สถานที่จัดการประกวด 4 จังหวัด

นครราชสีมา

สถานที่
เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา

รายงานตัว และออดิชั่น
วันที่ 14 กรกฎาคม 2561

รอบคัดเลือก
วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

เชียงใหม่

สถานที่
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

รายงานตัว และออดิชั่น
วันที่ 4 สิงหาคม 2561

รอบคัดเลือก
วันที่ 5 สิงหาคม 2561

ชลบุรี

สถานที่
เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

รายงานตัว และออดิชั่น
18 สิงหาคม 2561

รอบคัดเลือก
19 สิงหาคม 2561

นนทบุรี

สถานที่
เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

รายงานตัว และออดิชั่น
วันที่ 25 สิงหาคม 2561

รอบคัดเลือก
วันที่ 26 สิงหาคม 2561