ราหูย้ายครั้งใหญ่ “ดาวเปลี่ยนดวงเปลี่ยน”

พยากรณ์เหตุการณ์ดาวราหูย้ายเปลี่ยนราศี


ลัคนาราศีมังกร (14 ม.ค.- 12 ก.พ.)
ชาวราศีมังกร ราศีนี้เหมาะที่จะทำการเสริมดวงแก้ชะตา
เป็นเรื่องการเงินและหนี้สิน

ลัคนาราศีกุมภ์ (13 ก.พ.- 13 มี.ค.)
ชาวราศีกุมภ์ ราศีนี้เหมาะที่จะทำการเสริมดวงแก้ชะตาทุกๆปี
ราหูเป็นราศีตัวเองไม่ได้เสียเสริมได้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู๋สิ่งใหม่ที่ดีขึ้น
หลังจากเจอเรื่องหนักๆมาหลายปีแล้ว


ลัคนาราศีมีน (14 มี.ค.- 12 เม.ย.)
ชาวราศีมีน ราศีนี้จะเป็นการโยกย้ายที่อยู่ และเรื่องวุ่นวายเรื่องญาติ


ลัคนาราศีเมษ (13 เม.ย.-13 พ.ค.)
ชาวราศีเมษ ช่วงนี้จะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนๆหรือญาติพี่น้องเป็นการไม่เข้าใจกัน

ลัคนาราศีพฤษภ (14 พ.ค.–13 มิ.ย.)
ชาวราศีพฤษภ เป็นเรื่องของการเงิน เงินรั่ว ที่คนหลักโหรเรียกราหูล้วงทรัพย์

ลัคนาราศีมิถุน (14 มิ.ย.-14 ก.ค.)
ชาวราศีมิถุน ราศีนี้ดาวราหูทับเจ้าชะตาเหมาะที่จะทำการเสริมดวงแก้ชะตา
แล้วจะดีจะทำให้เรื่องงานมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งใหม่


ลัคนาราศีกรกฎ (15 ก.ค.-16 ส.ค.)
ชาวราศีกรกฏ ระวังเรื่องการเงิน หนี้สิน และสุขภาพ


ลัคนาราศีสิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.)
ชาวราศีสิงห์ ระวังในเรื่องรายได้จะมีความไม่แน่นอน


ลัคนาราศีกันย์ (17 ก.ย.-16 ต.ค.)
ชาวราศีกันย์ ราศีนี้เหมาะที่จะทำการเสริมดวงแก้ชะตา เพราะจะมีปัญหาเรื่องอาชีพ


ลัคนาราศี ตุลย์ (17 ต.ค.-15 พ.ย.)
ชาวราศีตุลย์ ราศีนี้เป็นเรื่องบุตรหลานจะไปเรียนหรือทำงานต่างถิ่นแดนไกล

ลัคนาราศี พิจิก (16 พ.ย.-15 ธ.ค.)
ชาวราศีพิจิก ราศีนี้เหมาะที่จะพาพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านไปทำการเสริมดวงแก้ชะตา
เป็นการเรื่องเสริมเรื่องของสุขภาพผู้ใหญ่


ลัคนาราศีธนู (16 ธ.ค.-13 ม.ค.)
ชาวราศีธนู ราศีนี้เหมาะที่จะทำการเสริมดวงแก้ชะตาเล็งชะตา
ราหูจรเข้าเรือนคู่จะทำให้มีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้น

 

หมายเหตุ ราศีไหนที่อาจารย์ไม่ได้กล่าวถึงการทำบุญเสริมชะตะก็สามารถทำได้ทุกราศี เพราะการเขียนบทความนี้เป็นแค่ส่วนเดียว ยังไม่ได้ตรวจดูในกรรมเก่าที่ดาวราหูมีผลทับลัคนา ทับจันทร์ ทับจุดเจ้าชะตาไหนอีกบ้าง ในส่วนนี้ต้องอาศัยอาจารย์ผู้มีความรู้ทางด้านโหราศาสตร์

เคราะห์ร้ายจงหาย รวมวัดดัง “ไหว้รับส่งพระราหู” แก้เคล็ด ผ่อนร้ายกลายเป็นรวย

 

1. วัดศรีษะทอง  จ.นครปฐม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า  “พระราหู”  เป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งในคติไทย ซึ่งมีความเชื่อกันว่าการบูชา “พระราหู” สามารถบันดาลประโยชน์และโทษให้เกิดขึ้นกับบุคคล หรือสิ่งต่างๆ ได้ ดังนั้นจึงได้มีคิดค้นวิธีการ “ไหว้พระราหู” เกิดขึ้น เพราะเชื่อทำให้สิ่งเลวร้ายจะบรรเทาเบาบางลงและเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดี

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

2.วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร ทุกวันพุธทางวัดจัดพิธีบูชาพระราหู โดยมีการสวดนพเคราะห์เสริมสิริมงคล  เครื่องบูชาพระราหู 8 อย่าง 

           ของคาว เช่น ไก่ดำหรือซุปไก่
           ของหวานหรือผลไม้ เช่น ขนมเปียกปูน, ข้าวเหนียวดำ, องุ่นดำ
           เครื่องดื่มเช่น กาแฟดำ, น้ำอัดลมสีดำ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และข้อความ

 

3. วัดขุนจันทร์ ตลาดพูล กรุงเทพมหานคร โดยจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีสวดนพเคราะห์-พระราหู ณ บริเวณลานหลวงพ่อใหญ่

 

54_big

4.วัดสามพระยา พระราม 8 กรุงเทพมหานคร จุดสำคัญภายในวัดที่ผู้คนให้ความสนใจ คือ การมากราบไหว้สักการะ พระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูยักษ์ เป็นพระประจำวันของคนที่เกิดวันอังคาร เป็นตัวแทนของการขจัดความมัวเมาลุ่มหลง เห็นผิดเป็นชอบ

5.วัดท่าการ้อง จ.อยุธยา เชื่อว่าให้สิ่งที่เลวร้ายอันอาจจะเกิดขึ้นให้บรรเทาเบาบางลงแปรเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดี  เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีโชคมีลาภ เจริญก้าวหน้าร่ำรวย

วิธีไหว้พระราหู

          การไหว้พระราหูควรทำวันพุธตอนกลางคืน ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. โดยการบูชาครั้งแรกจงบูชาด้วยของดำ 8 อย่าง และธูปดำ 8 ดอก และวันพุธต่อไปให้บูชาด้วยเหล้า 1 จอก ธูปดำ 8 ดอก
 
          คาถาบูชาพระราหู (ตั้งนะโม 3 จบ)

          บทสวดบูชาพระราหู

          กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ     

          สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ 

          สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ  

          พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ

          กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ     

          สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

          สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ 

          พระคาถาสุริยะบัพพา 
          กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
          โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
          โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

          พระคาถาจันทบัพพา
          ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
          มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
          กาเสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

          จากนั้นกล่าวคำถวายเครื่องสังเวยพระราหู ดังนี้ 
          นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ
          จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ
          สัมปันนัง โภชะ นานัง
          สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง
          อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา
          หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา
          มะหิทธิกา เตปิ อัมเห
          อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ
          เยนะ สุเขมะจะฯ

การกล่าวคำบูชา ข้าแต่พระราหูเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ข้าพเจ้าขอนำอาหารมาบูชาพระองค์ท่าน  ขอให้ท่านได้รับของบูชานี้และจงดื่มกิน    ขอให้พระราหูจงให้พรและช่วยคุ้มครองข้าพเจ้า  ชื่อ…..  นามสกุล……ผู้บูชา  และขอให้พ้นจากอันตราย ให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญ มีเงินทอง มีโชคลาภตลอดไป  เมื่อธูปหมดดอกก็เป็นอันเสร็จพิธี ให้นำของบูชาทั้งหมดมารับประทานได้ เหล้าให้นำมาดื่มหรือผสมน้ำอาบก็ได้

วันที่บูชา ขอให้บูชาในวันพุธตอนกลางคืน (เวลาใดก็ได้ที่สะดวก) กลางแจ้งที่มีลมพัดผ่าน

ทิศ หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ของบูชา 8 อย่าง ดังที่กล่าวไว้แล้ว ท่านที่หาของตามนี้ไม่ได้ ก็เปลี่ยนเป็นของดำอย่างอื่น เช่น องุ่นดำ งาดำ น้ำอัดลมสีดำ ก็ได้ ทั้งนี้ของดำทั้ง ๘ อย่างต้องให้สุกทั้งหมด (หมายถึงพร้อมกินหรือดื่มได้)

คนเกิดวันพุธกลางคืน ถ้าบูชาตลอดชีวิตได้จะดีมาก

บุคคลที่ควรไหว้พระราหู

1.คนที่เกิดวันที่ 3,7,8,12,18,28

2.คนที่อยู่บ้านเลขที่ ที่ลงท้ายด้วยเลข8

3.คนที่มีบัตรประจำตัวต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ,ใบขับขี่ ,บัตรพนักงาน,บัตรข้าราชการ  ที่ลงท้ายด้วยเลข 8

3.ทะเบียนรถที่ลงท้ายด้วยเลข 8  หรือมีผลรวรมได้ 8

4.คนที่มีอักษร ย ร ล ว อยู่ในชื่อ ควรบูชาพระราหูเป็นประจำ จะเกิดความร่ำรวยและมีความสำเร็จในกิจการงานทั้งปวง นอกจากนี้ จะมีความปลอดภัยในการเดินทางไกล การเสี่ยงโชค หรือการลงทุนจะร่ำรวยดีมาก

