รอบรู้เรื่องมงคล

ในศาสตร์ของโหงวเฮ้งบนใบหน้าของคนเราเวลาที่จะดูโหงวเฮ้ง มีคำกล่าวไว้ว่า หากจะดูความสำเร็จของบุคคลให้ดูที่ฟ้า นั่นก็คือ ดูที่บริเวณหน้าผาก  เพราะฟ้าคือจุดสูงสุดบริเวณใบหน้า ผู้ที่มีจุดฟ้าสูง หรือหน้าผากสูง ค่อนข้างเถิก จะมีสมองปราดเปรื่อง และมักจะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย แต่หากจะดูความมั่งคั่ง ถามหาทรัพย์สมบัติให้ดูที่ดิน นั่นก็คือ ดูบริเวณคาง หากมีลักษณะ กลมมน จะเป็นคนซื่อสัตย์ สุขุม ส่งผลให้ในวัยชรามีชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีทฤษฏีที่กล่าวว่า “ถามหาคนอุปถัมภ์ที่ฟ้า ถามหาทรัพย์สมบัติที่พื้นดิน” ซึ่งหมายความว่าหากจะดูดวงด้านอาชีพการงานต้องดูที่หน้าผาก หากจะดูเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยให้ดูที่ลักษณะคาง คนที่คางเอิบอิ่มมักมีความมุ่งมั่น อดทนต่อความยากลำบาก หากคางมีลักษณะกลมมนและมีเนื้อมาก จะเป็นคนอ่อนโยน ให้ความสำคัญกับความรัก คนที่คางยื่นมาข้างหน้า โบราณเรียกว่า จวัก มักเห็นคุณค่าของตัวเอง จึงมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จ  โดยทั่วไปแล้วรูปคางที่ดีต้องมีลักษณะยาวและหนา คนคางสั้นจะจิตใจแคบ มักมีชีวิตในบั้นปลายไม่ดีไปด้วย ส่วนคนคางแหลมสั้น และบาง มักมีนิสัยแปลกแยก หากคางยาวและบาง จะเป็นคนดื้อรั้น ไม่ยืดหยุ่นนั่นเอง   ข้อมูลโดย : อาจารย์แพธ ที่ปรึกษาด้านชีวิตและธุรกิจ Neptune ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://neptune.horolive.com/  
กรรมฐาน ใช้หนี้ข้าวและน้ำนมแม่ได้ดีที่สุด และกรรมฐานเป็นบุญเพียงอย่างเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ที่ฆ่าตัวตายจะได้รับ บุญอื่นส่งไม่ถึง เจริญพระกรรมฐาน จะทำให้ชีวิตรุ่งเรือง วัฒนาสถาพร และจะรุ่งเรืองต่อไปถึงลูกหลาน การบำเพ็ญจิตภาวนาตามแนวสติปัฏฐาน 4 ของพระพุทธเจ้าของเรานี้ วิธีปฏิบัติเบื้องต้นต้องยึดแนวหลักสติเป็นตัวสำคัญ การเจริญสติปัฎฐาน 4 ทางสายเองของพระพุทธเจ้านี้ ถ้าทำได้ 1. ระลึกชาติได้จริง ระลึกได้ว่าเคยทำอะไรดี อะไรชั่วมาก่อน ไม่ใช่ระลึกว่าเคยเป็นผัวใครเมียใคร 2. รู้กฎแห่งกรรม จะได้ใช้หนี้เขาไปโดยไม่ปฎิเสธทุกข้อหา 3. มีปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิต ไม่ใช่ไปหาพระรดน้ำมนต์ ไปหาหมอดู กรรม หมายถึง การกระทำของเรา ซึ่งมีทั้งกรรมดี (กุศลกรรม) และกรรมชั่ว (อกุศลกรรม) วิบากกรรม หมายถึง ผลของกรรมที่ได้กระทำเอาใว้ ซึ่งจะส่งผลทั้งดีและร้ายตามที่เราได้ทำกรรมดีหรือกรรมชั่วเอาใว้ หากเราทำกรรมไม่ดีไว้ควรทำอย่างไร พอสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 1. ตัดกังวล เลิกคิด เลิกเศร้าเสียใจ เลิกจิตตก ไม่มีใครไม่เคยทำผิด แต่ทำผิดแล้วสำนึกได้และไม่ทำอีก สำคัญกว่า 2. ปฏิบัติตามแนว ทาน ศีล ภาวนา (ทานทำให้รวย ศีลทำให้สวย ภาวนาทำให้มีปัญญาดี) - ทาน ให้เพื่อลดกิเลสในตัว ทั้งความโลภและความโกรธ จะมีพรหมวิหาร 4 มากขึ้น (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) - ถือศีล 5 เพื่อรักษากาย วาจา ให้ปกติ ไม่ให้พลาดไปทำผิด เพราะธรรมชาติของใจคนจะไหลลงที่ต่ำได้ง่ายกว่าขึ้นที่สูง ศีลเป็นทางนำให้เกิดสมาธิ นำไปสู่การเกิดปัญญา - เจริญภาวนา เพื่อให้ได้ปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงของรูปนาม คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ไตรลักษณ์) และ อสุภะ (สิ่งที่ไม่สวย ไม่งาม เช่น ซากศพ) ทั้งสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน กรรมฐาน ทำได้โดยตั้งใจมั่น ไม่เสียสตางค์ แก้กรรมได้โดยตรง มีผลมากที่สุด เป็นบุญใหญ่ที่สุด บุญที่ได้จากกรรมฐาน ได้ทั้งตัวเอง และสามารถอุทิศแผ่เมตตาให้บุคคลอื่นๆ ได้ ทำให้ทุกชีวิตดีขึ้น ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่ Neptune ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://neptune.horolive.com/  
