อานิสงส์จากการสร้างพระชำระหนี้สงฆ์

พระ

               มีคนถามว่า การที่เป็นหนี้สงฆ์ในชาติก่อนๆ เราจะทำอย่างไร จึงจะชำระให้หมดได้ เพราะการเป็นหนี้สงฆ์นี่โทษมาก หลวงปู่ก็ไม่ตอบ แต่ว่าพอรุ่งขึ้นเช้า ท่านตอบท่านบอกว่า เมื่อคืนนี้มีพระมาบอกว่า ถ้าจะชำระให้หมดได้ต้องสร้างพระพุทธรูปชำระหนี้สงฆ์ หน้าตัก ๔ ศอก โตกว่าได้ แต่เล็กกว่านั้นไม่ได้ แล้วอุทิศถวายสงฆ์ไป เป็นการชำระหนี้สงฆ์ที่เคยติดค้างมาในชาติก่อน ท่านบอกว่า ถ้าอย่างนี้ พระท่านบอกนะ เป็นการชำระหนี้สงฆ์เสร็จ ไม่เป็นหนี้ติดค้างกัน

               และต่อมาก็ปรากฏว่า มีท่านบางท่านได้สร้างมาแล้ว และก็ปรากฏจุดหนึ่งว่า นิมิตจากองค์สมเด็จพระประทีปแก้ว คือ นิมิตเห็นพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ เพราะตาทิพย์ ป้าน้อยว่าอย่างนั้นนะ คนนี้เขาป่วยหนักมาก พูดไม่มีเสียง แต่ยกมือไหว้นิดๆ ขยับมือนิด ๆ ยกก็ไม่ได้ เขาป่วยหนักก็ปรากฏว่า ทุกคนไปเยี่ยมกัน เวลานั้น พระท่านก็ไปเยี่ยม ท่านก็ถามว่า โยม รู้จัก อาตมาไหม ถามว่า จำได้ไหม โยมก็ตอบ ทำปากพะงาบ ๆ แสดงว่า จำได้ เสียงออกจากปากไม่มี หลังจากนั้นได้เวลาพอสมควร พระท่านก็กลับ

ในเมื่อพระท่านกลับไปแล้ว ท่านบอกว่า ตอนกลางคืน ขณะที่ท่านพักอยู่ในห้องอันสงัด เป็นห้องเจริญกรรมฐาน เวลานั้นท่านนั่งกรรมฐาน ก็ยังไม่ปรากฏภาพอันใด คือ ท่านไม่มุ่งถึงภาพ ต้องการทำจิตเป็นสมาธิเฉย ๆ ระงับอารมณ์ของกิเลส เห็นท่าจะเมื่อยหนักก็เอนกาย คิดว่า จะนอนภาวนาให้หลับไป แต่พอเอนกายลง เริ่มนอนภาวนา จิตก็เริ่มเบาตัว เวลานั้นเห็นภาพพระพุทธเจ้า หน้าตักประมาณสัก ๘ ศอกเศษ สวยสดงดงามมาก เหลืองอร่ามทั้งองค์ ยิ้ม แล้วก็มีหนังสือปรากฏข้างหน้า เขียนตัวใหญ่มาก หนังสือตัวสูงประมาณ ๑ ศอกเศษ เขียนบอกว่า พระชำระหนี้สงฆ์เขาสร้างแล้ว ก็เป็นอันว่า คนป่วยนี่เขาเคยสร้างพระชำระหนี้สงฆ์แล้ว สักครู่หนึ่งท่านก็หายไป ไม่ได้พูดอะไร