ข้อมูลโดย : อ.รักษ์ ภัทร์มนต์ (Horolive)

HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/

 

 

พิธีการบวงสรวงพระราหูเพื่อให้หลุดเคราะห์


123

การบวงสรวงบูชาพระราหู ก็ต่อเมื่อดวงชะตาเกิดเคราะห์ ต้องการสะเดาะเคราะห์ร้ายให้บรรเทาลงไป หรือเพื่อผลแห่งโชคลาภ ความสำเร็จเป็นพิเศษให้กับคนที่เปิดกิจการแบบสีเทา ที่ต้องใช้ฤทธาของพระราหู เป็นผู้นำทางให้โดยมีเคล็ดวิธีการบวงสรวงบูชาและบทสวดคำอธิษฐาน

         ไหว้พระราหู ใช้ธูปดำ 12 ดอก เทียนดำ 12 เล่ม  ในคืนวันพุธ ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น

art_42174751

อาหารเตรียมจัดไหว้ มี 12 อย่าง

 1. เหล้าดำ
 2. ผลไม้องุ่นสีดำ
 3. ปลาดุกย่าง
 4. ไก่ดำต้ม
 5. ไข่เยี่ยวม้าปลอกเปลือก
 6. ข้าวเหนียวดำนึ่งสุก
 7. สาหร่ายดำ(สาหร่ายเถ้าแก่น้อย)
 8. ขนมเปียกปูนดำ
 9. งาดำ
 10. น้ำโค๊ก หรือแบรนด์ซุปไก่
 11. เฉาก๊วย
 12. กาแฟดำ

             (น้ำเปล่า 1 ถ้วย และดอกไม้สีดำ)

*หมายเหตุ* (ใส่เงินไปด้วย 12 บาทตามกำลังพระราหู หรือ 120 บาท 10 เท่าของกำลังดาวพระราหู) ไหว้เสร็จแล้ว ให้เอาเงินไปใส่พานไว้ในห้องพระ เพื่อถวายแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือนำไปทำบุญ

ไหว้

        เมื่อเริ่ม หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจุดธูปเทียนแล้วเริ่มด้วยบทสวดพระราหู

(ตั้งนะโม 3 จบ)

บทสวดบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

พระคาถาสุริยะบัพพา
กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

พระคาถาจันทบัพพา
ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
เสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

กล่าวคำถวายเครื่องสังเวย คำถวายเครื่องสังเวยพระราหู
นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ
จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ
สัมปันนัง โภชะ นานัง
สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง
อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา
หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา
มะหิทธิกา เตปิ อัมเห
อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ
เยนะ สุเขมะจะฯ

คาถาบูชาพระราหู (สวด 12 จบ)

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

โองการอัญเชิญเทพพระราหู

เนื่องในวันนี้วันดีมีฤกษ์อันเป็นมงคล ปวงข้าพเจ้าจะขอกราบทูลเชิญองค์พระอสุรินทรเรืองฤทธิ์ทรงทิพยสุวรรณแสงสีใสสะอาด และมีวิมานเป็นสีนิลมีมหาสุบรรณราช(ครุฑ) เป็นพาหนะ ซึ่งสถิตในทิศพายัพ ข้าพเจ้าขออัญเชิญท่านลงมาประทับในกายพระราหูอันทรงฤทธิ์ ณ.สถานที่แห่งนี้ 

ข้าแต่พระอสุรินทร อันเรืองฤทธิ์ ข้าอภิวาทคำนับพระองค์ ทั้งจำนงเทพบริวาร เชิญมาสถิตในสถานมณฑลเคหาสน์และดวงชะตา อันโสภณไพโรจน์ ชวลิตโชติชูหฤทัย ข้าตั้งใจบรรจงจัด จำรูญรัตน์พรรณพิเศษ เชิญอมรเทเวศน์เสด็จมารับบุญกุศลอุทิศ รับเครื่องวรามิษบำบวง สังเวยสรวงเทวสักการ  นานาวิธานธูปประทีป เรียบกลีบมาลาร้อย ระย้าย้อยพุ่มพนมพิศพึงชม ภักษ์โภชชาสีนิลของมนุษย์ อันบริสุทธิ์อุดมเลิศ ข้าบรรเจิดบรรจงถวาย ด้วยจิตศรัทธานฤมิต ขอพลังแห่งเทพพระราหูที่สถิตย์เชิญมาบริรักษ์พิทักษ์แก่ปวงข้าพเจ้า……….เอ่ยชื่อนามสกุล………..ด้วยเทอญ

จากนั้นก็ให้ต่างคนต่างตั้งจิตอธิษฐานตามแต่จิตศรัทธา

(ตัวอย่างคำอธิษฐาน)

