.   เดือนพฤษภาคม วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 15.05 - 15.25 น. วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562    เวลา 13.25 - 13.55 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.45 - 10.25 น. วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 10.45 - 11.25 น. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.15 - 10.45 น. วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562    เวลา 12.45 - 13.25 น. วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.05 - 09.45 น. วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 10.25 - 10.45 น.   เดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562    เวลา 10.10 - 10.25 น. วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562    เวลา 19.05 - 19.45 น. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา  13.45 - 13.55 น. วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562    เวลา  09.05 - 09.45 น. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562    เวลา 10.15 - 10.35 น. วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562    เวลา 14.55 - 15.25 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 10.15 - 10.45 น. เดือนกรกฎาคม วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 09.05 - 09.35 น. วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 17.35 - 17.55 น. วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562    เวลา 09.15 - 09.35 น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562    เวลา 12.25 - 12.55 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562    เวลา 11.45 - 12.15 น. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 09.10 - 09.45 น. วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562    เวลา 14.20 - 14.45 น.   เดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 09.45 - 10.25 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 14.10 - 14.55 น. วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 10.10 - 10.45 น. วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562    เวลา 13.05 - 13.45 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 11.45 - 12.35 น. วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562    เวลา 09.10 - 09.45 น. เดือนกันยายน วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 11.05 - 11.35 น. วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562    เวลา 13.15 - 13.55 น. วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562    เวลา 10.25 - 11.00 น. วันพุธที่ 11 กันยายน 2562    เวลา 10.45 - 11.20 น. วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562    เวลา 12.00 - 12.45 น. วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 11.45 - 12.35 น. เดือนตุลาคม วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 10.35 - 11.25 น. วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562    เวลา 13.30 - 13.55 น. วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562    เวลา 10.00 - 10.45 น. วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 10.00 - 10.45 น. วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562    เวลา 12.55 - 13.25 น. วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562    เวลา 11.00 - 11.45 น. วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562    เวลา 13.25 - 14.00 น.   เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา 13.30 - 14.00 น. วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.15 - 11.10 น. วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.25 - 09.50 น. วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.55 - 09.35 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.25 - 10.15 น. วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562    เวลา 18.20 - 19.00 น. วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562    เวลา 14.10 - 15.30 น. วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562    เวลา 08.30 - 09.10 น.   เดือนธันวาคม วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 08.45 - 09.30 น. วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562    เวลา 10.10 - 11.00 น. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา 11.10 - 11.55 น. วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562    เวลา 13.45 - 15.00 น. วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562    เวลา 10.35 - 11.20 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 16.55 - 17.30 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
เดือนมกราคม วันพุธที่ 2 มกราคม 2562    เวลา 10.39 - 11.29 น. วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2562    เวลา 11.45 - 11.59 น. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562    เวลา 21.35 - 21.59 น. วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562     เวลา 09.25 - 09.45 น. วันพุธที่ 16 มกราคม 2562    เวลา 08.35 - 08.50 น. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562     เวลา 08.35 - 08.45 น. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562    เวลา 18.35 - 19.00 น.   เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 22.09 - 22.39 น. วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.59 - 11.39 น. วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 12.09 - 12.49 น. วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 14.56 - 15.00 น. วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 11.59 - 12.39 น. วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  09.19 - 09.39 น.   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา 09.25 - 09.45 น. วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562    เวลา 10.25 - 10.45 น. วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562    เวลา 21.25 - 21.35 น. วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562     เวลา 10.39 - 10.59 น. วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562     เวลา 10.29 - 10.49 น. เดือนเมษายน วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562    เวลา 07.39 - 07.59 น. วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562    เวลา 11.29 - 11.49 น. วันพุธที่ 17 เมษายน 2562    เวลา 22.09 - 22.29 น. วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562    เวลา 19.29 - 19.39 น. วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562    เวลา  18.15 - 18.35 น. วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562    เวลา  17.05 - 17.35 น.   