หลังจากนั้น พระท่านบอกว่า หลังจากนั้นก็ปรากฏว่า มีภาพของ ท้าวมหาราชทั้ง ๔ คือ ท้าวธตรฐ ท้าววิรุฬหก ท้าววิรูปักข์ และท้าวเวสสุวัณ ปรากฏขึ้นแทน พระท่านก็ถามว่า เมื่อกี้นี้เห็นนิมิต คือ พระพุทธเจ้า ท่านชี้ไปที่หนังสือว่า พระชำระหนี้สงฆ์เขาสร้างแล้ว นั่นหมายความว่าอย่างไร ท่านท้าวเวสสุวัณ ท่านเป็นคนตอบบอกว่า พระชำระหนี้สงฆ์เขาสร้างแล้ว นี่หมายความว่า คนป่วยนี่ เขาสร้างพระชำระหนี้สงฆ์แล้ว แล้วคนป่วยคนนี้จะตกนรกไม่ได้ เพราะว่าเวลานี้กำลังใจเขาจับเห็นภาพพระนี้ ชัดเจนแจ่มใสมาก พระติดตาเขา ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะการสร้างพระใหญ่ ต้องใช้สตางค์มาก กำลังใจก็ฟูมาก มีปีติมาก ภาพพระก็จับตา จับใจ เวลานี้เห็นภาพพระแจ่มใสมาก

แล้วท้าวเวสสุวัณท่านอธิบายบอกว่า คนที่สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ คือ พระพุทธรูปหน้าตัก ๔ ศอก แล้วชำระหนี้ของสงฆ์ที่เคยเป็นหนี้มาในกาลก่อน บุญมหาศาลมาก คนนี้มีอานุภาพคล้าย ๆ กับ พระโสดาบัน นั่นคือ ไม่ใช่เหมือนพระโสดาบัน คล้ายกัน พระโสดาบัน ท่านตายไม่ตกนรกฉันใด คนที่สร้างพระพุทธรูปขนาดนี้แล้ว กำลังใจมีปีติมาก ตายชาตินี้ไม่ลงนรก แต่ว่าชาติต่อไป ถ้าเกิดทำกรรมใหญ่ คือ บาปใหม่ นี่จะลงนรกได้ แต่พระโสดาบันไม่ลงนรกต่อไป ขึ้นชื่อว่า เป็นการยันตนเอง ไม่ให้ลงนรกชาตินี้ไว้ได้ ถ้าชาติต่อไปได้มีโอกาสพบองค์สมเด็จพระจอมไตร หรือพระอรหันต์ ได้ฟังเทศน์แล้ว ก็สามารถจะต่อเดินทางไปได้ ไม่ลงนรกต่อไป ก็รวมความแล้วเป็นอันว่า เมื่อท่านบอกอย่างนี้แล้ว ท่านก็หายไป จับใจความได้ว่าคนที่สร้างพระชำระหนี้สงฆ์ และชำระแล้ว เป็นอันว่า ชาตินี้ลงนรกยาก เพราะกำลังปีติที่สร้างพระใหญ่ ปีติจะฟูอยู่ในใจ ภาพพระจะดำรงใจ เวลาใกล้จะตาย จะนิมิต คือ พระพุทธรูป

ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่

LOGOhorolive-03

คำขออโหสิกรรม เจ้ากรรมนายเวร เพื่อความราบรื่นในชีวิตทำอะไรก็ไม่ติดขัด

กรรม

การขออโหสิกรรมนี้ คือ การยอมรับสารภาพผิดขอขมา ขอโทษในสิ่งที่ตนเคยล่วงเกินแก่ผู้อื่นเอาไว้ เพื่อให้เขาอภัยให้แก่ตน และหากผู้ใดล่วงเกินเราไว้ เราก็ขออภัยแก่ผู้นั้นเช่นกัน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันทั้งในชาตินี้ และชาติต่อไป  ว่าตามนี้

              “ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าเคยได้ล่วงเกินแล้ว ทางกายก็ดี ทางใจก็ดี เจตนาก็ ไม่เจตนาก็ดี ในชาติก่อนก็ดี ในชาตินี้ก็ดี ทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดี เทพเทวดาก็ดี พระพรหมก็ดี สัตว์เดรัจฉานก็ดี สัตว์นรกก็ดี เปรตก็ดี อสุรกายก็ดี พระภูมิเจ้าที่ ภูติผีปีศาจ ดวงวิญญาณทั้งหลายก็ดี ทัั้งที่ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ที่ท่องเที่ยวอยุ่ในวัฏสงสาร 31 ภูมิ เสวยสุขอยู่ก็ดี เสวยทุกข์อยู่ก็ดี 

