รอบรู้เรื่องมงคล

กฎแห่งกรรม....กรรมดีที่ยิ่งใหญ่กว่ากรรมไม่ดีนั้น สามารถตัดรอนกรรมไม่ดีที่กระทำแล้วได้ทันเวลา เช่นเรื่องของท่านองคุลิมาล ท่านฆ่าคนเสียเป็นร้อยเป็นพัน นั่นเป็นกรรมไม่ดีที่แรงไม่น้อย แต่เมื่อท่านได้พบพระพุทธเจ้า ได้ฟังพระพุทธเจ้าดำรัสเตือนเพียงประโยคสองประโยค จิตของท่านก็ประกอบพร้อมด้วยมโนกรรมอันดียิ่งทันที่ พร้อมกันนั้นกายกรรม วจีกรรมของท่าน ที่ติดตามมาก็ดีพร้อม เป็นกรรมดีที่ใหญ่ยิ่ง ยิ่งกว่ากรรมไม่ดีที่ท่านได้กระทำแล้ว ซึ้งเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล เราควรหมันทำบุญ คิดดี ทำดี ทำใจให้เบิกบานแจ่มใจ คุณก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข คุณเชื่อหรือไม่......เรื่องกฎแห่งกรรม 1. เหตุใดคุณมีเสื้อผ้าแพรพรรณอันงดงามสวมใส่มากมาย เพราะชาติก่อนคุณเคยถวายจีวรแด่พระสงฆ์ 2. เหตุใดชาตินี้คุณมีอาหารดีดีรับประทานอยู่เสมอ เพราะชาติก่อนคุณเคยทำทานอาหารแก่คนยากจนในชาติก่อน 3. เหตุใดชาตินี้คุณอดอยากยากจน ไม่มีเสื้อผ้าดีดีสวมใส่ เพราะคุณตระหนี่ขี้เหนียวไม่ยอมทำทานคนจน ในชาติก่อน 4. เหตุใดชาตินี้คุณมีบ้านเรือนใหญ่โต เพราะคุณเคยถวายข้าวสารเข้าวัดในชาติก่อน 5. เหตุใดชาตินี้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขมาก เพราะคุณเคยถวายเงินสร้างวัดในชาติก่อน 6. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนสวย และรูปงาม เพราะคุณเคยถวายดอกไม้สดบูชาพระด้วยความเคารพในชาติก่อน 7. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องมีปัญญาดี เพราะคุณเคยเป็นพุทธมามกะและทานมังสวิรัติในชาติก่อน 8. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นที่รักของทุกๆ คนและมีเพื่อนมากมาย เพราะคุณเคยสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อทุกคนในชาติก่อน 9. เหตุใดชาตินี้คุณมีพ่อ แม่อยู่พร้อมหน้า เพราะคุณเคารพและให้ความช่วยเหลือ ไม่ดูแคลนคนไร้?ญาติในชาติก่อน 10. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นเด็กกำพร้า เพราะคุณเคยยิงนก ตกปลา และพรากสัตว์ในชาติก่อน 11. เหตุใดชาตินี้คุณมีอายุยืนแข็งแรง เพราะคุณเคยปล่อยนก ปล่อยปลา สิ่งมีชีวิตในชาติก่อน 12. เหตุใดชาตินี้คุณอายุสั้น เพราะชาติก่อนคุณเคยฆ่าสัตว์มากมาย 13. เหตุใดชาตินี้คุณเป็นคนรับใช้ เพราะชาติก่อนคุณเคยดูถูกเหยียดหยามคนจน 14. เหตุใดชาตินี้คุณมีดวงตาสดใส เพราะชาติก่อนคุณเคยเติมน้ำมันตะเกียงและจุดไฟบูชาพระ 15. เหตุใดชาตินี้คุณโง่ปัญญาอ่อนและหูหนวก เพราะชาติก่อนคุณเคยด่าว่าและหยาบคายต่อหน้าพ่อแม่ 16. เหตุใดชาตินี้คุณต้องตายเพราะยาพิษ เพราะชาติก่อนคุณเจตนาวางยาในต้นน้ำลำธารให้เป็นพิษ 17. เหตุใดชาตินี้คุณจึงแขวนคอตาย เพราะชาติก่อนคุณใช้ตะข่ายล่าและดักสัตว์ 18. ถ้าชาตินี้คุณฆ่าเขา ชาติหน้าเขาก็จะฆ่าคุณ และจะฆ่ากันไป-มาไม่มีสิ้นสุด 19. ถ้าชาตินี้คุณบอกเล่ากฏแห่งกรรม คุณจะเป็นที่เคารพนับถือมากมายในชาติหน้า ดังนั้น ผลแห่งกรรมไม่ดีของท่านที่ทำแล้วก่อน ก็ถูกตัดรอนขาดสิ้นไป ท่านสามารถหยุดกรรมไม่ดีได้โดยเด็ดขาด และสามารถบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์สิ้นภพสิ้นชาติ อันนับเป็นผลที่ใหญ่ยิ่งสุดของกรรมดี ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์
