รอบรู้เรื่องมงคล

วันตรุษจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ วันแรกของปีมะแมตามปฏิทินจันทรคติจีน ในยามแรกของวันนี้คือ 23.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เมื่อเริ่มต้นวันตรุษจีนซึ่งถือเป็นฤกษ์ดีให้ไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองการงานราบรื่น มั่งมี ศรีสุข โชคลาภวาสนาไม่ขาดสายโดยไหว้ในฤกษ์ยามที่ดีที่สุดคือ ช่วงเวลา 23.00 - 00.59 น.ซึ่งเข้าสู่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ปีนี้ทิศที่ท่านเสด็จมาคือทิศตะวันตก ดังนั้น การจัดโต๊ะจึงหันไปทางทิศตะวันตก การจัดโต๊ะของไหว้มีดังนี้ กระถางธูปสีแดง เทียนแดง 2 เล่ม หมายถึง ปัญญาความสว่าง ธูป 3 ดอก หมายถึง เป็นสิ่งนำทางเทพเจ้า แจกันดอกไม้สีสันสดใส หมายถึง ความสวยสดชื่น น้ำชา 5 ถ้วย หมายถึง การแสดงความเคารพ เจไฉ่ 5 ถ้วย หมายถึง ความบริสุทธิ์ทั้งกายใจ ขนมบัวลอยหรือขนมอี๋ 5 ถ้วย หมายถึง การเป็นอยู่ด้วยความสามัคคีปรองดอง ขนมจันอับ หมายถึง ความหวานชื่น ชุดกระดาษไหว้เทพเจ้าซิ้งเอี๊ยะซึ่งประกอบด้วยหลักๆ กระดาษเทียนเถ่าจี้ 1 ชุด ถังเงินถังทอง เทียบเชิญ
Horolive และอาจารย์เดียร์ แนะนำวิธีเตรียมของไหว้วันตรุษจีน 2558 ช่วงเวลาการไหว้ ว่ามีอะไรบ้างและต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ในปีมะแม 2558 นี้ วันตรุษจีนตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของชนชาวจีน ตามปฏิทินจันทรคติจีน ตรุษจีนในประเทศไทย ชาวไทยเชื้อสายจีนจะถือประเพณีปฏิบัติอยู่ 3 วัน คือวันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว วันจ่าย?คือวันก่อนวันสิ้นปี เป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปซื้ออาหาร ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ รวมถึงกระดาษไหว้ วันไหว้ คือวันสุดท้ายของปีเป็นวันส่งท้ายปีเก่า วันเที่ยว?หรือ?วันถือ?คือวันขึ้นปีใหม่ เป็นวันที่หนึ่ง (?? ชิวอิก) ของเดือนที่หนึ่งของปี วันนี้ชาวจีนจะถือธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบันคือ "ป้ายเจีย" เป็นการไหว้ขอพรและอวยพรจากญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพรัก โดยนำส้มสีทองไปมอบให้ เหตุที่ให้ส้มก็เพราะส้มออกเสียงภาษาแต้จิ๋วว่า "กิก" (?) ไปพ้องกับคำว่าความสุขหรือโชคลาภ ? แปลว่า โชคลาภ เพราะฉะนั้นการให้ส้มจึงเหมือนนำความสุขหรือโชคลาภไปให้ เหตุที่เรียกวันนี้ว่าวันถือคือ เป็นวันที่ชาวจีนถือว่าเป็นสิริมงคล