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทัั้ังปวง จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า เพิ่มพูนทานบารมีแก่ตน อย่าได้มีเวรต่อกันอีกเลย และกรรมใดๆ ที่ใครๆ ได้ล่วงเกินแก่ข้าพเจ้าทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ได้ตั้งใจและไม่ตั้งใจ ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิให้ท่านนั้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันอีก”

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้  ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว ตลอดวงศาคณาญาติ บิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีอุปการคุณทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีแต่ความสุขความเจริญ ปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบ ขอจงสำเร็จผลดังปรารถนาต้องการเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในเร็ววันด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ

ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่

LOGOhorolive-03

9 อานิสงส์แห่งการสร้างหนังสือเป็นธรรมทาน

book

ท่านที่ถวายหนังสือธรรมะ หรือพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน ท่านได้ทำสิ่งที่มีคุณค่า 9 มงคล ดังต่อไปนี้

1.ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการรักษาพระพุทะศาสนา ให้มีความยั่งยืนถาวร

2.ได้ชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญทานบารมียอดเยี่ยม คือ ธรรมทานบารมี

3.ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

4.ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างความเห็นที่ถูกต้อง (สัมมาทิฏฐิ)

5.ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน

6.ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสันติภาพ และสันติสุขแก่ชาวโลก

7.ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม

8.ได้ชื่อว่าเป็นผู้ส่งเสริมในการเลือกสรรสิ่งที่ดีให้แก่ผู้รับ

9.ได้ชื่อว่าเป็นผู้แสดงออกถึงน้ำใจอันดีงามของกัลยาณมิตร

ท่านที่ได้บำเพ็ญธรรมทานบารมีดังกล่าวมาแล้ว ย่อมประสบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชาตืนี้และชาติหน้า เป็นผู้ปราศจากทุกข์ โศก โรคภัยทั้งปว

ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่

LOGOhorolive-03

อานิสงส์แห่งการชักชวนผู้อื่นถวายทาน

ทาน

             บุคคลใดถวายทายด้วยตนเอง แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นถวายทานด้วย บุคคลนั้นเมื่อตายไปแล้วไม่ว่าจะเกิดในที่ใด ย่อมได้ซึ่งโภคสมบัติ (ความร่ำรวย) แต่จักไม่ได้ซึ่งบริวารสมบัติ (มิตรสหาย บริวาร)

             บุคคลใดชักชวนผู้อื่นให้ถวายทาน แต่ตนเองกลับไม่ถวาย บุคคลนั้นเมื่อตายไปลแ้วไม่ว้าจะเกิดในที่ใด ย่อมได้ซึ่งบริวารสมบัติ (มากด้วยมิตรสหาย บริวาร) แต่จักไม่ได้ซึ่งโภคสมบัติ (มีความยากจน)

             บุคคลใดตนเองก็ไม่ถวายทานด้วย แม้คนอื่นก็ไม่ได้ชักชวนด้วย บุคคลนั้นเมื่อตายไปเกิดในที่ใด ย่อมไม่ได้แม้ข้าวปลายเกวียนพออิ่มท้อง เขาย่อมเป็นคนอนาถา หาที่พึ่งไม่ได้

             บุคคลใดถวายทานด้วยตนเอง และชักชวนผู้อื่นให้ถวายทานด้วย บุคคลนั้นเมื่อตายไปเกิดในที่ใด ย่อมได้ทั้งโภคสมบัติ (ควมร่ำรวย) ทั้งบริวารสมบัติ (มิตรสหาย บริวาร) สิ้นร้อยชาติบ้าง พันชาติบ้าง แสนชาติบ้าง

โอวาทธรรมของ พระสารีบุตรเถระ

ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่

LOGOhorolive-03

คำอธิษฐานปล่อยสัตว์

                 ปลา

              ข้าพเจ้าชื่อ………………….สกุล………………….. เกิดวันที่…….เดือน……พ.ศ……….อายุ………ปี ได่ปล่อยสัตว์ ………………..จำนวน………ตัว

