สถานที่จัดการแข่งขัน 4 จังหวัด

นครราชสีมา

สถานที่
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา
ปิดรับสมัคร 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 น.

รายงานตัว และ ถ่าย VTR
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561

ออดิชั่น และ คัดเลือก
วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

เชียงใหม่

สถานที่
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
ปิดรับสมัคร 4 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น.

งานมหกรรมดูดวง
และ รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน
วันที่ 4 สิงหาคม 2561

รายงานตัว ออดิชั่น และ คัดเลือก
วันที่ 5 สิงหาคม 2561

ชลบุรี

สถานที่
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
ปิดรับสมัคร 18 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.

รายงานตัว และ ถ่าย VTR
18 สิงหาคม 2561

ออดิชั่น และ คัดเลือก
19 สิงหาคม 2561

นนทบุรี

สถานที่
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
ปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00 น.

รายงานตัว และ ถ่าย VTR
วันที่ 25 สิงหาคม 2561

ออดิชั่น และ คัดเลือก
วันที่ 26 สิงหาคม 2561