รอบรู้เรื่องมงคล

ทุกคนที่เป็นชาวพุทธย่อมคุ้นเคยกับการทำบุญทำทานเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการตักบาตร การเข้าวัดไหว้พระ การบริจาคเงิน หรือการปล่อยนกปล่อยปลา ไม่ว่าคุณจะเคยทำบุญแบบไหนก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีด้วยกันทั้งนั้น  แต่จะดีกว่าหรือไม่ ถ้าหากคุณทราบวิธีการทำบุญที่ถูกต้องและสามารถได้อนิสงส์จากการทำบุญอย่างเต็มที่ การทำบุญของคุณนั้นนำพามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้านของชีวิต การทำบุญด้วยการนั่งสมาธิ ภาวนาจิต การนั่งสมาธิเป็นประจำ หมั่นภาวนาจิต เจริญสติอยู่เสมอ ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ควรทำเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 15 นาที ซึ่งอนิสงส์จากการนั่งสมาธิ และภาวนาจิตเป็นประจำจะส่งผลให้บุญบารมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้มีสติปัญญาชาญฉลาด จิตใจบริสุทธิ์ สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างมีสติ  การทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์ การทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้น เช่น การปล่อยปลา การไถ่ชีวิตโคกระบือ เป็นต้น ซึ่งการไถ่ชีวิตสัตว์นั้น ควรทำอย่างถูกต้องเหมาะสม สัตว์ที่ปล่อยไปแล้วสามารถมีชีวิตรอดปลอดภัยต่อไปได้ ซึ่งอนิสงส์จากการไถ่ชีวิตสัตว์นั้นจะส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนยาว การงานราบรื่น หากค้าขายก็จะทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต อีกทั้งยังเป็นการใช้กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรอีกด้วย การทำบุญด้วยการให้ทาน เป็นการยอมสละซึ่งของที่เป็นของตน เพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นที่เดือนหรือจำเป็นต้องใช้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือเงินทอง ก็ได้บุญทั้งสิ้น ซึ่งการให้ทานนั้นเป็นการช่วยลดความโลภ และความตระหนี่ในจิตใจให้น้อยลง สำหรับการให้ทานด้วยสิ่งของนั้นควรเป็นสิ่งของที่สามารถใช้งานได้และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับจึงจะทำให้ได้อานิสงส์อย่างเต็มที่ การทำบุญด้วยการรักษาศีล สามารถทำได้ทั้งการรักษาศีล 5 หรือการรักษาศีล 8 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำเป็นปกติในชีวิตประจำวัน เนื่องจากการรักษาศีลนั้นเป็นการฝึกฝนตนเองไม่ให้กระทำชั่ว กระทำบาปทั้งปวง และไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น เป็นการฝึกจิตใจให้คุ้นชินกับความดี ซึ่งอานิสงส์จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้พ้นภัย เวรกรรมที่มีก็ทุเลาเบาบางลง การทำบุญด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล คือ การที่ได้ทำดีแล้วจึงแบ่งปัน เผื่อแผ่บุญกุศลที่ได้ทำมานั้นให้กับบุคลอื่น ภูตผี เทวดา หรือเจ้ากรรมนายเวร หรืออีกนัยหนึ่งคือการที่สามารถทำงานการสิ่งใดสำเร็จลุล่วง ก็เผื่อแผ่ความดีความชอบนั้นให้กับผู้อื่นด้วย ซึ่งอานิสงส์จากการอุทิศบุญกุศลนั้นจะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ ผ่องใส ลดความยึดติดในความดีความชอบต่างๆ เหล่านั้น การทำบุญด้วยการสวดมนต์ การสวดมนต์ด้วยบทสวดต่างๆ เป็นประจำทุกวันก่อนนอน นอกจากจะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจสงบ มีสติรู้ตัวอยู่เสมอแล้ว อนิสงส์จากการสวดมนต์เป็นประจำทุกวันยังทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง หน้าที่การงานก้าวหน้า โชคลาภเข้ามาไม่ขาดสาย แคล้วคลาดจากเคราะห์ร้ายทั้งปวง เมื่อสวดมนต์เรียบร้อยแล้วควรแผ่เมตตาทุกครั้งจะยิ่งได้อานิสงส์ยิ่งนัก การทำบุญด้วยการให้ทุนการศึกษา สามารถทำได้โดยการบริจาคในรูปของเงินทอง การบริจาคหนังสือสื่อการเรียนการสอนต่างๆ หรือการเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ซึ่งอานิสงส์จากการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสนั้นจะส่งผลให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณดีเลิศ มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนสูงๆ และเป็นคนรอบรู้ การทำบุญด้วยการอนุโมทนาบุญแก่ผู้อื่น เป็นการร่วมยินดีกับผู้อื่นที่ทำความดี เมื่อบุคคลอื่นทำความดีหรือสร้างบุญกุศลมาก็แสดงความชื่นชมยินดีต่อความดีนั้นด้วยจิตที่เป็นบริสุทธิ์ ปราศจากความอิจฉาริษยา เนื่องจากความอิจฉาริษยานั้นจะทำให้จิตใจมัวหมอง ซึ่งอานิสงส์จากการอนุโมทนาบุญนั้นจะส่งเสริมให้มีจิตใจที่สูงขึ้น จิตใจมีแต่ความสุขสดใส อีกทั้งยังมีมิตรสหายมากมาย การทำบุญด้วยการบวชหรือการบวชชีพราหมณ์ ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างหนึ่ง และเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ซึ่งอานิสงส์จากการบวชนั้นจะช่วยทำให้เวรกรรมที่มีอยู่เบาบางลง มีจิตใจผ่องใสและบริสุทธิ์ และเป็นหนทางมุ่งสู่พระนิพพาน ติดตามข่าวสารทุกเรื่องดวงได้ที่
หลายคนคงสงสัยว่าการปล่อยสัตว์นั้นได้บุญจริงหรือ ? วิธีการปล่อยสัตว์ที่ถูกต้อง เชื่อว่าหลายคนคงเคยปล่อยสัตว์ เช่น นก ปลา หรือโค กระบือ การเลือกปล่อยสัตว์ให้ได้บุญเต็มที่นั้น ควรปล่อยสัตว์ที่กำลังตกอยู่ในความลำบากถึงที่ชีวิต และควรหาซื้อในตลาดที่กำลังจะโดนฆ่า และการปล่อยสัตว์ไม่จำเป็นต้องไปปล่อยที่วัดให้ปล่อยที่ใดก็ได้ขอเพียงให้เป็นสถานที่ที่สัตว์สามารถดำรงชีวิตอยู่รอดไปได้ เต่า ควรปล่อยในที่ที่มีน้ำค่อนข้างนิ่ง ดินแฉะๆ?เพราะเต่าไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในกระแสน้ำแรงๆ เท่ากับเราทำบาปมากกว่าทำบุญ ปลาไหล ควรปล่อยลงแม่น้ำที่มีดินเฉอะแฉะและน้ำไหลไม่แรงหรือตามบริเวณห้วย ท้องสวน ท้องนา ปลาดุก-ปลาช่อน ควรปล่อยในแม่น้ำคลองที่มีกระแสน้ำไม่แรง ค่อยๆปล่อยเพื่อให้ปลาคุ้นน้ำ หอยโข่ง-หอยขม-กบ ควรปล่อยชายแม่น้ำ ห้วย หนอง คลอง บึง ค่อยๆปล่อย ไม่ควรโยนไปกลางน้ำ เพราะจะทำให้หอยตายได้ อานิสงส์การปลดปล่อยชีวิตสัตว์เพื่อสงเคราะห์ ปล่อยโค-กระบือ เป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาตนเอง จะมีอายุยืนแคล้วคลาด ปราศจากโรคภัย หรือหมดเคราะห์กรรม ปล่อยนก จะทำให้โชคลาภเพิ่มพูน เพื่อสะเดาะเคราะห์ให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรือง และพ้นจากทุกข์ภัยต่างๆ ปล่อยหอยโข่ง จะช่วยให้ดำเนินชีวิตสะดวกสบาย เป็นผู้นำคนมีบริวารมาก ปล่อยหอยขม เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้หมดทุกข์หมดโศก สามารถช่วยปลดปล่อยเรื่องขมขื่นความทุกข์โศกทั้งหลาย ปล่อยเต่า เพื่อสะเดาะเคราะห์ให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหายวันหายคืนและมีอายุยืน ปล่อยตะพาบ จะทำให้ไม่มีเภทภัยมาคุกคาม คนที่ป่วยเป็นอัมพาตจะมีอาการทุเลา ปล่อยกบ 2 ตัว เพื่อให้เคราะห์กรรมที่เกิดจากคู่ครองได้หมดสิ้น ปล่อยกบ 5 ตัว เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร ช่วยให้พ้นวิบากกรรมเก่า ปล่อยปลาทั่วไป เพื่อสะดาะเคราะห์ปรับดวงที่หม่นหมองมัวให้สดใสรุ่งเรือง อยู่เย็นเป็นสุข ปล่อยปลาไหล ช่วยการดำเนินชีวิตทุกอย่างราบรื่น ทั้งการงาน การเงิน พ้นจากอุปสรรคสู่จุดมุ่งหมายได้อย่างรวดเร็ว ปล่อยปลาดุก จะทำให้ศัตรูหรือคู่แข่งพ่ายแพ้ ปล่อยปลาช่อน ช่วยช้อนเงิน ช้อนทอง และเพื่อปรับดวงให้หมดเคราะห์หมดภัย ปล่อยปลาหมอ เพื่อสุขภาพดี แข็งแรง จะทุเลาจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เป็นอยู่ ปล่อยปลาตะเพียน จะขยันหมั่นเพียรและหาเงินได้มากขึ้น ปล่อยปลาบู่ เพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดา ผู้มีพระคุณ ปล่อยปลากราย ช่วยให้เคราะห์ร้ายกลายเป็นดี ปล่อยปลาใน จะเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ปล่อยปลาซิว จะทำให้รอดพ้นจากคดีความต่างๆ การปล่อยสัตว์ นิยมปล่อยตามกำลังวัน ดังนี้ วันอาทิตย์ ปล่อยจำนวน 6-9 ชีวิต วันจันทร์ ปล่อยจำนวน 15 ชีวิต วันอังคาร ปล่อยจำนวน 8 ชีวิต วันพุธกลางวัน ปล่อยจำนวน 17 ชีวิต วันพุธกลางคืน ปล่อยจำนวน 12 ชีวิต วันพฤหัสบดี ปล่อยจำนวน 12 ชีวิต วันศุกร์ ปล่อยจำนวน 21 ชีวิต วันเสาร์ ปล่อยจำนวน 10 ชีวิต
คนเกิดวันอาทิตย์   ควรไปกราบไหว้พระปางถวายเนตร ในเก๋งจีน บริเวณสัตตมหาสถานที่วัดสุทัศน์เทพวราราม  ถวายเครื่องสักการะ เป็นฉัตรคู่ ข้าวตอกดอกไม้ กุหลาบ ชมพู  และควรหาพญาครุฑมาห้อยคอที่วัดโพธิ์ทอง บางมด  เสริมให้มีอำนาจบารมียิ่งขึ้น คนเกิดวันจันทร์     ควรไปกราบไหว้พระปางห้ามญาติ ที่วัดเครือวัลย์วรวิหาร ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณฯ ซึ่งเป็นพระประธานยืนหนึ่งเดียวในอุโบสถ ถวายเครื่องสักการะ ดอกบัวขาว แอปเปิ้ล และหารูปปั้นเสือทอง มาตั้งไว้จะทำให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้น คนเกิดวันอังคาร    ควรไปกราบไหว้พระปางไสยาสน์ ที่วัดพระเชตุพนฯ หรือวัดโพธิ์ ไปสักการะพระบาทมงคล 108 ประการ เอกลักษณ์สำคัญของพระพุทธไสยาสน์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับว่าเป็นมลคลแห่งชีวิต ถวายเครื่องสักการะ คือเมี่ยงหมาก ดอกไม้ ชมพู่ ควรมีรูปปั้นราชสีห์ทอง มาตั้งหรือประดับทางทิศตะวันออกจะทำให้ชีวิตมั่นคงขึ้น มีอำนา คนเกิดวันพุธกลางวัน   ควรไปกราบไหว้พระปางอุ้มบาตร ที่วัดอินทรวิหาร หรือ หลวงพ่อโต วัดบางขุนพรหม กทม. เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่สูงที่สุดในโลก ความสูงประมาณ 32 เมตร ถวายเครื่องสักการะเสริมดวง ข้าวสวย ส้ม ใบขนุน และควรมีรูปปั้น สุนัขคู่ ไว้ที่บ้าน เพราะจะทำให้เกิดความร่มเย็น สมหวังก้าวหน้า คนเกิดพุธกลางคืน    ควรไปไหว้พระราหู ที่วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร หรือ ที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร (วัดสามจีน) นิยมไปไหว้พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู ซึ่งตั้งอยู่ในวิหารหลังเก่าของวัด เปิดให้ไหว้ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ถวายเครื่องสักการะเสริมบารมี เป็นของดำ 12 อย่าง