ปล่อยเพื่อเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร  ตัวที่เป็นที่พึ่งขอให้นำความสุขและโชคลาภมาให้ข้าพเจ้า ตัวที่ให้กับศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร จงนำเอาสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไรออกไปจากข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ขอให้พระแม่ธรณี, พระแม่คงคา, เทพเทวา, เจ้าที่เจ้าทาง, หลวงปู่โตและพญานาคราช จงเป้นสักขีพยานรับทราบกุศลเจตนาของข้าพเจ้า และคุ้มครองชีวิตสัตว์ให้ปลอดภัยจนสิ้นอายุขัย ด้วยอำนาจของกุศลผลบุญนี้ จงสะเดาะเคราะห์ร้ายขอข้าพเจ้าให้กลับกลายเป็นดี มีความร่มเย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนา มีความเจริญก้าวหน้า มีชีวิตสดชื่น สุขสดใส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ

ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่

LOGOhorolive-03

คาถาเงินล้าน พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

พระพรหม

ตั้งนะโม 3 จบ

นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (ครถรปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน)

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตพาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง

วิระหิงสา วิระทาสี วิรทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ

มามีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ

(บูชา 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)

ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่

LOGOhorolive-03

ดอกแก้ว ดอกเข็ม ชวนชม พืชไม้มงคลประจำบ้านที่ควรปลูก

พืชพันธุ์ไม้ใบเขียวที่ปลูกกันรายรอบอยู่บริเวณบ้านนั้น นอกจากเพื่อความสวยงาม เพลิดเพลิน เจริญตาแล้ว บางประเภท ถือว่า เป็นพืชพันธุ์ไม้แห่งความเป็นสิริมงคล ที่มีความสวยงาม มีความหมายและมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกัน แล้วแต่ความเชื่อและความนิยมชมชอบ แฟน ๆ คนรักบ้านลองสรรหาพันธุ์ไม้ดี มีมงคลเหล่านี้ มาปลูกในบ้านกัน 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอกแก้ว
      ดอกแก้ว เป็นพันธุ์ไม้มงคลที่นิยมปลูกในบ้านเรามาหลายร้อยปี ด้วยเป็นพันธุ์ไม้ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ คือ เป็นไม้ต้นทรงพุ่ม ที่มีความสูงพอเหมาะต่อการปลูกตกแต่งตามอาคารบ้านเรือนและที่สำคัญเมื่อออกดอกสีขาวโพลนทั้งต้นจะมีกลิ่นหอมมาก เป็นความเชื่อตามหลักเคหะศาสตร์ที่กล่าวต่อๆ กันมาช้านาน 

      โดยเชื่อว่า ดอกแก้ว เป็นพันธุ์ไม้ที่นำมาซึ่งความสงบ เจ้าของบ้านจะเป็นผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ ใจดี มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เป็นผู้มีความเบิกบาน ซึ่งส่วนหนึ่งของความเชื่อเหล่านี

ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่

LOGOhorolive-03

แมลงปอเรียกทรัพย์ เวลาอยู่ที่ไหนจะทำให้ที่นั่นสมบูรณ์ มีโภคทรัพย์ เงินทองหลั่งไหล (มีคาถา)

แมลงปอเรียกทรัพย์ กลักไม้ขีด รุ่นแรก หลวงปู่จักร วัดถ้ำเขารังไก่ ยอดพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง “หลวงปู่จักร” แห่งวัดถ้ำเขารังไก่ จ.ชัยนาท ปัจจุบันวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของขลังของท่านได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสม ในอดีตท่านเรียนวิชากับหลวงพ่อทัต วัดวังพระนอน, หลวงพ่อเชน วัดสิงห์, พระครูชั้น วัดวิหารขาว, อาจารย์ฟ้อน ดีสว่าง, หลวงพ่อเอีย วัดบางด่าน, หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา, หลวงพ่อเต๋ คงทอง, หลวงพ่อเหลือ วัดสาวชะโงก เป็นต้น 