งดการทำบาป จะมีคติถือบางอย่าง เช่น ไม่พูดจาไม่ดีต่อกัน ไม่ทวงหนี้กัน ไม่จับไม้กวาด และจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่สีสันสดใสแล้วออกเยี่ยมอวยพรและพักผ่อนนอกบ้านทำแต่เรื่องที่มีความสุข สนุกสนาน ช่วงเวลาไหว้ ตอนเช้ามืด จะไหว้ "ป้ายเล่าเอี๊ย" (??? / ???) เป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆ ไหว้เจ้าที่ตี่จู่เอี๊ยะ เครื่องไหว้คือ เนื้อสัตว์สามอย่าง (ซาแซ ซำเช้ง) ได้แก่ หมู เป็ด ไก่ หรือเพิ่มหมึก ปลา เป็นเนื้อสัตว์ 5 อย่าง (โหงวแซ)?เหล้า?น้ำชา?ผลไม้ 5 อย่างหรือผลไม้ 5 ธาตุ กระดาษเงินกระดาษทอง กระดาษไหว้เจ้าและกระดาษไหว้บรรพบุรุษที่ทำมาในรูปแบบต่างๆเพื่อเหมาะแก่การไหว้แต่ละประเภท ตอนสาย จะไหว้ "ป้ายแป๋บ้อ" (???) คือการไหว้บรรพบุรุษ?พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญูตามคติจีน การไหว้ครั้งนี้จะไหว้ไม่เกินเที่ยง เครื่องไหว้จะประกอบด้วย ซาแซหรือโหงวแซ อาหารคาวหวาน (ส่วนมากจะทำตามที่ผู้ที่ล่วงลับเคยชอบ) รวมทั้งการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เสื้อผ้ากระดาษเพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ หลังจากนั้น ญาติพี่น้องจะมารวมกันรับประทานอาหารที่ได้เซ่นไหว้ไปเป็นสิริมงคล และถือเป็นเวลาที่ครอบครัวหรือวงศ์ตระกูลจะรวมตัวกันได้มากที่สุด จะแลกเปลี่ยนอั่งเปาหลังจากรับประทานอาหารร่วมกันแล้ว ตอนบ่าย จะไหว้ "ป้ายฮ่อเฮียตี๋" (????) เป็นการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เครื่องไหว้จะเป็นพวกขนมเข่ง?ขนมเทียน?เผือกเชื่อมน้ำตาล กระดาษเงินกระดาษทอง พร้อมทั้งมีการจุดประทัดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคล ความหมายของสัตว์ที่ใช้ไหว้ ไก่ ส่งเสริมในเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเป็นเจ้าคนนายคนและมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ เป็ด ส่งเสริมในเรื่องความรัก ความอ่อนโยน ความสามารถที่หลากหลาย หมู ส่งเสริมในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ สะดวกสบาย มีเก็บมากมาย ปลา ส่งเสริมให้มีมากจนเหลือกินเหลือใช้ หมึก ส่งเสริมในเรื่อง ความฉลาด สติปัญญา และความสำเร็จในความเพียร ความหมายของผลไม้ที่ใช้ไหว้ องุ่นดำ แทนถึงธาตุน้ำ เป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ มีมาก ความสามัคคี กล้วยดิบ แทนถึงธาตุไม้ เป็นตัวแทนของการกวักโชคลาภ เงินทอง กวักความโชคดีมีสุข แอปเปิ้ล แทนถึงธาตุไฟ เป็นตัวแทนของสันติภาพ ความเหนียวแน่น สงบสุข สาลี่ เป็นธาตุทอง แทนถึงการนำพามาซึ่งความสุข ข่าวดี (ข้อควรระวัง ห้ามใช้สาลี่ในการไหว้บรรพบุรุษ เมื่อไหว้บรรพบุรุษให้ใช้เป็นลูกพลับแทน) ส้ม เป็นธาตุดิน แทนถึงความสมบูรณ์พูนสุข ความโชคดีมีชัย และความมั่นคง สับปะรด ออกเสียงตามชาวจีน หมายถึง การกวักสีแดงหมายถึงโชคลาภแทนถึงธาตุไฟได้ ทั้งนี้ การไหว้เราสามารถจัดตามกำลังทรัพย์ด้วยจิตที่สะอาดและศรัทธาท่านก็จะอยู่เย็นเป็นสุขประสบโชคลาภ แคล้วคราดปลอดภัย ตรุษจีนปีนี้อาจารย์เดียร์ขอให้ทุกท่านประสพแต่ความสุข ร่มเย็น สุขภาพแข็งแรง เงินทองไหลมาเทมา พบเจอแต่กัลยาณมิตร มีชีวิตที่ดีงามกันทุกท่านเลยนะคะ ซินเจียยู่อี่ซินนี่ฮวดใช้ จินอวี้หม่านถัง ร่ำรวยเงินทอง ทองหยกเต็มบ้าน
สาว 12 ราศีแต่งอย่างไร ให้ประทับใจคนที่รักในวาเลนไทน์ สาวราศีเมษ (16 เม.ย. ? 15 พ.ค.) สาวธาตุไฟผู้โดดเด่น เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีบุคลิกเฉพาะตัว ดวงตาแสดงถึงพลังแห่งการต่อสู้และดึงดูดใจชายหนุ่มเข้ามาให้หลงเสน่ห์โดยเฉพาะหนุ่มราศีตุลย์ รองลงมาคือ ราศีสิงห์ และราศีธนู สีประจำของสาวราศีเมษ คือ สีแดงทุกเฉดสี แต่ถ้าเสริมในเรื่องความรักควรเน้นทาเปลือกตาด้วย สีฟ้า จะชวนให้สาวราศีเมษดูน่าหลงใหลเย้ายวนมากยิ่งขึ้น สาวราศีพฤษภ (16 พ.ค. ? 15 มิ.ย.) สาวธาตุดินผู้รอบคอบ ช่างสังเกต หนักแน่น มั่นคงในความรัก ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นที่รักของคนทั่วไป เป็นนักหมุนเงินตัวฉกาจ ชอบความสุนทรียะทางอารมณ์ ชอบฟังเพลง เป็นสาวที่ดึงดูดใจชายหนุ่มราศีพิจิก รองลงมาคือ ราศีกันย์ และราศีมังกร สีประจำของสาวราศี คือ สีน้ำเงินอ่อน สีฟ้า สีคราม แต่ถ้าเสริมในเรื่องความรักควรใช้ สีชมพู ทาบริเวณแก้มเน้นความเป็นธรรมชาติจะเพิ่มเสน่ห์ให้สาวราศีพฤษภ สาวราศีเมถุน (16 มิ.ย. ? 15 ก.ค.) สาวธาตุลมสองอารมณ์สองบุคลิก ไม่ชอบอยู่นิ่ง มักจะทำอะไรสองอย่างในเวลาเดียวกัน ไม่ชอบความจำเจ ชอบความท้าทาย แปลกใหม่ และไม่ชอบความยุ่งยาก สีประจำราศี คือ สีเขียวแก่ เขียวขี้ม้าแต่ถ้าเสริมในเรื่องความรักควรทาริมฝีปาก และพวงแก้ม สีส้ม สีโอลด์โรส ?ทำให้สาวราศีเมถุนดูโดนเด่น มีสไตล์ เป็นที่น่าจับตามองสำหรับชายหนุ่ม สาวราศีกรกฎ (16 ก.ค. ? 15 ส.ค.) สาวธาตุน้ำผู้มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ขี้น้อยใจ รักบ้านรักครอบครัว ภายนอกมักจะดูแข็งแกร่ง เพื่อปกปิดไม่ให้คนอื่นรู้ความในใจ เป็นคนระมัดระวังและอดทนต่อความยากลำบากเสมอ สีประจำราศี คือ สีขาว ขาวนวล สีครีมแต่ถ้าเสริมในเรื่องความรักควรใช้ สีม่วง บริเวณเปลือกตาสีม่วงอมชมพู ?