การอธิษฐานประเภทนี้จัดเป็นการเริ่มต้นในการเข้าไปขอ “อโหสิกรรม”ที่ได้ผลอย่างหนึ่ง จากที่เราไปกระทำกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เรารู้ตัว หรือไม่รู้ตัว แต่รู่แน่ๆ ว่าคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตามมาทวงหนี้กรรมจนชีวิตวุ่นวายไปหมด และอยากทำการขอโทษด้วยการขอขมาในเบื้องต้นได้ทำการล่วงละเมิดต่อเขา คำอธิษฐานขอขมาเจ้ากรรมนายเวรแบบย่อ นะโมฯ 3 จบ (แล้วต่อด้วย) “อิทังบุญพลัง” ผลบุญใดที่ได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้และในทุกภพชาติ ขออุทิศผลบุญนี้ให้แก่ ชื่อ………………………………… และเทวดาประจำตัวท่าน ที่ข้าพเจ้าได้สร้างกรรมล่วงเกินต่อท่านทั้งกาย วาจา ใจทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนา รู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ขอได้โปรดโมทนาและรับบุญกุศลนี้ไปและหากท่านยินดีในบุญกุศลนี้ ขอได้โปรดอดโทษ ยกโทษและให้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด ครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งฝากแนะนำทุกท่านว่า การทำผิดหรือคาดว่ามีความผิด โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว เจตนาหรือไม่เจตนา ควรทำการขอขมาเสีย เพื่อช่วยปัดเป่าอุปสรรคที่จะขัดขวางให้แรงอธิษฐานนั้นไปไม่ถึง ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์ ติดตามข้อมูลข่าวสารและหวยแม่นๆ ได้ที่    
ความหมายที่แท้จริงของ หลวงพ่อทันใจ หมายถึง พระพุทธรูปที่ใช้เวลาสร้างได้สำเร็จภายใน 1 วัน โดยจะเริ่มพิธีตั้งแต่ 1 นาฬิกา และต้องสร้างให้สำเร็จก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ในเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันถัดไป หากสามารถทำพิธีพุทธาภิเษกได้สำเร็จ จะถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่สามารถสร้างได้โดยไม่พบอุปสรรค พุทธศาสนิกชนจึงเชื่อกันว่าหลวงพ่อทันใจ ที่สร้างสำเร็จนั้น จะสามารถอธิษฐานขอพรได้อย่างทันอกทันใจ แต่หากสร้างไม่เสร็จตามกำหนด ก็จะถือว่าเป็นพระพุทธรูปธรรมดาทั่วไป             หลายครั้งที่สร้างไม่สำเร็จ เพราะขั้นตอนการปลุกเสกที่มีความแปลกพิศดาร เพราะขณะปั้นองค์พระพุทธรูป จะมีการบรรจุหัวใจพระเจ้าคล้ายกับหัวใจของมนุษย์ ตลอดจนการบรรจุวัตถุมงคลสิ่งของมีค่าไว้ในองค์พระพุทธรูปด้วย และในช่วงระยะเวลาที่กำลังปั้นจะต้องมีการเจริญพระพุทธมนต์ของพระสงฆ์ตลอดทั้งคืนจนสว่าง วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ “หลวงพ่อทันใจ”  เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่มากว่า 1,400 ปีท่านให้โชคลาภและมีญาณวิเศษให้ผู้คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ แม้กระทั่งอัมพฤกษ์อัมพาตหายขาดมาได้ รวมถึงผู้ที่นิยมเสี่ยงดวงกับการซื้อหวย โชคดีกันไปอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ามาที่นี่เพื่อมานมัสการกราบไหว้ส่วนใหญ่จะมีธูปเทียนและดอกมะลิ (50 พวงขึ้นไป) แล้วนำมากราบนมัสการขอพรผู้นั้นจะโชคดี วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คำบูชาพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจ “พระทันใจพุทธเพชรมงคลประทานพร (หลวงพ่อเงินทันใจ) ”   (นะโม ๓ หน แล้วว่า ๓ จบ) ตะมะหัง ขิปปะจิตตะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ขิปปะจิตตะ พุทธัง เมสิ ระสา อะภิปูชะยามิ ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวะตุเม  ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทา มะหาลาโภ ภาวะตุเม  ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทา มะหายะโส  ภาวะตุเม             3.