แมลงปอ

ภาพจาก เว็บ-พระ.คอม


     
          แมลงปอหลวงปู่จักร  เวลาอยู่ที่ไหนจะทำให้ที่นั่นสมบูรณ์ บริบูรณ์ทั้งข้าวของเงินทองอาหารการกินอุดมฟูเฟื่อง มีโภคทรัพย์ เงินทองหลั่งไหลมามาก หลวงปู่จักรท่านดังเครื่องรางของขลัง แมลงปอมาตั้งแต่แรก เริ่มจากชาวบ้าน อ.หนองมะโมง ไม่มี ข้าวจะกินเลย ท่านให้ไปตัวเดียวไม่ถึงชั่วโมง ชาวบ้านแทบทุกหลังในตำบลเอาข้าวให้จนเหลือ ร้านขายปุ๋ยตลาดท่าช้าง ได้แมลงปอไปตัวเดียว รอดจากเจ๊งมีกำไรส่งลูกเรียนต่อเมืองนอกสำเร็จ สามีเป็นทนาย ภรรยาเป็นผู้พิพากษา เช่าบูชาแมลงปอไปตัวเดียว รุ่งขึ้นมีแมลงปอบินเต็มทองฟ้าทั่วบ้าน หลวงปู่จักร บอกแกจะรวยใหญ่ ไม่กี่วันรวยใหญ่จริงๆ แมลงปอเรียกทรัพย์ ช่วยให้พ่อค้ารถมือ 2 ขายรถหมดเต็นท์ ลังยันกลักไม้ขีด ที่หลวงปู่จักรลง กล่องไม้ขีดตราพญานาค ตอนเดินธุดงค์ 

         แมลงปอกลักไม้ขีดรุ่นแรก พิเศษโรยพลอย ฝังสาลิกาไม้รักซ้อน ด้านหลังลงยันต์กำกับ เป็น ยันต์ที่หลวงปู่จักรเคยลงในกลักไม้ขีดด้วยดินสอมีอาถรรพ์ พบแต่คนอุดหนุน ไปที่ไหนได้ผลสำเร็จเหมือนพระออกธุดงค์ ผงหลักใช้ผงที่หลวงปู่จักร ลบเอง และต้องเป็นผงที่ ทำพิธีมีแมลงปอมาล้อมอยู่เหนือถ้ำ พอปลุกผงแล้ว แมลงปอต้องมาตอมเหมือนรอรับพญาแมลงปอ ที่เป็นใหญ่เหนือแมลงปอทั้งฝูง จึงผสมสร้าง พญาแมลงปอรุ่นแรกนี้ขลังตั้งแต่เสกผง ผสมกับว่าน เรียกเงินทองตระกูลเศรษฐี ที่หลวงปู่จักรปลุกเสกน้ำรดเอง ท่านใส่อาถรรพ์ให้คล่องเหมือนแมลงปอบินร่อนกลางอากาศ อยู่ที่ไหนหาเงินง่ายทำมาค้าขายคล่อง ทำมาหากินดี 

         แมลงปอเรียกทรัพย์ของหลวงปู่จักรแน่ถึงขนาดว่า เมื่อไรนำไปบูชาเกิดนิมิตแมลงปอบินเต็มทองฟ้าบ้านใคร บ้านนั้นรับรองรวยใหญ่ ขอให้ตั้งใจบูชาจริงๆ แนะเคล็ดว่า ให้นำแมลงปอรุ่นนี้แช่น้ำทำน้ำมนต์ปลุกด้วย อิติปิโส 3 จบ และกลั้นใจสาดไปบนหลังคาบ้าน เป็นมงคลสวัสดิ์แก่เรือน การงาน การเงิน โชคลาภ เมตตา มหานิยม สำเร็จ จะเกิดมีกับทุกคนในเรือนนั้น ถ้าพบเห็นแมลงปอบินเป็นฝูงเหนือเรือนให้เสี่ยงโชค เกิดลาภลอยเป็นหนักเป็นหนากับทุกคนแล 


     คาถาบูชาแมงปอเรียกทรัพย์

นะโมพุทธายะ มะภะ ทะนะ ภะกะ จะสะ มะนะ นะมะ มะอะ อะมะ มะอุ อุมะ (ธูป 9 ดอก สวด 11 คาบ) 

ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่

LOGOhorolive-03

เผาพริก เผาเกลือ อาถรรพ์การสาปแช่ง ควรทำหรือไม่

คุณเชื่อในเรื่องของการสาปแช่งกันหรือไม่..?