ข้าพเจ้า (ชื่อนามสกุล) ขอบูชาพระราหูด้วยของดำ 12 อย่างขอให้อิทธิพลของพระราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใดๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้า (อธิษฐานเรื่องอื่นๆ ที่ปรารถนา)

เมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อนทานของไหว้ควรท่องคาถา

“คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” ก่อนที่จะทานของไหว้แต่ละอย่าง

 

ข้อมูลโดย : อ.แพธ ลูกแก้วเทพเจ้าไอยคุปต์
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/

 

การปิดทองพระ อานิสงส์ผลบุญที่ให้เห็นแน่ในชาตินี้

ปิดทองหลังพระ ชาวพุทธมีความเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ โดยมีคติความเชื่อว่าผู้ที่ได้มีโอกาส ปิดทองพระ ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดจะมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศรี เป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของผู้ที่พบเห็น ส่วนอานิสงส์ผลบุญที่ให้เห็นในชาตินี้

ชาวพุทธมีคติความเชื่อเรื่องการปิดทองที่องค์พระในจุดต่างๆ มาตั้งแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบัน คือ

1.ถ้าปิดที่พระพักตร์ มีคติความเชื่อว่าทำให้หน้าที่การงาน ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
2.ปิดบริเวณพระอุทร (ท้อง) มีคติความเชื่อว่า จะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง
3.ปิดที่พระนาภี (สะดือ) มีคติความเชื่อว่าตลอดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอด สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน
4.ปิดที่พระเศียร (หัว) มีคติความเชื่อว่า จะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ สามารถแก้ไขฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคของชีวิตได้ตลอด
5.ปิดที่พระอุระ (หน้าอก) มีคติความเชื่อว่า ทำให้มีความสง่าราศรีเป็นที่ถูกใจของคนทั่วๆ ไป
6.ปิดที่พระหัตถ์ (มือ) ทำให้เป็นคนที่มีอำนาจบารมี
7.ปิดที่พระบาท (เท้า) มีคติความเชื่อว่า สมบูรณ์ด้วยที่พักอาศัย และยวดยานพาหนะ

ส่วนการปิดทองหลังพระนั้นที่มีการพูดถึงเป็นภาษิต มีคติความเชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทองทั้งหมดสมบูรณ์ต้องปิดด้านหลังด้วย นอกจากนี้แล้ว แม้ไม่ปิดที่องค์พระ เช่นกรณีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ แม้การปิดทองบริเวณฐานของรองขององค์พระก็ทำให้หน้าที่การงานมั่นคงเจริญก้าวหน้าได้เช่นเดียวกัน การไหว้พระปิดทองนั้น เป็นคติธรรมมุ่งหมายถึงการได้บูรณะต่อองค์พระพุทธปฏิมา เพื่อผลแห่งอานิสงส์ที่จะให้ผลโดยทันที สำหรับผู้ที่เกิดเคราะห์กรรมหรือวิบากกรรม อุปสรรค ความมัวหมองในชะตาชีวิต ในสัมมาอาชีพหากต้องการความสำเร็จในสิ่งที่ทำไปแล้วโดยฉับพลันทันทีการสร้างอานิสงส์โดยการปิดทองพระพุทธปฏิมาจึงเป็นสิ่งที่ให้ผลโดยตรงไม่ต้องรอถึงชาติหน้า

 

ข้อมูลโดย : อ.มดดำ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อ
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/


สิ่งที่พ่อแม่ต้องรู้ เทคนิคสุดลับกับการเรียนหนังสือของเด็กตามวันเกิด

เด็กเกิดวันอาทิตย์

สิ่งสำคัญที่สุดคือ การใช้ปากกาสีขีดสิ่งที่สำคัญในระหว่างครูสอนหรือฟังการบรรยาย หรืออาจจะเป็นการเขียนการ์ตูนช่วยจำก็ได้ เพราะหนูๆ วันอาทิตย์เป็นคนไม่ชอบที่จะอยู่นิ่งเป็นเวลานาน จึงต้องหาอะไรทำควบคู่ไปกับการนั่งฟัง จะทำให้พวกเขาสามารถจดจำใจความสำคัญของเนื้อหาการเรียนได้ดี

เด็กเกิดวันจันทร์

สิ่งที่จะช่วยหนูๆ วันจันทร์ได้ดีมากคือ การจับใจความเป็นภาพ เป็นเพลง หรือท่วงทำนอง ความหรรษาที่ได้จากการจดจำเรื่องราวแบบมีสตรอรี่จะเพิ่มศักยภาพในการจดจำและเข้าใจได้อย่างจริงๆ

เด็กเกิดวันอังคาร

สิ่งที่ทำให้หนูๆ วันอังคารตั้งใจเรียนได้ดีก็คือ การจดจำให้เป็นนิทาน เป็นเรื่องเล่า มีดินสอสีหลายสีเพื่อสามารถเขียนเชื่อมโยงใจความสำคัญในแบบ mind map ง่ายๆ นอกจากจะไม่น่าเบื่อแล้ว ยังสามารถฝึกจินตนาการและเชื่อมโยงการทำงานของสมองได้อย่างเป็นระบบอีกด้วย

เด็กเกิดวันพุธ

สิ่งที่จะทำให้หนูๆ วันพุธขยันเรียนคือ การพาไปเรียน ไปศึกษานอกสถานที่ การให้พวกเขาจดจำสิ่งต่างๆจากความเป็นธรรมชาติ การได้ลงมือทำเองจริงๆ เพราะเด็กๆวันพุธต้องเน้นการเชื่อมโยงความจำด้วยการสื่อสาร สัมผัสจากตัวเขาต่อสิ่งแวดล้อม จะทำให้การจดจำมีประสิทธิภาพด้วยความเข้าใจจริงๆ

เด็กเกิดวันพฤหัสบดี

สิ่งที่จะทำให้หนูๆ วันพฤหัสบดีมีสมาธิและตั้งใจเรียนได้ดีคือ การให้จับใจความสำคัญในระหว่างฟัง เด็กวันพฤหัสชอบการเรียนรู้อยู่แล้ว ดังนั้นพวกเขาจะมีความสามารถในการเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ฟังมาได้ดีในขณะที่เมื่อกลับมาทบทวนโดยย่อยสิ่งที่เรียนรู้ลงมาในกระดาษที่พวกเขาจะสามารถออกแบบได้อย่างเหมาะสมเฉพาะตน

เด็กเกิดวันศุกร์

สิ่งที่จะทำให้หนูๆ วันศุกร์จดจำเรื่องราวต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นคือ การมีสมุดน่ารักๆ สักเล่ม จดบันทึกสิ่งสำคัญลงไป มีตัวละครสมมุติเพื่อช่วยเชื่อมโยงเรื่องราว มีคลิปให้กลับมาทบทวน การได้ดูด้วยตา ได้ฟังเรื่องราวสนุกๆ ได้จดแบบมีสีสันสวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจ จะทำให้เด็กน้อยชอบที่จะเรียนรู้ได้มากยิ่งขี้น

เด็กเกิดวันเสาร์

สิ่งที่จะทำให้หนูๆ วันเสาร์ มักจะเบื่อหน่ายกับการนั่งฟังนานๆ และชอบมีอาการง่วงนอนมากกว่าเด็กวันอื่นคือ การให้พวกเขามีอุปกรณ์การเรียนที่แปลกๆ เช่น ดินสอกดที่มีลวดลายการ์ตูนที่ชอบ ไม้บรรทัดที่สามารถวาดลวดลาย และใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการจดย่อยสิ่งสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในความเข้าใจและสามารถจดจำได้เป็นอย่างดี

 

ข้อมูลโดย : อ.เดียร์ ปานชีวา ฮวงจุ้ย D.I.Y
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/


เลือกของขวัญเสริมความร่ำรวยรับตรุษจีน ปีหมูทอง 2562

วันอาทิตย์  ของขวัญที่ทำจากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ งานออร์กานิค งานแฮนเมด เหมาะมากที่จะส่งเสริมความโชคดีให้กับคนเกิดวันอาทิตย์

วันจันทร์ ของขวัญที่เป็นสิ่งประทินผิว ความสวยงาม เครื่องประดับ เหมาะมากกับคนวันจันทร์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความน่าประทับใจ

วันอังคาร ของขวัญที่ทันสมัย มีความแปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร อาทิอุปกรณ์สื่อสาร อะไรที่มีความลิมิเตด เหมาะมากกับคนวันอังคารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และความสำเร็จ

วันพุธ ของขวัญประเภทเครื่องหอม ความโรแมนติก และอาหารเพื่อสุขภาพเหมาะมากสำหรับวันพุธ เพื่อส่งเสริมเสน่ห์และความน่ารักให้โดดเด่น

วันพฤหัสบดี ของขวัญประเภทเครื่องสำอาง นาฬิกา เหมาะมากสำหรับวันพฤหัสบดี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความมั่นใจและดึงดูดความสำเร็จเข้ามา

วันศุกร์ ของขวัญประเภทเครื่องประทินผิว ชุดเครื่องประดับตกแต่งภายในบ้าน เหมาะมากกับคนวันศุกร์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างความมั่นใจเพื่อก่อให้เกิดความโชคดี

วันเสาร์ ของขวัญประเภทเสื้อผ้า อุปกรณ์ใช้งานในบ้าน รองเท้า เหมาะมากกับคนวันเสาร์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ สร้างความอบอุ่นใจ ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆ ตามมา

 

ข้อมูลโดย : อ.เดียร์ ปานชีวา ฮวงจุ้ย D.I.Y
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/


เลือกเบอร์โทรให้เหมาะกับลูกรักตามวันเกิด

วันอาทิตย์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันอาทิตย์ 1 4 5 6 9