ชะตาชีวิตของคนเรานั้น บางครั้งก็ดี บางทีก็ร้าย ถ้ามองในแง่ของพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เพราะคนเราหนีไม่พ้นในเรื่อง โลกธรรม หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ประจำโลก ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ไม่ว่าจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตาม สิ่งธรรมดาสามัญที่ว่านั้น มีอยู่ 8 อย่าง คือ มีสุข มีทุกข์ มีลาภ  เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ คละเคล้ากันไป โบราณท่านกล่าวไว้ว่าในเรื่องเคราะห์กรรม ของคนที่เกิดทั้ง 7 วัน มีทั้งดีและร้ายในแง่ใดบ้างมาดูกัน คนเกิดวันอาทิตย์ เคราะห์ดี   เป็นคนมีบุคลิกสง่าผ่าเผย น่าเคารพนับถือ มีความมั่นใจในตนเอง รักความก้าวหน้า มีสติปัญญาเฉียบแหลม รู้จักการวางตัวในสังคม มีเสน่ห์ ผู้ใหญ่จะเอ็นดูรักใคร่ให้การอุปถัมภ์สนับสนุน เคราะห์ร้าย  อาภัพในการพึ่งพาญาติพี่น้อง มีก็เหมือนไม่มี แม้เป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นก็ไม่ได้รับผลดีตอบแทน ทำคุณคนไม่ขึ้น  หากมองในแง่กรรมเก่า เคราะห์นี้เกิดจากเคยอกตัญญููต่อผู้มีพระคุณ ทรยศหักหลังคนอื่นมาก่อน ชอบเชื่อคำพูดของผู้อื่นโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ วิธีแก้    ให้เจริญกรรมฐานข้อ  การพิจารณาร่างกาย หรืออสุภกรรมฐาน พิจารณาร่ายกายตนหรือคนอื่นให้เห็นเป็นของไม่งาม จะช่วยคลายความยึดมั่นในความเป็นตัวกูของกู ลดความหยิ่งจองหองลงได้ คนเกิดวันจันทร์ เคราะห์ดี   เป็นคนมีรูปสมบัติงดงามทั้งชายและหญิง กิริยามารยาทเรียบร้อย พูดจามีเหตุผล เป็นคนมีมานะพยายาม ความคิดกว้างไกล และจริงใจต่อทุกคน เคราะห์ร้าย  จะต้องเป็นคนอาภัพต้องกำพร้า ญาติพี่น้องมีก็พึ่งพาไม่ได้ และยังมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน แม้หาเงินได้คล่องมักจะเก็บไว้ไม่อยู่ ถ้ามองในแง่กรรมเก่า มีผลจากการเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เบียดเบียนสัตว์มามาก ส่วนในแง่ของการเก็บเงินไม่อยู่ ก็ต้องฝึกนิสัย จดทุกการรับ บันทึกทุกการจ่ายเงินทองอยู่ไหนหายไปก็รู้ได้ วิธีแก้    ให้เจริญอนุสติกรรมฐาน 6 ข้อ ข้อใดข้อหนึ่ง เช่น พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ นั้นคือการนั่งทำสมาธิ เพื่อเสริมสร้างพลังศรัทธานำสู่ปัญญาให้ตนเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป   คนเกิดวันอังคาร เคราะห์ดี   เป็นคนมีจิตใจกล้าหาญ อดทน จิตเป็นกุศลศรัทธา ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียน มีเพื่อนเยอะ กล้าเผชิญความยากลำบาก ในการก่อร่างสร้างตัว ทำให้บั้นปลายชีวิตสบายได้ เคราะห์ร้าย   ไม่ค่อยได้รับความจริงใจจากใครแม้จะมีมิตรสหายมาก เคราะห์กรรมที่นำไปสู่ความโชคร้ายจากการกระทำของตัวเองคือ มักเป็นคนหัวดื้อไม่ฟังคำเตือนใครใจร้อนหุนหันพลันแล่น เจ้าชู้ ซึ่งเป็นเคราะห์ปัจจุบันที่แก้ไขได้ด้วยการเลิกนิสัยเหล่านี้เสีย วิธีแก้    ให้เจริญพรหมวิหาร 4 อันได้แก่ เมตตา ความรักปรารถนาดีต่อผู้อื่น กรุณา ความสงสารเขาอยากช่วยให้พ้นทุกข์ มุทิตา พลอยยินดีเมื่อเขาได้ดี อุเบกขา วางใจเป็นกลางได้เมื่อสุดวิสัยที่จะช่วยหากปฏิบัติได้จะทำให้เป็นคนสุขุมเยือกเย็นลง คนเกิดวันพุธ เคราะห์ดี  เป็นผู้มีกิริยาท่าทางเดินเหินมีเสน่ห์ หนักแน่น มีความเพียรดี มีความรอบรู้ในกิจการงานทุกอย่าง เข้ากับผู้อื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มักไปได้ดีได้รับความเจริญในที่อื่น เคราะห์ร้าย  ไม่ค่อยมีญาติพี่น้อง ถึงมีก็พึ่งพาไม่ค่อยได้ อุปนิสัยที่นำเคราะห์มาสู่ตัวคือเป็นคนมักง่าย ทำอะไรไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบ และชอบเอาเปรียบผู้อื่น พูดจาตรงไปตรงมาโดยขาดการไตร่ตรอง เรื่องเดือดร้อนจึงเข้ามาสู่ตนได้ วิธีแก้    ให้เจริญกรรมฐานเพื่อเสริมสร้างศรัทธาให้ตั้งมั่นเหมือนคนเกิดวันจันทร์ คือ อนุสติ  6 ยกพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นอารมณ์ระลึกถึง เพื่อให้ตนมีจิตสงบมั่นไม่หวั่นไหวง่าย   คนเกิดวันพฤหัสบดี เคราะห์ดี   เป็นผู้มีความรอบรู้ สติปัญญาดี สนใจใฝ่หาความรู้ใส่ตน เป็นคนโอบอ้อมอารี กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ผู้ใหญ่เกื้อหนุนให้ความอุปถัมภ์ช่วยเหลือ เคราะห์ร้าย   ตอนเล็กจะต้องลำบากพลัดพรากจากถิ่นฐานที่อยู่ แม้มีเพื่อนฝูงมากแต่เวลาลำบากกลับหนีหายไม่มีใครช่วยเหลือ  และเคราะห์อีกอย่างคือความเป็นคนเจ้าชู้ ทำให้อาภัพในชีวิตคู่ระวังจะเกิดการหย่าร้างกันได้ วิธีแก้    ให้เจริญกรรมฐานที่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริง เช่น มรสติกรรมฐาน พิจารณาให้เห็นความจริงของชีวิตว่ามีความตายเป็นที่สุด [caption id="attachment_5434" align="alignnone" width="578"] health.haijai.com[/caption]   คนเกิดวันศุกร์ เคราะห์ดี   เป็นคนที่มีจิตใจใฝ่สูง ทะเยอทะยาน ขยันอดทน จิตใจซื่อตรง มีเมตตา มีคารมคมคาย ชอบสนุกสนาน แม้ชีวิตจะขัดสนอยู่บ้างแต่บั้นปลายสุขสบายดี เคราะห์ร้าย    วัยต้นของชีวิตจะลำบาก ต้องอดทนหาความรู้ใส่ตัวให้มากจะสุขสบายภายหน้า เคราะห์นี้หากมองในแง่กรรมเก่า ท่านว่าเป็นคนทำบุญด้วยความไม่เต็มใจ ต่อเมื่อทำไปแล้วถึงจะยินดีในภายหลังทำให้ได้รับผลดีช้า เคราะห์ที่เกิดจากอุปนิสัย คือ เป็นคนขี้ใจน้อย ชอบเอาแต่ใจตัวเองมักมากในกามารมณ์ทำให้ต้องเดือดร้อนบ่อยครั้ง วิธีแก้     กรรมฐานที่ฝึกขัดเกลาจริตที่ทำให้หลงติดในรูปสมบัติจนเกินไป คือ อสุภกรรมฐาน การพิจารณาซากศพเป็นอารมณ์ กายคตาสติ สติพิจารณาร่างกายให้เห็นเป็นของไม่งาม เพื่อให้คลายความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องรักๆใคร่ๆใจจะได้เย็นสงบขึ้น   คนเกิดวันเสาร์ เคราะห์ดี   เป็นผู้มีบุคลิกหนักแน่นน่าเกรงขาม มีอำนาจบารมีในตัว มีความตั้งใจแน่วแน่ ทำอะไรทำจริง เชื่อมั่นในตนเอง แต่มีความรอบคอบ รู้จักยืดหยุ่น มีเพื่อนฝูงมากมาย หาเงินได้คล่อง เคราะห์ร้าย  เป็นคนมีโทสะกล้า อารมณ์ฉุนเฉียว ชอบผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรไม่เกรงกลัวใคร และแม้แต่ในครอบครัวก็มักจะไม่ค่อยลงรอยกับพี่น้องเท่าไหร่ อาจเกิดจากกรรมเก่าที่เคยผูกเวรกรรมกันมาก่อน วิธีแก้      กรรมฐานที่เหมาะแก่การแก้เคล็ดอิทธิพลของดาวเสาร์  ได้แก่ การเจริญภาวนาที่ตัดกระแสของวิตกจริต คือการเจริญอานาปานสติ กำหนดลมหายใจเข้า-ออก จะทำให้เป็นคนอารมณ์เย็นลงได้   ข้อมูลโดย : อาจารย์แพธ ที่ปรึกษาด้านชีวิตและธุรกิจ Neptune ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://neptune.horolive.com/  
พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก เป็นผู้ให้เลือดเนื้อให้ชีวิตเพื่อให้ลูกได้เกิดมาทำความดีและกตัญญูตอบแทนบุญคุณของพระผู้ให้กำเนิด  มีคำโบราณกล่าวไว้ว่า  ผู้ใดทำให้พ่อแม่ร้องไห้น้ำตาตกนั้น คนผู้นั้นไม่มีวันเจริญได้ในชาตินี้  คนที่ทำให้พ่อแม่เสียใจร้องไห้จะทำให้มีปัญหาอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะหาทางออกจากปัญหานั้นได้เลย ความเจริญก้าวหน้าทั้งหน้าที่การงานไม่มีทำให้มีปัญหากับเจ้านายและลูกน้องอยู่เสมอ ด้านการเงินทำให้ติดขัดหมุนเงินจนหน้าตั้ง รายได้ที่เข้ามาไม่พอกับรายจ่ายที่มี และไม่สามารถที่จะหาทางออกจากปัญหาได้เลย ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน มีแต่จะเข้ามาสร้างปัญหาหรือเอาปัญหามาให้เพิ่ม คนที่ฆ่าพ่อแม่จะทำให้ตกนรกไปเป็นสัตว์นรกอยู่ในขุมที่ลึกที่สุดและโดนทรมานจนกว่าจะหมดกรรมซึ่งไม่รู้ว่านานเท่าไร และจะได้เกิดอีกหรือไม่ก็ไม่รู้เพราะการฆ่าพระอรหันต์ถือเป็นบาปที่สุด บาปจากการฆ่าพ่อแม่และทำให้พ่อแม่เสียใจร้องไห้นั้นหนักหนาขนาดไหน ใช้หนี้กันตลอดชีวิตก็ไม่หมด ถึงท่านจะจากเราไปแล้วก็ยังต้องทำบุญแผ่กุศลให้ท่านอยู่เสมอเพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาจนกระทั่งเติบใหญ่มีวิชาความรู้ มีหน้าที่การงาน สามารถหาเงินเลี้ยงดูตนเองได้ และเป็นคนดีของสังคม ขอขอบพระคุณภาพสวย จาก youtube KFC Thailand ข้อมูลโดย : อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย Neptune ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://neptune.horolive.com/  