เดือนพฤษภาคม วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา 15.10 - 15.40 น. วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562    เวลา  06.35 - 07.00 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.25 - 09.45 น. วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562    เวลา 14.30 - 15.00 น. วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562     เวลา 17.05 - 17.15 น. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562     เวลา 19.15 - 19.35 น. วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562    เวลา 21.09 - 21.35 น.   เดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562    เวลา  22.15 - 22.45 น. วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562    เวลา 20.30 - 20.55 น. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562    เวลา 12.45 - 13.00 น. วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562    เวลา 10.25 - 10.45 น. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562    เวลา 11.10 - 11.45 น. วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562    เวลา 11.45 - 15.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 02.35 - 02.55 น. วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562    เวลา  04.20 - 04.50 น. เดือนกรกฎาคม วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา  04.30 - 04.50 น. วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562    เวลา 18.30 - 19.00 น. วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 17.00 - 18.05 น. วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562   เวลา 17.45 - 18.15 น. วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562    เวลา 22.05 - 22.35 น. วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562    เวลา 17.40 - 18.05 น. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 13.15 - 13.35 น. วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562    เวลา 14.20 - 14.40 น.   เดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา  09.45 - 10.05 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 02.10 - 02.25 น. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562     เวลา 07.30 - 07.55 น. วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562    เวลา  09.55 - 10.05 น. วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 17.10 - 17.35 น. วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562     เวลา 19.09 - 19.59 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562     เวลา 17.50 - 18.05 น. วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562    เวลา  16.20 - 16.35 น.   เดือนกันยายน วันอังคารที่ 3 กันยายน  2562    เวลา 11.43 - 11.59 น. วันพุธที่ 4 กันยายน 2562   เวลา 10.29 - 10.59 น. วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562    เวลา 17.19 - 17.49 น. วันพุธที่ 18 กันยายน 2562   เวลา 02.28 - 02.49 น. วันอังคารที่ 24 กันยายน  2562    เวลา 05.34 - 05.59 น. วันพุธที่ 25 กันยายน 2562   เวลา 16.39 - 16.59 น. วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 08.23 - 08.49 น. เดือนตุลาคม วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562    เวลา 18.31 - 18.55 น. วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 17.31 - 17.49 น. วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา 10.29 - 10.45 น. วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 09.44 - 09.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562    เวลา 12.55 - 13.29 น. วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 12.40 - 13.05 น. วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562    เวลา 02.36 - 02.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562    เวลา 12.44 - 13.25 น.   เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา  07.09 - 07.25 น. วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562    เวลา 03.23 - 03.49 น. วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562    เวลา 20.23 - 20.55 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562    เวลา 21.25 - 21.49 น. วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562    เวลา 21.58 - 22.29 น. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562    เวลา 15.10 - 15.49 น.   เดือนธันวาคม วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562    เวลา 17.11 - 17.45 น. วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 19.40 - 20.29 น. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา  04.09 - 04.15 น. วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562    เวลา 09.19 - 09.29 น. วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562    เวลา 02.24 - 02.59 น. วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562    เวลา 16.34 - 16.59 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 16.56 - 17.39 วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562    เวลา  21.58 - 22.19 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