วัดไทยสามัคคี อ.แม่สอด จ.ตาก คาถาพระทันใจ อะหังพุทธทันใจ สิระสานะมามิ ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง ภะวันตุเต โสถิภาคะยัง สุขังพะลัง ตะกุตะกะ อาจาริโย เอวังวันตา อะหังวันทามิ สัพพะทา สาธุชนชาวภาคเหนือศรัทธาเลื่อมใสว่า ขอสิ่งใด ล้วนแต่ได้สมดังใจปรารถนาทุกประการ ไม่ว่าจะ ให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ธุรกิจ การค้าขาย สุขภาพ ความรัก คู่ครอง รวมไปถึงขอบุตร ธิดา ดั่งใจหวัง โดยการนำเครื่องบูชา ไม่ว่าจะเป็นกล้วย ส้ม ผลไม้ หรือไข่ต้มสุก เพื่อมาขอบนบานตามที่ได้ขอไว้ ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีวิธีแก้บนที่แตกต่างกันไป           4.วัดพระบรมธาตุบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก คาถาหลวงพ่อทันใจ "ตะกุตะกะ จายาริโย เอวัง วันตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา" สาธุชนผู้เลื่อมใสศรัทธา มีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อทันใจว่าขอสิ่งใด ล้วนแต่ได้สมดังใจปรารถนาในเรื่องหน้าที่การงาน ธุรกิจ การค้าขาย สำเร็จไปด้วยดีเท่านั้น ยังรวมไปในเรื่องของความรัก คู่ครอง และขอบุตร-ธิดา โดยเครื่องบูชาหลวงพ่อทันใจ จะเป็นกล้วย ส้ม ผลไม้ตามฤดูกาล ส่วนของไหว้ประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิด ห้ามนำเข้ามาถวายและห้ามนำเข้าเขตพัทธสีมาอย่างเด็ดขาด ยกเว้น ไข่ต้มสุกอย่างเดียวโดยคณะศรัทธาได้ตั้งชื่อว่า "พระเจ้าทันใจ" เพราะทำเสร็จเร็วทันใจ ต่อมามีญาติโยมได้มาตั้งจิตอธิษฐาน ขออะไรก็ได้สมความปรารถนา ทุกสิ่งทุกประการ นับเวลาจนปัจจุบันประมาณ 200 กว่าปีมาแล้ว             5.วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่  พระเจ้าทันใจหรือหลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางสมาธิปูนปั้น ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 80 ซม. สูง 120 ซม เป็นพระพุทธรูปองค์ใหม่ที่ชาวไทยใหญ่ (เงี้ยว) สร้างขี้นเมื่อปี พ.ศ. 2465 แทนพระพุทธรูปองค์เดิมที่หล่อด้วยตะกั่วที่ถูกลักไป มีผู้นิยมมากราบไหว้บนบานศาลกล่าวอยู่เสมอ เชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใครมาขอพรแล้ว จะได้สิ่งนั้นอย่างสมปรารถนา อีกทั้งด้านหลังซุ้มพระเจ้าทันใจมีไม้เสี่ยงทายทำด้วยไม้รวกหรือไม้สัก มีความยาวเกิน 1 วา คาดว่าใช้แทนไม้เซียมซี ผู้ที่ต้องการเสี่ยงทายสิ่งใดจะนำไม้ดังกล่าวมาทาบกับช่วงแขนที่กางเหยียดตรง ไปจนสุดแขนทั้งสองข้าง ความยาวอยู่ตรงจุดใดของไม้ ก็จะทำเครื่องหมายไว้ แล้วนำไม้มาอธิษฐานเบื้องหน้าพระเจ้าทันใจว่า สิ่งที่ตนประสงค์นั้นจะสำเร็จหรือไม่ หากสำเร็จก็ขอให้ความยาวครั้งใหม่เลยจุดที่ทำเครื่องหมายไว้ออกไป เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว ก็นำไม้เสี่ยงทายขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์ ติดตามข้อมูลข่าวสารและหวยแม่นๆ ได้ที่