และริมฝีปากควรทาสีชมพู จะทำให้สาวราศีกรกฎดูอ่อนหวาน เป็นที่น่าดึงดูดใจ สาวราศีสิงห์ (16 ส.ค. ? 15 ก.ย.) สาวธาตุไฟผู้มีบุคลิกสง่าผ่าเผยรูปร่างดูแข็งแรง ?กล้าหาญ และมั่นใจในตนเอง ช่างค้นคว้าวางแผน ชอบปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่า คนราศีสิงห์เป็นคนมีเสน่ห์ เจ้าชู้ไม่เบา ทะนงตนทั้งมีพรสวรรค์และพลังที่สร้างสรรค์มาก และค่อนข้างตามใจตนเองไม่น้อยเลย สีประจำราศี คือ สีแดงชาดแต่ถ้าเสริมในเรื่องความรักควรใช้ สีเทา ดำ บรอนซ์เงิน แต่งตาแบบ Smoky eye จะทำให้สาวราศีสิงห์ดูเป็นสาวมั่น มีเสน่ห์ที่น่าค้นหา สาวราศีกันย์ (16 ก.ย. ? 15 ต.ค.) สาวธาตุดินผู้มีเสน่ห์ ?รักความเป็นระเบียบเรียบร้อย พูดจาตรงไปตรงมา คล่องแคล่วว่องไว เป็นผู้หญิงมีความละเอียดอ่อน โดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัว เสื้อผ้า เครื่องประดับ ทรงผม และการแต่งหน้าต้องดูดีตลอดเวลา จะดึงดูดหนุ่มชาวราศีมีน ?ราศีมังกร และราศีพฤษภ สีประจำราศี คือ สีเขียวอ่อน เขียวใบไม้ แต่ถ้าเสริมในเรื่องความรักควรใช้ สีส้มและสีโอลด์โรส บริเวณรอบดวงตา ?แก้มและริมฝีปากทำให้มีรอยยิ้มอบอุ่นน่าชิดใกล้ สาวราศีตุลย์ (16 ต.ค. ? 15 พ.ย.) สาวธาตุลมผู้มีความรอบคอบ รักความยุติธรรม ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ดี ชาวราศีตุลย์ชอบการทำงานเป็นทีม ชอบสอนให้คำปรึกษากับเพื่อนร่วมงานเสมอ ?สาวราศีตุลย์จะมีผิวพรรณดี หน้าตา เพราะเธอจะชอบใส่ใจดูแลผิวพรรณเสมอ สีประจำราศี คือ สีน้ำเงินแก่ สีกรมท่าสีน้ำทะเล แต่ถ้าเสริมในเรื่องความรักควรใช้ สีชมพูอ่อน สีพาสเทล เน้นความสมดุลของโทนสีธรรมชาติทำให้สาวราศีตุลย์มีความน่ารัก น่าทะนุถนอม สาวราศีพิจิก (16 พ.ย. ? 15 ธ.ค.) สาวธาตุน้ำผู้ลึกลับ น่าค้นหา กล้าได้กล้าเสีย มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ชาวราศีพิจิกมักจะได้ดีไกลถิ่นที่อยู่ เป็นราศีที่มักชอบคิดนอกกรอบ ไม่ชอบทำอะไรซ้ำซาก สาวราศีนี้จะมีเสน่ห์ดึงดูดหนุ่มราศีพฤษภ ราศีมีน และราศีกรกฎ สีประจำราศี คือ สีแดงชมพู แต่ถ้าเสริมในเรื่องความรักควรแต่งแต้มบริเวณเปลือกตาด้วยสี ?สีบรอนซ์ฟ้า หรือสีฟ้าอ่อน ?เพื่อเพิ่มพลังของแววตา และทาแก้มชมพูดูมีเสน่ห์ แค่นี้หัวใจชายหนุ่มก็ละลายกันเป็นแถว ๆ สาวราศีธนู (16 ธ.ค. ? 15 ม.