พริก

การสาปแช่งเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว โดยเฉพาะารสาปแช่งด้วยการ “เผาพริก เผาเกลือ” ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการสาปแช่งเพื่อประสงค์ร้าย หรือมุ่งให้เกิดสิ่งเลวร้ายขึ้นกับฝ่ายตรงข้าม หรือคนที่เราไม่ชอบนั่นเอง 

        การเผาพริกเผาเกลือ ถือเป็นพิธีกรรมความเชื่อพื้นบ้านที่พบเห็มาช้านานแล้ว โดยการนำพริกกับเกลือมาเผาหมายถึงเป็นการเกลียดชังชนิดที่เรียกว่า “ตายไปก็ไม่ร่วมเผาผีกันเลยทีเดียว” 

        สำหรับการสาปแช่งด้วยการเผาพริกเผาเกลือ นั้นเชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลมาจากชาวฮินดูโบราณปรากฏในหนังสือ “พิชัยสงครามฮินดูโบราณ” เรียบเรียงและแปลโดย ร้อยเอก ยี.อี.เยรินี (พันเอก พระสารสาสน์พลขันธ์) กล่าวไว้ว่า 

“ผู้ที่มีความโกรธแค้นนักกับผู้ใดๆเคยหยิบเกลือมาหยิบมือหนึ่ง ถ้าเป็นเวลาเช้าหันหน้าไปยังบูรพาทิศ กล่าวคำสาบานแช่งด่าผู้ที่ตนโกรธแค้นนั้นพอแรงแล้ว จึงรดลงน้ำที่เกลือ หมายว่าจะให้ผู้ที่เป็นศัตรูนั้นฉิบหายละลายไปดุจดังเกลือละลายน้ำ ถ้าเป็นเวลาเย็น ต้องหันหน้าไปยังประจิมทิศสาบานแช่งด่าผู้ที่โกรธนั้นเสียให้มากๆ จนพอแก่ความแค้นแล้ว จึงเอาเกลือหยิบมือหนึ่งนั้นสาดเข้าในกองไฟ หวังให้ผู้เป็นศัตรูที่โกรธแค้นกันนั้น แตกประทุกระจายเรี่ยรายไปด้วยภัยอันตรายต่างๆ ดุจดังเกลือประทุแตกระเบิดป่นไปด้วยไฟ 

แต่ธรรมเนียมชาวสยามใหม่ในภายหลัง ใช้เผาพริกแห้ง เป็นการสาบานแช่งให้ร้ายแก่ผู้เป็นศัตรู หมายใจว่าจะให้ผู้ที่ตนโกรธแค้นนั้นได้ทุกข์เดือดร้อนนัก ดุจดังผู้ที่ต้องพริกแสบร้อนกระสับกระส่ายวุ่นวายในใจฉะนั้น ธรรมเนียมนี้เห็นจะสืบเนื่องมาแต่ธรรมเนียมที่ชาวฮินดูโบราณเอาเกลือมาวางที่ใบดาบและรดน้ำเกลือละลายให้สาบานนั้น” 

        แต่อันที่จริง การที่เราจะไปสาปแช่งผู้อื่นนั้นนอกจากจะเป็นการสร้างกรรมแล้ว เราเองก็ไม่สามารถบอกได้หรอกว่าผู้ที่เราสาปแช่งนั้นจะเป็นไปตามคำพูดของเราหรือไม่ ทุกคนมีกรรมเป็นของตนเอง หากเขาไม่ดีจริงสักวันกรรมย่อมลงโทษเขาเองอยู่แล้ว อย่าไปพยาบาทเขาเลย จะยิ่งเป็นการจองเวรกันเสียเปล่าๆ 


ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่

LOGOhorolive-03

แม่นเป๊ะ! ทำนายชีวิตด้วยเลขตัวสุดท้ายในบัตรประชาชน

เลขตัวสุดท้ายในบัตรประจำตัวประชาชนของทุกคน สามารถบอกได้ว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรบ้าง  แม่นขนาดไหนต้องพิสูจน์