คาถาบูชาพระสมเด็จ (นะโม 3 จบ) ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง อัตถิ กาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตะวา คาถาอารธนาพระสมเด็จ (นะโม 3 จบ) โตเสนดต วะระธัมเมนะ โตสัฏฐาเน สิเว วะเร โตสัง อะกาสิ ชันตูนัง โตสะจิตตัง นะมามิหัง ข้อมูลโดย : อ.มดดำ Horolive สามารถพูดคุยกับอาจารย์ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00น เพียงกด *33624
ใครที่มักจะหลบสายตาในขณะที่ทักทายหรือถูกแนะนำให้รู้จัก แสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวอยู่คนเดียว รักสงบไม่ชอบสุงสิงกับใคร ชอบที่จะอยู่ในโลกส่วนตัวของเขาเองมากกว่า ถ้าจะชวนไปงานเฮฮา Party หรืองานที่จะต้องพบปะผู้คนมากมาย ขอบอกได้เลยว่า "Say No" แน่ๆ อย่าเสียเวลาจะดีกว่านะ เพราะถึงจะพยายามคะยั้นคะยอสักแค่ไหนก็ไม่ สำเร็จหรอกนะจะบอกให้ แหม! ก็ความมั่นใจในตัวเองของเขา แทบจะไม่มีเอาซะเลย หรืออาจจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะ ทำอะไรแต่ละทีก็กลัว ไม่กล้าที่จะผิดไม่กล้าที่จะตัดสินใจ ประเภทเจ้าตัวมักจะตีตนไปก่อนไข้ คิดเองไปต่าง ๆ นานาว่ามันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้น ลองทายนิสัยจากการทักทายคนแปลกหน้า สมมติคุณไปงานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนสนิท แต่ในงานก็มีคนแปลกหน้าอีกมากมายที่คุณไม่รู้จักมาก่อน เพื่อนของคุณได้แนะนำให้รู้จักกับเพื่อนใหม่คนหนึ่ง ซึ่งเป็นเพศตรงข้าม และก็ได้พูดคุยกันพอสมควรในระหว่างเฮฮาปาร์ตี้ เมื่อคนผู้นั้นขอตัวกลับก่อนปาร์ตี้เลิก หลังจากไปลาเจ้าภาพวันเกิดแล้วเขาก็ได้มาลาคุณด้วย คุณคิดว่าลักษณะการเอ่ยลาของเขาจะเป็นอย่างไร 1. จับมือเช็กแฮนด์แล้วบอกลา 2. มองสบตาขณะยิ้มแย้มบอกลา 3. มองสบตาแต่ไม่ได้ยิ้มแย้มมากมายนัก 4. แทบจะไม่ได้มองหน้าหรือกล่าวคำลาเลย ลักษณะของการบอกลานั้น ก็คืออารมณ์ความรู้สึกภายในของตัวคุณเอง เลือกข้อ 1 คนที่ยิ้มและสบตาเสมอเวลาทักทายนั้น ขอบอกเลยว่าเค้าเป็นคนที่มั่นสุดๆ อยากทำอะไรก็ทำ ไม่เคยแคร์สายตาของคนรอบข้างเลย ประมาณว่าใครจะว่ายังไงก็ช่าง ฉันไม่สนใจอยากทำก็ทำเลย อย่ามาพูดให้เสียเวลา ไม่มีสิ่งไหนที่จะทำให้เสีย Self ได้เลยแม้แต่นิดเดียว ที่สำคัญเค้าเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี สดใส ร่าเริง อารมณ์ดี มีความเป็นมิตรกับคนรอบข้างเสมอ และยังเป็นคนที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง โดยไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น แสดงว่าคุณเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้ มีอารมณ์รักง่ายหน่ายเร็ว หวั่นไหวชอบคนง่าย อัธยาศัยดี มั มีความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองไม่น้อยเลยทีเดียว เลือกข้อ 2 คนที่มักชมกลับเสมอ หลังจากได้รับคำชม บ่งบอกว่าเป็นคนที่รักอิสระ ไม่ชอบหยุดอยู่กับที่และยึดติดอะไรนาน เป็นประเภท Hyper นั่งอยู่กับที่ไม่ค่อยเป็น แถมเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมาก เวลาที่คิดจะทำงานต้อง Perfect ไม่ว่างานจะหินแค่ไหน ถ้าจะทำอะไรสักอย่างอย่าได้มาขัดเชียว แต่ถ้าจะเยินยอก็อย่ายอจนเกินไป Limit ให้พอดี! แสดงว่าคุณเป็นคนเข้ากับคนได้ง่าย มนุษยสัมพันธ์ดี มีอารมณ์รื่นรมย์ไม่เครียด มักเป็นตัวเติมสีสันให้กับปาร์ตี้ได้ เมื่ออยู่ในสังคมมักข่มอารมณ์เอาแต่ใจของตน แล้วมีความสุขที่จะได้เอาอกเอาใจคนรอบข้าง เลือกข้อ 3 สำหรับคนที่ขี้อายก็บอกให้รู้เลยว่าคุณเป็นคนที่มีความ romantic มาก มักจะใช้เวลาว่างคิดเพ้อฝันเรื่องต่าง ๆ จินตนาการในหัวสมองของเขาเต็มไปหมด มีความสุขแถมยังมีความละเอียดอ่อนและ Sensitive ต่อสิ่งที่มากระทบโดนหัวใจเข้าอย่างจัง เรียกว่ามีทั้งความอ่อนโยนอ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆ ใครพูดถูกจุดก็ทำให้หลงรักได้ง่ายๆ เลยทีเดียว ข้อสำคัญคือมีความจริงใจรักใครรักจริง แถมไม่มีวันหลอกให้รักแล้วก็จากไป หรือรักเดียวใจเดียวแต่หลายคนแน่นอน แถมยังเป็นคนที่เจ้าระเบียบนิดๆ และขยันขันแข็งอีกด้วยนะแสดงว่าคุณเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว จิตใจเปราะบาง ช่างคิดช่างลังเลไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ก่อน แม้ในความรู้สึกจะเหมือนไฟที่ร้อนรุ่มแต่ก็ปากหนัก จึงเป็นคนที่มักมีอารมณ์เหงาๆ ซึมๆ อยู่บ่อยครั้ง เลือกข้อ 4 สำหรับคนที่มักจะเขินอายหลบสายตา แต่ก็มีการแอบมองกันบ้าง เค้ามีความมั่นใจในตนเอง แต่ไม่ถึงกับขั้น high confident เพียงแต่จะทำอะไรลงไปก็ต้องคิดพิจารณาดีๆ ก่อนเท่านั้นแหละ อาจจะมองที่เป็นคนที่เขินและขี้อายอยู่บ้าง นั่นเป็นเพียงแค่ภาพลักษณะภายนอก ที่แสดงออกมาเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งคิดหน้าคิดหลัง คิดแล้วคิดอีกซึ่งก็ส่งผลให้เขาทำอะไร ได้อย่างที่คาดหมายไว้ได้เสมอไม่พลาดง่ายๆ  ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์
โหงวเฮ้ง....... เสริมจมูก คิดว่าเสริมโหงวเฮ้งได้จริงหรือ?? สาว สาว อยากทำจมูก อยากจมูกโด่งเหมือนนางเอกหนัง อยากจมูกสวยเหมือนดาราเกาหลีจัง ทำไงดี อ่านตรงนี้ก่อนดีมั้ย จมูกเป็นภูเขาลูกที่ 4 ในจำนวน 5 ลูกบนใบหน้าเราตามตำราโหงวเฮ้ง รับผิดชอบชะตาชีวิตในช่วงอายุ 41-59 ปี รวมแล้วก็ 19 ปีเท่านั้นเอง แฮะ แฮะ แล้วดูแลอะไรเราบ้าง จมูกเป็นส่วนของความมั่งคั่ง ควบคุมตำแหน่งอำนาจ วาสนา โชคลาภ ทรัพย์สิน สุขภาพ บริวาร รวมชีวิตครอบครัวและบุตรหลาน ดังนั้นจึงนับว่าเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดส่วนนึง เป็นที่มาและก่อเกิดความมั่งคั่งอำนาจวาสนาโชคลาภ ลักษณะจมูกที่ดี ต้องตรง ไม่หัก ไม่งอ ไม่คด ไม่เอียงเบี้ยว ไม่มีตำหนิหรือแผลเป็นที่จมูก ปลายจมูกควรมีเนื้ออวบอิ่มรวมทั้งปีกจมูกสองข้างด้วยคะ อ้อ จมูกยังหมายถึงโครงสร้างกระดูกไขสันหลังด้วยนะคะ ดังนั้นคนที่มีจมูกคด มาตั้งแต่กำเนิด มักจะมีโครงสร้างกระดูกไขสันหลังคดตามด้วยคะ ก็เลยจะมีปัญหาเรื่องปวดหลังบ่อยๆ เริ่มกันตรงโคนจมูกก่อน เป็นตำแหน่งบอกโชคลาภ วาสนาความสุขความราบรื่นในการดำรงชีวิตและสุขภาพ การยกย่องในสังคมตำแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงเงินทอง บริเวณนี้ควรมีเนื้อหนาอวบไม่ควรมีเส้นตัดขวางไม่ทรุด หรือคมเกินไปถ้าตำแหน่งนี้บกพร่องเสียหายก็ทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การมีฝ้า กระ (ที่เรียกขี้แมลงวันนะ ก็จะทำให้ช่วงอายุนี้สะดุดได้เหมือนกัน ตามขนาดของกระ ฝ้าจ๊ะ) การมีโคนจมูกสวยงามอิ่มเต็ม มักจะเป็นคนมีความสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่วัยหนุ่มสาว กลางสันจมูก เป็นตำแหน่งสุขภาพตัวเองและคู่ครอง การป่วยไข้และอ่อนแอของร่างกาย และอุบัติเหตุ การผ่าตัด หรือการผันผวนปรวนแปรของชีวิตในช่วงนั้น ลักษณะที่ดีคือต้องกลม หรือแบนนิดหน่อย ถ้าคด งอ เบี้ยวหรือหัก