ค.) สาวธาตุไฟผู้มาดมั่น รักอิสะ ตรงไปตรงมา มีความมั่นใจในตนเองสูง ฉลาด นิสัยซื่อสัตย์สุจริต ไม่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ชาวราศีธนูจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดี มีเสน่ห์ในตนเอง ไปไหนมักจะมีคนคอยจับตามองเสมอ และเสน่ห์ดึงดูดหนุ่มราศีเมถุน ราศีเมษ และราศีสิงห์ สีประจำราศี คือ สีเหลืองแก่ สีส้ม แต่ถ้าเสริมในเรื่องความรักควรทาบริเวณเปลือกตา ?สีเขียวอ่อน สีเขียวใบไม้และเสริมความมันวาวให้ริมฝีปากดูเย้ายวนใจเพิ่มเสน่ห์น่าหลงใหล สาวราศีมังกร (16 ม.ค. ? 15 ก.พ.) สาวธาตุดินผู้มีความหนักแน่นอดทน ละเอียดรอบคอบ เฉลียวฉลาดในการใช้ความรู้ หนักเอาเบาสู้ ไม่เกรงกลัวอันตราย และยังมีความอบอุ่น อ่อนโยน ดึงดูดใจชายหนุ่มราศีกรกฎเป็นอย่างมาก สีประจำราศี คือ สีดำ สีน้ำตาล แต่ถ้าเสริมในเรื่องความรักควรใช้ สีขาว สีครีม และสีงาช้าง ควรแต่งตาให้สว่าง ประกายตาน้ำตาลทองส่วนริมฝีปากควรทาสีอ่อนๆ เป็นธรรมชาติ เพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้รอยยิ้มสามารถดึงดูดใจชายหนุ่ม สาวราศีกุมภ์ (16 ก.พ. ? 15 มี.ค.) สาวธาตุลมผู้ปราดเปรียว ว่องไว สดใส ร่าเริง แต่ก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ?โลเลไม่หนักแน่น เจ้าเล่ห์ ?แต่ก็มีการวางแผนเรื่องเจรจาต่อรองดี และมีเสน่ห์ดึงดูดใจชายหนุ่มราศีสิงห์เป็นอย่างมาก สีประจำราศี สีม่วงเม็ดมะปราง แต่ถ้าเสริมในเรื่องความรักควรทาบริเวณเปลือกตาด้วย สีชมพู และสีแดงอมชมพู และทาริมฝีปากให้ดูอวบอิ่มโดดเด่นชวนมอง สาวราศีมีน (16 มี.ค. ? 15 เม.ย.) สาวธาตุน้ำผู้ชอบการแต่งตัวรักสวยรักงาม มีน้ำใจเอื้ออารี มีพลังดึงดูดใจอยู่ที่ดวงตาหวานน่ามอง ดึงดูดใจชายหนุ่มราศีสิงห์เป็นอย่างมาก สีประจำราศี สีเหลืองอ่อน เหลืองเข้ม แต่ถ้าเสริมในเรื่องความรักควรใช้ สีเขียวตอง เขียวขี้ม้า ?บริเวณเปลือกตา ส่วนริมฝีปากทาสีชมพูประกายสดใสจะเป็นที่ต้องตาต้องใจกับผู้พบเห็นเป็นพิเศษ
ออนไลน์
อาจารย์ คิง
เลข 7 ตัว 9 ฐาน
ทำนายดวงชะตาจากวัน เดือน ปีเกิด ของเจ้าชะตา พร้อมแนะนำการแก้เคล็ดดวง ปรับชีวิตให้ดีขึ้น
ออนไลน์
อาจารย์ ภัทรานิษฐ์
โหราศาสตร์ไทย
พิสูจน์ความแม่นด้วยโหราศาสตร์ และไพ่ยิปซี มีซิกซ์เซนส์ ลางสังหรณ์ สัมผัสที่ 6
ออนไลน์
อาจารย์ จ้อย
ไพ่ยิปซี
ไม่ว่าปัญหาของคุณจะเป็นเรื่องใดๆ การเรียน การงาน เงิน ความรัก มาเช็คดวงกับอาจารย์.หมอจ้อย แม่นยำ ชัดเจน ตรงประเด็น
ติดสาย
อาจารย์ ฝน ค้นดวง
ไพ่ยิปซี
ค้นลึกทุกคำตอบ การเงิน การงาน ความรัก โดยศาสตร์ยิปซีพยากรณ์