และควรบูชาพญาครุฑเชื่อว่าจะทำให้มีโชคลาภ ร่ำรวยขึ้น คนเกิดพฤหัสบดี   ควรไปไหว้พระปางสมาธิ พระประธานยิ้มรับฟ้าที่วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ถวายเครื่องสักการะเสริมดวงเป็นข้าวตอกดอกไม้  ใบขนุน ใบกล้วย ฟักทอง และควรมีรูปปั้นหนูขลิบทองคู่ตั้งไว้ที่บ้านหรือที่ทำงานเสริมดวงด้านความสุข ความสมหวังในชีวิตได้ คนเกิดวันศุกร์    ควรไปไหว้พระปางรำพึง  ที่วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม ถวายเครื่องสักการะ เสริมดวง ด้วยฉัตรคู่พระ ใบเงินใบทอง ดอกมะลิ เมี่ยงหมาก กล้วย และควรหารูปปั้นหนูหรืองูใหญ่ประดับไว้ที่บ้านจะทำให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้น คนเกิดวันเสาร์   ควรไปไหว้พระปางนาคปรก ที่วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ ฝั่งธน ถวายเครื่องสักการะด้วยกล้วย น้ำอบ ดอกไม้ดำ ใบมะตูม และควรบูชานาคราชมาคุ้มครองตัว จะทำให้ชีวิตร่ำรวยขึ้น ข้อมูลโดย : อ.แพธ  Horolive สามารถพูดคุยกับอาจารย์ได้ทุกวันจันทร์และวันเสาร์ เวลา  15.00-17.00น เพียงกด *33624 แล้วโทรออก หรือจองคิวดูดวงโทร 084-361-8831
1.เจ้าพ่อยี่กอฮง เจ้าพ่อยี่กอฮง เป็นลูกชาวจีนที่ทำธุระกิจหวย จนร่ำรวยในสมัยรัชกาลที่ 6 ถือได้ว่าท่านเป็นบิดาหวยในเมืองไทยเลยก็ว่าได้ การขอพรต่อเจ้าพ่อองค์นี้เลยถือว่าจะนำพาเรื่องโชคทางด้านของการถูกหวยทางการพนัน 2.พระราหู พระราหูเป็นเทพหนึ่งในกลุ่มดาวนพเคราะห์ ที่มีลักษณะกึ่งเทพกึ่งอสูร เทพพระราหูนี้ถือว่าเป็นเทพที่มีพลังทางด้านพลิกร้ายกลายเป็นดี หรือไม่ก็เสริมให้มีลาภลอยอยู่บ่อยครั้ง 3.แร่เหล็กไหลดำ เป็นแร่แก้วที่ถูกค้นพบในสถานที่ธรรมชาติภายในน้ำ ถูกนำมาลนไฟให้ร้อนจนหินละลาย กลายเป็นเม็ดแก้วสีดำวาว เขาว่ากันว่าหากพกแร่ชนิดนี้ไว้ตลอดจะสามารดูดทรัพย์ได้ดี 4.ไม้นางพญางิ้วดำ เป็นเนื้อไม้หายากชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นไม้สีดำสนิท โดยมีความเชื่อกันว่าไม้พญางิ้วดำนี้มีนางไม่สิงสถิตย์อยู่ สามารถขอพรได้ในเรื่องของโชคลาภ เด่นมากทางได้ลาภเงินแบบไม่ทันตั้งตัว 5.จิ้งจกสองหาง เชื่อกันว่าจิ้งจกเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณแรง ดังนั้นแล้วทำให้เราล่วงรู้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ดี อีกทั้งถ้าเป็นจิ้งจกสองหางแล้วจึงมีความหมายถึงการปัดให้มีโชคลาภ ข้อมูลโดย : อ.มดดำ Horolive สามารถพูดคุยกับ อ.มดดำได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00น เพียงกด *33624
ในการทำบุญทุกครั้งด้วยการถวายภัตตาหาร และการใส่บาตร ถ้าเราสังเกตดูจะเห็นว่า คนที่ร่ำรวยนั้น จะถวายน้ำดื่มที่สะอาดไปด้วย ในเคล็ดความเชื่อของชาวจีนนั้น น้ำคือ ขุมพลังมหาศาล ที่ส่งผลสะท้อนกลับมาของชีวิตของคนทุกคน ในการทำบุญด้วยน้ำ จึงมีครูบาอาจารย์บางท่านเชื่อกันว่า จะทำให้ทรัพย์สินเงินทอง ความสุขต่างๆ นั้นไหลรื่นสะดวกขึ้น จากที่เคยติดขัดก็จะราบรื่น จากที่เคยมาแบบกระเซ็นกระสายก็จะไหลมาเทมาไม่หยุดยั้ง การทำบุญด้วยน้ำรวมไปถึงการร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องกรองน้ำ ที่กรองน้ำบริสุทธิ์ให้พระสงฆ์ได้ดื่มกิน เพื่อที่ท่านจะได้มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคร้ายที่มากับน้ำ ถือได้ว่า เป็นการร่วมส่งเสริมให้พระพุทธสาสนาดำรงอยู่ ถือว่าเป็นมหาบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน **ซึ่งบุญกุศลนั้นจะเกิดขึ้นตลอดเวลาที่มีคนใช้เครื่องกรองน้ำที่ถวาย เป็นบุญเพิ่มที่ไม่มีวันหมดสิ้นไป** ข้อมูลโดย : อ.มดดำ Horolive สามารถโทรพูดคุยกับ อ.มดดำ กด*33624 ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00น. หรือจองคิวดูดวงโทร 084-361-8831