เป็นปุ่มกระดูกนูนออกมาอาจต้องสูญเสียคู่ หรือถ้าคมเกินไป โด่งแหลมเกินไป ให้ระวังต้องผ่าตัดหรืออุบัติเหตุ แต่ถ้ามีจุดสนับสนุนดี ก็จะแค่มีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง ปลายจมูกบอกถึงพลังทั้งหมดของโชคชะตาชีวิต บอกถึงความมั่งคั่ง โชคลาภวาสนา และสุขภาพ ลักษณะดีคือ กลมมน อิ่ม เต็มใสสีออกเหลืองหรือชมพู ถ้าแหลม คม เกินไปมักสูญเสียอำนาจ ถ้าปลายจมูกเชิดรั้น รักษาทรัพย์ไม่อยู่ ปีกจมูกซ้ายและขวา คือ ประตูที่กักขังทรัพย์สิน และความมั่งคั่งเป็นประตูเข้าออกของพลังชีวิต เป็นประตูแห่งอำนาจวาสนา และโชคลาภ ปีกจมูกที่ดีและสวยต้องมีเนื้อเต็มอิ่ม ไม่เชิดหงาย ไม่บางเกินไปเห็นรูจมูกนิดหน่อย และ สมดุลกับปลายจมูก ปีกจมูกที่บางเกินไป ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจอะไรขาดการตัดสินใจที่เด็ดขาด ปีกจมูกที่เชิดรั้นเกินไปจนมองเห็นรูจมูก มักใช้เงินเก่งสุรุ่ยสุร่าย ทีนี้ตัดสินใจได้แล้วยังคะว่าจะทำจมูกยังไงดี ทำทั้งจมูกให้โด่งสูงปรี้ด หรือเสริมแค่บางตำแหน่ง เช่นถ้าจมูกตรงบริเวณโคนที่เราเรียกกันว่าดั้งจมูก ทรุดต่ำเกินไป แต่บริเวณกลางจมูกลงมาถึงปลายมีเนื้ออิ่มเต็มสวยโด่งพอประมาณ เราก็ทำแค่บริเวณนี้ก็พอ แต่ถ้าทั้งจมูกแบน เรียบไม่สวย ถ้าอยากทำจมูกให้โด่ง ก็ให้แค่พอประมาณสวยนะคะ เคยเห็นบางคนทำจมูกสูงมากจนบริเวณโคนจมูกก็แหลมบาง กลางจมูกก็สูงคมแคบ และปลายจมูกก็แหลมเชิดรั้นเป็นสามเหลี่ยมเลย ลักษณะนี้ เป็นข้อบกพร่องทั้งสิ้น พออายุจรเข้าช่วงนี้ ตัวเขาก็ต้องเจอ และประสบปัญหาได้ถ้าไม่มีส่วนอื่นที่ดีมาสนับสนุน ข้อมูลโดย : อ.แพธ ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์ สามารถโทรพูดคุยกับ อ.แพธ กด *33624ได้ทุกวันจันทร์และวันเสาร์  เวลา 15.00-17.00 น.  หรือจองคิวดูดวงโทร 084-361-8831
คนไทยเรามีความเชื่อกันมานานว่า กราบบูชาพระสิวลีแล้วชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง เนื่องเพราะพระสิวลี เป็น 1 ใน 80 พระอสีติมหาสาวก หรือศิษย์เอกของพระพุทธเจ้า พวกเราคุ้นเคยกันดีกับรูปลักษณ์ของพระสิวลีที่เป็นภิกษุ มือขวาถือไม้เท้า มือซ้ายแบกกรด สะพายบาตรบ้าง สะพายย่ามเครื่องอัฐบริขารบ้าง พระพุทธเจ้าทรงยกย่องพระสิวลีเป็นเอตทัคคะในทางมีลาภมาก เพราะท่านมีบุญบารมีสูง วันนี้จึงขอนำเสนอ พระเศรษฐีนวโกฏิเชื่อว่ามีคุณทางโชคลาภ สิริมงคลไปตามคติความเชื่อที่ว่าพระเศรษฐีนวโกฏิเป็นรูปเคารพแทนมหาเศรษฐีทั้ง 9 ท่านในสมัยพุทธกาล ท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ให้แก่ พระพุทธศาสนามีความมั่งคั่งในโภคทรัพย์อยู่ในระดับเดียวกับกษัตริย์ ทั้งยังเป็นสัมมาทิฏฐิ และยังเป็นพุทธอุปฐากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่า ท่านเหล่านี้เป็นผู้เลิศในการทำทาน และเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวง เศรษฐีทั้ง ๙ นี้ ได้แก่ ๑.ท่านธนัญชัยเศรษฐี ๒.ท่านสุมะนะเศรษฐี ๓.ท่านชะฏิละเศรษฐี ๔. ท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐี ๕.ท่านเมณฑะกะเศรษฐี ๖.ท่านโชติกะเศรษฐี ๗.ท่านสุมังคะละเศรษฐี ๘.ท่านวิสาขามหาอุบาสิกา ๙.