คนเราเกิดมาในชาตินี้ต่างก็เคยทำทั้งบุญและบาปด้วยกันทั้งนั้นอาจจะโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ โดยเฉพาะการทำบาปนั้นส่งผล กระทบให้กับเรามากที่สุดคือ?การทำบาปทำกรรมกับพ่อแม่ เพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเราเป็นพระในบ้านหากเราทำไม่ดีกับท่านจะทำให้ชีวิตไม่เจริญก้าวหน้าถือว่าเป็นกรรมหนัก แต่ไม่ต้องห่วงไปค่ะ หากเราลองทำตามความเชื่อโบราณด้วยการขอขมากรรมกับบิดามารดาจะสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้ การขอขมาบิดา มารดามีขั้นตอนดังนี้?ถ้ามีวิบากกรรมอย่างมาก(ส่วนมากทำกรรมแล้วจะแก้ไม่ได้ ยังไงก็ต้องรับผลของกรรมนั้น ) เพียงแต่ให้เบาบางลงได้บ้าง โดยการนับดอกมะลิ (ซึ่งเป็นสุดยอดของดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม)นำร้อยเป็นพวงมาลัยมาบูชาแม่ โดยการนำน้ำมารดมือและเท้าแม่ และก็นำพวงมาลัยให้แล้วกล่าวขอขมาลาโทษ (ถ้าให้ดีให้สวดพุทธคุณแล้วเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ์มาเป็นพยาน (กล่าวสัคเคฯ) แล้วจึงกล่าวขอโทษโดยให้เหล่าเทพฯ เป็นพยาน ?แล้วให้แม่ขอยกโทษให้และให้ศีลให้พร จะกล่าวตักเตือนอะไรก็พูดไป แต่ถ้ามีใจที่รักแม่หรือมีกรรมมาก ขอแนะนำอาบน้ำให้แม่เลย (เอาแม่นั่งในลงกะลามัง) เพื่อให้น้ำไหลอยู่ในกะลามังเสร็จแล้วเอาไปอาบเสียเพื่อจะได้ดีชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข (ทำได้แล้วจะรู้ว่าดีจริงๆรับรอง) บางคนไม่กล้าทำอายบ้าง ทิฐิบ้าง ก็แล้วแต่เขา เพราะกรรมนั้นจะไม่ได้รับการผ่อนปรนแน่ๆ และชีวิตเขาก็จะมีแต่อุปสรรคและปัญหาเกี่ยวกับลูกหลานบริวาร และครอบครัวอีกต่างหาก ใครคิดว่าดีก็ทำไป ขึ้นอยู่กับความสบายใจของแต่ละท่าน ไม่ได้บังคับกันค่ะ ข้อมูลโดย : Neptune ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://neptune.horolive.com/  
นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเซี่ยงไฮ้ เชิญ 4 สาวงามจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน Meisu Qin Miss Universe China 2017 ,LA CHU Miss Globe International China first runner up , Yu yizhou Miss Globe International China 2017 , DIANA XU นักแสดง และ MISS UNIVERSE CHINA 2012 / Fashion Icon เที่ยวเมืองไทย โดยมี อ.คฑา ชินบัญชร พรีเซ็นเตอร์เที่ยวไทยรับพร 12 ราศี นำไหว้พระ ณ วัดร่องเสือเต้น จ.เชียงราย โดยมีนางสาวภาสมล สิงห์อุดม ผู้จัดการสายการบินไทย สถานีเซี่ยงไฮ้ นายภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศ (สทน.) และคณะ ให้การต้อนรับ ติดตามคลิปเคล็ดลับ เที่ยวไทยรับพร 12 ราศี คลิกลิ้งค์ด้านล่าง https://seeme.me/p/zVxAWE
           เทศกาลเข้าพรรษาเริ่มใกล้เข้ามาและถือเป็นวันที่สำคัญทางศาสนาวันหนึ่งที่เราชาวพุทธจะพากันเข้าวัดทำบุญ ของทำบุญที่นิยมเอามาทำบุญในพิธีหล่อเทียนพรรษาจะมี  สบู่ แปรง ยาสีฟัน พุ่ม นำไปถวายพระภิกษุวัดนั้น และ อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมคือ เทียนเข้าพรรษา และพระสงฆ์ต้องอยู่กับที่เป็นระยะเวลานานจึงมีเวลาศึกษาธรรมะและระเบียบวินัย  จึงได้จัดทำต้นเทียนที่สามารถจุดได้ตลอด 3 เดือนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเนื่องจากสมัยโบราณไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนทุกวันนี้ โดยมีความเชื่อว่าถ้าถวายเทียนพรรษาแล้วจะทำให้ชีวิตสว่างไสวไร้อุปสรรคเหมือนแสงเทียนที่ส่องนำให้สว่างอยู่ตลอดคืน           สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์              นอกจากถวายเทียนพรรษาที่มีลวดลายเป็นเครือเถาหรือหลอดไฟแล้ว คุณควรจะถวายขนมเทียนเพิ่มเข้าไปในอาหารคาวหวานที่ต้องการทำบุญและควรแต่งกายด้วยโทนสีเขียวจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินและมีโชคลาภ           สำหรับคนเกิดวันจันทร์           นอกจากถวายเทียนพรรษาของคุณไม่ควรมีลวดลายแล้วคุณควรร่วมทำบุญชำระหนี้สงฆ์ด้วยและการแต่งกายให้เป็นโทนสีฟ้าอ่อน เชื่อว่าจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงาน           สำหรับคนเกิดวันอังคาร           เทียนพรรษาของคุณควรเป็นแบบรูปเกลี้ยงๆ ไม่มีลวดลายและควรมีน้ำอ้อยหรือน้ำตาลทรายเพิ่มไปรายการอาหารหวานคาวที่คุณจะทำควรทำบุญสร้างถาวรวัตถุร่วมด้วย การแต่งกายเน้นสีเขียวอ่อนเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็จะทำได้ง่ายไม่มีอุปสรรคและมีคนช่วยเหลืออย่างดี           สำหรับคนเกิดวันพุธ           เทียนพรรษาของคุณควรมีลวดลายมังกรและควรมีข้าวของเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟันร่วมถวายเป็นสังฆทานด้วย แต่งกายด้วยโทนสีขาว จะช่วยให้คุณมีโชคในด้านการงานและการเงิน           สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี           เทียนพรรษาของคุณควรมีลวดลายเป็นรูปดอกบัวและหรือดอกไม้ การทำบุญเกี่ยวกับกองทานต่างๆ ในตู๊บริจาคจะทำให้ชีวิตรุ่งเรื่องกว่าเดิม แต่งกายด้วยโทนสีครีมหรือสีขาวจะช่วยเสริมดวงชะตาคุณได้อย่างดี          สำหรับคนเกิดวันศุกร์           เทียนพรรษาควรมีลวดลายและในถังสังฆทานควรมีตะเกียบ ซ้อนส้อม หรือรองเท้าด้วย การแต่งกายเน้นสีชมพูอ่อนหรือสีขาวเชื่อว่าจะนำโชคลาภทั้งเรื่องงานและความรักมาให้คุณอย่างดี          สำหรับคนเกิดวันเสาร์          ต้นเทียนของคุณขอให้เป็นแบบเรียบๆ ไม่มีลวดลาย ถวายถ่านไฟฉายหรือให้ไปเติมน้ำมันตะเกียงร่วมด้วยอธิษฐานจิตในสิ่งที่ต้องการ หากต้องการใส่บาตรก็ให้นำขนมเทียน น้ำตาลทรายร่วมใส่ด้วย เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขในทุกสิ่งที่ปรารถนา   ข้อมูลโดย : อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย Neptune ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://neptune.horolive.com/  
ตั้งแต่ในอดีตมีความเชื่อว่าการถวายเทียน จะช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่เรื่องดีๆ หากมีปัญหาก็พบแสงสว่างซึ่งหมายถึงทางแก้ไขในไม่ช้า และเมื่อนำมาเชื่อมโยงกับเคล็ดเรื่องของความรัก ก็หมายถึงการส่องสว่างในชีวิตคู่ หรือหากใครยังไม่มีคู่ก็จะช่วยส่องทางให้พบกันในเร็ววัน สำหรับคนไม่มีคู่อยากได้คู่ เวลาถวายเทียนพรรษา ให้ปฏิบัติดังนี้   **ให้ถวายเป็นคู่ (2 เล่ม) โดยให้ใช้ดินสอแหลม หรือเหล็กแหลมๆ เขียนชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดของตัวเองลงไปบนเทียนทั้งสองเล่ม แล้วจึงถวายพระ ** ซึ่งการถวายเทียนนี้ จะนิยมมากสำหรับคนยังไม่มีคู่ เพราะจะเป็นเคล็ดในเรื่องการให้ความสว่างไสว เป็นแสงสว่างนำทางไปพบคู่เร็วๆ ถ้าให้ดีควรถวายพวงมาลัยด้วย แต่ก็ต้องถวายพวงมาลัย 1 คู่ เหมือนกัน       ข้อมูลโดย : อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย Neptune ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://neptune.horolive.com/
เทศกาลเข้าพรรษา ใกล้เวียนมาถึงแล้ว ถึงวันสำคัญนี้เมื่อใด บรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วไป ก็พากันหลั่งไหลไปทำบุญ ทั้งถวายเทียนพรรษา ข้าวสารอาหารแห้ง และอัฐบริขารต่างๆ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้สอยในระหว่างการอยู่จำพรรษา 3 เดือน ...แค่ตั้งใจทำบุญ ถวายสิ่งของต่างๆ ด้วยใจบริสุทธิ์ พร้อมปฏิบัติตนในศีลในธรรม ก็ได้บุญโขแล้วล่ะ แต่สำหรับคนอยากมีรัก!!! เรามีเคล็ดลับการทำบุญมาแนะนำ ปฏิบัติตามนี้ได้เลยค่ะ เคล็ดลับการถวายเทียน ตั้งแต่ในอดีต ผู้คนนิยมถวายเทียนพรรษา เพื่อให้พระภิกษุได้ใช้ส่องสว่างขณะจำพรรษาอยู่ที่วัด ดังนั้นจึงมีความเชื่อว่าการถวายเทียน จะช่วยให้ชีวิตโชติช่วง พบเจอแต่เรื่องดีๆ หากมีปัญหา ก็พบแสงสว่างซึ่งหมายถึงทางแก้ไขในไม่ช้า และเมื่อนำมาเชื่อมโยงกับเคล็ดเรื่องของความรักก็หมายถึง การส่องสว่างในชีวิตคู่ หรือหากใครยังไม่มีคู่ก็จะช่วยส่องทางให้พบกันในเร็ววัน ทีนี้ ระหว่างคนโสดกับคนไม่โสดต่างมีเคล็ดลับถวายเทียนแตกต่างกันอีก สำหรับคนไม่มีคู่ อยากได้คู่ เวลาถวายเทียนพรรษา ให้ถวายเป็นคู่ (2 เล่ม) โดยให้ใช้ดินสอแหลม หรือเหล็กแหลมๆ เขียนชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดของตัวเองลงไปบนเทียนทั้งสองเล่ม แล้วจึงถวายพระ ซึ่งการถวายเทียนนี้ จะนิยมมากสำหรับคนยังไม่มีคู่ เพราะจะเป็นเคล็ดในเรื่องการให้ความสว่างไสว