ในเวลาตอนเช้า 06.00-09.00 น. ถ้ามีอาการเขม่นตาข้างขวา บริเวณขอบตาโดยรอบๆ ดวงตา จะได้รับข่าวที่ดี จะได้รับโชคลาภของฝากที่ถูกใจ จะมีเพื่อนหรือญาติที่อยู่ใกล้ไกลเดินทางมาด้วยน้ำใจ ถ้ามีอาการเขม่นตาข้างซ้าย ระวังจะมีเหตุร้าย มีภัยอันตราย ศัตรู มีเรื่องราวใหญ่โต กำลังเดินทางมาหา จะมีปากเสียง ทะเลาะวิวาทในครอบครัว ให้มีสติ อย่าใช้ อารมณ์ให้คิดก่อนพูด จะพ้นวิกฤติได้ ในเวลาตอนเช้า 09.01-12.00 น. (เวลาตอนสาย) ถ้ามีอาการเขม่นตาข้างขวา จะได้ลาภ จะมีญาติมิตรสหายนำสิ่งดีๆ มามอบให้เป็นของกิน หรือของใช้จะได้ลาภ จะมีญาติมิตรหายนำสิ่งดีๆ มามอบให้เป็นของกิน หรือของใช้ อาจจะนำข่าวสารที่ดีเป็นมงคลมาให้อย่างใดอย่างหนึ่ง และอาจจะได้เป็นนายหน้า กินเปอร์เซ็นต์ ทำอะไรแบบจับเสือมือเปล่าได้ ถ้ามีอาการเขม่นตาซ้าย จะเกิดทุกข์ เกิดเรื่องต่างๆในทางที่ไม่ดี ครอบครัวอาจจะเสียเงินเสียทอง เสียของรัก เช่นเสียญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือภายใน 1-15 วัน ในเวลาตอนบ่าย 12.01-15.00 น. ถ้ามีอาการเขม่นตาข้างขวา สิ่งที่กำลังริเริ่ม หรือลงมือจะทำจงรีบทำจะทำให้เกิดผลดี อย่าช้า จังหวะชีวิตจะได้เกิดแล้วจะได้ลาภมีโชคมีชัย ถ้ามีอาการเขม่นตาข้างซ้าย จะเกิดโชคลาภด้านความรัก ความรักจะสมหวัง มีเพศตรงข้ามให้ความสนใจคุณอยู่ คนโสดก็จะไม่หนาวใจอีกต่อไป เสน่ห์ของคุณกำลังร้อนแรง ทำให้คนรักทนคิดถึงคุณไม่ไหว อาจจะต้องเดินทางมาหา พร้อมทั้งของฝากที่ถูกใจ และนำโชคลาภมาให้คุณอย่างคาดไม่ถึง ในเวลาตอนเย็น 15.01-18.00 น. ถ้ามีอาการเขม่นตาข้างขวา จะได้พบคนรัก หรือเพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปนาน จะได้กลับมาพบกันอีกครั้งโดยบังเอิญ หรืออาจจะเดินทางมาหาพร้อมของฝาก ของขวัญ และนำโชคลาภมาให้ ไม่เกิน 1-7 วัน ถ้ามีอาการเขม่นตาข้างซ้าย ก็จะได้ลาภผลเช่นเดียวกัน อาจน้อยกว่าตาข้างขวาสักหน่อย แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลย อาจจะมาปรึกษาคุณให้ช่วยค้ำประกัน หรือยืมหลักทรัพย์ของคุณ ถ้าไม่ลำบากเกินไปนัก ช่วยได้ ก็จะเป็นบุญของคุณอีกด้วย ในเวลาตอนกลางคืน 18.01-06.00 น. ถ้ามีอาการเขม่นตาขวา จะเกิดเรื่องเดือดร้อน มีการทะเลาะกันกับคนในครอบครัว กับเพื่อนบ้าน ทำให้ขัดใจกัน เป็นศัตรูกันเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ห้ามใช้อารมณ์ใช้สติให้มากๆ ถ้ามีอาการเขม่นตาซ้าย จะได้ลาภแบบคาดไม่ถึง จะได้รับข่าวสารที่ดีจากญาติ เพศตรงข้าม จะได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ผู้ใหญ่จะเมตตาให้โอกาสที่ดีในเรื่องงาน ภายใน 7 วัน จะมีเงินทองเพิ่มเติมมากขึ้น ข้อมูลโดย : อ.แพธ ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ สามารถโทรพูดคุยกับ อ.แพธ กด *33624ได้ทุกวันจันทร์และวันเสาร์  เวลา 15.00-17.00 น.  หรือจองคิวดูดวงโทร 084-361-8831
