ข่าวสารและกิจกรรม

เพียงแค่!! ท่านใดที่ไปร่วมงานกิจกรรมที่ทาง Horolive จัดขึ้น โดยกด Like? Fan Page Horolive.com พร้อมถ่ายรูปกับนักพยากรณ์ในงานกิจกรรม แล้ว Share ผ่านหน้า Wall มีสิทธิ์ลุ้นรับกระเป๋าจาก Horolive (เพียงแค่ 20 รางวัล) เฉพาะภายในเดือน กุมภาพันธ์ 58 นี้เท่านั้นนะคะ!! .... รีบเล้ยยยยย รายละเอียดงานกิจกรรมจาก Horolive.com 1. ? งาน ?เปิดประตูดวงรับทรัพย์ รับโชค กับห้างทองเยาวราชสินทวี? ณ ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4 ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 9-19 กุมภาพันธ์ 58 เวลา 11.00-20.00 น. 2. ? งาน ?Seacon Valentine? the voice of love? ณ ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 58 เวลา 11.00- 19.30 น. 3. ? งาน ?Glorious Chinese New Year 2015? ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางแค, บางกะปิ, ท่าพระ และรามคำแหง บริเวณ Event Hall ตั้งแต่วันที่ 12-19 กุมภาพันธ์ 58 เวลา 11.00-20.00 น. 4. ?งาน ?ตรุษจีน มหามงคล? ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 16-22 กุมภาพันธ์ 58 เวลา 11.00-20.00 น.
สำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลของแคมเปญ ?ดวงดี๊ดี แฮปปี้ทุกวัน ลุ้น! ทองฟรี โทรฟรี? รับรางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 100 รางวัล ท่านละ 1 รางวัล 1. คุณธนพร หมายดี 51. คุณสมคิด ชมภิรมย์ 2. คุณภาวนา ผ่องใส 52. คุณวันดี ชาคำสิงห์ 3. คุณเสกสรร เอกสอน 53. คุณสมรรถชัย อวยพร 4. คุณธรรมนูญ? เจริญศิลป์ 54. คุณปุณยวีร์ จันทร์พงศ์ภานุ 5. คุณสมนึก การบรรจง 55. คุณเต็มอร ใจดี 6. คุณศรีพร? แสนแก้ว 56. คุณมะลิ แย้มขำ 7. คุณเกรียงศักดิ์ เวียงนาค 57. คุณอาทิตย์ ป้อมบุปผา 8. คุณจรัญ? ไพรศรีจันทร์ 58. คุณสุนีย์ ไวกุลเพ็ชร 9. คุณพิกุล? ทัดชัยวัน 59. คุณชลริชา หมื่นนาอาน 10. คุณมณฑา? หัสดี 60. คูณวีระศักดิ์ 11. คุณจตุพร ทองดีวงศ์ 61. คุณสากล หนูรอด 12. คุณวิวัฒน์? สุรพันธ์จรรยา 62. คุณวาสนา เชยทอง 13. คุณสะมะแอ ฮะยีตาเยะ 63. คุณวงค์ สายสิงห์ 14. คุณสุดใจ? ลานทอง 64. คุณนัฐศิรี เอสตร้า 15. ร.ต.ต.ชุมพล ชยเกรียงไกร 65. คุณไพสิธ ชัยมงคล 16. คุณเกลี้ยง? สิงห์รักษ์ 66. คุณศริศา ราชรามทอง 17. คุณอารมณ์ พาแพง 67. คุณสุกี สิมศิริวัฒน์ 18. คุณยงยุทธ จันทร์ทอง 68. คุณพิชญาภา สายสว่าง 19. คุณนัฏวดี แซ่โง้ว 69. คุณปฏิมาภรณ์ แก้วไกรสร 20. คุณสุวรรณา ปังประยูร 70. คุณทองสุก วงศ์บุญรอด 21. คุณนภาพงษ์ โพธิ์หอม 71. คุณสุมาลี ทัศนา 22. คุณศุภชัย อนันตพิพัฒน์ 72. คุณสมพิษ ไผ่เฝื้อย 23. คุณเวียงวัง ใจรักดี 73. คุณภัคอรสินี วันดาว 24. คุณชะโอน อิ่มบู่ 74. คุณภัสสร พงษ์สวัสดิ์ 25. คุณเสาวณีย์ คนโต 75. คุณประเสริฐ ชุติเวทวัลลภ 26. คุณพระวีระ ภู่อ่อนนิ่ม 76. คุณสมหมาย บุญชู 27. คุณจงจิต? เตชะกุล 77. คุณเพียงเพ็ญ แสงศิริ 28. คุณชาญชัย ขุนบรรจง 78. คุณเพชรา จูมพลหล้า 29. คุณฟ๊ะ อาหมัด 79. คุณฐิติศักดิ์? ผู้สำอางค์ 30. คุณหนูเต้า? พันธ์ดา 