ตัวอย่าง : เลขในบัตรประจำตัวประชาชนคือ 1 1206 01345 20 2  เลขตัวสุดท้ายคือเลข 2 ทีนี้ก็มาดูคำทำนายกัน

id-card
เลข 1

แสดงถึงความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำในหน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้า และบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทอง
และคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเอง แต่หากไม่พอใจใครแล้วเขาจะไม่สนใจเลยเด็ดขาด เป็นจำพวกหยิ่งในศักดิ์ศรี หากจำเป็นจริงๆ ยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้น จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรักหมดเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก ในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจจะประสบความสำเร็จและสามารถทำงานได้ดี

เลข 2

แสดงถึงความสำเร็จความอบอุ่นจากมิตร-บริวาร แต่บางครั้งไม่ค่อยมีความเด็ดขาดไปบ้าง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว หากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมทำกับคนอื่นจะดีกว่าทำคนเดียวจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม เป็นที่รักใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูง แต่บางครั้งจะโดนอิจฉาอยู่บ่อยๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป ตามเลขศาสตร์บ่งบอกว่า หากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียงจะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเอง วัยกลางคนจะได้มีความสุขกับครอบครัว ฐานะดีมีความสบายตามลำดับ

เลข 3

แสดงถึงความทุกข์ใจ จะมีปัญหาหลายเรื่องผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆ หากจิตใจไม่เข้มแข็งจะทำให้ทุกข์ใจไม่สบายกายอยู่เรื่อยไป และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากกว่าเดิม ระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่ 3 เข้ามาสร้างความแตกแยกในครอบครัว ถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนัก อย่าเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุกข์ให้กับตนเอง และหากช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคืนได้ยากเป็นเลขของผู้ให้อย่างเดียว

เลข 4

จะมีคนคอยเป็นห่วง เป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุแต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากอยู่เหมือนกัน เพราะคำว่า “แม่ทัพ” ก็รู้ความหมายอยู่แล้วไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพ เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็วๆ ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ แต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรัก จะทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญเยินยอ แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอก็จะมีการติฉินนินทาก่อน หากอดทนไม่สนใจไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นได้ละก็ชีวิตนี้รวยใจสบายกายอย่างแน่นอน

เลข 5

แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์และเสน่ห์หากับเพศทั่วไป มีความหยิ่งทะนงในตัวเองยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กายแต่ใจนั้นไม่ยอมใคร เป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตนเองยามเดือดร้อน หาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างยากมาก และจะเป็นที่รักใคร่ของญาติมิตรหากดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเอกสารจะประสบความสำเร็จดีมีชื่อเสียง แต่ไม่ว่างานด้านไหนๆ หมายเลข 5 ทำได้หมด แต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง เช่น เรื่องความรัก

เลข 6

แสดงถึงคนที่มีดีอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอมนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่าปล่อยเวลากับความคิดให้มากนัก เสน่ห์อยู่ที่ “เงา”ของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเอง และมีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูง ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดูจะทำอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้น

เลข 7

อย่าปล่อยเวลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนักและอย่ายึดติดอยู่กับที่ เพราะหมายเลข 7 เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า เป็นไกด์ หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จ ระวังจะมีปัญหาเรื่องรัก 3 เส้าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไม่ต้องวิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดี การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหา เหนื่อยหน่อยในระยะเริ่มต้น และอีกไม่นานจะมีความสุข โชคลาภเพิ่มพูน และจะได้รับความสุขกับบริวาร

เลข 8

แสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดีมีชื่อเสียงให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ แต่ต้องหมั่นเรียนรู้เร่งศึกษาอย่าอยู่นิ่ง กล้าเปิดเผย กล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้าแล้ว หน้าที่การงานที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ และผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือ อย่าหลงใหลมัวเมาในกิเลสตัณหาให้มากนัก แล้วบั้นปลายชีวิตจะมีฐานะดีเป็นที่พอใจของวงศ์ตระกูลมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป

เลข 9

แสดงถึงอำนาจ ความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้าทำงานด้วยสมองเป็นนักพูด หรือนักบรรยายจะมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่หน้าที่ที่เหมาะคือผู้เผยแพร่ศาสนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัสเหนือคนทั่วไป บางครั้งสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์

ติดตามข่าวสารเรื่องดวง และหวยแม่นๆ ได้ที่

LOGOhorolive-03