หากคุณทำธุรกิจหรือการค้าคงปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องมีเครื่องรางของขลังที่มีความเชื่อว่าจะนำพาธุรกิจให้รุ่งเรือง สิ่งที่นิยมนำมาเป็นของบูชานั้นมีดีงนี้ 1.ฮกลกซิ่ว  เชื่อว่าจะนำโชคลาภเงินทองและทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ฮก คือ โชคลาภ ลก คือ บุญ บารมี ซิ่ว คือ สุขภาพ และอายุยืนมั่นคง การบูชาฮกลกซิ่วด้านหลังฮกลกซิ่วต้องเป็นผนังมีความมั่นคงไม่ให้หลังฮกลกซิ่วเป็นหน้าต่างเด็ดขาด และต้องวางให้เด่นเป็นสง่าอยู่ในที่อันควรเพราะฮกลกซิ่วถือว่าเป็นเซียน เครื่องสักการะควรเป็นผลไม้ไม่เป็นเนื้อสัตว์ 2.แมวกวัวญี่ปุ่น มาเนะคิเนะโกะ คือแมวที่ทำหน้าที่เชิญเงินทองโชคลาภมาให้และได้ในสิ่งที่ปรารถนา นักธุรกิจหรือผู้ที่มีกิจการมักจะนิยมบูชามาไว้ที่ร้าน เคล็ดลับ  ต้องตั้งไว้ในจุดที่ดีที่สุดเห็นได้ชัดเจนหรือตั้งไว้ตรงที่วางสินค้าหรือโต๊ะเก็บเงิน ข้อสำคัญต้องหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอๆจึงจะกวักนำโชคลาภมาให้ผู้เป็นเจ้าของ? ข้อสำคัญในการเลือกเช่ามาบูชามือของแมวกวักต้องยกให้สูงเรียกว่ายิ่งกวักสูงเท่าไหร่ยิ่งดี กวักมือซ้ายเรียกลูกค้า กวักมือขวาเรียกเงินทองโชคลาภ 3.ปี่เซียะ  ดึงดูดเงินทอง ถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างที่ผู้มีร้านค้าหรือธุรกิจมักเช่ามาบูชา ปีเซียะจะนำโชคลาภและยังช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายให้กับผู้เป็นเจ้าของ ถือเป็นสัตว์มงคลเพราะไม่มีรูทวารจึงกินอย่างเดียวจึงหมายถึงการเก็บสะสมเงินเข้าแล้วไม่มีออกให้สิ้นเปลือง หากคิดจะบูชาปีเซี๊ยะต้องมีน้ำสะอาดอยู่ด้วยเสมอๆ และผู้บูชาต้องมีจิตใจที่ดีอยู่ในศีลในธรรมจึงจะได้ผล ไม่เอาเปรียบหรือคดโกง หมั่นลูบหัวตลอดทั้งตัวให้บ่อยๆ ให้รู้สึกเหมือนสัตว์เลี้ยงที่เรารัก หากลูบหัวจะทำให้ปัญญาดี ลูบท้องจะทำให้ได้ทรัพย์สิน ข้อห้ามอย่าลูบปากปีเซี๊ยะและควรนำเงินพับไว้ให้ปีเซี๊ยะคาบไว้ 4. กุมารทอง  กุมารทองจะเรียกลูกค้า ในการบูชาให้คิดว่าเป็นลูกเป็นหลานและให้มีของเล่นของกินไม่ขาด กุมารทองก็จะนำความร่ำรวยมาให้คุณ ห้ามหันหน้ากุมารไปทางทิศตะวันตกและวางไว้ปลายเท้าหรือใต้บันไดเด็ดขาด 5. นกคุ้มรุมเรียกโชค นกคุ้มจะใส่พานบูชาแล้ววางหันหน้าออกหน้าร้านเพื่อให้เรียกคนเข้าร้าน และมีความเชื่อว่าจะเรียกลูกค้าเรียกโชคลาภมาให้เจ้าของผู้บูชาจนร่ำรวย หากอยากให้ได้ผลต้องบูชาในวันพระใหญ่ด้วยน้ำผึ้งหรือน้ำหวาน ขนมหวานต่างๆพร้อมบทสดบูชา "นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา" 6. พญาเต่า ร่ำรวยมั่นคงยั่งยืน ด้วยถือว่าเต่าเป็นสัตว์มงคลยิ่งนัก ไม่เดินถอยหลังเดินหน้าอย่างเดียวทั้งยังเป็นสัญญาลักษณ์ของอายุยืนยาว จึงทำให้ธุรกิจมีแต่ความเจริญก้าวหน้า การบูชาเต่าต้องนำเต่าวางไว้ในถาดมีน้ำใส่และต้องหมั่นเปลี่ยนอาหารโดยทั่วไปนิยมเป็นผักบุ้งซึ่งมีความหมายถึงการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและไม่ควรวางไว้ร่วมกับหิ้งพระ วางไว้ตรงที่เก็บเงินยิ่งดี 7.นางกวัก มักจะวางหันหน้าออกหน้าร้าน หรือตั้งทางขวามือของประตูบ้าน จะช่วยให้ทำมาค้าขึ้น หากเป็นไปได้ควรวางนางกวักหรือกุมารทองให้เป็นสัดส่วนไม่วางร่วมกับหิ้งพระ? และให้หาเครื่องสำอางหรือของสวยๆงามๆมาบูชา รวมถึงอาหารการกินอย่างสม่ำเสมอ 8. ไซดักทรัพย์ เรียกว่าดักเงินดักทอง และลาภผลต่างๆ เงินเข้ามาแล้วไม่ออกไปไหนจึงทำให้เกิดความร่ำรวย มักจะแขวนไว้หน้าร้านหรือบริเวณโต๊ะเก็บเงิน ข้อสำคัญต้องหันปากไซออกนอกร้าน 9.