80. คุณสมเกียรติ อยู่แสง 31. คุณอ้อย ศรีวิลัย 81. คุณกิตติ อ๋องเจริญ 32. คุณมาเล? แซ่อุ้ย 82. คุณสมรัก แก้วพรม 33. คุณแสง ธรรมมา 83. คุณวารุณี ทิศใจ 34. คุณรุ่งทิพย์? ปอทเจส 84. คุณระแวง กระแสบุตร 35. คุณแสง? ชุ่มประเสริฐ 85. คุณภาสกร? ธีระวัฒน์เดชา 36. คุณสมคิด? ตั้งจันทึก 86. คุณบัววรรณ บุตตวงศ์ 37. คุณอนุรักษ์? เกตุภาค 87. คุณบุญนาค วรคชิน 38. คุณสำรวม ชัยสวัสดิ์ 88. คุณประชิต? สิทธิประเสริฐ 39. คุณพันธ์? มูลสวัสดิ์ 89. คุณนภัสร ลาดปาละ 40. คุณมุกดา ซึ้งเกียรติศักดิ์ 90. คุณนคริทร์? คำพิทักษ์ 41. คุณมยุรี ปรมัตถ์ 91. คุณสมยงค์ สีเหลือง 42. คุณรสพร ประดิษฐ์เสถียร 92. คุณบรรพต? จารัตน์ 43. คุณโฉมฉาย วงศ์แก้ว 93. คุณวิลัย ทองจันทร์ 44. คุณวิรัช พีเกษมพันธุ์ 94. คุณสมพร? คำภักดี 45. คุณวินัย พรมเจริญ 95. คุณโชคพร? เขื่อนขันธ์เจริญ 46. คุณกัลยา งามขำ 96. คุณจุฑารัตน์? จีนอนันต์ 47. คุณบุญส่ง แซ่ฉั่ว 97. คุณโอภาส เผียดนอก 48. คุณเมตตา ขันผักแว่น 98. คุณทองห่อ? ถี่ถ้วน 49. คุณเสาวภาคย์ อบเฉย 99. คุณธีระพล? โพธิอินทะ 50. คุณสายัณต์ ทองปลื้ม 100. คุณสมศักดิ์? หนูเกศ และ?บัตรเติมเงิน Happy จาก Dtac มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 100 รางวัล 1. 09-2231-6xxx 51. 08-1309-9xxx 2. 09-2160-6xxx 52. 08-7324-8xxx 3. 09-4806-9xxx 53. 08-9627-6xxx 4. 08-8104-4xxx 54. 08-8054-4xxx 5. 08-5029-5xxx 55. 09-5059-5xxx 6. 08-8867-6xxx 56. 08-5083-7xxx 7. 08-7528-8xxx 57. 09-4974-0xxx 8. 08-6847-8xxx 58. 09-4506-8xxx 9. 08-8867-3xxx 59. 08-6958-0xxx 10. 08-7675-5xxx 60. 08-1592-2xxx 11. 08-8902-0xxx 61. 08-3565-0xxx 12. 08-5128-1xxx 62. 08-6901-5xxx 13. 08-0538-5xxx 63. 08-4306-8xxx 14. 08-5115-4xxx 64. 09-4850-7xxx 15. 09-2096-0xxx 65. 08-2718-6xxx 16. 08-8809-1xxx 66. 09-2169-8xxx 17. 08-7330-7xxx 67. 08-1396-6xxx 18. 08-6994-5xxx 68. 08-5301-2xxx 19. 08-1406-7xxx 69. 08-1538-7xxx 20. 08-1539-5xxx 70. 08-7584-2xxx 21. 08-1425-8xxx 71. 09-2006-8xxx 22. 09-2206-1xxx 72. 09-2113-9xxx 23. 08-9027-1xxx 73. 08-1621-3xxx 24. 08-7552-7xxx 74. 08-5164-2xxx 25. 08-1493-2xxx 75. 09-2043-2xxx 26. 08-6821-6xxx 76. 09-1429-0xxx 27. 08-3669-0xxx 77. 09-2167-5xxx 28. 09-5080-5xxx 78. 08-3553-4xxx 29. 08-9401-9xxx 79. 08-0535-0xxx 30. 08-2495-6xxx 80. 09-4435-8xxx 31. 08-9480-9xxx 81. 08-3180-2xxx 32. 08-2463-7xxx 82. 08-7374-0xxx 33. 08-3677-6xxx 83. 09-4370-0xxx 34. 08-8176-0xxx 84. 08-1494-5xxx 35. 08-8220-4xxx 85. 08-2725-7xxx 36. 08-3127-9xxx 86. 08-7351-0xxx 37. 08-7587-9xxx 87. 08-8198-0xxx 38. 09-1151-3xxx 88. 08-1400-8xxx 39. 08-6988-1xxx 89. 09-4632-4xxx 40. 09-1497-2xxx 90. 08-7563-1xxx 41. 08-2702-1xxx 91. 08-7572-3xxx 42. 09-5010-3xxx 92. 08-9710-0xxx 43. 08-9699-3xxx 93. 08-5044-4xxx 44. 08-7568-3xxx 94. 