เดือนมกราคม วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562     เวลา 10.39 - 10.59 น. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562   เวลา  09.25 - 09.55 น. วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562     เวลา  09.09 - 09.35 น. วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562   เวลา  06.29 - 07.19 น. วันพุธที่ 16 มกราคม 2562   เวลา  08.19 - 08.49 น. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562     เวลา  08.09 - 09.35 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2562    เวลา 07.25-08.19 น. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562   เวลา  06.29 - 06.59 น.   เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 10.39 - 10.59 น. วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  06.29 - 06.49 น. วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  08.39 - 09.09 น. วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  07.09 - 08.19 น. วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  09.09 - 09.49 น. วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา  08.29 - 08.59 น.   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา  10.09 - 15.45 น. วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562    เวลา  11.09 - 11.55 น. วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562     เวลา  06.45 - 06.59 น. วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562     เวลา  09.49 - 09.59 น. วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562     เวลา 06.29 - 06.59 น. วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562     เวลา  10.29 - 10.49 น. วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562    เวลา  08.29 - 08.59 น. เดือนเมษายน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562    เวลา  06.29 - 06.59 น. วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562    เวลา 11.49 - 12.39 น. วันพุธที่ 17 เมษายน 2562    เวลา  07.29 - 07.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562  เวลา 09.29 - 09.59 น. วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562    เวลา 10.29 - 10.49 น. วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562  เวลา  08.49 - 09.19 น. วันพุธที่ 24 เมษายน 2562    เวลา  06.49 - 07.29 น.   เดือนพฤษภาคม วันพฤหัสบดีที่  2 พฤษภาคม 2562    เวลา  09.49 - 09.59 น. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562    เวลา  06.29 - 06.59 น. วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562    เวลา 13.49 - 14.15 น. วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562    เวลา 06.05 - 06.45 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 07.49 - 08.25 น. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562    เวลา 06.19 - 06.49 น.   เดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562    เวลา 07.19 - 07.55 น. วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562    เวลา 11.09 - 11.39 น. วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562    เวลา 06.09 - 06.39 น. วันอังคารที่  11 มิถุนายน 2562   เวลา  08.29 - 09.09 น. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562    เวลา 10.29 - 10.59 น. วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562   เวลา 14.49 - 14.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562    เวลา 06.29 - 06.59 น. วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562    เวลา 09.19 - 09.39 น. เดือนกรกฎาคม วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562    เวลา 07.09 - 07.29 น. วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562    เวลา 06.19 - 06.59 น. วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562    เวลา 07.09 - 07.49 น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562    เวลา 06.09 - 06.39 น. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 13.19 - 13.49 น. วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562    เวลา 14.49 - 15.25 น.   เดือนสิงหาคม วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา  09.49 - 10.29 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 08.19 - 08.49 น. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562    เวลา 06.45 - 07.15 น. วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 17.09 -17.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562   เวลา 05.59 - 06.29 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 08.29 - 08.59 น.    เดือนกันยายน วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 11.49 - 12.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน  2562    เวลา  08.29 - 08.49 น. วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562    เวลา 10.59 - 11.39 น. วันพุธที่ 11 กันยายน  2562    เวลา 06.25 - 06.59 น. วันพุธที่ 18 กันยายน 2562    เวลา 08.19 - 08.49 น. วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562    เวลา 09.09 - 09.49 น. เดือนตุลาคม วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 11.29 - 11.59 น. วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562    เวลา  09.09 - 09.39 น. วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562    เวลา  06.09 - 06.39 น. วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562    เวลา 07.29 - 07.59 น. วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562  เวลา 09.49 – 10.29 น. วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562    เวลา  06.45 - 07.25 น. วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562   เวลา  07.49 - 08.35 น.   เดือนพฤศจิกายน วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562    เวลา  10.39 - 10.59 น. วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.25 - 09.55 น. วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562    เวลา  09.09 - 09.35 น. วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562    เวลา 06.29 - 07.19 น. วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562    เวลา  08.09 - 08.49 น. วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562    เวลา  09.19 - 09.49 น. วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562    เวลา  09.19 - 09.49 น.   เดือนธันวาคม วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562    เวลา 10.39 - 10.59 น. วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562    เวลา 06.29 - 06.49 น. วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562    เวลา 08.29 - 08.59 น. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562    เวลา 08.39 - 09.09 น. วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562    เวลา 07.09 - 08.19 น. วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562    เวลา 08.29 - 08.59 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/  