ชูชก ขอรวยขอลาภ ขอเงิน ธุรกิจที่บูชาชูชกมักจะมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง การพูกคุยมักจะประสบความสำเร็จ การนำเสนอสินค้ามักจะได้ผลอย่างง่ายๆ การบูชาต้องพร้อมทั้งอาหารคาวหวาน และต้องมีไม้เท้าเพราะมีความเชื่อว่าไม้เท้าคือการค้ำยันให้ธุรกิจมั่นคง ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์ ติดตามข้อมูลข่าวสารทุกเรืองดวงได้ที่
      ใบหน้า สามารถทำนายลักษณะคนได้อย่างแม่นยำ แม้กระทั่งการทำนายเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือแม้แต่อาชีพที่เหมาะสม ก็สามารถทำนายได้จากรูปร่างของใบหน้า บุคคลใดก็ตามที่เกิดมามีใบหน้ารูปไข่ แล้วมีโหนกแก้มที่ค่อนข้างสูง หากเป็นหญิงสาวควรประกอบอาชีพการงานด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือ งานด้านมนุษยสัมพันธ์ จะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าอาชีพอื่นๆ       นอกจากจะทำนายในเรื่องของอาชีพการงานแล้วนั้น ยังสามารถทำนายนิสัยของคนนั้นๆ ได้จากรูปหน้าอีกด้วย โดยคนที่เกิดมามีใบหน้ารูปไข่ยังเป็นคนช่างแต่งตัว รักสวยรักงาม ไม่ชอบความลำบาก รักความสบายเหนือสิ่งอื่นใด เป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆ ได้ดีทีเดียว ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่
          ชาวจีนเชื่อว่า เทพเจ้าแห่งชีวิตการแต่งงานสถิตอยู่บนดวงจันทร์ และยังมีประเพณีที่ปฏิบัติโดยหญิงสาวชาวจีนในวันที่พระจันทร์เต็มดวงเป็นครั้งแรกของปีใหม่ทางจันทรคติหรือวันที่ 15 นั่นเอง ?ช่วงเวลานั้นเมื่อดวงจันทร์ส่องสว่างเต็มที่ และพลังชี่แห่งหยินมีพลังงานสูงสุด หญิงสาวที่ปรารถนาให้ตนได้สามีที่แสนดี จะขอพรจากเทพเจ้าโดยการโยนผลส้มสุกฉ่ำลงไปในแม่น้ำ ด้วยความเชื่อที่ว่า สายลมและสายน้ำจะพัดความปรารถนานี้ข้ามทะเล และมหาสมุทรเพื่อนำพาชายหนุ่มที่ทรงเกียรติและซื่อตรงมาสู่หญิงสาว แต่คุณควรแน่ใจว่า ส้มที่คุณโยนลงไปในทะเล หรือแม่น้ำนั้นเป็นส้มที่สุกได้ที่และหวานฉ่ำกำลังดี          ลักษณะเช่นนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งและสถานภาพทางสังคมของสามีในอนาคต? ฮวงจุ้ยของห้องนอน คือส่วนขยายของความเชื่อนี้ พลังของดวงจันทร์จะช่วยส่งเสริมโอกาสของครอบครัวที่จะมีลูกเขยที่เหมาะสม จึงเป็นความคิดที่ดีที่จะกระตุ้นพลังของดวงจันทร์ภายในห้องนอน ถ้าคุณต้องการชีวิตคู่ที่มีความสุข วิธีการหนึ่งก็คือหารูปดวงจันทร์มาติดไว้ในห้องนอนค่ะ ข้อมูลโดย : อ.แพธ ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ สามารถโทรพูดคุยกับ อ.แพธ ได้ทุกวันจันทร์และวันเสาร์  เวลา 15.00-17.00 น. กด*33624 หรือจองคิวดูดวงโทร 084-361-8831  
.....ความเชื่อที่ 1 ห้ามแต่งงานในวันพุธ โดยทางโหราศาสตร์เชื่อว่า ดาวพุธนั้นมีวงโคจรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เดี๋ยวดีเดี๋ยวช้า เดี๋ยวเดินเร็ว เดี๋ยวเดินช้า ฉนั้นคนโบราณสมัยก่อนจึงเชื่อกันว่า ถ้าแต่งงานวันพุธนั้น จะเป็นเหมือนดาวพุธ ที่ไม่มีอะไรแน่นอน ซึ่งอาจจะทำให้คู่บ่าว สาว ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดการโลเล เปลี่ยนใจเหมือนดาวพุธก็เป็นได้ค่ะ ซึ่งปัญหานี้จะนำไปสู่การนอกใจ หย่าร้างได้เลยค่ะ .....