09-0660-5xxx 45. 09-1107-4xxx 95. 08-1542-3xxx 46. 09-1458-9xxx 96. 09-4453-1xxx 47. 09-4815-5xxx 97. 08-9491-9xxx 48. 09-0001-6xxx 98. 08-1565-5xxx 49. 08-8864-4xxx 99. 086-890-2xxx 50. 08-3115-1xxx 100. 08-3176-8xxx เงื่อนไขและกติการายละเอียด เงื่อนไขการรับรางวัล 1.??? ระยะเวลาร่วมโครงการ ?ดวงดี๊ดี แฮปปี้ทุกวัน ลุ้น! ทองฟรี โทรฟรี? เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 57 ? วันที่ 30 เมษายน 57 (100 วัน) 2.??? ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท? ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล 3.? ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 4.? การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด 5.? ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น 6.? บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์ ?www.horolive.com หรือ ส่ง SMS แจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล 7.? ลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกของ ?ดวงดี๊ดี แฮปปี้ทุกวัน ลุ้น! ทองฟรี โทรฟรี? ณ วันที่ทำการจับรางวัล ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม ? วันที่ 30 เมษายน 57 (100 วัน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล 8.??? ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล 9.??? ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลประจำโครงการ 1.?? ผู้ร่วมรายการต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นโดยเป็นผู้รับบริการเสริมของกลุ่มธุรกิจภายใต้ ?ดวงดี๊ดี แฮปปี้ทุกวัน ลุ้น! ทองฟรี โทรฟรี? เท่านั้น โดยมอบรางวัลให้กับสมาชิกทั้งหมด? ที่อยู่ในระบบและสมาชิกใหม่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 57 ? วันที่ 30 เมษายน 57 (100 วัน) โดยสามารถคิดค่าบริการได้และมีสถานภาพเป็นผู้ใช้บริการ ณ วันรับของรางวัล 2.??? ผู้ที่ได้รับของรางวัลประจำโครงการจะต้องติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อยืนยันรับของรางวัล และจะต้องส่งเอกสารใบชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ๆ ชำระกับทางโอเปอร์เรเตอร์เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 3.? ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลประจำโครงการ เป็นผู้ที่ร่วมโครงการ ?ดวงดี๊ดี แฮปปี้ทุกวัน ลุ้น! ทองฟรี โทรฟรี? ในระหว่างวันที่ 20 มกราคม ? วันที่ 30 เมษายน 57 (100 วัน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล 4.? พร้อมบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ให้ทางบริษัทภายใน 30 วันนับจากที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทางบริษัทฯ หากไม่ยืนยันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัล ขั้นตอนการรับของรางวัล ?