เดือนมกราคม วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562    เวลา 10.19 – 13.09 น. วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562    เวลา 09.31 - 13.29 น. วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562    เวลา 09.10 - 14.39 น. วันพุธที่ 9 มกราคม 2562    เวลา 09.10 - 14.39 น. วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562    เวลา 10.09 - 12.39 น. วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562   เวลา 09.29 - 13.49 น. วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562  เวลา 09.29 - 11.49 น. วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562   เวลา 11.29 - 13.49 น. วันพุธที่ 30 มกราคม 2562    เวลา 10.29 - 12.49 น.   เดือนกุมภาพันธ์                                    วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562    เวลา 12.39 - 15.49 น. วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.29 - 11.49 น. วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.29 - 12.39 น. วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 08.49 - 11.49 น. วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.29 - 14.39 น. วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 10.39 - 14.39 น. วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 11.09 - 13.49 น. วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   เวลา 09.19 - 11.49 น.   เดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562    เวลา 08.29 - 10.49 น. วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562   เวลา 09.19 - 10.39 น. วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562    เวลา 12.09 - 15.49 น. วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562   เวลา 09.19 - 11.49 น. วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562   เวลา 10.19 - 15.29 น. วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562   เวลา 12.29 - 14.59 น. วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562   เวลา 12.49 - 14.59 น. วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562   เวลา 09.29 - 10.49 น. เดือนเมษายน วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562   เวลา 07.29 - 11 49 น. วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562    เวลา 11.19 - 13.49 น. วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562   เวลา 13.49 - 18.29 น. วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562   เวลา 11.29 - 11.49 น. วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562   เวลา 09.29 - 13.29 น. วันพุธที่ 24 เมษายน 2562   เวลา 13.29 - 16.09 น. วันอังคารที่ 30 เมษายน 2562   เวลา 10.59 - 13.29 น.   เดือนพฤษภาคม วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.29 - 13.29 น. วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562   เวลา 14.39 - 17.59 น. วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562   เวลา 12.49 - 17.29 น. วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562    เวลา 09.49 - 15.49 น. วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562   เวลา 13.19 - 15.49 น. วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562   09.49 - 12.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562   เวลา 12.29 - 14.19 น.   เดือนมิถุนายน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562   เวลา 11.19 - 13.49 น. วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562   เวลา 12.49 - 14.29 น. วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562   เวลา 10.09 - 14.29 น. วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562   เวลา 09.19 - 12.39 น. วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562   14.39 - 17.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562  เวลา 08.29 - 10.49 น. วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562   เวลา 12.49 - 14.49 น.   เดือนกรกฎาคม วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562   เวลา 09.29 - 11.49 น. วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562    เวลา 13.29 - 14.29 น. วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562   เวลา 12.29 - 14.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562   เวลา 09.09 - 11.59 น. วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562   เวลา 10.29 - 12.49 น. วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562   เวลา 09.39 - 11.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562   เวลา 11.29 - 14.19 น. วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562    เวลา 10.29 - 12.49 น.                      เดือนสิงหาคม วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562    เวลา 09.29 - 12.49 น. วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562    เวลา 13.49 - 16.29 น. วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562    เวลา 14.29 - 16.49 น. วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562    เวลา 10.19 - 12.49 น. วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562    เวลา 09.39 - 11.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562    เวลา 11.09 - 13.49 น. วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562    เวลา 09.19 - 10.49 น. วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562    เวลา 10.39 - 14.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562    เวลา 11.19 - 13.29 น. วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562    เวลา 08.29 - 11.49 น.    เดือนกันยายน วันอังคารที่ 3 กันยายน 2562    เวลา 08.29 - 11.48 น. วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562    เวลา 09.49 - 11.59 น. วันพุธที่ 11 กันยายน 2562    เวลา 10.39 - 13.49 น. วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562    เวลา 09.09 - 10.39 น. วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562    เวลา 12.09 - 14.39 น. วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562    เวลา 12.29 - 14.59 น. วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562    เวลา 10.29 - 17.39 น.   