เพื่อจะส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันอาทิตย์ มีความกล้า ความมั่นใจ ได้ถูกที่ถูกเวลาและถูกทาง มีคำพูด คำเจรจาที่ฉลาดหลักแหลม รู้จักกาลเทศะ อารมณ์อ่อนโยนลงไม่ใจร้อนเกินไป โดยที่

1-4 ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา

5-6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม

9-5 ติดกันส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกื้อหนุน เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง

4-6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา

 

วันจันทร์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันจันทร์ 0 2 4 6 9

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันจันทร์ มีความร่าเริงสมวัย ไม่เครียดง่าย และกล้าที่จะแสดงถึงศักยภาพที่แท้จริงออกมา มีความอ่อนโยน วาจาไพเราะเป็นที่รักของคนรอบข้าง ใครเห็นก็จะเมตตาปราณี มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีความพยายาม ที่สำคัญจะอดออมมากขึ้น

0-2 ติดกันส่งเสริมให้มีจินตนาการณ์ความคิดสร้างสรรค์

2-4 ติดกันจะได้รับความรัก ความเมตตา วาจาสุภาพอ่อนหวาน

4-6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา

2-9 ติดกันส่งเสริมด้านศิลปะและความมีเสน่ห์น่ารัก

วันอังคาร เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันอังคาร 5 6 8 9

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันอังคาร มีความชัดเจนในเป้าหมายที่วางไว้  มีสมาธิและความตั้งใจจริง มีสุขภาพที่แข็งแรงแคล้วคราดปลอดภัย มีวาจาที่สุภาพอ่อนหวาน  รู้จักประหยัดและเก็บเงินได้ดีขึ้น ได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้าง น่าเอ็นดู และรู้จักใช้คำพูดที่เหมาะสมในการสื่อสาร ใจเย็นขึ้นและไม่เบื่อไปกับอะไรที่ตั้งใจง่ายๆ

5-6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม

9-5 ติดกันส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกื้อหนุน เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง

8-9 ติดกันส่งเสริมให้ขยันเรียน มีความตั้งใจจริงเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมาย

 

วันพุธ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันพุธ 1 2 4 5 6 9

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันพุธ มีสมองที่ฉลาดปราดเปรื่อง มีความคิดที่ก้าวไกล และมีความตั้งใจจริง ขยันหมั่นเพียร สามารถใช้ทักษะด้านการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม รู้จักประหยัดอดออม วางแผนเพื่ออนาคตได้เป็นอย่างดี ได้รับความรัก ความเมตตา และมีโอกาสที่ดีเข้ามาเพื่อทำให้ฝันเป็นจริง

2-4 ติดกันจะได้รับความรัก ความเมตตา วาจาสุภาพอ่อนหวาน

4-5 ติดกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีวาจาที่ฉลาดหลักแหลม

5-6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม

4-6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา

2-9 ติดกันส่งเสริมด้านศิลปะและความมีเสน่ห์น่ารัก

1-9 ติดกันสำหรับเด็กผู้ชายจะทำให้มีความมานะพยายาม ฉลาดทันคนและนำไปสู่ความสำเร็จ

วันพฤหัสบดี เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี 0 1 4 5 6 9

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันพฤหัสบดี มีความตื่นตัว กระตือรือร้นอยู่เสมอ มีจินตนาการรักการเรียนรู้ มีความตั้งใจจริง อดทนและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่าง เป็นที่รักของคนรอบข้าง เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างสมดุล มีความก้าวหน้า รู้จักประหยัดอดออม และมีความตั้งใจที่จะทำให้เป้าหมายของตัวเองเป็นจริงให้จงได้

1-4 ติดกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีวาจาที่ฉลาดหลักแหลม

4-5 ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา

5-6 ติดกันส่งเสริมเรื่องความขยันเรียน หมั่นอดออม

0-6 ติดกันส่งเสริมในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ มีความร่าเริงแจ่มใส

 

วันศุกร์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันศุกร์ 0 1 2 4 5 6

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันศุกร์ มีอิสระทางความคิด มีความเป็นผู้นำ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในขณะที่ก็รักตัวเอง มีความกระตือรือร้น อ่อนโยนมีไมตรีจิต มีเป้าหมาย รู้จักที่จะวางแผน ประหยัดอดออม กล้าแสดงออก และสามารถใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองจนประสบความสำเร็จ

1-4 ติดกันเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีวาจาที่ฉลาดหลักแหลม