เป็นแสงสว่างนำทางไปพบคู่เร็วๆ ถ้าให้ดีควรถวายพวงมาลัยด้วย แต่ก็ต้องถวายพวงมาลัย 1คู่เหมือนกัน สำหรับที่มีคู่แล้ว แนะให้ทำบุญถวายเทียนร่วมกัน โดยต้องถวายเทียน 1 คู่ และเขียนทั้งชื่อตัวเอง และชื่อคู่รักลงไปบนเทียนทั้งสองเล่ม คู่กันไปเลยนะครับ จะมาเขียนชื่อตัวเองเล่มหนึ่ง อีกเล่มหนึ่งชื่อคู่รักอย่างนั้นไม่ได้ ส่วนพวงมาลัยอันนี้ถวายพวงเดียวก็พอ หรือจะให้ดีถวายดอกกุหลาบ 8 ดอก อันนี้จะเหมาะมากสำหรับคนมีคู่แล้ว และอธิษฐานให้อยู่คู่กันไปนานๆ และเท่านั้นยังไม่พอ ให้เขียนตรงโคนโดยรอบเทียน อาจเขียนตามแนวกลมของต้นเทียน หรือเขียนจากโคนขึ้นไปก็ได้ แต่อย่าไปเขียนข้างใต้เทียนเด็ดขาด เดี๋ยวอยู่กันไปจะอึดอัด หรือจะถวายหลอดไฟก็ได้ แต่แนะนำให้ถวายเป็นเทียนพรรษาดีกว่า เพราะตามตำราโบราณ มันได้ความรู้สึกบางอย่าง ซึ่งดีกว่าเป็นหลอดไฟ หากเป็นเทียนเวลาพระไปเดินจงกลมตรงไหน ก็จุดได้เลย ไม่ต้องไปต่อสายไฟ เหมือนอย่างหลอดไฟ คำอธิษฐาน สำหรับการถวายเทียนพรรษา ลูกชื่อ ...... นามสกุล..... เกิดวันที่ (บอกวัน-เดือน-ปี) ขอถวายเทียนพรรษาแด่องค์พระพุทธ เพื่อเป็นศิริมงคล ให้ลูก ได้พบกับความโชคดี ..... (เรื่องรักที่เราตั้งหวัง).... ขอให้ท่านช่วยอนุเคราะห์ด้วย เคล็ดลับการถวายสังฆทาน นอกจากการถวายเทียนพรรษาในช่วงเข้าพรรษาแล้ว หลายคนก็คงนิยมถวายสังฆทานร่วมด้วย เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิต สังฆทานที่ถวายช่วงเข้าพรรษา ของแห้งทั่วไปสามารถถวายได้ แต่หากอยากเน้นในเรื่องของความรัก แนะให้ถวายพวกเส้นหมี่ หรือบะหมี่สำเร็จรูปเข้าไปด้วย เพราะอาหารที่เป็นเส้นๆ จะเป็นเหมือนสายใย เชื่อมความรัก หรือช่วยให้มีรักที่มั่นคงได้ด้วย ส่วนสิ่งของสำคัญอีก 5 ชนิด ที่ผมแนะนำให้ใส่เพิ่มเข้าไปในสังฆทานด้วย ถวายได้หมดไม่เฉพาะเรื่องคู่ เพราะของเหล่านี้มีความหมายที่สื่อถึงเคล็ดดีๆ ทั้งหมดเลย 1.ยารักษาโรค อันนี้ทราบกันดี ว่าเอาไว้ช่วยรักษาเวลาเจ็บป่วย 2.รองเท้าแตะ จะได้ใส่รองเท้าก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตไปอย่างราบรื่น 3.ร่ม จะช่วยป้องกันอันตรายต่างๆ ให้เราได้หมด ทั้งแดดร้อน ลมแรง ฝนตก 4.ตะเกียงเล็กๆ สำหรับนำทาง ให้แสงสว่างในชีวิต 5.ระฆังใบเล็กๆ อันนี้เชื่อว่า จะได้มีเสียงระฆัง คอยกระตุ้นเตือนให้เรามีสติในชีวิตตลอดเวลา   ข้อมูลโดย : อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย Neptune ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r รายละเอียดเพิ่มเติม  https://neptune.horolive.com/      
“หวย” หนึ่งในกิจกรรมเสี่ยงโชคยอดฮิตของคนไทย จนในแต่ละเดือนจะเกิดเงินหมุนเวียนทางด้านหวยเป็นหลักหลายล้านบาท เหล่าผู้คนต่างใช้สารพัดวิธีในการหาตัวเลขนำโชคจากรอบกายเพื่อให้ได้เลขเด็ดๆ ทั้งเลขจากอาจารย์ชื่อดัง การตีเลขจากความฝันหรือจากเหตุการณ์ที่ได้พบเจอ หรือแม้แต่การไปขอเลขจากสถานที่ที่มีคนไทยจำนวนมากเลื่อมใสศรัทธา ซึ่งในวันนี้เราจะยกมาทั้งหมด 12 สถานที่ขอหวย แสนศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการกล่าวขานว่าให้เลขเด็ดแม่นสุดๆ 1. หลวงพ่อเหลือ – วัดสร้อยทอง สะพานพระราม 7 กรุงเทพฯ วัดสร้อยทองเป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2394 ปูชนียวัตถุชิ้นสำคัญคือ พระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะทองเหลืองที่เหลือจากการสร้างพระประธานในปี พ.ศ.2445 มีนามว่า “หลวงพ่อเหลือ” มีผู้ศรัทธาเดินทางมากราบไหว้บูชาขอโชคลาภกันอย่างไม่ขาดสาย และหลังจากได้รับประทานพรแล้วสิ่งของที่นิยมนำมาแก้บนคือ ดอกไม้ธูปเทียนและอาหารคาวหวานต่างๆ คาถาบูชาหลวงพ่อเหลือ กล่าวนะโม 3 จบ แล้วว่าคาถาดังนี้ นะ โม พุท ธา ยะ นะ เหลือดี โม เหลือยิ่ง พุท เหลือใช้ ธา เหลือล้น ยะ เหลือรวย 2. ศาลตายาย – สนามบินเล็ก ถนนเดชะตุงคะ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ศาลตายายเป็นศาลที่ประดิษฐานอยู่ใกล้กับสนามบินเล็ก แถบดอนเมือง ถึงศาลตายายจะไม่ได้ประดิษฐานอยู่ในวัดอันใหญ่โต แต่ผู้ที่ศรัทธาในปฏิหาริย์อันศักดิ์สิทธิ์และได้รับความสมหวังก็มีอยู่นับไม่ถ้วน