พระเจ้ามันธาตุราช ผู้รู้ได้ถือเอาคตินี้มาสร้างเป็นพระนวโกฏิให้มีพระพักตร์ทั้งหมด 9 พระพักตร์ แทนใบหน้าของนวเศรษฐีทั้งเก้าในสมัยพุทธกาล เชื่อว่ามีคุณทางโชคลาภ อำนวยลาภสักการะ และความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้เลื่อมใสบูชา เป็นที่สุดแห่งพุทธคุณด้านมหาเศรษฐี ร่ำรวยมั่งมีทรัพย์ ถ้าผู้ใดได้กราบบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิแล้ว จักเป็นผู้มีอำนาจบารมี ยังผลให้เป็นผู้ที่เจริญในโภคทรัพย์ เงินทอง การงานต่างๆ สิ่งที่พึงปรารถนาพึงสำเร็จก้าวหน้ามั่นคง และมั่งมีตลอดกาล จนในที่สุดเจริญขึ้นเป็นมหาเศรษฐีทรัพย์สมบัติมากมาย ประสบแต่โชคลาภ ปกปักรักษาให้บ้านเรือนร่มเย็นเป็นสุข และเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกภพ ทุกชาติไป คาถาบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ เจ้าประคุณ พระอุบาลี คุณูปรมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ตั้งนะโม 3 จบ มาขะโย มาวะโย มัยหัง มาจะโกจิ อุปัททะโว ธัญญะ ธารานิ ปะวัสสันตุ ธนัญชัย ยัสสะ ยะถาคะเร สุวัณณานิ หิรัญญาจะ สัพพะโภคา จะ รัตตะนา ปะวัสสันตุ เม เอวังคะเร สุมะนะ ชะฎิสัสสะ จะ อะนาถะบิณฑิกะ เมทะ กัสสะ โชติกะ สุมังคะ สัสสะ จะ มัณฑาตุ เวสสันตะ รัสสะ ปะวัสสันติ ยะถาคะเร เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ สัพพะ สิทธิ ภะวัน ตุ เม พระคาถานี้ เดิมที เป็นของเจ้าประคุณพระอุบาลี คุณูปรมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส เป็นพระคาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกฎิในอันที่จะบรรดาลให้เกิดโชคลาภ สิริมงคล ท่านให้ภาวนาพระคาถานี้ บูชาเถิด ปรารถนาอธิษฐานเอาสิ่งใด จะได้สมดังความตั้งใจ หากทำการค้าขายก่อนเปิดร้านให้อาราธนาพระนวโกฎิด้วยพระคาถานี้ ครบ 3 จบ ด้วยใจมั่น จะค้าขายดีมีเงินทองมากมาย ไม่นานจะเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีแล อนึ่งถ้ามีทุกข์ ภัย ให้อาราธนาพระเศรษฐีนวโกฎินี้ ลงสรงน้ำอาราถนาให้น้ำกลายเป็นน้ำพระพุทธมนต์ สวดพระคาถานี้ 9 จบ เอาน้ำรด อาบ กิน ทุกข์จะโยก โศกจะหมดเคราะห์กรรม จะคลาย มลายสิ้นไป จะบันดาลความสุขสวัสดิ์ และโชคลาภมาให้ ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์
คาถายันต์เกราะเพชร (นะโม 3 จบ) อิระชาคะตะระสา ติหังจะโตโรถินัง ปิสัมระโลปุสัตพุท โสมาณะกะริถาโธ ภะสัมสัมวิสาเทภะ คะพุทปันทูทัมวะคะ วาโธโนอะมะมะวา อะวิชสุนุตสานุติ ข้อมูลโดย : อ.มดดำ Horolive สามารถพูดคุยกับอาจารย์ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00-15.00น เพียงกด *33624
วันพฤหัสบดีที่ 1 8.30-12.59, 17.39-18.39 น. กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / ธอส. /กรุงศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ 3 9.09-12.59,14.39-17.59น. ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / ธอส. /กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต วันอาทิตย์ที่ 4 09.09-10.39 น.,15.09-18.29น. ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / ธอส. /กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต วันจันทร์ที่ 5 10.29-14.39 น.,16.29-18.39 น. ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / ธอส. /กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต / ทหารไทย วันอังคารที่ 6   09.09-11.59.29 น., 13.39-18.39  น. ไทยพาณิชย์ / ธนชาต / ทหารไทย / ธกส. วันพฤหัสบดีที่ 8 13.39-14.59 น.,16.39-17.59 น. ไทยพาณิชย์ / ออมสิน / ธอส. / ธนชาต / ทหารไทย /ธกส. วันอาทิตย์ที่ 11 13.39-19.29น. ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / ธอส. /กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต วันจันทร์ที่ 12 8.39-14.59,16.39-17.59 น. ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / ธอส. /กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต / ทหารไทย วันพุธที่ 14 13.29-18.59น. ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / ธอส. /กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต / ทหารไทย วันพฤหัสบดีที่ 15 9.09-14.59,18.29-19.29น. กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / ธอส. / กรุงศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 16 08.39-10.59,14.59-17.39 น. ออมสิน / ธกส. วันอาทิตย์ที่18 09.49-13.09 น. ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / ธอส. /กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต วันจันทร์ที่ 19 09.29-14.59 น.16.39-18.29 น. ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / ธอส. /กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต / ทหารไทย วันพฤหัสบดีที่22  10.09-11.59น.,13.39-19.09น. กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / ธอส. / กรุงศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 23 09.09-11.29น.,15.09-16.29น.,18.39-19.29 น. ออมสิน / ธกส. วันจันทร์ที่ 26 08.29-11.59น.,13.39-17.49น. ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / ธอส. /กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต / ทหารไทย วันอังคารที่ 27 09.29-11.59น.,15.39-17.49น. ไทยพาณิชย์ / ธนชาต /ทหารไทย /ธกส. วันพุธที่ 28 09.09-11.29น.,14.09-16.29น.,18.39-19.29 น. ไทยพาณิชย์ / กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / ธอส. /กรุงศรีอยุธยา / ธนชาต / ทหารไทย วันพฤหัสบดีที่29  10.09-11.59น.,13.39-19.09น. กสิกรไทย / กรุงเทพ / กรุงไทย / ออมสิน / ธอส. / กรุงศรีอยุธยา วันศุกร์ที่ 30 09.29-11.59น.,15.39-17.49น. ออมสิน / ธกส. ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์
         เมื่อเจอกับวิญญาณมาส่งสัญญาณให้รู้ตัวก่อนอื่นต้องรู้หรือสัมผัสได้ก่อนว่าเขามาแบบบวกหรือลบกับเรา  แต่ส่วนมากมักจะมาทางบวกหรือมาขอความช่วยเหลือมากกว่า หากเห็นหรือรู้สึกว่าได้สัมผัสกับวิญญาณให้อุทิศบุญกุศลหรือแผ่บุญกุศลให้เขาก่อน  จะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เราสามารถช่วยเขาเหล่านั้นได้และยังเป็นการสร้างกุศลให้กับตัวเอง   และแบบที่มักเห็นเจ้าที่เจ้าทางแว๊บไปแว๊บมาในบ้านหรือที่ทำงาน อาจเป็นเพราะท่านเหล่านั้นต้องการให้คุณรับรู้ว่ามีคนดูแลอยู่นะจะทำอะไรให้ระมัดระวังทำในสิ่งที่ถูกที่ควรถ้าทำได้เช่นนั้นเราก็จะมีท่านเหล่านี้คอยดูแลคอยปกป้องเรา บูชาเซ่นไหว้บ้างตามกรณีที่สมควร           แต่หากคุณเจอกับวิญญาณร้ายที่คุณรู้สึกไม่ค่อยดีหรือเป็นมิตรกับเราสักเท่าไหร่อาจเกิดจากการที่เราไปก้าวก่ายโดยไม่เจตนาหรืออาจเจอกับเจ้ากรรมนายเวรของตัวเอง อย่างนี้ต้องไปทำบุญถวายสังฆทาน กล่าวคำขออโหสิกรรม ต้องทำแบบนี้ก่อนเป็นเบื้องต้น ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์