4-2 ติดกันจะได้รับความรัก ความเมตตา วาจาสุภาพอ่อนหวาน

4-5 ขยันหาความรู้ ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา

4-6 ติดกันส่งเสริมให้เป็นคนอ่อนโยน มีเมตตา

วันเสาร์ เลขที่เหมาะกับเด็กที่เกิดวันเสาร์ 0 4 5 8 9

เพื่อส่งพลังให้เด็กที่เกิดวันเสาร์ มีความกล้าแสดงออก มีสมาธิไม่เครียดไปกับสิ่งเร้าได้ง่าย รู้จักที่จะผ่อนคลาย ได้รับความรักความเมตตาจากคนรอบข้าง มีจุดยืนแต่ก็อ่อนโยน มีสัมมาคารวะ มีคำพูดที่ไพเราะน่าสนใจ ตั้งใจเรียนรู้และกระตือรือร้นที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ มีความสามารถในการรับรู้สิ่งรอบตัวได้ไวและใช้ไปในทางที่ถูกที่ควร

4-5 ขยันหาความรู้ ติดกันส่งเสริมเรื่องคำพูดการเจรจา

5-9 ติดกันส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เกื้อหนุน เป็นที่ยอมรับของคนรอบข้าง

8-9 ติดกันส่งเสริมให้ขยันเรียน มีความตั้งใจจริงเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมาย

4-9 ติดกันจะทำให้มีไหวพริบในการใช้คำพูด การเรียนรู้เป็นไปได้ด้วยดี

 

ข้อมูลโดย : อ.เดียร์ ปานชีวา ฮวงจุ้ย D.I.Y
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/


สร้อยประคำ อีกหนึ่งความเชื่อเครื่องรางนำพามงคลต่อผู้สักการะบูชา

ครั้งหนึ่งอาจารย์มดดำได้เดินทางไปยังหมู่บ้านอำเภอสังขละบุรี ที่แห่งนี้มีความเชื่ออย่างนึง ในเรื่องของการบูชาต่อพระพุทธศาสนาและบรรพบุรุษ โดยมีคติความเชื่อเกี่ยวข้องกับ สร้อยประคำ หากเราเห็นกันทั่วไปก็จะเห็นพวกนักบวชหรือคนผิวสีคล้องคอไว้ และในบางครั้งก็จะนำมาทำ ปางสมาธิ

สร้อยปะคำนี้  ในความเชื่อของชาวมอญถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก หากบ้านไหนมีเม็ดปะคำเพียงแค่เม็ดเดียวเก็บไว้ในบ้านก็จะมีพลังที่ดีในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนำพาแต่สิ่งดีๆ มีโชคมงคล เงินทองไหลมาเทมาเข้าสู่บ้านหลังนั้นอย่างไม่ขาดสาย แต่ถ้าว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นต้องประพฤติดีมีจิตใจดีอยู่ในศีลในธรรม พลังของเม็ดประคำนี้จึงจะส่งผลให้บ้านหลังนั้นมีแต่ความรุ่งเรือง

โดยกรรมวิธีของการทำลูกประคำ  ก็จะมีหลายสูตรด้วยกันบางสำนักอาจจะใช้ผงว่านในการปั้นเป็นเม็ดประคำ อาจจะนำไม้มงคลมาแกะสลักเป็นเม็ดประคำก็ได้เช่นกัน  ส่วนวิธีการสักการะบูชาเม็ดประคำนี้ ให้ใส่ไว้ในพาน ปูด้วยผ้ารองสีขาว แล้ววางไว้บนหิ้งพระ ก็จะเป็นศิริมงคลแก่บ้านเรือนโดยแท้

 

ข้อมูลโดย : อ.มดดำ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อ
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/


อ.มดดำ พาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำเภอสังขละบุรี “เจดีย์พุทธคยา”

ยังมีเจดีย์สำคัญซึ่งเป็น Landmark ของอำเภอสังขละบุรี คือ เจดีย์พุทธคยา ซึ่งเป็นเจดีย์พุทธคยาองค์จำลองจากประเทศอินเดีย สร้างโดยหลวงตาอุตตมะ ที่ท่านได้อัญเชิญพระสารีริกธาตุจากศรีลังกา มาประดิษฐสถานไว้ในเจดีย์ องค์นี้ด้วย พระบรมสารีริกธาตุตรงนี้คือ ส่วนนิ้วหัวแม่มือข้างขวามีสีขาวนวล เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยและชาวมอญ

โดยรอบๆ จะมี รูปปั้นสิงห์คู่ ในแบบพม่า อีกทั้งเทวดานพเคราะห์ประจำวันเกิดให้สักการะขอพร ถือว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่อาจารย์มดดำแนะนำว่า ถ้าหากมาเที่ยวสังขละบุรีแล้วก็ให้ไปสักการะขอพร เพราะเจดีย์พุทธคยานี้ ในอินเดียถือว่าเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดังนั้นแล้วจึงส่งผลดีในเรื่องของความรู้แจ้งความสมหวังการบรรลุสิ่งที่หวังเอาไว้ ส่วนวิธีการขอพรในวัดแห่งนี้ ไม่มีอะไรมากเพียงแค่ ธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม พวงมาลัย 1 พวง พร้อมกับจิตศรัทธา แล้วก็อธิษฐานขอพรได้ตามที่ปรารถนา