กรณีที่เป็นลูกค้าที่เล่นระบบ Postpaid (รายเดือน) ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ภายในระยะเวลา 45 วัน นับจากวันที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทาง บริษัทฯ หากไม่มีการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล โดยเอกสารเบื้องต้นมีดังนี้ 1.??? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต 2.??? ใบที่ชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับทางโอเปอร์เรเตอร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการเล่นเกม และยอดที่ชำระจะต้องเป็นยอดที่เกิดขึ้น ณ เดือนที่ใช้บริการของทางบริษัทฯ กรณีที่เป็นลูกค้าที่เล่นระบบ Prepaid (เติมเงิน) ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน มาแสดงต่อบริษัทฯ คือ 1.??? สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต 2.??? ซิมการ์ดหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่? โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการเล่นเกม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับหมายเลขโทรศัพท์? ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา หรือแสดงเจตนาส่อไปทางทุจริต และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารการรับของรางวัล 1.??? กรณีบุคคลธรรมดา ??สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต ??สำเนาทะเบียนบ้าน ??เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม ?สำเนาถูกต้อง? ทุกแผ่น 2.??? กรณีนิติบุคคล ต้องมีเอกสารยืนยันในการรับของรางวัลดังนี้ ??หนังสือรับรองการจดทะเบียน, พร้อมวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท ??ภ.พ. 20 (คัดลอกไม่เกิน 2 เดือน) ??บัตรประชาชนของกรรมการ ผู้มีสิทธิลงนามผูกพันบริษัท ??หนังสือมอบอำนาจในการรับของรางวัล (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน) ??บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน) ??เอกสารทุกแผ่นต้องมีกรรมการลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท กำหนดให้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน หากตรวจสอบชื่อซ้ำทางบริษัทฯ ถือว่าโมฆะ
ภาพบรรยากาศกิจกรรมดูดวง รวมสุยอดนักพยากรณ์ชื่อดัง ของ Horolive ร่วมกับ เซ็นจูรี่ ?เดอะมูฟวี่ พลาซ่า สามารถแวะเข้าไปดูดวงได้ที่ ห้างสรรพสินค้า เซ็นจูรี่ ในวันที่ 6 ? 18 ม.ค 2558 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 ? 21.00 น. ราคา 399 บาท?เท่านั้น เชิญพิสูจน์คำทำนาย แม่นๆ ได้แล้ววันนี้
พบกับกิจกรรมดูดวง รวมสุยอดนักพยากรณ์ชื่อดัง ของ Horolive ร่วมกับ เซ็นจูรี่ ?เดอะมูฟวี่ พลาซ่า สามารถแวะเข้าไปดูดวงได้ที่ ห้างสรรพสินค้า เซ็นจูรี่ ในวันที่ 6 - 18 ม.ค 2558 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 21.00 น. ราคา 399 บาท เท่านั้น เชิญพิสูจน์คำทำนาย แม่นๆ ได้แล้ววันนี้ ภายในงานมีบูทดูดวงของเหล่านักพยากรณ์มืออาชีพ ที่การันตีความแม่นยำ จากหลากหลายศาสตร์ดูดวง อาทิ เช่น ไพ่ยิปซี, โหราศาสตร์ไทย, โหงวเฮ้ง, ?ดูลายมือ, ฮวงจุ้ย เป็นต้น สนใจดูดวง โทร. 089-4452772