ความเชื่อที่ 2 ห้ามแต่งงานในวันอังคาร และวันเสาร์ ซึ่งสมัยก่อนถือว่าเป็นวันแรง วันแข็ง เหมาะแก่การทำพิธีของขลังความเชื่อในเรื่องแต่งงาน .....ความเชื่อที่ 3 ห้ามแต่งงานวันพฤหัสบดี เพราะถือว่าเป็นวันครู ถ้าแต่งงานวันนี้ฝ่ายชายจะแพ้ทางฝ่ายหญิง และยังมีตำนานของเกี่ยวกับเทพเจ้าในเรื่องแต่งงาน ว่าพระพฤหัสบดีได้จัดงานแต่งงานกับบุตรสาวของตนคือพระจันทร์ ในวันนี้ ต่อมาพระจันทร์ไปเป็นชู้กับพระอังคาร ดังนั้น จึงมีความเชื่อว่าไม่ควรจัดงานแต่งงานในวันนี้ เพราะอาจจะทำให้เกิดการนอก ใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีชู้ได้ ....ความเชื่อที่ 4 ห้ามแต่งงานวันพระ เพราะในสมัยก่อน พระสงฆ์ต้องทำวัตรร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาตั้งแต่ เช้าจรดค่ำ จึงไม่ควรนิมนต์พระไปทำกิจอย่างอื่นอีก โดยเฉพาะในวันแต่งงาน เพราะถือว่าเป็นวันแห่งกิเลส และมีการหลับนอน ในการส่งตัวเข้าหอ ซึ่งไม่ถูกหลับคนโบราณค่ะ ....ความเชื่อที่ 5 ห้ามแต่งงานในวันที่เป็นวันอุบาทว์ เช่นวันโลกาวินาศ ซึ่งจะไม่ตรงกันในแต่ละีปี ความเชื่อในเรื่องต่างๆ ....ความเชื่อที่ 6 ห้ามให้ฤกษ์แต่งงาน ดังนี้ วันอาทิตย์ ห้าม ขึ้น / แรม 12 ค่ำ วันจันทร์ ห้าม ขึ้น / แรม 11 ค่ำวันอังคาร ห้าม ขึ้น / แรม 7 ค่ำ วันพุธ ห้าม ขึ้น /แรม 3 ค่ำ วันพฤหัสบดี ห้าม ขึ้น / แรม 6 ค่ำ วันศุกร์ ห้าม ขึ้น / แรม 12 ค่ำ วันเสาร์ ห้าม ขึ้น / แรม 12 ค่ำ ....ความเชื่อที่ 7 เป็นความเชื่อของชาวโรมันโบราณที่ห้ามแต่งงาน เดือนพฤษภาคม เพราะถือว่าเป็นวันที่พวกนอกรีต นอกศาสนาจัดพิธีเฉลิมฉลอง จึงไม่เหมาะที่จะเริ่มต้นชีวิตคู่ เพราะว่าจะถือว่าเป็นพวกนอกรีตได้ ....ความเชื่อที่ 8 ห้ามแต่งงานในช่วงเดือน 12 เพราะว่าเป็นวันที่สัตว์หาคู่ และยังเป็นช่วงของฤดู ที่เกิดฝนตก และน้ำปลาไหลหลาก ซึ่งถ้าแต่งงานในเดือนนี้ เชื่อว่า จะเกิดความลำบากในการเริ่มต้นชีวิตคู่ได้ แต่ปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้ ค่อยๆหายไปแล้ว ....ความเชื่อที่ 9 เดือนที่ห้ามให้ฤกษ์แต่งงาน คือ เดือน 6 เดือน 3 ห้ามให้ ฤกษ์ขึ้น หรือ แรม 4 ค่ำ เดือน 7 เดือน 10 ห้ามให้ฤกษ์ขึ้นหรือ แรม 8 ค่ำ เดือน 5 เดือน 8 ห้ามให้ฤกษ์ขึ้นหรือแรม 6 ค่ำ เดือน 11 เดือน 2 ห้ามให้ ฤกษ์ขึ้นหรือแรม 12 ค่ำ เดือน 9 เดือน 12 ห้ามให้ฤกษ์ขึ้นหรือแรม 10 ค่ำ เดือน 1 เดือน 4 ห้ามให้ฤกษ์ขึ้นหรือแรม 2 ค่ำ ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์ ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่
ออนไลน์
อาจารย์ สวัสดิ์
โหราศาสตร์ไทย - ประยุกต์
ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ไทย-ประยุกต์
ออนไลน์
อาจารย์ จรัสวรรณ
ไพ่ยิปซีพลังจิตใต้สำนึก
พยากรณ์เลขรหัสกรรม ด้วยไพ่ยิปซีพลังจิตใต้สำนึก และตัวเลขรหัสกรรมจากวัน เดือน ปีเกิด สามารถบอกแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตได้
ออนไลน์
อาจารย์ นรินทร์ ทาโร่ไร้เงา
ไพ่ยิปซี
เปิดดวงคนเห็นดวงบ้าน พร้อมแนวทางแก้ไข ปิดประตูจน ด้วยศาสตร์ไพ่ยิปซี ไพ่ออราเคิล เลขศาสตร์ และฮวงจุ้ย สู่ความสำเร็จ
ติดสาย
อาจารย์ คิง บัวขวัญ
เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายดวงชะตาจากวัน เดือน ปีเกิด ของเจ้าชะตา พร้อมแนะนำการแก้เคล็ดดวง ปรับชีวิตให้ดีขึ้น