 

ข้อมูลโดย : อ.มดดำ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อ
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/


ต้องไปให้ได้!! เสริมดวงในป่าใหญ่ ยอดเขาคิชฌกูฏ กำหนดเปิดแล้ว 5 ก.พ. – 5 เม.ย.62 นี้

เขาคิชฌกูฏ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ถือได้ว่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงของความเชื่อและธรรมชาติ ผสมผสาน ณ สถานที่แห่งนี้ เขาคิชฌกูฏตั้งอยู่จังหวัดจันทบุรี โดยเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้มีรอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ

อีกทั้งยังมีศิลาศักดิ์สิทธิ์ที่มีรูปทรงแปลกไม่เหมือนกับพวกเขาที่อื่น อภินิหารต่างๆจากสถานที่แห่งนี้ก็ถูกร่ำลือมานักต่อนัก ในบางครั้งชาวบ้านที่อยู่พื้นที่นั้นมานานก็มีความเชื่อว่า เขาคิชฌกูฏแห่งนี้ มีเมืองลับแลมีมิติทับซ้อนไปหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในป่า และทุกครั้งช่วงเทศกาลขึ้นไปไหว้พระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ก็จะเปิดให้ขึ้นปีละ 1 ครั้งเพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น

 

ในครั้งนี้ อาจารย์มดดำ จึงจะขอกล่าวในเรื่องของข้อแนะนำที่ดีในเรื่องของการขึ้นไปสักการะต่อพระพุทธบาทบนเขาคิชฌกูฏ

สิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือ การเตรียมใจเพราะการขึ้นเขาชิกุฏนี้ต้องใช้ระยะทางเดินเท้ากว่า 4 กิโลเมตรกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางด้านบนนั้น ซึ่งจุดสำคัญในการไหว้ก็มี 2 จุดด้วยกัน แต่จุดที่สำคัญที่สุดคือวัดพระพุทธบาทที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คือ “จุดผ้าแดง”  อย่างที่สองที่อาจารย์มดดำแนะนำคือ เศษพลอยสีตามวันเกิด โดยมีดังนี้

 

คนเกิดวันอาทิตย์  ใช้เมล็ดพลอยทั้งหมด 6 เม็ด

คนเกิดวันจันทร์   ใช้เม็ดพลอยทั้งหมด 15 เม็ด

คนเกิดวันอังคาร  ใช้เม็ดพลอย ทั้งหมด 8 เม็ด

คนเกิดวันพุธกลางวัน  ใช้เม็ดพลอย ทั้งหมด 16 เม็ด

คนเกิดวันพุธกลางคืน  ใช้เม็ดพลอยทั้งหมด 12 เม็ด

คนเกิดวันพฤหัสบดี  ใช้เม็ดพลอยทั้งหมด 19 เม็ด

คนเกิดวันศุกร์  ใช้เม็ดพลอยทั้งหมด 21 เม็ด

คนเกิดวันเสาร์  ใช้เม็ดพลอยทั้งหมด 10 เม็ด


ความจริงแล้วเม็ดพลอยนี้ไม่ใช่เรื่องยาก เราสามารถหาได้บริเวณทางขึ้น เขาจะมีแบ่งขายเป็นซองตามวันเกิดอยู่แล้ว

ส่วนเรื่องธูปเรื่องดอกไม้ แนะนำถามว่านำไปจุดได้ไหม ก็อาจจะพกขึ้นไปได้แต่ไม่สามารถจุดควันหรือจุดไฟถวายได้อาจจะเพียงแค่ปักถวายไว้เฉยๆ ส่วนดอกไม้พวงมาลัยอาจจะนำไปสักพวง 2 พวง เพื่อไปไหว้ตรงจุดสำคัญคือ รอยพระบาท กับ จุดผ้าแดง

ที่สำคัญมาก ต้องเน้นยำ!!  บริเวณจุดผ้าแดง คือสามารถเขียนคำอธิษฐานถ้าหากจะขอพรให้สัมฤทธิ์ผล และผลที่ตั้งหวังเอาไว้คือ ควรจะขอเป็นแค่เรื่องเดียว ตั้งจิตอธิฐานเองแค่เรื่องเดียว เขานั้นเราจะส่งผลให้คำอธิษฐานจิตเป็นจริง

 

ข้อมูลโดย : อ.มดดำ ผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อ
HOROLive ดูดวงสดบนมือถือ ทุกที่ทุกเวลา กับหมอดูคุณภาพที่เราคัดสรรมาแล้ว
หมอดูอารมณ์ดีมีเพียบ ดาวน์โหลดเลย : http://bit.ly/2OeDz8r
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://live.horolive.com/