เดือนตุลาคม วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562    เวลา 10.29 - 13.19 น. วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562    เวลา 09.19 - 12.49 น. วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2562    เวลา 10.39 - 12.29 น. วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562    เวลา 12.39 - 14.49 น. วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562    เวลา 10.29 - 12.29 น. วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562    เวลา 11.29 - 13.49 น. วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562    เวลา 09.09 - 16.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562    เวลา 17.39 - 19.45 น. วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2562    เวลา 09.19 - 13.49 น.   เดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562    เวลา 12.09 - 14.49 น. วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562    เวลา 13.49 - 15.29 น. วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.09 - 18.49 น. วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.29 - 12.49 น. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562    เวลา 09.19 - 13.49 น. วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562    เวลา 10.39 - 14.49 น.   เดือนธันวาคม วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562    เวลา 10.09 - 17.39 น. วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562   เวลา  08.39 - 11.09 น. วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562    เวลา 10.49 - 13 .39 น. วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562   เวลา 11.19 - 14.39 น. วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562   เวลา 10.29 - 14.39 น. วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562   เวลา  08.39 - 11.49 น. วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562    เวลา 12.09 - 14.29 น. วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562    เวลา 13.39 - 15.19 น. วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562   เวลา 12.29 - 17.59 น.   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
ชวด เสริมดวง     นำกระทงที่มี ดอกกล้วยไม้  พร้อมกับเงิน 7 บาท ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาให้ตัวเราหมดทุกข์หมดโศก ฉลู เสริมดวง      นำกระทงที่มี ดอกบัว 3 ดอก พร้อมกับเงิน 8 บาท  ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาให้หมดหนี้สินทั้งปวง     ขาล เสริมดวง      นำกระทงที่มี ดอกมะลิ  พร้อมกับเงิน 5 บาท  ใส่ลงไปด้วยขอขมาพระแม่คงคาให้อุปสรรคทีมีในปีนี้จงหมดไป เถาะ เสริมดวง     นำกระทงที่มี ดอกบานไม่รู้โรย หรือ ดอกอัญชัญ พร้อมเงิน 3 บาท  ขอขมาพระแม่คงคาให้ตัวต่อจากนี้การเงินคล่องมือ หนี้สินหมดไป มะโรง เสริมดวง     นำกระทงที่มี ดอกพุด หรือ ดอกรัก พร้อมเงิน 6 บาท  ใส่ลงไปด้วยและขอขมาพระแม่คงคาให้ต่อจากนี้ไปการเงินของข้าพเจ้านั้นคล่องมือขึ้น มะเส็ง เสริมดวง    นำกระทงที่มี ดอกดาวเรือง พร้อมเงิน 4 บาท ใส่ลงไปและขอขมาพระแม่คงคาให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวง ขอให้มีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้น          มะเมีย เสริมดวง     นำกระทงที่มี ดอกกุหลาบแดง หรือ ชมพู พร้อมเงิน 2 บาท ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาให้ชีวิตรุ่งโรจน์ คิดสิ่งใดสำเร็จทุกประการ มะแม เสริมดวง       นำกระทงที่มี ดอกไม้สีขาว หรือ ครีม พร้อมเงิน 1 บาท ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาให้ทุกข์โศกจงหมดไป         วอก เสริมดวง      นำกระทงที่มี กลีบกุหลาบ หรือ ดอกรัก พร้อมเงิน 4 บาท ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาเปิดทางให้กระทำสิ่งใดก็สำเร็จ ระกา เสริมดวง      นำกระทงที่มี ดอกดาวเรือง พร้อมเงิน 6 บาท ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาให้หมดทุกข์หมดโศกต่อไปนี้มีแต่ความสุข  จอ เสริมดวง     นำกระทงที่มี ดอกบัว 5 ดอก พร้อมเงิน 3 บาท ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาให้ทำมาค้าขายได้กำไรงอกงาม กุน เสริมดวง      นำกระทงที่มี ดอกกล้วยไม้ พร้อมเงิน 5 บาท ใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการขอขมาพระแม่คงคาให้การงานราบรื่น เงินคล่องมือ ปัญหาสุขภาพหมดจงหมดไป   ข้อมูลโดย : อ.ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/
ปีชวด ปีกุน ให้ระวังการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในปีนี้ เพราะต้องรับภาระมาก มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายมากมาย ระวังสุขภาพ และการงานมีปัญหาติดขัด เด่นเรื่องเป็นที่ปรึกษา คิด วิเคราะห์ ให้ผลดี เสริมดวง ทำบุญบริจาคทานอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการสร้างวัด สร้างพระ ดูแลบุพการี เข้าวัดฟังธรรม ท่องเที่ยวยังสถานที่ที่มีความสวยงาม วิจิตรตระการตา เพื่อเพิ่มพลังชีวิตให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น   ปีฉลู มะโรง มะแม จอ เป็นปีแห่งโชคลาภ การเงิน การเสี่ยงโชค และจะได้ในสิ่งที่ปรารถนา เด่นในเรื่องการลงทุน เสี่ยงโชค เสริมดวง ทำบุญโดยบริจาคเป็น เงิน ทรัพย์สิน ไถ่ชีวิต เพื่อเสริมพลังชีวิตให้มั่นคง แคล้วคลาดปลอดภัย   ปีขาล ปีเถาะ เป็นปีที่มีจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการเลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง มีบารมี เด่นในเรื่องลาภยศ สรรเสริญ เสริมดวง ควรทำบุญ บริจาคทาน กับ เด็ก บริวาร เลี้ยงเด็กกำพร้า ขาดที่พึ่ง บริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาส เพื่อเป็นทานบารมี ส่งเสริมพลังชีวิต ให้แข็งแรง เป็นที่รักของคนรอบข้าง   ปีมะเส็ง มะเมีย เป็นปีที่ต้องระวังการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและหน้าที่การงาน มีผลให้เกิดภาระหนี้สิน เด่นในเรื่องการการเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม เสริมดวง ทำบุญบริจาคทาน เกี่ยวกับปัจจัยสี่แก่ผู้ยากไร้ ดูแลบุพการีเป็นที่ตั้ง หากใครอายุครบบวชก็ปฏิบัติได้เลย หรือเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นทานบารมีส่งเสริมพลังชีวิตให้แข็งแกร่ง มีความมั่นคง และมีคนให้การเกื้อหนุน ช่วยเหลือ   ปีวอก ปีระกา เป็นปีที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข มีผู้ใหญ่เกื้อหนุน และก็สามารถเป็นที่พึ่งพาให้แก่บุพการีและบริวารได้เป็นอย่างดี เด่นในเรื่องมรดก ทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ เสริมดวง ทำบุญบริจาคทาน ให้กับสถานสงเคราะห์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ เพื่อสร้างทานบารมีส่งเสริมพลังชีวิตให้โชติช่วง ประสบความสำเร็จ   ข้อมูลโดย : อ.เดียร์ ปานชีวา ฮวงจุ้ย D.I.Y HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/