การขอเลขเด็ดจากศาลเจ้าตายายครั้งในอดีตเคยใช้วิธีรอให้ตากับยายมาเข้าฝัน หรือสังเกตการคดงอของก้านธูปว่าเป็นเลขอะไร แต่ในปัจจุบันชาวบ้านนิยมการใช้การเขย่าเซียมซีแทน มีการเล่าขายกันมาว่าอาหารที่ตากับยายชื่นชอบมากคือ หัวหมู ไก่ต้ม ไข่ต้ม ของหวานเป็นทองหยิบ ทองหยอด ยาเส้นหรือหมากพลู   3. ศาลแม่นาคพระโขนง – วัดมหาบุศย์ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ประวัติความเป็นมาของแม่นาคพระโขนงคิดว่าคงเป็นที่คุ้นเคยของคนไทยดี เพราะได้มีการนำเรื่องราวมาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครมากมาย แถมตัวศาลแม่นาคพระโขนงยังเป็นสถานที่ยอดนิยมติดอันดับต้นๆที่ผู้คนนิยมเดินทางไปขอเลขเด็ด วิธีขอเลขจากศาลเม่นาคพระโขนง ใช้วิธีเสี่ยงดวงเขย่าเซียมซีและขูดหาเลขจากซากต้นตะเคียนข้างศาล ผู้คนส่วนใหญ่นิยมนำของหวาน เสื้อผ้าผู้ใหญ่ และของเล่นเด็กมาแก้บนแม่นาคในศาล โดยตัววัดมหาบุศย์ ตั้งอยู่บนถนนอ่อนนุช7 เขตพระโขนง กรุงเทพ 4. พระแม่ธรณีบีบมวยผม – สนามหลวง ใกล้โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ สร้างเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2541 โดยพระแม่ธรณีบีบมวยผมนั้น หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ นอกจากเรื่องการขอหวยแล้ว ชาวบ้านยังนิยมมาบนบานศาลกล่าวให้ช่วยเหลือเรื่องต่างๆนับไม่ถ้วน หากสมหวังแล้วผู้คนนิยมใช้ดอกดาวเรืองและผลไม้สดสำหรับการแก้บน ศาลประดิษฐานอยู่ที่มุมท้องสนามหลวงด้านทิศตะวันออกฉียงเหนือ ใกล้โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร คาถาพระแม่ธรณีบีบมวยผม ท่องนะโม 3 จบ ตัสสา เกสีสะโต ยะถาคงคา โสตัง ปะวันตันติ มาระเสนา ปะฎิฐาตุง อาสักโถนโต ปะลายิงสุปาริมานุภาเวนะมาระ เสนาปะราชิตาทิโส ทิสัง ปะลายันติ วิทังเวนติ อะเสสะโต   5. ศาลขุนด่านเจ้าพ่อเสือ – บางเขน กรุงเทพฯ ศาลเจ้าพ่อเสือ ไม่มีปรากฏประวัติความเป็นแม่อันแท้จริง มีแต่ตำนานที่ชาวบ้านเล่าขานกันมาปากต่อปากเท่านั้น ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำให้ความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อเจ้าพ่อเสือเสื่อมคลายลง ในทุกๆวันมักจะมีผู้คนแวะเวียนมากราบไหว้เจ้าพ่อเสือกันอย่างไม่ขาดสาย ทั้งการขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล มีเรื่องให้ช่วยเหลือ หรือแม้แต่การขอเลขเด็ดก็ตาม โดยจะนิยมกราบไหว้ด้วย เนื้อสด, ผลไม้สด, ไข่ไก่ต้ม, ดอกดาวเรือง,ชุดหมาก, น้ำเปล่า   6. ศาลหลวงปู่เหมือน นนทฺสร – วัดนาวง (วัดโรงหีบเดิม) อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี หลวงปู่เหมือน ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์จอมขมังเวทย์อีกรูปหนึ่งในยุคสมัยนั้น มีลูกศิษย์ที่ให้ความเคารพมากมาย เป็นเหมือนที่พึ่งทางจิตใจของชาวบ้านในละแวกวัดนาวงและเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ระดับชาวบ้านไปจนถึงข้าราชการระดับสูง แม้ในปัจจุบันหลวงปู่จะมรณภาพไปนานแล้ว แต่ความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้เลือนหายไปไหน ทำให้ยังคงมีผู้คนแวะเวียนมาที่ศาลหลวงปู่เหมือนกันอย่างต่อเนื่อง โดยรูปปั้นหลวงปู่เหมือน นนทฺสร จะประดิษฐานอยู่ที่ วัดนาวง (วัดโรงหีบเดิม) อ.เมือง จ.ปทุมธานี   7. ศาลองค์เทพพระวิษณุ (พระนารายณ์) – ศาลข้างวัดสุทัศนฯ และใกล้ศาลว่าการกรุงเทพฯ องค์เทพพระวิษณุ (พระนารายณ์) สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นของลัทธิฮินดู ที่ได้รับการเผยแพร่มาจากประเทศอินเดีย ประดิษฐานอยู่ที่ศาลข้างวัดสุทัศนฯ ใกล้กับศาลาว่ากลางกรุงเทพมหานคร ถนนอุณากรรณ เสาชิงช้า กรุงเทพ เหล่าผู้นับถือนิยมใช้ดอกดาวเรือง, นมสด, ธูป, สับปะรด, กล้วยน้ำว้าสุก เป็นเครื่องสำหรับสักการะบูชา คำอธิษฐานขอพรพระวิษณุ (พระนารายณ์)  โอม สะศางขะจักรัม สะกิริฏะกุณตะลัม สะปิตะวัสตรัม สะระสีรูเหกะษะณัม สะหาระวักษะสะถะละ เกาสะตุภะ ศะริยัม นะมานิวิษณุม ศิระสา จะคุระภุชัม (ท่อง1จบ หรือ 3 จบ หรือ 12จบ)   8. ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง (วัดหนองผักชี) – ตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ มีความเชื่อกันว่า นางฟ้าจากสวรรค์จุติลงมาเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นจากความทุกข์ โดยนางฟ้าเหล่านั้นจะสถิตอยู่ที่ต้นตะเคียน จึงได้ตั้งชื่อว่าเจ้าแม่นางตะเคียนนับตั้งแต่ตอนนั้นเป้นต้นมา และที่วัดหนองฝักชีก็มีต้นตะเคียนทองที่มีอายุมากกว่า 100 ปี โดยใช้ชุดไทยโบราณ, เครื่องแป้ง, กระจกเงา, ดอกไม้สด ในการแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนทอง คาถาขอพรเจ้าแม่ตะเคียนทอง ตั้งนะโม 3 จบ สัมปะจิตฉามิ นาสังสีฆ พรหมมา จะ มะหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมมา จะ มะหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม มะหาปุญโญ มะหาลาโภ ภะวันตุเม มิเตพาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาวส วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะติจฉามิ เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤาฤา 9. ศาลเจ้าพ่อเขาสามชั้น – เส้นทางไปอำเภอทองผาภูมิ-สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี หากเดินทางไปบนสายที่จะมุ่งหน้าเข้าอำเภอทองผาภูมิ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี บางครั้งจะเห็นว่าเหล่ารถราที่ขับผ่านศาลเจ้าพ่อเขาสามชั้นมักจะบีบแตรเพื่อให้สัญญาณแสดงความเคารพต่อเจ้าพ่อ และขอคำอวยพรเพื่อให้เจ้าพ่อเขาสามชั้นคุ้มครองให้เดินทางรอดปลอดภัยตลอดทาง นอกจากเรื่องคุ้มครองภัยแล้ว ชาวบ้านยังว่ากันว่าเจ้าพ่อเขาสามชั้นให้หวยแม่นมาก มีชาวบ้านที่ได้รับโชคลาภไปนับไม่ถ้วน หากใครมีโอกาสเดินทางไปแถวนั้น อย่าลืมแวะจอดรถไปกราบไหว้ขอพรจากศาลเจ้าพ่อเขาสามชั้น ไม่แน่บางทีอาจจะได้รับลาภลอยเข้ามาโดยไม่รู้ตัว   10. ศาลอนุสาวรีย์เจ้าแม่หมูทองคำ – ตรงข้ามกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ ศาลอนุสาวรีย์เจ้าแม่หมูทองคำ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า อนุสาวรีย์สหชาติ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2456 ในแต่ละวันมีผู้คนที่ศรัทธาเดินทางมาสักการะบูชากันอย่างต่อเนื่อง ทั้งขอเลขเด็ดเพื่อไปเสี่ยงโชคหรือเรื่องหน้าที่การงานก็ดี ต่างก็ได้รับความช่วยเหลือและสมหวังกันไปถ้วนหน้า ก่อนเดินทางไปไหว้เจ้าแม่หมูทองคำ อย่าลืมเตรียมเครื่องเซ่นไหว้เป็นผลไม้สดทุกชนิด ยกเว้นมังคุด ติดไม้ติดมือไปด้วย บทสวดบูชา สวดนะโม 3 จบ โอมพระปิยะมะหาราชินี สัพพะโสตถี ภะวันตุเม สัพพะลาภา สัพพะยศา สุขิตา โหติ สัพพะทุกขะ สัพพะภะยะ วินัสสันติ พระปิยะมะหาราชินี ปิยังมะมา 11. ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง (วังสราญรมย์) – สวนวังสราญรมย์ ใกล้วัดโพธิ์-วัดพระแก้วมรกต ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง (วังสราญรมย์ ประดิษฐานอยู่ในสวนวังสราญรมย์ ก็เป็นอีกแห่งที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ในบรรดานักเสี่ยงโชคกันอย่างหนาหู ผู้คนนิยมเดินทางมาขอโชคลาภด้วยวิธี 3 แบบคือ จุดธูปอธิษฐานให้เจ้าแม่ตะเคียนทองมาเข้าฝันเพื่อบอกเลข การเสี่ยงเซียมซี หรือขูดซากตอตะเขียนเพื่อหาเลข หลายคนที่มีแรงศรัทธาแรงกล้าก็ได้รับการช่วยเหลือให้สมหวังไปตามๆ กัน ขอบคุณข้อมูลจาก Horoscope.mthai ติดตามข้อมูลข่าวสารและหวยแม่นๆ ได้ที่
ออฟไลน์
อาจารย์ อัญ เพนดูลั่ม
เพนดูลั่ม
การใช้พลังจากลูกดิ่งสื่อสารระหว่างผู้ใช้ลูกดิ่ง กับจิตใต้สำนึก เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ
ออฟไลน์
อาจารย์ หน่อง
ไพ่ยิปซี
ไพ่ยิปซีทำนายโชคลาภการเงินจะตีความออกมาอย่างเด่นชัด เวลาทำนายดวงชะตาของแต่ละคน
ออฟไลน์
อาจารย์ บูม
เลขศาสตร์-ไพ่ยิปซีพลังจิต
การอ่านความหมายของไพ่ยิปซีทั้งหมด จะโยงใย และตีความออกมาอย่างเด่นชัด เวลาทำนายดวงชะตาของแต่ละคน
ออฟไลน์
อาจารย์ ศรี เมืองเอก
ไพ่ยิปซี
เลขเด่น ดวงดี กับ อ. ศรี พร้อมทำนายวันเดือนปีเกิด โดยไม่ต้องรู้เวลาเกิด ก็สามารถบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ รู้กราฟชีวิต แสดงถึงช่วงดวงขึ้น ดวงตกได้อย่างแม่นยำ